SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 16-09-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 130930 4361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31  Vĩnh Trạch, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 037.89
2  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 130932 4361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 037.89
3  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  132497 4440 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 159.52
4  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Thịnh VIP 132508 4326 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 45  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-049.52
5  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 133027 4411 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Giáp Nước. Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-025.73
6  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 133036 4430 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Kinh Tế, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-33.47
7  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 133037 4430 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 105  Khóm Kinh Tế, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-3437
8  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm 133038 4575 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Nhà Mát, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-3347
9  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  133070 4574 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00604
10  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 133076 4480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Nhà mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
11  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133081 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03651
12  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 133132 4492 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01750
13  Công ty TNHH Phát triển tôm giống Hòa Phát CP - Ninh Thuận 130925 4534 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00601
14  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 130929 4360 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 5  TT Thạnh Phú - Thạnh Phú - Bến Tre , Bến Tre   85C - 028.42
15  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 130934 4361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C - 028.42
16  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132483 4392 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 106.6  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.93
17  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132484 4392 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Định Trung, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   95C- 009.98
18  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132489 4391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.93
19  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132490 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.2  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C- 127.65
20  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132509 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-002.92
21  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132510 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-002.92
22  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132511 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21.6  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-035.66
23  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132512 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.5  Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-035.66
24  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 132513 4551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.1  Vinh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-035.66
25  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132517 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  TT. Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 041.70
26  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 133003 4408 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.9  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-028.42
27  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 133004 4408 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 147  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-139.22
28  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 133005 4408 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-028.42
29  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  133008 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.1  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-028.42
30  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 133009 4576 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30.2  Ấp 7, Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-045.00
31  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 133010 4576 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24.3  Ấp 1, Bình Thới, Bình Đại, bến Tre , Bến Tre   79C-045.00
32  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  133014 4466 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 94.5  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-024.15
33  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 133017 4517 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 91  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-015.44
34  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 133020 4413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-119.67
35  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  133025 4462 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-028.42
36  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 133029 4411 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-119.67
37  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm 133039 4575 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Định Chung, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-018.30
38  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 133040 4465 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 55  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-119.67
39  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  133043 4460 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-021.78
40  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133046 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63K-3473
41  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133047 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   63K-3473
42  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 133053   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02842
43  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133080 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04290
44  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  133095 4402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00604
45  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 133097 4430 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63K - 3473
46  Công ty TNHH SX GTS Trung Nam 133098 4442 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63K - 3473
47  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 133099 4404 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01544
48  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  133102 4458 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.8  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   63C - 06162
49  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 133103 4542 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63C - 06162
50  Cty TNHH SXG Sinh Học Đan Mạch Ninh Thuận 133107 4441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   63K-3473
51  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 133114 4570 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   63C - 06162
52  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  133090 4402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52  Phù Cát, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C - 04387
53  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 130916 4381 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
54  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 130917 4382 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C-02001
55  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  130918 4558 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
56  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  130919 4558 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
57  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  130920 4380 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
58  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  130921 4380 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01707
59  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 130922 4533 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Tân Hưng, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01 
60  Hộ kinh doanh tôm giông Đại Thiên Ưng 130923 4434 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Lợi Hải, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
61  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  130926 4377 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
62  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hoàng Đạt 130927 4375 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  TT Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C - 025.73
63  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 130931 4361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thạnh Phú - Cái Nước - Cà Mau , Cà Mau  85C - 037.89
64  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 132494 4390 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Năm Căn, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 027.59
65  Hộ kinh doanh Phan Văn Bình 132498 4532 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-034.51
66  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 132515 4387 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C- 025.73
67  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 132999 4483 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.7  Phong Lạc, trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  85C-000.85
68  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  133016 4565 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
69  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 133021 4560 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-034.51
70  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 133022 4560 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 35  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-000.85
71  Công ty TNHH GTS Cường Thịnh Việt Nam 133030 4491 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.1  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-000.85
72  CN Công ty TNHH MTV VinaTom 133031 4537 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 61  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C - 000.85
73  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 133032 4502 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C-070.67
74  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 133034 4502 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-033.79
75  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 133035 4502 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-033.79
76  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133048 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-016.81
77  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133049 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-016.81
78  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133050 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-016.81
79  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  133056 4489 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.56  Nhà Dài, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-00085
80  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 133058 4484 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C-00085
81  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  133062 4477 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-02573
82  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  133063 4477 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-07067
83  Công ty TNHH Châu Long 133074 4527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01681
84  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  133075 4355 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 72  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
85  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  133084 4565 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01707
86  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133105 4526 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-017.07
87  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133106 4526 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-017.07
88  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132482 4474 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Ấp Mỹ Lộc, Mỹ Khánh, Phong Điền, TP Cần Thơ , Cần Thơ   85T-2070
89  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 132507 4497 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C- 159.52
90  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 133015   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 60  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00808 Máy bay
91  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 133100   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C - 00808 (máy bay)
92  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  133115   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00.808 (máy bay)
93  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133079 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai , Đồng Nai   85C-03072
94  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 133028 4411 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Bình Thanh, Hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85C-048.97
95  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133044 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 008.08 máy bay
96  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 133083 4496 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   79C - 02738, máy bay
97  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 130933 4361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Thứ 7 - An Biên - Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 020.26
98  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132488 4391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85T- 1976
99  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  133012 4466 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-020.26
100  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 133052   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08064
101  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  133059 4525 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 105  Dương Hòa, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85T-3355
102  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 133061 4469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01566
103  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  133064 4477 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08064
104  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  133065 4490 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08064
105  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 133096 4492 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02026
106  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 133101 4492 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3355
107  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132493 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 78  Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 017.57
108  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  132495 4440 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   79C- 159.52
109  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 132514 4557 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   79C- 019.67
110  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 133067 4443 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-04290
111  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  133072 4458 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 01495
112  Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Thuận Thành 133085 4504 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   79C - 04530
113  Công ty TNHH Thủy Sản Toàn Phát Ninh Thuận 133087 4522 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   63K - 3473
114  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 133111 4427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Nhựt Ninh, Tân trụ, Long An , Long An   63C - 06162
115  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 133033   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29  Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C - 00808 ( Máy Bay)
116  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133116 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C-00808 (Máy bay)
117  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133117 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C-00808 (Máy bay)
118  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133120 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C-00808 (Máy bay)
119  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133123 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C-00808 (Máy bay)
120  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133124 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 3.6  Giao Thủy,Quất Lâm, Nam Định , Nam Định   85C-00808 (Máy bay)
121  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133125 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 3.6  Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C-00808 (Máy bay)
122  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133126 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C-00808 (Máy bay)
123  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133127 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định , Nam Định   85C-00808 (Máy bay)
124  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133128 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5.4  Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C-00808 (Máy bay)
125  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 133011 4413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85C - 00808 ( Máy Bay)
126  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 133071 4464 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 47  Quỳnh Xuân, Quỳnh Mai, Nghệ An , Nghệ An   85C-00808 Máy bay
127  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133002 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình , Quảng Bình   85C - 008.08 máy bay
128  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 133001 4483 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.5  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-009.02
129  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  133091 4402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Bình Sa Thăng Bình Quảng nam , Quảng Nam   85C - 04387
130  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 133045 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phường 3, TP. Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 008.08 máy bay
131  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133118 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 (Máy bay)
132  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133119 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Hà An, Quảng yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 (Máy bay)
133  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133121 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Tiền An, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 (Máy bay)
134  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133122 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 (Máy bay)
135  Công ty TNHH MTV GTS Phú Lộc An 130924 4535 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85A - 04750
136  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132487 4392 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Dương Xuân, Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   74B- 004.93
137  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133024 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-045.66
138  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  133073 4458 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33.6  Tường Vân, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-006.78
139  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  133088 4402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Triệu An, Triệu phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C - 06048
140  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  133089 4402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Triệu An, Triệu phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C - 06048
141  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  133092 4402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Triệu An, Triệu phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C - 06048
142  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  133093 4402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Triệu An, Triệu phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C - 06048
143  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 133133 4517 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Thôn 2, Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-01822
144  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 133134 4517 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52.5  270 Hùng Vương, TP. Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-01822
145  Công ty TNHH TG Trần Hậu Điển-Chi nhánh Ninh Thuận 132481 4550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   86C - 024.56
146  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132485 4392 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 43.5  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   95C- 009.98
147  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132486 4392 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   95C- 009.98
148  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  132496 4440 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 159.52
149  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132499 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-027.59
150  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132500 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.9  Ấp Hòa Nhờ , Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-027.59
151  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132501 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.6  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-027.59
152  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132502 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.9  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-027.59
153  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132503 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.6  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-027.59
154  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132516 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 038.15
155  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  132998 4571 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-049.52
156  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  133013 4466 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  nam Chánh, Lịch hội Thượng, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-016.81
157  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 133019 4561 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 35  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-111.90
158  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  133026 4462 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-049.52
159  Công ty TNHH ĐT GTS Thắng Lợi  133041 4406 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-016.81
160  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  133042 4460 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.2  Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-049.52
161  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 133051   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 55  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04952
162  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  133054 4489 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01055
163  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  133055 4489 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9.6  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01055
164  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  133057 4422 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 31.68  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01055
165  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 133068 4443 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00604
166  Công ty TNHH Thủy Sản Toàn Phát Ninh Thuận 133086 4522 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00604
167  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  133094 4402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00604
168  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132491 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   79C- 127.65
169  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132505 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.6  Vàm Láng, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-002.41
170  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  133007 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.5  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-028.42
171  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  133066 4572 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Gò Công, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-01544
172  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  133069 4574 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Phường 5, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85T-3355
173  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133078 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-04290
174  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  133060 4336 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34  Bình Khánh, cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   79C-04500
175  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 133129 4444 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Hải An, Tĩnh Gia, THanh Hóa , Thanh Hóa   85C - 00808 (máy bay)
176  Công ty TNHH thủy sản K.S 7777 132506 4393 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Vinh Phú, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 046.84
177  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  133082 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Lục Bình, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C-04556
178  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 130928 4360 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 5  Đôn Châu - Duyên Hải - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 028.42
179  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132492 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Ấp Chợ, Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 127.65
180  Công ty TNHH GTS Grobest VN 132504 4552 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34  Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-002.41
181  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 133000 4483 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.8  Hiệp Thành, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-002.41
182  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  133006 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.7  Mỹ Cẩm A, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-037.89
183  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 133018 4561 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 17  Thuận Hòa, Cầu Ngang, Trà vinh , Trà Vinh  79C-119.67
184  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 133023 4463 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-028.42
185  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 133104 4480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  63C - 06162
186  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  133108 4525 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63C - 06162
187  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 133109 4427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63C - 06162
188  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 133110 4427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  63C - 06162
189  Công ty TNHH SX GTS Vinh Tâm Ninh Thuận  133112 4546 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Vĩnh Kim, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63C - 06162
190  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 133113 4570 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 74  Vĩnh Kim, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63C - 06162
191  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 133130 4521 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00241
192  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 133131 4528 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 51  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00241