SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 17-09-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 132533 4497 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 111.90
2  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 132538 4557 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Đông Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 042.52
3  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  133136 4594 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42.3  Ấp Xiêm Cán, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03710
4  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  133142 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.5  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02710
5  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 133159 4463 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02710
6  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133958 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50   Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02817
7  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133961 4526 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Quản Lộ, Phụng Hiệp, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02817
8  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 133972 4492 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01604
9  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 132529 4498 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 73  Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 042.50
10  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 133137 4433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 86  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.72
11  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 133139 4485 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C-09442
12  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 133141 4601 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70.2  Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-09442
13  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  133144 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.6  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-04250
14  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  133153 4336 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.3  Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00917
15  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 133165 4573 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
16  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 133173 4404 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 44  Thạnh Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
17  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 133174 4404 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
18  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 133177 4606 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-02450
19  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 133178 4606 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-02450
20  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 133179 4606 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02450
21  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 133180 4606 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02450
22  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 133954 4430 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   83C - 02129
23  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  133956 4525 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04250
24  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  133952 4402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Mỹ An, Phú Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C - 03991
25  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  130936 4380 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.87
26  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  130937 4380 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.87
27  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  130938 4380 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.04
28  Công ty TNHH MTV tôm giống Gia Bảo  130939 4332 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.87
29  Hộ kinh doanh Phan Văn Bình 132534 4532 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.69
30  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 132536 4586 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 019.04
31  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 133138 4604 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38.8  Khóm 3, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-00009
32  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 133148 4483 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36.4  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
33  Công ty TNHH GTS Messi - 2017 133151 4588 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 16159
34  Công ty TNHH GTS Messi - 2017 133152 4599 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thới Bình, Thới Bình, cà Mau , Cà Mau  79C - 16159
35  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 133155 4561 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 21  Ấp 5, Tân Thành, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00917
36  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 133160 4615 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01904
37  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 133162 4569 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
38  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  133183 4598 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-04252
39  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  133184 4613 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  79C-04252
40  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 133185 4559 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40.8  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
41  Công ty TNHH Châu Long 133186 4527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
42  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  133188 4565 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01969
43  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 133189 4560 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01969
44  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  133190 4565 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01904
45  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133960 4526 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
46  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  133968 4596 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01969
47  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132528 4474 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Mỹ Lộc, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   85T-2070
48  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 132532 4497 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C- 111.90
49  Công ty TNHH GTS 79 132535 4579 Tôm sú Ương giống Naupliius 500  273D/8 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), KV2, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   85C- 027.10
50  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  133966   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00.808 (máy bay)
51  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 133970   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00808 Máy bay
52  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133959 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808 (Máy bay)
53  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  133181 4613 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
54  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  133182 4613 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-11190
55  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 133187 4492 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   85C-02442
56  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  132537 4440 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Cam Linh, TP Cam Ranh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 012.15
57  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 130935 4578 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Thuận Mỹ - Châu Thành - Long An , Long An   85C - 021.72
58  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 132530 4498 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C- 042.50
59  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 133140 4601 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.1  Bình Thới 2, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   79C-09442
60  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  133143 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 115.5  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C-02178
61  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  133146 4539 Tôm sú Dưỡng giống PL 12 (>9mm) 26.2  Đức Tân, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-04250
62  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 133167 4573 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  THanh Bình 2, Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 02454
63  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133191 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-02454
64  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 133195 4430 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 02454
65  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 133196 4427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Nhựt Ninh, tân Trụ, Long An , Long An   79C - 02738
66  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 133951 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.2  Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   79C - 09343 (Máy bay)
67  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133976 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.2  Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85C-00808 Máy bay
68  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133983 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 4  Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85C-00808 Máy bay
69  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133984 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5  Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85C-00808 Máy bay
70  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  133161   Cá chẽm Nuôi thương phẩm 5-6cm 1.5  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-00902
71  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 133147 4483 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Thôn 1, Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 10702 (máy bay)
72  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 133199 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.4  Hoằng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 09343 (Máy bay)
73  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133973 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 Máy bay
74  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133974 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Hoành Mô, Đông Triều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 Máy bay
75  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133975 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Đồng Rùi, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 Máy bay
76  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133977 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 Máy bay
77  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133978 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 Máy bay
78  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133979 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 Máy bay
79  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 133986 4644 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Khu 1, Hải Hòa, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
80  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 133987 4644 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33  Khu 1, Hải Hòa, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
81  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 133988 4644 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Khu 1, Hải Hòa, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
82  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 133989 4644 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Khu 1, Hải Hòa, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
83  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132519 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 82.5  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   79C- 026.27
84  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132520 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45.1  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   79C- 026.27
85  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132521 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 104.5  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 016.03
86  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132522 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 110  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 037.14
87  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132523 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 89.1  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 017.19
88  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132524 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 82.5  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85T- 2289
89  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132525 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 81.4  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   86C- 117.44
90  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132526 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60.5  Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   79C- 112.77
91  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132527 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56.1  Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   79C- 112.77
92  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132518 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Khu 2, Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 111.90
93  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132531 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.9  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-027.37
94  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 133149 4483 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Cù Lao Dung, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02737
95  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 133158 4463 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02710
96  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 133163 4570 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 83.7  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02070
97  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 133166 4573 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01681
98  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 133168 4573 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Kênh 3, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01681
99  Công ty TNHH TĐS 133170 4605 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.6  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01681
100  Công ty TNHH TĐS 133171 4605 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01681
101  Công ty TNHH TĐS 133172 4605 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.3  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01681
102  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  133175 4458 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7.2  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01681
103  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 133192 4443 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01472
104  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 133194 4413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01681
105  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 133197 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.1  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02217
106  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 133198 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 109.4  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02217
107  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  133953 4402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02415
108  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  133955 4525 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02737
109  Công ty TNHH GTS Nhật Thịnh 133962 4543 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 08419
110  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 133964 4480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02415
111  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  133965 4572 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02817
112  Công ty TNHH Phát triển tôm giống Hòa Phát CP - Ninh Thuận 130940 4534 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 03987
113  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 133157 4467 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.3  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 02119
114  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  133963 4574 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-02454
115  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  133154 4336 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Bình Khánh, Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   79C - 09442
116  Công ty TNHH tôm giống C.Pro Việt Nam 133176 4602 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Bình Khánh, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C - 02454
117  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 133200 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.7  Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình , Thái Bình   79C - 09343 (Máy bay)
118  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133985 4643 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Thụy An, Thái Thụy, Thái Bình , Thái Bình   85C-00808 Máy bay
119  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  133969 4489 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Hải An, Tỉnh Gia, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-00.808 (máy bay)
120  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133980 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-00808 Máy bay
121  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133981 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 65  Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-00808 Máy bay
122  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133982 4643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-00808 Máy bay
123  Công ty TNHH Việt Mỹ 133990 4621 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Phú thuận, Phú vang, T.T.Huế , Thừa Thiên Huế   85T-3637
124  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  133145 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
125  Công ty TNHH MTV GTS Phúc Lợi Phát NT 133150 4545 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Ấp 5, Mỹ Long Nam, Cầu ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04250
126  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 133156 4561 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 16  Thuận Hòa, Cầu Ngang,Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00917
127  Công ty TNHH TĐS 133169 4605 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02454
128  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 133193 4521 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
129  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133957 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
130  Chi nhánh Công ty TNHH Đại Nam  133971 4479 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Long Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01255