SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 19-08-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128168 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Phường Láng Tṛn, Thị Xă Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 127.65
2  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 128201 4027 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 17.9  Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-127.65
3  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 128202 3930 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  Bạch Đằng, Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 127.65
4  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  128788 4015 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03643
5  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 128805 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 2835
6  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  128820 3954 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Ḥa B́nh, Ḥa B́nh, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02842
7  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  128825 3942 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-2835
8  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 128835 3914 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.6  Phường 3, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00827
9  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  128836 3984 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00827
10  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128839 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03651
11  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 128841 3968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Khóm Kinh Tế, Nhà Mát, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00827
12  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 128866 4051 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01799
13  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 129206 4043 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 028.42
14  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128163 3978 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C -024.54
15  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128165 3978 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 89  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.93
16  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128166 3979 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 2.2  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.93
17  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128169 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C - 145.59
18  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128173 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 187  An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 023.03
19  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128174 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 92  Ḥa Lợi, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 023.03
20  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128175 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 91  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 025.59
21  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128176 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 110  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 025.59
22  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  128766 3971 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 033.79
23  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  128773 3938 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Thừa Đức, B́nh Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.54
24  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  128791 3939 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
25  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 128794 3952 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00231
26  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 128806 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.2  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
27  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 128807 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.2  Định Trung, B́nh Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
28  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 128808 3934 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42.3  Lộc Thuận, B́nh Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-05499
29  Công ty TNHH ĐTTS 128811 4002 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-00903
30  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 128813 4000 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-00903
31  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 128814 4000 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-00903
32  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 128838 4013 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-00872
33  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 128854 3968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 67  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02454
34  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 128842 3968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Hoài Hải, Hoài Nhơn, B́nh Định , B́nh Định   85T-2347
35  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 128851 3968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Hoài Hải, Hoài Nhơn, B́nh Định , B́nh Định   85T-2347
36  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128177 4066 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1200  Vĩnh Tân, Tuy Phong, B́nh Thuận , B́nh Thuận   60LD- 014.18
37  CS Lê Văn Vũ 128178 4063 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 070.77
38  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 128179 4064 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.67
39  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 128184 4064 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
40  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 128185 4064 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
41  Công ty TNHH BIO TOM 128205 4106 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Ấp Trại Lưới A, Đất Mới, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 127.65
42  Công ty TNHH TS Minh Thịnh Post 128207 3982 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 127.65
43  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 128218 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 042.67
44  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  128764 3971 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52.2  Ḥa Tân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 033.79
45  Cơ sở SX GTS số 1 Miền Trung 128769 3823 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.69
46  Công ty TNHH GTS Việt Post  128776 4017 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 028.17
47  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  128777 4083 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.67
48  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 128783 4062 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 000.85
49  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  128789 3939 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-000.85
50  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 128793 4091 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 91  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 000.85
51  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 128795 4051 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
52  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 128799 3874 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
53  DNTN GTS Long Vi NTV 128801 3920 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23.8  Rau Dừa, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02842
54  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 128804 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38.1  Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85T - 2835
55  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 128817 4088 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
56  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  128822 4093 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03567
57  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 128823 4060 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 180  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01969
58  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  128826 3942 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 151  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85T-2835
59  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 128828 3969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-00085
60  Công ty TNHH Châu Long 128829 4092 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T-2835
61  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 128830 4086 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T-2835
62  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  128847 3997 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-02665
63  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  128848 3997 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-02665
64  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  129204 3858 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C - 134.47
65  Cơ sở Sản Xuất GTS Mùa Vàng 129209 4082 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.67
66  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 128200 4040 Tôm sú Ương giống Naupliius 300  Mỹ khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C-127.65
67  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  128809   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Tổ 25, Ḥa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00808 Máy bay
68  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128209 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   61LD- 011.89
69  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128210 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   61LD- 011.89
70  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128211 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   61LD- 011.89
71  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128212 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   61LD- 011.89
72  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128859 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C-00808 (Máy bay)
73  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 128834 3914 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Pḥng , Hải Pḥng   79C-02738
74  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 128857   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Pḥng , Hải Pḥng   79C - 08419, máy bay
75  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128164 3978 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Ấp Cảng, Ḥa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   95C- 009.98
76  Công ty TNHH SX GTS Biển Tiên Ninh Thuận  128199   Cá bóp Nuôi thương phẩm 10 - 12cm 0.5  Xă B́nh An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   68C- 038.86
77  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  128778 3917 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Vĩnh B́nh Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02485
78  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  128780 3942 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên giang , Kiên Giang   85C - 00231
79  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  128785 3939 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  An Minh, Kiên Lương, Kiên Giạng , Kiên Giang   85C-04387
80  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 128796 4051 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   85C-02485
81  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 128797 4051 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   85C-02485
82  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  128824 3942 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43  Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00231
83  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 128832 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02485
84  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 128833 4086 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 140  Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00231
85  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  128844 3997 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   79C-11190
86  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  128845 3997 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   79C-11190
87  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  128846 3997 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Ḥa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-05499
88  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 128849 4029 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Thuận yên, Hà tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 05499
89  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128208 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Khóm Trà Long, Ba Ng̣i, Cam Ranh, Khánh Ḥa , Khánh Ḥa   85C- 012.15
90  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128170 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   79C - 145.59
91  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 128181 4021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 77  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C- 024.54
92  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 128182 4021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7  Phước Lại, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C- 024.54
93  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  128775 3938 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60.9  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 024.54
94  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  128779 3942 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Phước Lại, Cần Giuộc, Long An , Long An   79C - 05499
95  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  128786 3939 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Cần Đước, Cần Đước, Long An , Long An   85C-04387
96  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  128792 3939 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 02454
97  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  128837 3984 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C-02454
98  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128840 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-02454
99  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 128853 3968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-02454
100  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 128855 4105 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-02454
101  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 128861 4105 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Thuận Mỹ, Châu Thành , Long An , Long An   85C-02454
102  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 129205 4043 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Thuận Mỹ - Châu Thành - Long An , Long An   85C - 028.42
103  Công ty TNHH MTV GTS Phú Lộc An 129207 3861 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Ấp Tân Đại - Cần Giuộc - Long An , Long An   79C - 145.59
104  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  129208 4044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Thanh Vĩnh Đông - Châu Thành - Long An , Long An   85C - 014.95
105  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128768 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 96  Xuần Ḥa, Xuân Trường, Nam Định , Nam Định   79C - 10702 ( Máy bay)
106  Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Thoại 128183 4067 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Ninh Thuận   85C- 035.67
107  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128217 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   61LD- 011.89
108  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128172 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42.9  An Hải, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85T- 3630
109  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128192 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 57.5  Xuân Cảnh, Sông Cầu, Phú Yên , Phú Yên   85C-016.03
110  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128193 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C-016.03
111  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128195 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84  Ḥa Tâm, Đông Ḥa, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
112  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128196 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84  Ḥa Tâm, Đông Ḥa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 006.90
113  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128197 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Ḥa Tâm, Đông Ḥa, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
114  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128198 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8  Ḥa Hiệp Nam, Đông Ḥa, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
115  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128858 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Ḥa Hiệp Bắc, Đông Ḥa, Phú Yên , Phú Yên   85C-01237
116  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  128765 3971 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70.2  Tam Tiến, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 016.21
117  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  128821 4014 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.5  Tam Ḥa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   79C-15113
118  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128213 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Phường Hải Ḥa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85LD- 00007
119  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128214 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  P. Hà An, Thị Xă Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85LD- 00007
120  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 128219 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 187.2  Khu Thống Nhất 2, P. Tân An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C- 007.22
121  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  128763 3971 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42.84  Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 016.21
122  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128802 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Vĩnh Tân, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 04556
123  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128803 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  B́nh THuận, B́nh Sơn, Quăng Ngăi , Quảng Trị   85C - 04556
124  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128167 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 127.65
125  Công ty TNHH GTS Grobest VN 128186 4024 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.1  Ḥa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02019
126  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128189 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Ấp Pray Chóp, Lai Ḥa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 127.65
127  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  128190 4041 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  An Thạnh Đông, Cù Lao dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02019
128  Công ty TNHH Tôm giống Hiệp Phát Aqua 128203 3981 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 020.19
129  Công ty TNHH Tôm giống Hiệp Phát Aqua 128204 3981 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 020.19
130  Công ty TNHH TS Minh Thịnh Post 128206 3982 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 127.65
131  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 128770   Cá chẽm Nuôi thương phẩm 5-6cm 3.5  Ḥa Đông, Vĩnh Châu, Sóc TRăng , Sóc Trăng   79C - 088.06
132  Công ty TNHH GTS Việt Post  128771 4017 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49  An Thạnh , Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 022.17
133  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  128772 3938 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  Ḥa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 028.42
134  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  128790 3939 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
135  Công ty TNHH TĐS 128810 4001 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.6  An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00903
136  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 128812 4000 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Ḥa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00903
137  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  128816 4049 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00872
138  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 128818 4011 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00872
139  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 128827 4068 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Ḥa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3437
140  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 128831 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02817
141  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 128843 3987 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   67L - 6174
142  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 128852 3968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3437
143  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 128856 4030 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02817
144  Công ty TNHH ĐT GTS Thắng Lợi  128862 4104 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
145  Công ty TNHH GTS Grobest VN 128188 4024 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5  Phước Trung, G̣ Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 024.54
146  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  128774 3938 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80.8  Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 024.54
147  Công ty TNHH ĐTTS Bio Farm 128782 4100 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Long B́nh, G̣ Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-00231
148  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 128815 4000 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.4  Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-00903
149  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128171 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Lỹ NHơn, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C - 145.59
150  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 128180 4021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  B́nh Khánh, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 024.54
151  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128194 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  HoằngTrường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85T-3630, máy bay
152  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128215 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Nga Tân, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85LD- 00007
153  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128216 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85LD- 00007
154  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128863 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-00808 (Máy bay)
155  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128864 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-00808 (Máy bay)
156  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128865 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-00808 (Máy bay)
157  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 128800 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Phú Thuận, Phú Vang, Thừa thiên Huế , Thừa Thiên Huế   79C - 15913
158  Công ty TNHH GTS Grobest VN 128187 4024 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.6  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 024.54
159  Công ty TNHH GTS 79 128191 4081 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 58.6  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-014.95
160  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128767 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43.2  Bàu Sen, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 024.54
161  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 128781 4036 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Mỹ Thuận Nam, Cầu NGang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04593
162  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 128784 4061 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
163  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  128787 3939 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02454
164  Công ty Cổ Phần Giống Thủy Sản Tân Phát 128798 3986 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Ḥa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-05499
165  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 128819 3953 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04593
166  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 128850 3968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 79  long Vĩnh, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
167  Công ty TNHH SX GTS Trung Sơn Ninh Thuận  128860 3940 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454