SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 23-08-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  129105 4124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 140.7  Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02178
2  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  129136 4128 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  P8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01472
3  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 129146 4216 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  P3, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01621
4  Công ty TNHH GTS An Phú Aqua 129150 4129 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Nhà mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00250
5  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 129186 4135 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01799
6  Công ty TNHH MTV GTS Phú Lộc An 129241 4183 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Vĩnh Trạch - Tp Bạc Liêu - Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 145.59
7  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  129243 4044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 65  Điền Hải - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 016.21
8  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 129330 4027 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 38.2  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 145.59
9  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 129331 4210 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 4  Ấp Diêm Điền, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 019.90
10  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 129345 3930 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 350  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 145.59
11  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 129109 4204 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 182  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-015.44
12  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm 129115 4134 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 92  Ấp 3, Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
13  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129119 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.68  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02454
14  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129120 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.08  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02454
15  Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC  129131 4097 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Ấp 3, Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-04332
16  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  129137 4128 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-01472
17  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 129153   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02415
18  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  129159 4173 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02454
19  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 129178 3934 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.8  Thừa Mỹ, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-162.74
20  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 129180 4004 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37  An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-124.20
21  Công ty TNHH TG Trần Hậu Điển-Chi nhánh Ninh Thuận 129311 4158 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   86C - 034.29
22  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 129312 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45.3  Ấp Giao Hòa B, Thạnh Giao, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C- 119.60
23  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 129316 4186 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 108  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
24  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 129317 4186 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
25  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 129318 4186 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 128  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
26  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 129319 4186 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
27  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 129320 4186 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
28  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 129337 4021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.2  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 024.54
29  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 129338 4021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Mỹ An, Thuận Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 024.54
30  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  129128 4132 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8  Phú Cát, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C-03991
31  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129126 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.5  Khu Hồ Tôm, Tân Thiện, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   86C-09851
32  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 129100 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 77.4  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 000.85
33  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  129142 4093 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03999
34  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 129143 4138 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03999
35  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 129144 4060 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 72  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03999
36  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 129145 4060 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 28  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-00085
37  Công ty TNHH GTS Minh Vũ Ninh Thuận 129151 3956 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C-05203
38  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  129154 4127 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-04500
39  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  129158 4173 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Năm căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-00085
40  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 129163 4062 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-00085
41  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129168 4086 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00085
42  Công ty TNHH MTV Tôm Giống Kim Cương 129176 4213 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.7  Tân Hưng tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C-052.03
43  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 129177 3934 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.2  Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C-145.59
44  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  129184 4143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-052.03
45  Công ty TNHH Châu Long 129185 4092 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-000.85
46  Công ty TNHH GTS Miền Tây  129244 4182 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  TT Phú Tân - Phú Tân - Cà Mau , Cà Mau  79C - 111.90
47  Hộ kinh doanh Mai Quốc Hùng 129246 4179 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
48  Công ty TNHH GTS 79 129314 4081 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 46  Hòa Thành, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-016.21
49  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 129339 4064 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
50  Công ty TNHH GTS 79 129315 4123 Tôm sú Ương giống Naupliius 150  273D/8 Nguyễn Văn Cừ, KV2, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   85C-016.21
51  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 129162   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẳng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00808 Máy bay
52  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  129160 4173 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.9  Nghi Tiến, Nghi Lộc, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C-00808 Máy bay
53  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  129161 4173 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C-00808 Máy bay
54  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 129171   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 9  Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C-00808 (Máy bay)
55  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129165 4086 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808 ( Máy Bay)
56  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  129129 4132 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  An Minh Kiên Lương Kiên Giang , Kiên Giang   85C-04387
57  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  129130 4132 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  An Minh, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-04387
58  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 129147 4197 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-13922
59  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  129155 4127 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
60  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  129156 4143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
61  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 129157 4190 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Phú Mỹ, Giang Thành, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-12420
62  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 129164 4135 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02415
63  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129167 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02415
64  Công ty TNHH GTS Messi - 2017 129170 4189 Tôm sú Dưỡng giống PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08542
65  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  129172 4093 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   85C-02451
66  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 129242 4043 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Thứ 10, An Minh, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.15
67  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 129348 4212 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  TT Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 124.20
68  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 129359 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Xà Xía, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 008.67
69  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  129106 4124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 02842
70  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  129135 4195 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Bình Xuân, Cần Giuộc, Long An , Long An   79C-14420
71  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 129173 3987 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Ấp 1, Phước Vĩnh Tây, Cần Đước, Long An , Long An   67L-6174
72  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 129096 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 96  Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   79C - 10702 ( Máy bay)
73  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 129097 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.6  Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Nam Định   85C - 000.85
74  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129357 4118 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 105.6  Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85T- 3630
75  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 129102 4006 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   79C - 03834, máy bay
76  Công ty TNHH Tôm giống Hiệp Phát Aqua 129349 3981 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 102  Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   85t- 3327
77  Công ty TNHH Đầu tư tôm giống Thuận Thiên VN 129351 4208 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 51  Xóm 3, Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   85C- 006.39
78  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129358 4118 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 138  Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   85T- 3630
79  Công ty TNHH Trường Phát Aqua 129181 4175 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.5  Xóm 8, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C - 00085 (Máy bay)
80  Công ty TNHH Trường Phát Aqua 129182 4175 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.5  Khối 6, Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An , Nghệ An   85C - 00085 (Máy bay)
81  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129127 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 88.2  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-03366
82  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  129350 4041 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 95.2  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C- 030.72
83  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129352 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 38.5  An Hải, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C- 049.29
84  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129353 4118 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Đông Tác, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 049.29
85  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129354 4118 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 006.90
86  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129355 4118 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 006.90
87  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129356 4118 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 006.90
88  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 129152   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 105  Tân Hải, Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình , Quảng Bình   85C-04360
89  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 129099 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.1  Tam Hòa Núi Thành Quảng Nam , Quảng Nam   85T - 2289
90  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 129111 4013 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-043.38
91  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129121 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49  Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85T-2289
92  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129166 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Phường 3, TP. Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 ( Máy Bay)
93  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 129098 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27.3  Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T - 2289
94  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  129107 4124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T - 2289
95  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129122 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.4  Xiên 3, Bình Sơn, Quãng Ngãi , Quảng Ngãi   85T-2289
96  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129340 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 88  Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T- 3604
97  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129341 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34.1  Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T- 3604
98  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129342 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.7  Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T- 3604
99  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129343 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.4  Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T- 3604
100  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129344 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.5  Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T- 3604
101  Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ My 129095 4206 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Khu Phố 9, Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 042.90
102  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129112 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Phường 2, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-04242
103  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129113 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-04242
104  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 129134 4148 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.35  Tường Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   79C-02738
105  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129323 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.6  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 017.19
106  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129324 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 69.3  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 017.19
107  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129325 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 79.2  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 037.14
108  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  129103 4214 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34.2  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04952
109  Công ty TNHH ĐT GTS The Win Aquacultare 129110 4192 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85c - 009.17`
110  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129117 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.68  Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trắng , Sóc Trăng   85T-3437
111  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129118 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27.72  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85T-3437
112  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129123 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 142.8  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02559
113  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129124 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60.48  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C-02599
114  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129125 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 98.28  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C-02559
115  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 129133 4198 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  La Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01211
116  Công ty TNHH TĐS 129139 4199 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.2  An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01211
117  Công ty TNHH TĐS 129140 4199 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 140.4  Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01211
118  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 129141 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 153  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03934
119  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129169 4086 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03083
120  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 129174 3987 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   67L-6174
121  Công ty TNHH GTS Kim Can - Ninh Thuận 129175 4099 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 170  An Thạnh 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-028.42
122  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 129179 4004 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-111.90
123  Cty TNHH SX KD GTS Hoàng Giang- Việt Nam 129183 4032 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  279 Lê Lai, Khóm 5, 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-030.83
124  Công ty TNHH GTS Miền Tây  129245 4182 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Lai Hoà - Vĩnh Châu - Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 111.90
125  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 129321 4186 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 134  TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 034.34
126  Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 129322 4211 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 049.52
127  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  129328 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 111.90
128  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 129332 4207 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.6  Ấp Hòa Đại, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 019.90
129  Công ty TNHH GTS Grobest VN 129333 4024 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.2  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 036.88
130  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 129335 4021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 024.54
131  Công ty TNHH TS Minh Thịnh Post 129347 3982 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 119.60
132  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  129108 4124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.6  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 02842
133  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 129148 4197 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   79C-12420
134  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  129114 4195 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 66  B11/3277/1, Ấp 2, Đa Phước, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C - 03580
135  Công ty TNHH GTS 79 129313 4081 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 6.1  Bình Khánh, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C-016.21
136  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129326 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 66  Điền Hương, Phong Điền, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 035.66
137  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129327 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 66  Điền Hương, Phong Điền, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   79C- 026.27
138  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 129101 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
139  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 129104 4172 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 11190
140  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 129116 4062 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Vĩnh Kim, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01681
141  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 129132 4198 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Hòa Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-03020
142  Công ty TNHH TĐS 129138 4199 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-03020
143  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  129149 4196 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02842
144  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  129329 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 111.90
145  Công ty TNHH GTS Grobest VN 129334 4024 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 59.5  Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 024.54
146  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 129336 4021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 024.54