SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 18-09-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132563 4580 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C- 023.93
2  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132542 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Ấp Xóm Lớn A, Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 048.12
3  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132546 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.9  Phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc liêu , Bạc Liêu  85C-014.72
4  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  132549 4440 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 048.12
5  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 132557 4497 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 250  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 048.12
6  CS Nguyễn Hữu Thanh 132559 4582 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  TT. Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 403.71
7  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 132562   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
8  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  133997 4594 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 52.8  P8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04593
9  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  134004 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.5  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04593
10  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 134028 4563 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.3  Nhà Mát, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00231
11  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  134125 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 036.51
12  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 134134 4650 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03321
13  Công ty TNHH Phát triển tôm giống Hòa Phát CP - Ninh Thuận 130963 4534 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02019
14  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132541 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 41.4  An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C- 159.45
15  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132553 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   94C- 007.08
16  Công ty TNHH GTS Việt Post  133994 4509 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Định Trung, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02454
17  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 134008 4601 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30.6  Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-15400
18  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 134041 4606 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.2  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-012.11
19  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống thủy sản - Trại Sản xuất Khánh Nhơn 2 134065 4544 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.5  Mỹ An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C-159.45
20  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 134070 4517 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 78  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-00872
21  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 134099 4569 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 47.7  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-01830
22  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 134105 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-03662
23  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 134107 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-03662
24  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 134113 4606 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.2  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-012.11
25  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 134114 4411 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 01711
26  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 134118 4411 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Bình Thắng, Bình Đại, bến tre , Bến Tre   85C - 04897
27  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  134130 4649 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-008.72
28  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  134132 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 018.30
29  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 132564 4498 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.4  Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   77B - 014.04
30  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134011 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 171.9  Tân thắng, Hàm tân, Bình Thuận , Bình Thuận   86C - 11553
31  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134012 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60.3  Cam Bình, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   86C - 09851
32  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  134127 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Hàm Tân, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   85C - 045.56
33  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 130944 4533 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Tân Hưng, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.19
34  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  130946 4558 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 0
35  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  130947 4558 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 03688
36  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  130948 4558 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 03688
37  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  130949 4558 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 02019
38  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  130950 4558 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 02019
39  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  130951 4558 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 02019
40  CN Công ty CP NTTS Vì Dân tại Ninh Thuận 130954 4378 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C- 03939
41  Hộ kinh doanh Mai Quốc Hùng 130955 4503 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, H. Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-03939
42  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  130956 4628 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, H. Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00601
43  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  130958 4628 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00601
44  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  130959 4628 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, H. Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00601
45  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  130960 4628 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, H. Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03939
46  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  130961 4629 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Rạch Gốc - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C- 02001
47  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  130962 4629 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C- 02001
48  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hoàng Đạt 130964 4375 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Vàm Đầm, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C- 11960
49  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  130965 4626 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02019
50  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  130966 4626 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02019
51  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  130966 4628 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00601
52  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  130967 4626 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03567
53  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 130968 4382 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C-02019
54  Công ty TNHH GTS Miền Tây  130969 4630 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  51D- 45826
55  Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Bình 132551 4633 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.84
56  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 132554 4586 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 119.60
57  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 132555 4586 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.84
58  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 132560 4390 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.84
59  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 132561 4634 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Biển Bạch Đông, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  79C- 119.60
60  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 133998 4651 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 57.7  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01472
61  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 134002 4619 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-01566
62  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 134006 4619 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-01566
63  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 134007 4601 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Ấp Lung Thuộc, Lợi An, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  79C-11960
64  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 134013 4564 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 196  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3637
65  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 134014 4615 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 37.5  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
66  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 134015 4528 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 46  Ấp Con Các, Viên An, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85T - 3347
67  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 134017 4560 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-03662
68  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 134018 4560 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Thanh Tùng, cái nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-03662
69  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 134019   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
70  Công ty TNHH GTS Messi - 2017 134020 4588 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 140  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 02665
71  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 134022 4640 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 41  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02779
72  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 134023 4640 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 141  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02779
73  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 134024 4595 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 134.4  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03691
74  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 134025 4562 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 135  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-02217
75  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 134026 4562 Tôm sú Dưỡng giống PL 11 (9mm) 27  Thanh Tùng, Đầm Dơi, cà Mau , Cà Mau  85C-00231
76  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 134029 4563 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 180  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02217
77  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  134030 4642 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
78  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 134031 4592 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 198  Ấp 6, Tân thành, Cà Mau , Cà Mau  85C-03083
79  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  134032 4538 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Khóm 1, Năm căn, cà mau , Cà Mau  85T - 3103
80  Công ty TNHH SX GTS Trường Giang 134033 4618 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 51  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
81  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 134034 4529 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01472
82  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 134035 4529 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 102  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01472
83  Công ty TNHH Việt Mỹ 134037 4621 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 170  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00231
84  Công ty TNHH GTS Tín Phát Aqua 134038 4641 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Som Moi, Điền Đông, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  79C - 11960
85  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 134040 4564 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-008.27
86  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  134048 4597 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-035.84
87  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  134049 4597 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-030.83
88  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 134050 4619 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-041.54
89  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 134051 4619 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-041.54
90  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 134052 4619 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-026.65
91  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 134053 4619 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-033.79
92  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 134054 4619 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-033.79
93  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 134055 4619 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-045.93
94  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 134056 4619 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-045.93
95  Công ty TNHH Châu Long 134057 4527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-024.46
96  Công ty TNHH Châu Long 134058 4527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-024.46
97  Công ty TNHH Châu Long 134059 4527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-024.46
98  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 134060 4590 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Năm căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-024.46
99  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 134061 4624 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-024.46
100  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 134062 4612 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29  Trần văn Thời, Trần văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  85C-014.72
101  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 134064 4343 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Ấp 4, Trần VĂn Thời, Cà Mau , Cà Mau  85C-036.24
102  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 134066 4593 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 5  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01472
103  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 134067 4593 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03567
104  Công ty TNHH SX TG Quốc Huy Ninh Thuận 134069 4589 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 98  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04593
105  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  134074 4598 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  51D - 45826
106  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 134075 4559 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 160  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03691
107  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 134076 4559 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 160  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-03691
108  CN Công ty TNHH MTV VinaTom 134077 4537 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3103
109  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  134078 4642 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03567
110  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 134079 4616 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00231
111  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 134082 4469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3103
112  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 134084 4413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00231
113  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  134085 4596 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
114  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  134090 4613 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 02665
115  Công ty TNHH tôm giống Phan Rang 134091 4623 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 62  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  51D - 45826
116  Công ty TNHH tôm giống Phan Rang 134092 4623 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 28  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  51D - 45826
117  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 134093 4622 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 42  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  51D - 45826
118  Công ty TNHH GTS Sài Gòn Tôm Giống  134094 4620 Tôm sú Dưỡng giống PL 13 (10-11mm) 60  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-02779
119  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 134095 4604 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Khóm 3, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01472
120  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 134102 4604 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Khóm 3, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01472
121  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  134115 4642 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
122  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 132558 4556 Tôm sú Ương giống Naupliius 400  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C- 048.12
123  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  134117   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẳng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00.808 (máy bay)
124  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  134126 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai , Đồng Nai   85C - 045.56
125  Công ty TNHH SX KD GTS Tôm Xanh 133991 4647 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  1173, Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808(máy bay)
126  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 134110 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-00808 Máy bay
127  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 134027 4570 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.9  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02400
128  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  134071 4613 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-15945
129  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  134072 4613 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08077
130  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  134073 4613 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08077
131  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 134086 4650 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02400
132  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  134111 4574 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  vĩnh Bình bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02400
133  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 134119 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02400
134  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 134121 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02400
135  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132565 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 78  Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 02221
136  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  134005 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.7  Bình Trinh, Tân trụ, Long An , Long An   85C-01495
137  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 134100 4655 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.6  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C - 001830
138  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 134112 4648 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  Ấp 3, Vĩnh phước Tây, Cần Giuộc, long An , Long An   85C - 01495
139  Công ty TNHH SX KD GTS Tôm Xanh 133992 4647 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định , Nam Định   85C - 00808(máy bay)
140  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134010 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 128.7  Hòa Tâm, Đông hòa, Phú yên , Phú Yên   79C - 13969
141  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 134081 4469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình , Quảng Bình   85C-04664
142  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132543 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23.8  Tam Tiến , Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 03.007
143  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 133999 4651 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 96  P. Phương nam, TP. Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 10702, máy bay
144  Hộ kinh doanh Đức Phát 134003 4478 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-10702 (máy bay)
145  Công ty TNHH SX GTS An Phú Hưng  134016 4614 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Tân Hải, Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình , Quảng Ninh   85C - 04904
146  Hộ kinh doanh Đức Phát 134039 4478 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-10702 (máy bay)
147  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 134103 4541 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Đông Triều, Đông Triều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
148  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 134122 4413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Tổ 4, Khu 4C, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85c - 008.08(máy bay)
149  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  134128 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 67.5  Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85c - 008.07(máy bay)
150  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  134129 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85c - 080.88(máy bay)
151  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  134133 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85c - 008.08(máy bay)
152  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  133996 4401 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 38.7  Tịnh Khuê, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-03007
153  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 134009 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38.4  Xiên 3, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 03007
154  Cơ sở SX GTS Vinh Hoa 132539 4583 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.9  Trung Yên, Triệu Đô, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 030.07
155  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 134036 4517 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-01544
156  Công ty TNHH SX GTS Võ Đạt Ninh Thuận 134080 4488 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81  Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 04684
157  Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ 132544 4511 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Lập Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-004.20
158  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132547 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.2  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T- 2835
159  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 134021 4651 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.5  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02835
160  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 134042 4606 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 77.4  Ngọc Đông, Mỹ xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-012.11
161  Công ty TNHH TĐS 134043 4605 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71.4  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-009.03
162  Công ty TNHH TĐS 134044 4605 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 107.1  An Thạnh2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-009.03
163  Công ty TNHH TĐS 134045 4605 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 102  An Thạnh2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-009.03
164  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  134063 4462 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-016.21
165  Công ty TNHH GTS Tài Lộc - Ninh Thuận 134068 4426 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03379
166  Công ty TNHH SX GTS Bình Minh - BMH 134096 4515 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  An Thạnh, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02779
167  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 134097 4465 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-16255
168  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 134098 4569 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41.4  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03580
169  Công ty TNHH ĐTTS 134104 4607 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
170  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 134108 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02764
171  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 134116 4411 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  Lai Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 16255
172  Công ty TNHH MTV Tôm Giống Kim Cương 134120 4591 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 6.6  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02232
173  Công ty TNHH MTV Tôm Giống Kim Cương 134124 4591 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 6.6  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02232
174  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  134124 4649 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-027.64
175  Cơ sở SX GTS Vinh Hoa 132540 4583 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Bình An, Bình Chánh, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C- 159.45
176  Cơ sở SX GTS Vinh Hoa 132545 4583 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Bình An, Bình Chánh, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C- 159.45
177  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  134108 4574 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  An Thới Đông, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C - 01830
178  Công ty TNHH Phú Quý Ninh Thuận 132552 4635 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 78  Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C- 093.42
179  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  133995   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 700  183G, Nguyễn Lộ Trạch, Xuân phú, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C-03007
180  Chi nhánh Công ty TNHH Đại Nam  134083 4479 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Phú Thuận, Hòa Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C-03473
181  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  134131 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Vĩnh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C-050.16
182  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 130945 4533 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  TT Cầu Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 020.19
183  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132548 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.6  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  68C- 098.15
184  Công ty TNHH SX GTS Thảo Nguyên Ninh Thuận 132550 4585 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 126  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 154.00
185  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  132556 4638 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.9  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  68C- 098.15
186  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  133993 4571 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 160  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01733
187  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 134046 4485 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19  Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-159.40
188  Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC  134047 4424 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 156  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-15400
189  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 134087 4608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01807
190  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 134088 4608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 86.4  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01807
191  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 134089 4608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 129.6  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01807
192  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 134101 4655 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01830
193  Công ty TNHH SX GTS Trung Nam 134106 4610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  long Vĩnh, Duyên hải, Trà vinh , Trà Vinh  85C - 01830