SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 19-09-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH Moana Ninh Thuận 132594 4020 Tôm sú Sản xuất con giống Bố mẹ (100 - 200g) 0.0068  KP Lộc An, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   51D- 487.33
2  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132569 4637 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.2  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 119.67
3  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 132579 4497 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 119.67
4  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 132584 4587 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15.3  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 121.22
5  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 132590   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
6  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 134144 4669 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 014.72
7  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134166 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  86C - 01472
8  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 134198 4430 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  kinh tế, Nhà mát, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01472
9  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 134216 4650 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03507
10  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132568 4637 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.2  Ấp 6, Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C - 119.67
11  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132574 4581 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.54
12  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132591 4637 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 041.70
13  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  134139 4670 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 65.7  Định Trung, Bình Đại, bến Tre , Bến Tre   85C - 01621
14  Công ty TNHH ĐT GTS CP Bio Shrimp VN 134146 4481 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.2  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-016.21
15  Công ty TNHH GTS Việt Post  134150 4509 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85T-2835
16  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  134161 4489 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 67.2  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85T - 2368
17  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 134163 4573 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01681
18  Công ty TNHH GTS Việt Post  134179 4509 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-027.64
19  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  134185 4666 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
20  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 134211 4644 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02454
21  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  134212 4525 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02454
22  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  134155 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36.7  Mỹ Thanh, Phù Mỹ, Bình Đinh , Bình Định   85C-01757
23  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  134183 4649 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Phú Thành, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C - 03991
24  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  134199   Cá bóp Nuôi thương phẩm 10 - 12cm 1  Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định , Bình Định   85C-03325
25  Công ty TNHH MTV GTS Tuấn Linh Ninh Thuận  130970 4661 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Phú Tân - Cái Nước - Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
26  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  132577 4440 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C - 025.73
27  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  132578 4440 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Phường 8, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 025.73
28  Hộ kinh doanh Phan Văn Bình 132585 4532 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-015.47
29  Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Bình 132586 4633 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 015.47
30  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 132588 4657 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 034.51
31  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  134135 4571 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Đông Hưng, Cái Nước, cà Mau , Cà Mau  79C - 02573
32  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  134158 4642 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
33  Công ty TNHH SX GTS Minh Hoàng  134165 4663 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tân Hưng tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  51D - 45826
34  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  134174 4666 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-04172
35  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 134176 4560 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01547
36  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  134193 4613 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, cà MAu , Cà Mau  79C - 03906
37  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 134195 4465 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 84  Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C - 02573
38  Công ty TNHH GTS Minh Vũ Ninh Thuận 134202 4668 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 02573
39  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 134203 4615 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
40  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 134204 4521 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01547
41  Công ty TNHH Châu Long 134206 4527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 45  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01472
42  Công ty TNHH ĐTTS Bio Farm 134207 4400 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 41  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-01472
43  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  134208 4597 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 84  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
44  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 132581 4556 Tôm sú Ương giống Naupliius 400  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C- 119.67
45  Công ty TNHH SX GTS Trung Nam 134175   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Số 11B, Đường Số 8, KV 4, P. An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   85C - 000.09
46  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 134215   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00808 Máy bay
47  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 132583 4587 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Thôn Hà Thanh, Tượng sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   65C- 071.35
48  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 134151 4664 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Nghi Lộc, Nghi Xuân, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C-008.08 máy bay
49  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 134152 4664 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Vĩnh Phú, Hồ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C-008.08 máy bay
50  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 134141 4413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  Vũ Hồ, Hải Thanh, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-00808 (máy bay)
51  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 134178 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-00808 Máy bay
52  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 134205 4651 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Tân Lập, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   79C - 10702 ( Máy bay)
53  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132576 4581 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 1976
54  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  134184 4649 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Minh, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00009
55  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 134194 4619 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 05499
56  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 134209 4650 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00009
57  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 134210 4650 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00009
58  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  134214 4642 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00009
59  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132567 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.2  Phước Lại, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 024.54
60  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 132571 4659 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 038.15
61  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 132572 4659 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 29  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 038.15
62  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 132573 4659 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   62C - 038.93
63  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 132580 4658 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 43.5  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   79C- 119.67
64  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 132582 4587 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 13.2  xã Nhật Minh, Tân Trụ, Long An , Long An   79C- 121.22
65  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  134153 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.6  Tân Thành, Cần Giờ, Long An , Long An   85C-01621
66  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  134157 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.9  Bình Trinh, Tân trụ, Long An , Long An   85C-01621
67  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 134190 4608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 02237
68  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  134197 4574 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 00603
69  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 134200 4430 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C-00603
70  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 134182 4651 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 144  Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   79C - 10702 ( Máy bay)
71  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  134137 4594 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 194.4  Kim Đông, Kim Sơn, ninh Bình , Ninh Bình   85C - 02482 (máy bay)
72  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  134162 4652 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Quỳnh Lưu, Quỳnh Liên, Nghệ An , Nghệ An   85C - 00808 (máy bay)
73  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134173 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 57.5  Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   79c - 09343 (máy bay)
74  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134180 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 66.7  Quỳnh Phương, Hoàng Mai, Nghệ An , Nghệ An   79c - 09343 (máy bay)
75  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134171 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80.6  Hòa Tâm Đông, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 03366
76  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 134142 4541 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Bình Hải, Thăng Binh, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-042.42
77  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134169 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 00902
78  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 134143 4541 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Đức Minh, Mộ Đức, Quãng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-042.42
79  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 134147 4408 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 105  Nghĩa Phú, Quãng Ngãi, Quãng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-017.57
80  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 134148 4408 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 131.2  Nghĩa Phú, Quãng Ngãi, Quãng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-017.57
81  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134170 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.6  Xiên 3, Bình Sơn, Quảng Ngải , Quảng Ngãi   85C - 00902
82  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132566 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30.6  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 007.48
83  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132575 4581 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 007.48
84  Công ty TNHH SX GTS Thảo Nguyên Ninh Thuận 132587 4585 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 47.3  Bưng Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 048.12
85  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  134136 4571 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 43  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03789
86  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  134138 4670 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03789
87  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 134140 4413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-048.12
88  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 134145 4669 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 77.4  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.62
89  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  134154 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.4  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03789
90  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  134156 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.6  Phước Hòa B, Cù Lao Dung, Sóc TRăng , Sóc Trăng   85C-03789
91  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  134159 4602 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43.2  Phạm Thanh Hòn, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03789
92  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 134160 4463 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03789
93  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134167 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   86C - 01413
94  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134168 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Sóc Trăng   86C - 02454
95  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 134181 4606 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 06 (5mm) 23.4  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02237
96  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 134187 4606 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48.6  Tham Đôn, Mỹ xuyên, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C - 02237
97  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 134188 4606 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 162  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02237
98  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 134189 4606 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  Thanh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02237
99  Công ty TNHH TĐS 134191 4605 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00603
100  Công ty TNHH TĐS 134192 4605 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Mỹ Thanh 2, trần Đề, SÓc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00603
101  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 134196 4593 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 26  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01413
102  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  134213 4489 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9.6  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-2368
103  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  132589 4638 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Bình Khánh, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C- 024.54
104  Công ty TNHH GTS Minh Vũ Ninh Thuận 134186 4668 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Hiêp phước, Nhà bè, Tp.HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C - 02573
105  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  132592 4440 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   61LD- 011.89
106  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  132593 4440 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa , Thanh Hóa   61LD- 011.89
107  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132570 4637 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Sơn Lan, Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 119.67
108  Công ty TNHH GTS Việt Post  134149 4509 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02454
109  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 134164 4603 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-03662
110  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 134177 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Định An, Trà cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-000.09