SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 21-04-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107568 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 62.4  Ấp Xóm Lớn A, Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-127.65
2  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 107574 1641 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
3  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107580 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Phường 3, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-081.63
4  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 107588 1583 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 18.7  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-034.54
5  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 107589 1583 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Ấp Diêm Điền, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-034.54
6  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107593 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-042.52
7  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107594 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 151.5  Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-042.52
8  Công ty TNHH SX GTS Anh Quốc Ninh Thuận 107605 1908 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 145.59
9  CN Công ty TNHH Số 1 tại Ninh Thuận 107608 1886 Tôm sú Ương giống Naupliius 400  Gò Cát, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 012.54
10  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  108920 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.62  Ấp 15A, Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01718
11  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 108932 1735 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03507
12  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108934 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.38  Vĩnh hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02559
13  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  108958 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03651
14  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 108962 1752 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 68.2  P8, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
15  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 108964 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Khóm Kinh Tế, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
16  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  108965 1915 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 69  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02842
17  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 108967 1839 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
18  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 108975 1635 Tôm sú Dưỡng giống PL 13 (10-11mm) 18  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04287
19  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 108977 1847 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Đông Hải, Đông hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
20  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 108978 1567 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  HỘ Phòng, Giá rai, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01718
21  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108987 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
22  Công ty TNHH TĐS 108997 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49  Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
23  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109009 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Cây Gừa, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
24  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109011 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Phùng Hiệp, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
25  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 109023 1680 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Phường 3, Tp.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
26  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107569 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15.6  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-127.65
27  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107575 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55.2  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-037.14
28  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107579 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-081.63
29  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107600 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-047.41
30  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107601 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-020.71
31  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108988 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02485
32  Công ty TNHH GTS Đông Phát Ninh Thuận 108990 1654 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
33  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 108994 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
34  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 108996 1928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
35  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109003 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến tre , Bến Tre   85C - 024.54
36  Công ty Cổ Phần Giống Thủy Sản Tân Phát 109018 1760 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Thạnh Phước, Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 13898
37  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 109020 1709 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.45  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02485
38  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 107586 1690 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.4  Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   77C- 014.04
39  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107602 1772 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1200  Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   60LD- 014.18
40  Công ty TNHH MTV GTS Tuấn Linh Ninh Thuận  105715 1848 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8  Tân Trung - Đầm Dơi - Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.87
41  Cơ sở Sản Xuất GTS Mùa Vàng 105717 1801 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
42  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107567 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 53  Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.24
43  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 107591 1770 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 64.5  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C-025.73
44  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 107592 1912 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tân Bằng, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  65C-050.48
45  Hộ kinh doanh Hải Dương 107603 1638 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-039.06
46  Cơ sở sản xuất tôm giống Quang Thắng 107606 1769 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.67
47  CS Nguyễn Hữu Thanh 107607 1639 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 140  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-039.06
48  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 107609 1906 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C- 028.17
49  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  108907 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.5  Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02842
50  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108908 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 85.8  Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04290
51  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108909 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Khối 3, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04290
52  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  108913 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56.7  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
53  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 108917 1756 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Tân Hưng tây, Phú tân , Cà Mau , Cà Mau  85C - 02842
54  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  108928 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01969
55  Công ty TNHH SX GTS Thiện Vương Ninh Thuận 108929 1819 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Ấp 9, Tân Việt, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C - 02573
56  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 108931 1753 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Tân Đức, Đầm Dơi, cà Mau , Cà Mau  79C - 02573
57  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 108948 1750 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01904
58  Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Ngọc 108950 1922 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Hiệp Trung, năm căn, Cà Mau , Cà Mau  79C - 02573
59  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  108951 1713 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02217
60  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  108952 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03507
61  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 108955 1792 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02842
62  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 108956 1783 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Đông Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02842
63  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 108961 1932 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
64  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  108980 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03507
65  Công ty TNHH Châu Long 108981 1937 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 028.17
66  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108986 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Cái NƯớc, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
67  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 108998 1871 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43  Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
68  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109008 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 028.17
69  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109010 1791 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 028.17
70  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 109017 1728 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 57.6  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
71  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 107590 1910 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  Ấp Mỹ Lộc, Mỹ Khánh, Phong Điền, TP Cần Thơ , Cần Thơ   79C-025.73
72  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  108918 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Phù Long, Cát Hải, Hải PHòng , Hải Phòng   85C - 00808(máy bay)
73  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109013 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808 (máy bay)
74  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107581 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  TT Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-081.63
75  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108933 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.14  Vĩnh Tiến, U Minh Thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00248
76  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 108939 1935 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thuận Yên, hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 05499
77  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  108940 1844 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 13898
78  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  108941 1844 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 13898
79  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  108942 1749 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 13898
80  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  108944 1749 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 13898
81  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  108953 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Hà Tiên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02485
82  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  108973 1727 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00248
83  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  108981 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00248
84  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108989 1705 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  An Minh, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00248
85  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109012 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Thứ 7 an Biên Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.85
86  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109014 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Hà Tiên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.85
87  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 109015 1924 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thứ 7 an Biên Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 002.48
88  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  108914 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02842
89  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108983 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Cần Đước, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02485
90  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 108945 1863 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Nam Tiến, nam Trực, Nam Định , Nam Định   85C - 00808(máy bay)
91  Công ty TNHH SX GTS An Phú Hưng  108916 1873 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85C - 09873
92  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108936 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.2  Quỳnh Lộc, Hoàng Mai, Nghệ An , Nghệ An   79C - 09343. (Máy bay)
93  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108937 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.4  Quỳnh Dị, Hoàng Mai, Nghệ An , Nghệ An   79C - 09343. (Máy bay)
94  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108938 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   79C - 09343. (Máy bay)
95  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  108960 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C - 00808(máy bay)
96  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107576 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C-026.27
97  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107577 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C-026.27
98  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107578 1852 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C-026.27
99  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  108959 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Phước Long, Hòa Tâm, Phú Yên , Phú Yên   85C - 04556
100  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 108969 1872 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 103  Đông Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 01237
101  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 109022 1680 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 183  Thọ Lâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C - 13922
102  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107582 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam , Quảng Nam   61LD-013.05
103  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 108968 1872 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 104  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 04200
104  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105716 1702 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Trại Bình Ngọc - P.Bình Ngọc - Móng Cái - Quãng Ninh , Quảng Ninh   85T - 3125 (Máy bay)
105  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107572 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.3  Thôn Bắc, Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-008.67, máy bay
106  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107573 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Thôn Bắc, Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-008.67, máy bay
107  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  108943 1749 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Thái Thụy, Thái Bình, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 03643 (máy bay)
108  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109006 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  P2, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 04242
109  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109007 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  P2, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 04242
110  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107564 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Xã Hòa Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 036.24
111  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107565 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 036.24
112  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107566 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 036.24
113  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107570 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Khóm 2, Phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-127.65
114  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107571 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 117  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-031.15
115  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107583 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Xã Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-042.52
116  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107584 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Xã Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-042.52
117  Trung Tâm Giống Hải sản cấp I Ninh Thuận 107585 1555 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Vũng Đùng, Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-043.38
118  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107595 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-014.88
119  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107596 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-014.88
120  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107597 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-014.88
121  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107598 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-014.88
122  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107599 1902 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-014.88
123  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  108903 1927 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 157.5  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 019.80
124  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  108904 1927 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 157.5  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 019.80
125  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  108905 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21.6  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01733
126  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  108906 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 91.8  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01733
127  Công ty TNHH GTS Kim Can - Ninh Thuận 108912 1917 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02842
128  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 108921 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Châu Khanh, Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 09442
129  Công ty TNHH TĐS 108924 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 173.4  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
130  Công ty TNHH TĐS 108925 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.7  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
131  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 108926 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
132  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 108927 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
133  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 108930 1753 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01718
134  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108935 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 162.24  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02559
135  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  108946 1763 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33  Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 09442
136  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 108954 1783 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 57  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02842
137  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 108963 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 57  Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02442
138  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 108971 1872 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 83  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung. Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02442
139  Công ty Cổ Phần Giống Thủy Sản Tân Phát 108972 1760 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7.2  tân Hòa, Vĩnh tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04812
140  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 108974 1667 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02442
141  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 108976 1620 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01718
142  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 108979 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02442
143  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108985 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02442
144  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 108992 1786 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02442
145  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 109000 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.1  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02442
146  Công ty TNHH ĐT GTS Thắng Lợi  109001 1885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc TRăng , Sóc Trăng   85C - 024.42
147  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 109021 1751 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 48  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02442
148  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 108922 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Ấp Ba Tiên, Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   79C - 09442
149  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109005 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 024.54
150  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 108970 1872 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39  Bình Khánh, Cần Giờ, Tp HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C - 02454
151  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108982 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33  Đa Lộc, Hộ Lộc, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C - 00808(máy bay)
152  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108911 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 93.6  Phong Hải, Phong Điền, TT Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 03072
153  Công ty TNHH GTS Miền Tây  105714 1616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  TT Cầu Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 017.87
154  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 107587 1583 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 8  Ấp 5, Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-034.54
155  Chi nhánh Công ty TNHH Tân Thuận Phát - Bình Thuận 107604 1806 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.5  Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-024.46
156  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108910 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04290
157  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  108915 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Cẩm Mỹ A, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02842
158  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  108919 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.6  Long Sơn, Cầu Ngang, Trà VInh , Trà Vinh  85C - 01718
159  Công ty TNHH GTS Hawaii Ngọc Minh Ninh Thuận 108923 1825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thuận Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01718
160  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 108947 1895 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Thanh Hoài Sơn, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 09442
161  Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Ngọc 108949 1922 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 160  Phường 1, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01596
162  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  108957 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
163  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 108966 1839 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Long, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
164  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108984 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02485
165  Công ty TNHH GTS Đông Phát Ninh Thuận 108991 1654 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Duyên Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
166  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 108993 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Phước Hảo, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
167  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 108995 1928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.5  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
168  Công ty TNHH GTS Aqua One 108999 1816 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60.9  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
169  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109004 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 024.54
170  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 109016 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh` , Trà Vinh  85C - 02485
171  Công ty Cổ Phần Giống Thủy Sản Tân Phát 109019 1760 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 82.5  Đại Thôn B, Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 13898