SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 05-10-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136228 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C-011.41
2  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135672 4971 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02217
3  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 135674 4804 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-16159
4  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135697 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02817
5  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 136110 4848 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 016.04
6  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 136236 4957 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
7  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136240 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 159.45
8  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136242 4815 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 650   Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc liêu , Bạc Liêu  79C- 159.45
9  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136243 4815 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Ấp Giồng Nhãn, Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 159.45
10  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136246 4714 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Khóm Đầu Lộ A, Nhà mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-043.35
11  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135640 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39.06  Ấp Đài Thôn, Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02178
12  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 135654 4917 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39.6  Ấp 2, An Đức Ba Tri Bến Tre , Bến Tre   79C-11960
13  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 135665 4803 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  An Thạnh Thạnh Phú bến Tre , Bến Tre   63C-03574
14  Công ty TNHH Đầu tư ƯDCN SX GTS Phúc Khang 135669 4977 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-04915
15  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135682 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04200
16  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 135689 4911 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7.2  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-01211
17  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135696 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   63C-03574
18  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135699 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-01211
19  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135700 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-01211
20  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136222 4938 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 166  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 013.16
21  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136223 4938 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 105  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
22  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136224 4938 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
23  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136225 4938 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 44  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
24  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136226 4938 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 94  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 047.41
25  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136227 4938 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 047.41
26  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136230 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 110  Ấp 6, Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 017.57
27  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136232 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42.5  Gạch Rừa, Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-024.00
28  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136233 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.5  Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-024.00
29  Hộ Kinh Doanh Thiên Lộc Ninh Thuận  133806 4875 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  TT Năm Căn, H. Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 030.20
30  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 135642 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.2  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
31  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 135647 4684 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-03379
32  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  135651 4825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.3  Ấp Nhà Dài, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi Cà Mau , Cà Mau  85C-000.09
33  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 135652 4826 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03454
34  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 135655 4758 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
35  Công ty TNHH SX GTS Minh Hoàng  135656 4859 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Nguyễn Quân Đầm Dơi Cà Mau , Cà Mau  79C-16159
36  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 135658 4930 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03454
37  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  135659 4949 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03567
38  Công ty TNHH SX GTS Rồng Vàng 9999 135660 4831 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
39  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  135666 4949 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03454
40  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  135668   Cá chẽm Nuôi thương phẩm 5-6cm 30  Quốc Lộ 1A, Láng Trâm, Định Thành, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
41  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 135673 4830 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 71  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
42  Công ty TNHH Việt Mỹ 135675 4854 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 26  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
43  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135685 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
44  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 135702 4984 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05026
45  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135703 4866 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05026
46  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135704 4866 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05026
47  Công ty TNHH ĐT&PT Thủy sản Hoàng Thịnh Phát 136106 4716 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  TT. Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 028.17
48  Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Thoại 136244 4789 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.67
49  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 136245 4809 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
50  CN Công ty TNHH MTV TM & DV An Nam Tôm 136247 4964 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  91B, Phường An Bình, Cần Thơ , Cần Thơ   85C- 042.50
51  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  135657   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 900  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẳng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00808 (máy bay)
52  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135686 4785 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808 (máy bay)
53  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135681 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.5  Công Trứ, U Minh Thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-04250
54  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 135701 4984 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 54  Bình An Kiên Lương Kiêng Giang , Kiên Giang   79C-11960
55  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135705 4866 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-11960
56  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 135705 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-04250
57  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136229 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 042.67
58  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 136231 4757 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 47  Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 042.50
59  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136237 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Phường cam Linh, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C-038.42
60  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 135648 4684 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Bình Thới 2, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C-02178
61  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135679 4724 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C-04915
62  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136234 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6.8  Tân Tập, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-024.00
63  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136241 4658 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.5  Bình Hòa, Đức Tân, Tân Trụ, Long An , Long An   65C- 070.37
64  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 135643 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.8  Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   79C-10702 (máy bay)
65  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136250 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 63.3  Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   79C-026.27 Máy bay
66  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135641 4971 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.6  Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85C-00808 Máy bay
67  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 135646 4975 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Mai Giang, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, nghệ An , Nghệ An   85C-00808 Máy bay
68  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 135678 4966 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 47  Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An , Nghệ An   85C-008.08 máy bay
69  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136101 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85C- 016.03 máy bay
70  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136102 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18.7  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85C- 016.03 máy bay
71  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136103 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85C- 016.03 máy bay
72  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136108 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.7  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85C- 016.03 máy bay
73  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136109 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.9  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85C- 016.03 máy bay
74  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136235 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Thôn Phú lạc, Hòa hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-043.35
75  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135683 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.5  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85T-1783
76  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 135644 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 62.4  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-10702 (máy bay)
77  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135684 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 113.4  Yên Cư, Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-09343 (máy bay)
78  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135690 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Triệu An, Triệu phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C-06048
79  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135691 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Triệu An, Triệu phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C-06048
80  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135692 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Triệu An, Triệu phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C-06048
81  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135693 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32  Triệu An, Triệu phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C-06048
82  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135694 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Triệu An, Triệu phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C-06048
83  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135695 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 68  Triệu An, Triệu phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C-06048
84  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133808 4688 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  TT Mỹ Xuyên - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 013.97
85  Công ty TNHH GTS An Phú Aqua 135661 4788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03379
86  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135662 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.2  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
87  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  135667 4862 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
88  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 135670 4976 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
89  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 135676 4944 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
90  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 135677 4696 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Nhu Gia, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
91  Công ty TNHH GTS Kim Can - Ninh Thuận 135680 4920 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  An Thạnh 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03379
92  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  135687 4825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.1  Phường 1, vĩnh châu, sóc trăng , Sóc Trăng   85C-00917
93  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  135708 4666 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
94  Công ty TNHH GTS 79 136107 4881 Tôm sú Ương giống Naupliius 300  Ấp An Ninh, Thị Trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-033.79
95  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136238 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  TT. Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 159.45
96  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136239 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 159.45
97  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133809 4688 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Tân Thành- Gò Công Đông - Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 031.39
98  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135639 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23.9  Ấp Tân Điền, Lý Nhơn, Cần Giờ, TP. Hồ Chí MInh , TP. Hồ Chí Minh   85C-02178
99  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  135663 4979 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37  B11/3277/1 ấp 2, Đa Phước Bình Bình Khánh Tp. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   63C-03574
100  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 135707 4968 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Long THành Long Hòa Cần Giờ Tp. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-04338
101  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135645 4732 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.2  Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình , Thái Bình   79C-10702 (máy bay)
102  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135709 4732 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.6  Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình , Thái Bình   79C-10702 (máy bay)
103  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136104 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Hoằng Yến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C- 016.03 máy bay
104  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136105 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.5  Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C- 016.03 máy bay
105  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136248 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 69  Hoằng Yến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C-026.27 Máy bay
106  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136249 4883 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C-026.27 Máy bay
107  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133807 4688 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
108  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  135649 4666 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Đông hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01681
109  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 135650 4667 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 53  An Định, Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  51C-504.12
110  Công ty Cổ Phần Echo Việt Nam 135653 4942 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04684
111  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 135664 4731 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-03574
112  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135671 4971 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04915
113  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 135688 4911 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 154.8  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-009.03
114  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135698 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-03574