SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 22-04-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Tên khách nhận hàng Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105719 1913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Vĩnh Trạch, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Ngô Tuấn Anh  85C - 045.93
2  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105720 1913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  Ngô Tuấn Anh  85C - 045.93
3  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107620 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Phường 1, TX Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Đại lý Hồng Hà  79C- 081.63
4  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107648 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Huân Khánh  79C- 080.64
5  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107649 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Long Điền Đông A, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Đại lý 5 Giang  79C- 080.64
6  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107650 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Hứa Văn Xốn  79C- 080.64
7  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107651 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Nguyễn Thị Tuyết Nga  79C- 080.64
8  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107652 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Lê Văn Tình  79C- 080.64
9  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107653 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Nguyễn Hồng Ngoan  79C- 080.64
10  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 107655 1583 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 11.9  Ấp Nhà Lầu 1, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu , Bạc Liêu  Đại lý Ngọc Điệp  95C- 009.98
11  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 107658 1583 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 27.9  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Đại lý Chí Đức  95C- 009.98
12  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 107662 1912 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 71.2  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Lê Hoàng Vũ  79C- 045.00
13  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 107672 1641 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Công ty TNHH GTS Dương Hùng  94C - 013.96
14  CN Công ty TNHH Số 1 tại Ninh Thuận 107686 1886 Tôm sú Ương giống Naupliius 300  Gò Cát, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Công ty TNHH Số 1  85C- 043.35
15  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107705 1956 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 200  Số 1, Đường Trung Tâm, Khóm 3, P 2, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Cty TNHH Giải Pháp Sinh Học GTS Gold Key  85C- 020.70
16  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 109029 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.5  Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, bạc Liêu , Bạc Liêu  Võ Minh Bé  85C-004.64
17  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  109056 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Ấp 4, TT Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Công ty Tôm giống Quốc Dương  85C - 04593
18  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 109063 1840 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Phan Đăng Định  85C - 04593
19  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109075 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29.64  Ấp 3, Vĩnh Hậu, Hòa Bình, bạc Liêu , Bạc Liêu  Đại lý Anh Khánh  85C - 00872
20  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109076 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9.36  Ấp Giồng Nhãn, Hiệp Thành, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Đại lý Anh Khánh  85C - 00872
21  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 109083 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Vĩnh Trạch, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Quách Minh Điền  85C - 02217
22  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109113 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Láng Trâm, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  NGuyễn Văn Hưng  85C - 02217
23  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109114 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 54  Hồng Dân, Cây Gừa, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Nguyễn Văn Mến  85C - 02217
24  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109122 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 13  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Huỳnh Tấn Tài  85C - 022.17
25  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 109124 1870 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.3  Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  NGuyễn Hùng Cường  79C - 12765
26  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 109131 1928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Nguyễn Thanh Sang  85C - 036.62
27  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 109134 1933 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 61.2  P8, Tp.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Kim Ngân  85C - 035.19
28  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 109135 1847 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Nguyễn Văn Tình  85C - 036.62
29  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  109139 1927 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Đại Lý Phương  85C - 036.62
30  Công ty TNHH GTS Aqua One 109147 1816 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.47  P5, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Trương Tấn Phong  85C - 036.62
31  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 109151 1758 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.92  P5, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Nguyễn Văn Khanh  85C - 045.93
32  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  109153 1874 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Giá Rai, Giá Rai Bạc Liêu , Bạc Liêu  Nguyễn Văn Qui  85C- 036.62
33  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 109155 1843 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27.6  Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  Nguyễn Thị Nhi  85C - 035.19
34  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105718 1913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  TT Thạnh Phú - Thạnh Phú - Bến Tre , Bến Tre   Trương Hoàng Vũ  85C - 021.78
35  Công ty TNHH MTV GTS Tuấn Linh Ninh Thuận  105723 1848 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thanh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Trần Văn Vẹo  79C - 134.47
36  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107612 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Phạm Đức Kiểm  85C - 027.64
37  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107621 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Cao Văn Tùng  61LD- 011.89
38  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107622 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Đức Minh  61LD- 011.89
39  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107623 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Phường Phú Tân, TP. Bến Tre, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Văn Phong  61LD- 011.89
40  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107636 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84.4  Ấp Vĩnh Đức Trung, Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Sơn Thảo  85C-041.70
41  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107637 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84.5  Thạnh Hải, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Văn Chánh  85C-041.70
42  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107638 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84.5  An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Lý Văn Thắng  85C-041.70
43  Hộ kinh doanh giống thủy sản Hồ Nga 107642 1606 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 140  Ấp 4, Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Cơ sở Sản Xuất Giống Tám Tâm  85C- 017.07
44  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 107660 1574 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  xã Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Anh Việt  85C- 022.17
45  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107664 1903 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.5  Ấp 9, An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   ĐL Thuốc Thú Y Thủy Sản Tám Nhân  85C- 020.70
46  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107665 1903 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 112.5  Ấp 9, An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   ĐL Thuốc Thú Y Thủy Sản Tám Nhân  85C- 043.13
47  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 107671 1684 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Phát Minh  79C - 127.65
48  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107685 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 82.6  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   ĐL: Thiện Thảo  85C- 006.90
49  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 109024 1657 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Xuân Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Đại Lý Minh Thư  85C - 022.37
50  Cơ sở sản xuất giống thủy sản Thanh Ý 109036 1719 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Phạm Thanh Phương  85T - 2289
51  Công ty TNHH GTS An Phú Aqua 109037 1868 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Bảo Thanh, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Anh Nhận  79C - 11190
52  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  109041 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52.2  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Chí Diễn  85C - 02178
53  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  109042 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 176.4  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Phan Minh Châu  85C - 02119
54  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  109043 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 46.8  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Phan Minh Châu  85C - 02119
55  Công ty TNHH Thủy sản Nano - Shri 109052 1724 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63.7  Mỹ Hòa, ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   Trần Trung Tín  85C - 01818
56  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  109057 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110.25  An Đức, ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Anh Tài  63C - 13188
57  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 109064 1840 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 168  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Trần Xuân Trưởng  85C - 01483
58  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 109065 1840 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 168  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Trần Xuân Trưởng  85C - 01483
59  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 109070 1914 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 11 (9mm) 52  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Lê Như Quỳnh   85C - 02119
60  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 109080 1708 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Bảo Thanh, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Thanh Lâm  79C - 04500
61  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109088 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 95.94  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Thuận Hải  85C - 02493
62  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109089 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.32  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Tính Thư  85C - 02493
63  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109090 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.94  An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý NGuyễn Văn Kỳ  85C - 02493
64  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 109101 1935 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Thanh Hải, Thạnh Phú, bến Tre , Bến Tre   Bùi Thị Hồng Hoa  68C - 01416
65  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 109102 1935 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Cao Thị Phương  68C - 01416
66  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  109108 1763 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Thị Bốn  79C - 09442
67  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  109110 1763 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 67.5  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Châu Tiến  79C - 09442
68  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 109127 1753 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Văn Năm  85C - 00872
69  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 109130 1839 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Hồng Vân  63C - 13188
70  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 109143 1845 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Đại Lý Anh Oanh  85C - 006.03
71  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  109146 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   Đại Lý Anh Chúc  85C - 006.03
72  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 109161 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Ấp 2, Đình Trung, Bình Đại, Bến tre , Bến Tre   Bùi Văn Cẩn  79C - 11190
73  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 109162 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Võ Văn Việt  68C - 014.16
74  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 109163 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Văn Lĩnh  68C - 014.16
75  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 109164 1839 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  An Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Trần Văn Nguyên  63C - 13188
76  Công ty TNHH GTS Thanh Bình Bến Tre 109167 1518 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 14 (11mm) 54  An Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Lữ Ngọc Trình  63K - 13188
77  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109168 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.56  Thành Hải, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Anh Khanh  85C - 01364
78  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109169 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 115.44  An Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   NGuyễn Văn Trung  85C - 01364
79  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109170 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.5  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến tre , Bến Tre   Đại lý Thanh Trà  85C - 01364
80  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109171 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60.06  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Anh Dân  85C - 01364
81  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109172 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29.64  Thanh Hải, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Anh Hiếu  85C - 01364
82  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  109178 1727 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Trần Minh Nhân  63C - 131.88
83  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 109185 1870 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 199.6  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Trần Chánh Phủ  85C - 027.77
84  Công ty TNHH SX GTS Nam Trung Phát 109205 1679 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.55  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Trần Phúc Hậu  63C - 13188
85  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 109206 1843 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.4  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Trần Hoàng Huy  63C - 13188
86  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm 109207 1817 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81  An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Hữu Nghĩa  63C - 13188
87  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  109208 1874 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 55  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Châu Ngọc Thạch  63C - 13188
88  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 109211 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   Đặng Văn Tình  63C - 13218
89  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 109218 1730 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Trần Văn Dưỡng  63C - 13218
90  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109223 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Trọng Tín  63C - 13218
91  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109224 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Trần Nguyên Tuân  63C - 13218
92  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 109225 1787 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Văn Trường  63C - 13218
93  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 109227 1786 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 57  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   Lê Văn Tạo  63C - 13218
94  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 109228 1680 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Tân Xuân, Ba Tri, Bế Tre , Bến Tre   Nguyễn Hữu Huy  63C - 13218
95  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 109229 1680 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   Đại lý Ngọc Phát  63C - 13218
96  Công ty TNHH SX GTS Được Mùa 109238 1952 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 69.3  GIồng Trôm, Ba Tri, bến Tre , Bến Tre   Nguyễn Hữu Thành  63C - 13188
97  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109200 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32  Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   Nguyễn văn ngô  77C - 06048
98  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  109235 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   Đại lý Anh Trưởng  85C - 01653
99  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107647 1772 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1200  Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi CPVN- Bình Thuận  60LD- 014.18
100  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 105724 1612 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Công ty TNHH Thái Mỹ  79C - 134.47
101  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  105725 1561 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  Hoàng Quân  85C - 024.46
102  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  105726 1561 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  Hoàng Quân  85C - 024.46
103  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hoàng Đạt 105727 1897 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  TT Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  Đặng Quang Chiến  79C - 011.67
104  Cơ sở Sản Xuất GTS Mùa Vàng 105728 1801 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Trung Kiên  85C - 034.51
105  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  105729 1560 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Thanh Phong  85C - 039.39
106  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107619 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Cơ sở Quý Phương  79C- 081.63
107  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 107656 1583 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 21  Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  Đại lý Anh Toản  95C- 009.98
108  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 107657 1583 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 3  Tân Thành, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Đại lý Thịnh Phát  95C- 009.98
109  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 107661 1912 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 51  Phòng Nông Nghiệp PTNT, Rạch Góc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  Tăng Thiện Tính  79C- 010.51
110  CS Nguyễn Hữu Thanh 107669 1639 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Chí Công  79C-050.14
111  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 107673 1906 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  Trần Vũ Anh  85C- 035.19
112  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 107706 1960 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  Đại Phát  85C - 017.07
113  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 109055 1930 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Phú Tân, PHú Tân, Cà Mau , Cà Mau  ĐL Hoàng Anh  85C - 01413
114  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 109072 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.5  Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  Nguyễn Văn Sơn  79C - 01051
115  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  109094 1711 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 84  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  Đại Phát  85C - 01472
116  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  109099 1749 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Lê Thanh Ngôn  79C - 01051
117  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 109103 1935 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Huỳnh Thanh Tâm  85C - 02119
118  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 109104 1938 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 132.6  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Châu Văn Diệu  85C - 03519
119  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 109106 1750 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 144  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Hồ Thanh Thúy  85C - 03451
120  Công ty Cổ Phần Giống Thủy Sản Tân Phát 109107 1760 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Phú Tân, PHú Tân, Cà Mau , Cà Mau  Nguyễn Minh Đang  79C - 01051
121  Công ty TNHH Châu Long 109111 1937 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  Châu Văn Lến  85C - 02217
122  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109121 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 130  Cái NƯớc, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  Huỳnh Tấn Tài  85C - 022.17
123  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 109126 1753 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  NGuyễn Văn Vẽ  79C - 01051
124  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 109128 1933 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Tân Phước Lộc  85C - 03451
125  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 109132 1928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  Lư Hoàng Tiến  85C - 036.62
126  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 109133 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  Nguyễn Hải Lý  85C - 035.19
127  Công ty TNHH SX GTS Đinh Thành Ninh Thuận 109136 1866 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  Tân Phước Lộc  85C - 022.17
128  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  109137 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  Đại Lý Anh Kiên  85C - 036.62
129  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109140 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  Trần Văn Sơn  85C - 022.17
130  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109141 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  Nguyễn Duy Hòa  85C - 022.17
131  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 109142 1845 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  Đại Lý Anh Thù  85C - 022.17
132  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109144 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  Lê Vũ Ca  85C - 022.17
133  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 109150 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  Lê Hoàng Điện  85C - 035.19
134  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  109154 1874 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 67  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  Nguyễn Văn Qui  85C- 036.62
135  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 109158 1932 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  Thanh Lâm  85C - 034.51
136  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  109159 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  Tân Phước Lộc  85C - 034.51
137  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  109160 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  Chí Công  85C - 039.39
138  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  109179 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  Mê Thái Trạng  85C - 035.19
139  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  109189 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  Chí Công  85C - 039.39
140  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 109220 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Tân Công Trí, Tân Hồng, Đồng tháp , Đồng Tháp  Nguyễn Trường Kỳ  79C-074.75
141  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 109202 1539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Cố Đô, Ba Vì, Hà Nội ,Trạm KDTS An Hải Hà Nội  Hoàng Tùng Ngọc  85C-006.39 (máy bay)
142  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107690 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   Đại lý Bùi Thế Anh  61LD- 013.05
143  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107691 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   Đại Lý lê Xuân Thuyết  61LD- 013.05
144  Công ty TNHH tôm giống Quang Vinh 109054 1849 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 44  Phù Long, Cát Hải, Hải Phòng , Hải Phòng   Bùi Duy Đường  85C - 00808(máy bay)
145  Công ty TNHH SX KD GTS Tôm Xanh 109077 1818 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   Công ty TNHH TM Tùng Tuyết  85C - 00808(máy bay)
146  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109204 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tân Thành, Dương KInh. hải Phòng , Hải Phòng   NGô Thị Mơ  85C - 00808(máy bay)
147  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 109216 1936 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   Trại TG Hoàng Sơn  85C-008.08 (máy bay)
148  Công ty TNHH SX KD GTS Tôm Xanh 109237 1818 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   Công ty TNHH TM Tùng Tuyết  85C - 00808(máy bay)
149  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  109033 1585 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   Đại lý Thanh Thúy  85C - 02178
150  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 109045 1753 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   Đinh Ngọc Hà  79C - 07067
151  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 109046 1753 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   Bùi Phong Nhã  79C - 07067
152  Công ty TNHH tôm giống Quang Vinh 109053 1849 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Giồng kê, Bình Giang, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   Trương Quốc Thắng  79C - 11190
153  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 109068 1914 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 09 (7-8mm) 50  Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   Nguyễn Văn Tài  85C - 02178
154  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  109095 1844 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   Phan Tấn An  79C - 11190
155  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  109096 1844 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   Nguyễn Duy Khanh  79C - 11190
156  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  109098 1749 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 90  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   Trần Thanh Nam  79C - 11190
157  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 109100 1935 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   Trại giống Phúc Thành  79C - 07067
158  Công ty TNHH ĐT GTS Thắng Lợi  109112 1885 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Hà Tiên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   Trần Văn Tuấn  85C - 020.70
159  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109115 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Hà Tiên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   NGuyễn Khương Giang  85C - 02070
160  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 109129 1924 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   Phan Tấn An  85C - 00241
161  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109152 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29.64  Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   Đại lý Chú Nghiêm  85C - 020.70
162  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  109177 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30   Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   Nguyễn Văn Phương  85C-020.70
163  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109182 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   Nguyễn Minh Tăng  85C - 002.41
164  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109183 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   Phan Tấn An  85C - 002.41
165  Công ty TNHH GTS Âu Việt - Ninh Thuận 109186 1779 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   Nguyễn Duy Khanh  79C - 119.60
166  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  109187 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   Nguyễn Duy Khanh  85C - 002.41
167  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107699 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   Lê tấn tài  85T- 36.30
168  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107700 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa , Khánh Hòa   Lưu Văn Định  85T- 36.30
169  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107701 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 129.9  Hoằng Yến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Khánh Hòa   Nguyễn Văn Hải  85T- 36.04, máy bay
170  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109093 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   Farm Huỳnh Quyền  85C - 00059
171  Công ty TNHH ĐTTS Mười Hòa Long An 105721 1740 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  TT Cần Giuộc - Cần Giuộc - Long An , Long An   Nguyễn Thị Nguyệt  85C - 021.19
172  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107624 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Bến Đò, Cần Giuộc, Long An , Long An   Cơ sở Ngọc Tấn  61LD- 011.89
173  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107625 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Nguyễn Thị Bẹ, TT. Cần Giuộc, Long An , Long An   Đại lý Bảy Tuyết  61LD- 011.89
174  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  109034 1585 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   Lê Công Minh  85C - 01621
175  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 109071 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 57.6  Xuân Hòa 2, Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   HUỳnh Thị Loan  79C - 01051
176  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 109212 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Hưng Điền, Tân Hưng, Long An , Long An   Trương Văn Nhỏi  79C-074.75
177  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 109214 1783 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.6  Phước Vinh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   Nguyễn Văn Ba  85C - 021.19
178  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109222 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   Nguyễn Văn Quốc  63C - 13218
179  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  109039 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 140  Hải Châu, Hải hậu, Nam Định , Nam Định   Nguyễn Văn Tuấn  85C - 02482(máy bay)
180  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 109119 1730 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 87.36  Hải Minh, hải hậu, Nam Định , Nam Định   Nguyễn Đức Điện  85C - 00808(máy bay)
181  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 109120 1730 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 130.56  Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định , Nam Định   Cao Văn Mùi  85C - 00808(máy bay)
182  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109138 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 88  Thịnh Long Hải, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   Trần Văn Trung  79C-093.43(máy bay)
183  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 109201 1539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Xóm 2, Hải Chính, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   Phạm Ngọc Chiến  85C-006.39 (máy bay)
184  Công ty TNHH SX GTS Thành Công Ninh Thuận 109239 1894 Tôm thẻ  Sản xuất con giống Bố mẹ (20 - 30g) 0.05  Khánh Hội - Tri Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận , Ninh Thuận   Công ty TNHH SX GTS Thành Công Ninh Thuận  85T-3979
185  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107687 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Quỳnh Xuân, Quỳnh lưu, Nghệ An , Nghệ An   Hồ Hữu Quỳnh  61LD- 013.05
186  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107688 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   Ngô Văn Hùng  61LD- 013.05
187  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107689 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   Nguyễn văn Nguyên  61LD- 013.05
188  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 109118 1730 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.05  Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An , Nghệ An   Lê Tiến Tri  85C - 00808(máy bay)
189  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107695 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   Nguyễn Ngọc Sáu  85T- 36.04
190  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107696 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.4  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   Nguyễn Văn Toàn  85T- 36.04
191  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107697 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   Nguyễn Thị Nhi  85T- 36.04
192  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107698 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24.2  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   Nguyễn Văn Linh  85T- 36.04
193  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 109051 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.6  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   Nguyễn Văn Khánh  79C - 13969
194  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109092 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 160.2  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   Mai Kim Anh  79C - 13922
195  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 109188 1872 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 125  Đông Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   Nguyễn Văn Hóa  85C - 042.00
196  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107614 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   Trần Văn Truyền  85C - 009.25
197  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107646 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 92  Tam Tiến , Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   Nguyễn Bá Nhị  85C - 009.25
198  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107674 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.2  Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   Trần Văn Tâm  85C- 016.03
199  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107675 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam , Quảng Nam   Đặng Hoàng Đức  85C- 016.03
200  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107676 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 43.7  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   Dương Thảo  85C- 035.66
201  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107680 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 3.4  Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   Nguyễn Thị Luận  79C- 045.47
202  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107681 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   Nguyễn Thị Luận  79C- 045.47
203  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107682 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.3  Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   Nguyễn Thị Luận  79C- 045.47
204  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  109058 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.8  Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   Đại lý Anh Tâm  85C - 00902
205  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109190 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Bình sa, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   Phạm quốc Huy  77C - 06048
206  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  109236 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42.5  Hải Lạng, Tiên yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   Trịnh Văn Sáng  85C - 00808(máy bay)
207  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107635 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52.8  Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   Nguyễn Thế Bảo  85C-022.21
208  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107677 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   Nguyễn Văn Trung  85C- 035.66
209  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107678 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40.8  Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   Trần văn Hùng  85C- 035.66
210  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107679 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   Nguyễn Văn Huy  85C- 035.66
211  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107683 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   Bùi Vàng  79C- 045.47
212  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107684 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   Nguyễn Thanh  79C- 045.47
213  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 109027 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 109.2  Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   lê Văn trọng  85C-009.13
214  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  109040 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5  Thu Xà, Nghĩa Hòa, Tu Nghĩa, Quãng Ngãi , Quảng Ngãi   Nguyễn Tấn Cường  85C - 00902
215  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  109082 1927 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54  Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi, Quãng Ngãi , Quảng Ngãi   Dương Thanh Hải  79C - 13969
216  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 109156 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Bình Chánh, Bình Sơn, Quãng Ngãi , Quảng Ngãi   Đoàn Văn Nam  85T - 2347
217  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 109157 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Bình Chánh, Bình Sơn, Quãng Ngãi , Quảng Ngãi   Đỗ Thành Tráng  85T - 2347
218  Công ty TNHH MTV GTS Tuấn Linh Ninh Thuận  105722 1848 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   Trần Hữu Quyết  85C - 046.84
219  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107616 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Hùng Vương, TX. Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   Cơ sở Lê Thị Chúc  79C-061.27
220  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107617 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   Đại lý Công Tuyết  79C-061.27
221  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107618 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình , Quảng Trị   Nguyễn Văn Thao  85LD- 00007
222  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107627 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 103.5  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   Hoàng Đức Văn  85C- 002.92
223  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107630 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 38.4  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   Nguyễn Công Hải  79C- 026.27
224  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107631 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.8  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   Nguyễn Quang Ngô  79C- 026.27
225  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107632 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.2  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   Trần Thanh Cảnh  79C- 026.27
226  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107633 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 51.7  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   Trần Bình Khoái  85C- 017.19
227  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107634 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 49.4  Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   Võ Viết Tịch  85C- 017.19
228  Công ty TNHH Mỹ Việt Ninh Thuận 107644 1745 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Huỳnh Xá Hạ, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   Trần Văn Tuân  79C- 121.39
229  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109191 1705 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 23  Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   Dương Văn Lưu  77C - 06048
230  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109192 1705 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   Phan Thanh Vinh  77C - 06048
231  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109194 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   Phan Thanh Vinh  77C - 06048
232  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109195 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   Nguyễn Văn Thắng  77C - 06048
233  Công ty TNHH Mỹ Việt Ninh Thuận 107643 1745 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Lập Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Dương Tân  85C- 024.85
234  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107654 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 153  TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   DNTN Thiên Đạt  85C- 034.34
235  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 107659 1574 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.5  Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Đại lý Thanh Bình  95C- 009.98
236  Công ty TNHH GTS 999 107670 1854 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Trương Văn Từ  79C- 127.65
237  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 109030 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 198  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Lê VĂn Hòa  85C-004.64
238  Công ty TNHH GTS Gia Thịnh - Ninh Thuận  109047 1876 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Lê Phước Hạnh  79C - 04500
239  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  109061 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Trịnh Minh Xuyên  85C - 04593
240  Công ty TNHH GTS Kim Can - Ninh Thuận 109066 1917 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 11 (9mm) 30  Ấp 1, TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Phạm Thế Anh  85C - 04593
241  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 109069 1914 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 11 (9mm) 30  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Nguyễn Văn Tý  85C - 04593
242  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 109078 1708 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Nguyễn Ngọc  79C - 04500
243  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  109084 1841 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Lâm Thanh Phong  85C - 01218
244  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109085 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51.48  Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Đại lý Tùng  85C - 02493
245  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109086 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.26  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Đại lý Dư Nguyễn  85C - 02493
246  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109087 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.96  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Đại lý Dững Vui  85C - 02493
247  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  109109 1763 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Đại lý Trường Thanh  79C - 09442
248  Công ty TNHH Thủy Sản Toàn Phát Ninh Thuận 109116 1731 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 121  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Đại lý Út Lắm  85C - 03398
249  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 109117 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37  Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Phạm Quốc Việt  85C - 03398
250  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 109123 1869 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 151  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Nguyễn Minh Hòn  60C -36605
251  Công ty TNHH SX GTS Nam Trung Phát 109149 1679 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  Lai Hòa, Vĩnh Chậu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Sơn Danh  85C - 024.46
252  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 109166 1839 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Trần văn Dũng  85C - 02446
253  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109173 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 79.56  Ngã 4, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Đại lý Anh Ân  85C - 02446
254  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109174 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.24  Ấp Tồng Cán, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Đại lý Anh Huy  85C - 02446
255  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  109175 1927 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Trương Tấn Liệt  85C - 02446
256  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 109176 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Huỳnh Văn Cò  85C - 02446
257  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109180 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   Võ Minh Khang  85C - 024.46
258  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109181 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Nguyễn long Hồ  85C - 024.46
259  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 109184 1786 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Võ Văn Hải  85C - 02446
260  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109193 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   NGô Dương  85C - 02446
261  Công ty TNHH TĐS 109196 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Lê Hoài Hận  85C - 02446
262  Công ty TNHH TĐS 109197 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Châu Hồng Ngọc  85C - 02446
263  Công ty TNHH TĐS 109198 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.42  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Dương Hữu Trạng  85C - 02446
264  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 109199 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Nguyễn Toàn Anh  85C - 02446
265  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 109215 1620 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   Đỗ Văn Minh  79C - 100.38
266  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107613 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Tăng Hòa, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   Nguyễn Trung Hiếu  85C - 024.00
267  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107626 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   Đại lý Kiều Diễm  61LD- 011.89
268  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107639 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 66.7  Long Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   Cao Văn Tri  79C- 127.65
269  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107641 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.8  Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   Đại lý Lê Thị Hương  79C- 127.65
270  Công ty TNHH Mỹ Việt Ninh Thuận 107645 1745 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   Nguyễn Quang Tiến  85C- 024.85
271  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107668 1903 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Ấp Lý Quàn 1, Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   ĐL Kiều Diễm  85C- 020.70
272  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107707 1903 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Ấp Nghĩa chí, Phước Trung, Gò công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   Đinh Thị Thùy Trang  85C- 020.70
273  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 109025 1657 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   Đại Lý Tuấn Hiền  85C - 022.37
274  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  109035 1585 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Gò Công Đông, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   Trần văn Đức  85C - 01621
275  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  109062 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  PHú tân, Tân Phú Đông, Tiềng Giang , Tiền Giang   HUỳnh Thiên Khang  63C - 13188
276  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109091 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.1  Lý Hoàn, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   Đại lý Tuấn Hiền  85C - 02493
277  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109105 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   Nguyễn Thành Trung  85C - 03366
278  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  109145 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  P3, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   Đại Lý Anh Chiến  85C - 006.03
279  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  109212 1727 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phú Thạnh, tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   Nguyễn Văn Hòa  85C - 13218
280  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 109232 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  P3, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   Nguyễn Công Trí  63C - 13218
281  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 109234 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Phú tân, tân Phú Đông, Tiền giang , Tiền Giang   Lê Hoàng Điện  63C - 13218
282  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 109038 1784 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  An Thới Đông, Cần Giờ, Tp HCM , TP. Hồ Chí Minh   NGuyễn Văn Thành  85C - 00618
283  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 109079 1708 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31  Bình Khánh, Cần Giờ, Tp HCM , TP. Hồ Chí Minh   Đinh Văn Châu  79C - 04500
284  Công ty TNHH GTS 79 107693 1899 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 53.5  Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình , Thái Bình   Đinh Văn Chiến  85C- 043.38
285  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 109203 1813 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Xóm 9, Minh Châu, Đông Minh, Tiền Hải, Thái Binh , Thái Bình   Nguyễn VĂn Sỹ  85C-006.39 (máy bay)
286  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107702 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 77  Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   Trương Ngọc Thanh  85T- 36.04, máy bay
287  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107703 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 44  Hoằng Yến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   Trương Văn Hải  85T- 36.04, máy bay
288  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107704 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 44  Nga Tân, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   Nguyễn Văn Kiên  85T- 36.04, máy bay
289  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107628 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12.5  Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   Nguyễn Văn Ty  85C- 002.92
290  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107629 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4  Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   Lương Chí Sỹ  85C- 002.92
291  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107610 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  Nguyễn Đăng Trung  85C - 027.64
292  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107611 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  Trần Văn Hậu  85C - 027.64
293  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107640 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21.2  Ấp Chợ, Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  Đồ Thanh Hải  79C- 127.65
294  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 107663 1770 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 123  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  Huỳnh Nguyễn Khắc Sử  79C-045.00
295  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107666 1903 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  37 Lý Tự Trọng, Khóm 3, P1, TX Trà Vinh, Trà Vinh , Trà Vinh  Bùi Thị Diễm My  85C- 020.70
296  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107667 1903 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Khóm 1, Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  Trần Thị Chi Lan  85C- 020.70
297  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 109026 1657 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27.5  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  Trần Văn Kha  85C - 022.37
298  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 109028 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  Nguyễn Văn Lượng  85C-004.64
299  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  109044 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  Phan Minh Châu  85C - 02178
300  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 109048 1925 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 73  Vĩnh Kim, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  Nguyễn Anh Thanh  85C - 00248
301  Công ty TNHH GTS Hawaii Ngọc Minh Ninh Thuận 109050 1825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Thuận Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  Phạm Minh Kha  79C - 10038
302  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  109059 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.05  Mỹ Cẩm A, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  Trương Tấn Hải  85C - 01621
303  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  109060 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.2  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  Bùi Hoài Phương  85C - 01621
304  Công ty TNHH SX GTS Lộc Biển 109067 1765 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 09 (7-8mm) 22  Đông Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  Nguyễn Tuấn Phương  85C - 01621
305  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 109073 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Long Vĩnh, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  Nguyễn Công Minh  79C - 01051
306  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109074 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.5  Mỹ Long Bắc, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  NGuyễn Văn Nhã  85C - 00872
307  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  109081 1927 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Duyên Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  Trần Văn Sáng  85c - 00420
308  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 109125 1758 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.8  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  Đại lý Chị Trang  85C - 01621
309  Công ty TNHH GTS Aqua One 109148 1816 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.5  Ấp Bờ Kinh, Mỹ Hòa, Cầu Ngàng, Trà Vinh , Trà Vinh  Võ Thành Tân  63C - 131.88
310  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 109165 1839 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  Trần Văn Khang  63C - 13188
311  Chi nhánh Công ty TNHH Đại Nam  109209 1896 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Long Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  Huỳnh Anh Bùi  86C - 04032
312  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 109210 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  Nguyễn Hoài Hận  63C - 13218
313  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 109213 1783 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  Đoàn Minh Tuấn  85C - 021.19
314  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  109219 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  Nguyễn văn Đảm  63C - 13218
315  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 109221 1847 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Duyên Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  Đại lý Long Ren  63C - 13218
316  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 109226 1786 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  Nguyễn Tú Anh  63C - 13218
317  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 109230 1872 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29  Dân Thành, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  Nguyễn Thị Xuân  63C - 13218
318  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 109231 1728 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  Trương Ái Nhớ  63C - 13218
319  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 109233 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  Trương Ái Nhớ  63C - 13218