SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 06-10-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Trung Tâm Giống Hải sản cấp I Ninh Thuận 136189   Cá Mú Nuôi thương phẩm 8 - 9 cm 0.4  Long Sơn, TP Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C- 048.97
2  Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long 135713 4734 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Đông Hải, Tp.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3347
3  Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận  135721 4941 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.3  Phường 7, TX Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3347
4  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 135738 4853 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 17.4  Kinh 4, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 014.72
5  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 135739 4863 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-014.72
6  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 135782 4804 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Giồng Nhãn A, Hiệp thành, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-048.12
7  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 135794 4944 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Khóm Kinh tế, Nhà MÁt, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-3347
8  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 135795 4915 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-014.72
9  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  135816 4969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Vĩnh Trạch, Tp.bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 045.93
10  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 135817 4925 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Hòa Bình, Hòa Binh, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3347
11  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135818 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Phong Điền, Vĩnh Trạch, bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3347
12  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135819 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Vĩnh Trạch, Tp.bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3347
13  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  135831 4695 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 65  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-28.35
14  Công ty TNHH GTS Triệu Long Anh 135843 4946 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3347
15  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135845 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Hòa Bình, Hòa Binh, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3125
16  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136116 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.2  Ấp Xóm Lớn A, Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 094.42
17  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 136140 4957 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
18  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136142 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.4  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 014.72
19  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136142 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34  Phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc liêu , Bạc Liêu  85C - 014.72
20  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136154 4845 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 16.8  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  95C - 009.98
21  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136155 4845 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15.2  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  95C - 009.98
22  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136156 4845 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 6  Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  95C - 009.98
23  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 136168 4712 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 48.5  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 048.12
24  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136169 4815 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 450  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 048.12
25  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136170 4815 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  Ấp Giồng Nhãn, Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 048.12
26  Công ty TNHH GTS 79 136191 4880 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 95.7  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 049.95
27  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 136192 4848 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 035.07
28  Công ty TNHH GTS Việt Post  135710 4951 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 027.79
29  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135718 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 65.7  Định Trung, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-021.19
30  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 135721 4733 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-01483
31  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 135722 4733 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 199.5  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-01483
32  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 135727 4750 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 136.5  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-018.22
33  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135732 4732 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71.4  An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 037.89
34  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135734 4732 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 96.6  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 037.89
35  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 135740 4738 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.5  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-138.98
36  Công ty TNHH Đầu tư ƯDCN SX GTS Phúc Khang 135743 4977 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-036.51
37  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135752 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-043.87
38  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 135755 4739 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.5  Bình Đại, Bình Đại, Bến tre , Bến Tre   79C-138.98
39  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135761 4971 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-036.51
40  Công ty Cổ Phần Echo Việt Nam 135762 4942 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.3  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-024.54
41  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 135783 4804 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 84  An thủy, Ba Tri, Bến tre , Bến Tre   85T-2368
42  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 135784 4892 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-138.98
43  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 135787 4965 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Bình Thới, Bình Đại, Bến tre , Bến Tre   79C-138.98
44  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135801 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.54
45  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135802 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 199.8  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.54
46  Công ty TNHH SX GTS Trung Nam 135805 4945 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Bình Thới, Bình đại, Bến tre , Bến Tre   85C - 027.99
47  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 135835 4728 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 55  Bình Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
48  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 135837 4783 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
49  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  135838 4695 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.8  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
50  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136135 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 035.52
51  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136136 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 035.52
52  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136137 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 49  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 035.52
53  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136138 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55  Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 035.52
54  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136145 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.9  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.54
55  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136162 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Ấp 9, An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.54
56  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136173 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 048.12
57  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136184 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 035.66
58  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136185 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 035.66
59  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136186 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 035.66
60  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 136139 4757 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6  Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   77B - 010.50
61  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136150 4846 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85T - 1976
62  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136182 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21.9  Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C - 016.03
63  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136187 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  31 Quang Trung, Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định , Bình Định   85C - 002.92
64  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136117 4938 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Tân Hải, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   86C - 030.17
65  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136118 4938 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 47  Tân Hải, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   86C - 095.47
66  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136119 4938 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Tân Hải, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   86C - 095.47
67  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136183 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13  KM 1595, QL1 A, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   85C - 035.66
68  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133813 4873 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
69  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133814 4873 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
70  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  133815 4626 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02001
71  CN Công ty CP NTTS Vì Dân tại Ninh Thuận 133816 4872 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Ông Trang - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
72  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133817 4871 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 0020.01
73  Công ty TNHH MTV tôm giống Gia Bảo  133819 4953 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
74  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133822 4688 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Đầm Dơi - Đàm Dơi - Cà Mau , Cà Mau  85C - 045.93
75  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hoàng Đạt 133824 4843 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C - 025.73
76  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133825 4871 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
77  Cơ sở Sản Xuất GTS Mùa Vàng 133826 4722 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
78  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 135717 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49.5  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 014.72
79  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 135720 4758 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-035.84
80  Công ty TNHH GTS Hưng Phú 135729 4860 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79c - 052.79
81  Công ty TNHH GTS Hưng Phú 135730 4860 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 57  Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79c - 052.79
82  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 135737 4865 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 040.15
83  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 135742 4966 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 86  Ngư Thủy Chung, Lệ Thủy, Quảng Bình , Cà Mau  85C - 042.42
84  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135747 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
85  Công ty TNHH GTS Hưng Phú 135751 4860 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 128  Khánh An, u Minh Thượng, Cà Mau , Cà Mau  79c - 052.79
86  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 135756 4930 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 75  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-014.72
87  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  135766 4825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.3  Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-014.72
88  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  135767 4825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.5  Tân Đức, Cầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-014.72
89  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 135771 4984 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 90  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-045.93
90  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 135774 4984 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 85  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
91  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 135775 4984 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 90  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-042.52
92  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135778 4907 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-159.52
93  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 135800 4966 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Rau Dừa, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-040.15
94  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 135822 4829 Tôm sú Dưỡng giống PL 11 (9mm) 40  hòa mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
95  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 135824 4829 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3535
96  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135844 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
97  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  135846 4784 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Cái Nước, cái nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
98  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135847 4785 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Cái Nước, cái nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
99  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135848 4785 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
100  Công ty TNHH Châu Long 135850 4786 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
101  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 135851 4978 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
102  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 135852 4978 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
103  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 135853 4853 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30.6  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85t-3535
104  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  135854 4949 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
105  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 135855 4901 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 27  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
106  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 135857 4821 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
107  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 135858 4826 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-035.84
108  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136112 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Ấp Tân Thành A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C - 025.73
109  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136115 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 41  Tắc Vân, Tắc Vân, Cà Mau , Cà Mau  79C - 025.73
110  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136124 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  69C - 041.32
111  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136125 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  69C - 041.32
112  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 136147 4809 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
113  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 136148 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.04
114  Công ty TNHH SX GTS Phú Thịnh Ninh Thuận 136165 4937 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Khóm 9, TT. Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  85C - 027.37
115  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136174 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C - 025.73
116  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  135765   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 800  Hà Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-008.08 máy Bay
117  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 135776 4764 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Bình Thịnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  79C-047.07
118  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136176 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ,Trạm KDTS An Hải Hà Nội  85C - 043.13, máy bay
119  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135791 4785 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tân Thành, Dương kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-016.08 máy bay
120  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135748 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9.9  Minh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 018.30
121  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 135772 4984 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Phú Mỹ, Giang Thành, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-138.98
122  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135779 4866 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-145.59
123  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 135780 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-020.26
124  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 135788 4803 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-018.30
125  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135789 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-018.30
126  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 135806 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-018.30
127  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  135849 4784 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 139.22
128  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136111 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 138.98
129  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136141 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.6  Đông Thái, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 145.59
130  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136153 4845 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 023.93
131  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136160 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  220, KP Xà Ngách, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 018.30
132  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  135811 4825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 189  Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C - 027.54
133  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133810 4842 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 67  Thuận Mỹ - Châu Thành - Long An , Long An   85C - 027.10
134  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133823 4688 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  TT Cần Đước - Cần Đước - Long An , Long An   85C - 013.97
135  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 135723 4733 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Cầu Tre, Tân Tru, Long An , Long An   85C-037.89
136  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 135745 4739 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.5  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   79C-138.98
137  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135760 4971 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Tân Tập, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-039.34
138  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 135764 4976 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-039.34
139  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  135769 4979 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 9.6  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   79C-162.74
140  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 135773 4984 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   79C-138.98
141  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 135777 4764 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Hưng Điền, Tân Hưng, Long An , Long An   79C-162.55
142  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 135812 4776 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38   Phước Vĩnh Tây, cần Giuộc, Long An , Long An   85C-021.16
143  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 135820 4739 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   79C-139.69
144  Công ty TNHH Đầu Tư và PTTS Mekong Blue 135834 4974 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 02451
145  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136120 4938 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 008.72
146  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Thịnh VIP 136166 4909 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Ấp 1, Thị Trần Thạnh Hóa, Thạnh Hóa, Long An , Long An   85C - 016.10
147  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 135770 4930 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 45  Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định , Nam Định   85C-008.08 máy Bay
148  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135757 4971 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Đồng Tâm, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C-032.21
149  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 135763 4975 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Quỳnh Di, Hoàng Mai, Nghệ An , Nghệ An   85C-032.21 Máy bay
150  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135860 4971 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ an , Nghệ An   85C-008.08(máy bay)
151  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  135810 4825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 136  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú yên , Phú Yên   85C - 027.54
152  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 135714 4690 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 130  26 Nguyễn An Minh, An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 032.31
153  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 135724 4733 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48.3  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85T - 2289
154  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 135744 4804 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5  Tam Phú, Tam Ky, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 042.42
155  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136177 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34.5  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 016.03
156  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136178 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 016.03
157  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136179 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.3  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 016.03
158  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136180 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23.1  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 016.03
159  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136181 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.5  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 016.03
160  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 135823 4966 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Đông Triều, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-008.08 máy Bay
161  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136175 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 043.13, máy bay
162  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 135832 4763 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 89.2  Vĩnh Phước, Đông Lương, Đông Hà, Quảng trị , Quảng Trị   79C-027.38
163  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136151 4846 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.5  Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 017.17
164  Cơ sở sản xuất tôm giống T&T 133818 4955 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  An Thạnh 3 - Cù Lao Dung - Sóc Trăng , Sóc Trăng   86C - 054..09
165  Công ty TNHH GTS Miền Tây  133827 4954 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Lai Hòa - Vĩnh Châu - Sóc Trang , Sóc Trăng   85T - 2368
166  Công ty TNHH GTS Kim Can - Ninh Thuận 135715 4920 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  An Thạnh 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-021.19
167  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 135716 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 69.3  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 014.13
168  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135719 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 59.4  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-037.89
169  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 135728 4750 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 182  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-015.44
170  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135731 4732 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.8  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 037.89
171  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135736 4732 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  Phước Hòa B, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 037.89
172  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135749 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.9  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 014.13
173  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135750 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61.2  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 014.13
174  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 135785 4892 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 44  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   79C-085.42
175  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135790 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C-014.13
176  Công ty TNHH ĐT GTS Thắng Lợi  135792 4778 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C-014.13
177  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 135793 4944 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-014.13
178  Công ty TNHH TĐS 135796 4912 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 154.8  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C-009.03
179  Công ty TNHH TĐS 135797 4912 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.7  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.24
180  Công ty TNHH TĐS 135798 4912 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.1  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.24
181  Công ty TNHH ĐTTS 135799 4914 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 154.8  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C-009.03
182  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống thủy sản - Trại Sản xuất Khánh Nhơn 2 135809 4982 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 12  An Thạnh Nhì, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-045.82
183  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  135814 4947 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85t - 2368
184  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135825 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5.4  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.24
185  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135826 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.24
186  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135827 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70.2  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Soc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.24
187  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135828 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5.4  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.24
188  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135829 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.24
189  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 135833 4976 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.24
190  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136113 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.7  Ấp Khu Ba, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 094.42
191  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136114 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 094.42
192  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136121 4938 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 014.13
193  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136122 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 014.13
194  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136123 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 014.13
195  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136128 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18.5  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 024.93
196  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136129 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 41  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 024.93
197  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136130 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 024.93
198  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136131 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 024.93
199  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136132 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 024.93
200  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136133 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 024.93
201  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136134 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 024.93
202  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136143 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.05  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 014.13
203  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136144 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 014.13
204  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136152 4846 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   95C - 009.98
205  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136158 4845 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 45.4  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   95C - 009.98
206  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136161 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Số 39, Tỉnh Lộ 934, TT. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 007.48
207  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136163 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 043.13
208  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136164 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Ấp An Nghiệp, An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc TRăng , Sóc Trăng   85C - 043.13
209  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136171 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   65C - 070.37
210  Công ty TNHH GTS 79 136190 4881 Tôm sú Ương giống Naupliius 200  Ấp An Ninh, Thị Trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 094.42
211  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 135725 4733 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.6  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 037.89
212  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135733 4732 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.3  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 037.89
213  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135759 4971 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Gò Công, Gò Công Đông, Tiền gaing , Tiền Giang   85C-039.34
214  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135803 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 112.5  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 024.54
215  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  135808 4666 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  Phước Trung, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-024.54
216  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  135815 4969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85c - 027.10
217  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 135839 4944 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 02454
218  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136146 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.4  Phước Trung, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 024.54
219  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136157 4845 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 12  Bình Đông, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   95C - 009.98
220  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136159 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Ấp Bãi Bùn, Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 024.54
221  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  135804   Cá chẽm Nuôi thương phẩm 5-6cm 0.48  An Thới Đông, Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   79C - 139.69
222  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 135856 4826 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 31  Nam Phú, Tiền Hải, Thái Bình , Thái Bình   85C-027.37 máy bay
223  Công ty TNHH thủy sản K.S 7777 136188 4812 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  Vĩnh Phú, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 027.38
224  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 133811 4935 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  TT Cầu Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03688
225  Hộ kinh doanh tôm giông Đại Thiên Ưng 133812 4934 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  TT Duyên Hải - Duyên Hải - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 020.01
226  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133820 4688 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Cầu Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
227  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133821 4688 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Cầu Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
228  Công ty TNHH GTS Việt Post  135711 4951 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 024.54
229  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 135712 4917 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.5  Phước An, Long Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-162.74
230  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135735 4732 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.6  Mỹ Cẩm A, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 037.89
231  Công ty TNHH SX GTS Võ Đạt Ninh Thuận 135741 4948 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 86  Phước Hảo, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-162.74
232  Công ty TNHH SX GTS Trung Sơn Ninh Thuận  135746 4921 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 043.87
233  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135753 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Long Vĩnh, long Vĩnh, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-043.87
234  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135754 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, trà Vinh , Trà Vinh  85C-043.87
235  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135758 4971 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-039.34
236  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  135768 4825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Bến Chùa, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85T-2368
237  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 135781 4804 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, trà Vinh , Trà Vinh  85C-015.44
238  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 135786 4903 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 22  Thạnh Hoài Sơn, Duyên Hải, trà Vinh , Trà Vinh  79C-162.74
239  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 135807 4667 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Dân Thành, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85c - 024.54
240  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 135813 4776 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 6.5  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-021.16
241  Công ty TNHH ĐT GTS The Win Aquacultare 135830 4922 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32  Hòa minh, Châu thành, Trà vinh , Trà Vinh  85C-015.44
242  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 135836 4783 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
243  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 135840 4731 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
244  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 135841 4902 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 180  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04314
245  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  135842 4695 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
246  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 135859 4925 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Dân Thành, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85c - 024.54
247  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 135861 4763 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.6  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85c - 024.54
248  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136126 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  TT. Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 159.13
249  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136127 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  TT. Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 159.13
250  Công ty TNHH SX GTS Thảo Nguyên Ninh Thuận 136167 4963 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 180  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 162.74
251  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136172 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 048.12