SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 15-09-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 130914 4361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23  Vĩnh Trạch - Tp Bạc Liêu - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 016.21
2  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 132475 4498 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.4  P.5, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-036.88
3  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 132945   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Đường Bạch Đằng, Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 000.09
4  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 132969 4430 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01830
5  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 132979 4492 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03519
6  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 132981 4404 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
7  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  132988 4458 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 64.8  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01495
8  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  132991 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03321
9  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132464 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 43.8  An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C- 127.65
10  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 132472 4555 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C-159.13
11  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 132473 4555 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C-159.13
12  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 132474 4555 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C-159.13
13  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  132946 4482 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.8  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-01495
14  Cty TNHH SXG Sinh Học Đan Mạch Ninh Thuận 132968 4441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-01413
15  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 132974 4526 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01413
16  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 132987 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02493
17  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  130913 4558 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
18  Hộ kinh doanh Phan Văn Bình 132477 4532 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 190  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-017.07
19  Công ty TNHH ĐT&PT Thủy sản Hoàng Thịnh Phát 132478 4449 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  TT. Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
20  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  132962 4565 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01830
21  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  132965 4477 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 05014
22  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 132966 4502 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05014
23  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 132972 4526 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
24  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 132973 4526 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
25  Công ty TNHH Châu Long 132978 4527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-03580
26  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 132980 4464 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Rạch Chéo, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C -05014
27  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  132995 4565 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
28  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 132468 4474 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Ấp Mỹ Lộc, Mỹ Khánh, Phong Điền, TP Cần Thơ , Cần Thơ   85T-2070
29  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 132982   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  325/10 Hoàng Quốc Việt, Yên Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   85C - 000.09
30  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 132953   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00808 Máy bay
31  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  132963 4490 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Tân Tập, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 04015, máy bay
32  Công ty TNHH GTS Nam MeKong 132466 4549 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Ấp Trà Phô, Phú Mỹ, Giang Thành, Kiên Giang , Kiên Giang   83C-005.55
33  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 132479 4499 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-035.07
34  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  132958 4525 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Số 273, QL61,Đường Xuồng, Long Thạch, Giồng Riềng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01830
35  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  132961 4489 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Rạch Vượt, Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01830
36  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  132964 4490 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 13898
37  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 132994 4492 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01830
38  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 132996 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01830
39  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 130915 4361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Thuận Mỹ - Châu Thành - Long An , Long An   85C - 014.95
40  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 132469 4555 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C-017.18
41  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 132480 4387 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Ấp Đông An, Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-042.87
42  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 132950 4312 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C-01495
43  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  132954 4458 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.7  Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 01495
44  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  132955 4458 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 6.5  Tân Tập, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 01495
45  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  132957 4402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Cần Đước, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 01495
46  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  132990 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 01413
47  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 132943 4483 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 84  Giao Phong, Giao thủy, Nam Định , Nam Định   79C - 10702
48  Công ty TNHH GTS Việt Tiến NT  132960 4470 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định , Nam Định   79C-09342 máy bay
49  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  132989 4519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85C - 00808 (máy bay)
50  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132465 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Khu Thống Nhất 2, P. Tân An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C- 024.24
51  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 132944 4413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Thôn Trung, Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 ( Máy Bay)
52  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 132463 4475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23.4  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 127.65
53  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 132470 4555 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 155  TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-022.37
54  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 132471 4555 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-022.37
55  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  132947 4571 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 95  Đại Ân , Cù lao Dung Sóc trăng , Sóc Trăng   85C - 01621
56  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 132949 4279 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01621
57  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 132952 4523 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Trương Hòa, Gia Hòa,1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01495
58  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 132959 4463 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01621
59  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 132970 4430 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32  Vĩnh Hải Vĩnh Châu Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03580
60  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 132975 4526 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03580
61  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 132976 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03580
62  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 132983 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 168.3  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02493
63  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 132984 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02493
64  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 132993 4443 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00748
65  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  132997 4446 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00748
66  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  132948 4571 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Gò Công, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 01495
67  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 132951 4570 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Tân Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 01495
68  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 132986 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.9  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 02493
69  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 132476 4301 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C- 045.78 (máy bay)
70  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 132967 4521 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01413
71  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 132971 4411 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 15400
72  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 132977 4405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01413
73  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 132985 4567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 64.2  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02493