SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 19-04-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105707 1495 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02842
2  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107432 1647 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 081.63
3  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 107484 1641 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
4  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107496 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 111.6  Ấp 12, Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 004.64
5  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108585 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Vĩnh Trạch, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03934
6  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108586 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 94.5  Đường 23/8, P8, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03934
7  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108587 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54  Vĩnh Trạch, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03359
8  Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận  108595 1823 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 133.2  Tân Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu` , Bạc Liêu  85C - 00420
9  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 108604 1843 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03934
10  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  108611 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7.35  Hòa Bình, Hòa Bình, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02842
11  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  108617 1841 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  Vĩnh Châu, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 070.67
12  Công ty TNHH GTS Thanh Bình Bến Tre 108645 1518 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 14 (11mm) 31.5  Lai Hòa, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01676
13  Công ty Cổ Phần Giống Thủy Sản Tân Phát 108649 1760 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Trẩn Phú, P7, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 07067
14  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108659 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-033.59
15  Công ty TNHH GTS Aqua One 108679 1816 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 168  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03662
16  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 108682 1680 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 73  Công Điền, Vĩnh Trạch. Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03519
17  Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long 108683 1651 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  P3, Bạc liêu, Bạc liêu , Bạc Liêu  85C - 03662
18  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 108687 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Láng Trâm, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03519
19  Công ty TNHH MTV GTS Tiến Đồng CN Ninh Thuận 108703   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03519
20  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 108705 1870 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.3  Đông Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 07067
21  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108714 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03662
22  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 108716 1662 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C -03519
23  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 108726 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  P.Nhà Mát, TP.bạc Liêu, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03359
24  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 108742 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 48  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 033.59
25  Công ty TNHH TĐS 108743 1812 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 6.5  Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 033.59
26  Công ty TNHH TĐS 108748 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 033.59
27  Công ty TNHH MTV GTS Tuấn Linh Ninh Thuận  105701 1848 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thanh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 00601
28  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107428 1716 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 036.62
29  Công ty TNHH TG Trần Hậu Điển-Chi nhánh Ninh Thuận 107430 1808 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   86C - 034.29
30  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107439 1771 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 038.15
31  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 107440 1771 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 110  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 038.15
32  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107443 1773 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 043.13
33  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107446 1773 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Ấp Mắc Miễu, Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 043.13
34  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107447 1773 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.2  Ấp 1, Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 043.13
35  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 107452 1690 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 020.70
36  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 107453 1690 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 020.70
37  Công ty TNHH Thủy sản Trường Hải - Ninh Thuận 107467 1879 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C- 042.52
38  Công ty TNHH GTS Việt Post  108591 1513 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 146.8  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02217
39  Công ty TNHH GTS Việt Post  108592 1513 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15.3  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02217
40  Công ty TNHH GTS Việt Post  108593 1513 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02217
41  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  108600 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34.2  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02842
42  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 108606 1657 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Tân Xuân, ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C - 04252
43  Công ty TNHH Thủy sản Nano - Shri 108608 1724 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 73.5  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01822
44  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  108610 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  An Đức, Ba TRi, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02842
45  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  108613 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 168  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01483
46  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  108614 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.45  Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02842
47  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 108621 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 58.5  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 03898
48  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 108634 1753 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  An Thạnh, Thạnh PHú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01676
49  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  108639 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04332
50  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  108642 1697 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01980
51  Công ty TNHH GTS Aqua One 108644 1816 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04332
52  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108654 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-043.87
53  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  108656 1727 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 65  Vĩnh An, ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85T-3637
54  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 108718 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Bình Thăng, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 13898
55  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 108722 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C - 13898
56  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 108723 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C - 13898
57  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  108732 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  An Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01364
58  Công ty TNHH ĐTTS Bio Farm 108735 1701 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Thừa Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04250
59  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 108740 1709 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71.4  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63K - 3473
60  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 108752 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 58  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   63K - 3437
61  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm 108754 1817 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 147  An Huề, An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   63K - 3473
62  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108760 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04250
63  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108761 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90.9  An Hòa Tây, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04250
64  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 108767 1843 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  BÌnh Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63K - 3473
65  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 108768 1667 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63K - 3473
66  Công ty TNHH TĐS 108772 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 042.50
67  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107434 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  Phú Mỹ, Phú Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C- 030.07
68  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 107454 1690 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.4  Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   77B- 014.04
69  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107490 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   61LD- 011.89
70  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  108609 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.85  Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C - 00902
71  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 108626 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.2  Ngại An, Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định , Bình Định   85C - 04242
72  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108655 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C-042.42
73  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107423 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   85T- 3630
74  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105702 1702 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 03939
75  Công ty TNHH GTS Miền Tây  105703 1533 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  TT Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C- 07067
76  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107441 1773 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21.6  Ấp Lý Ẩn, Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C- 036.62
77  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 107458 1770 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39  Phường 8, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C- 070.67
78  CS Đỗ Cao Trung 107461 1810 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T- 2835
79  CS Nguyễn Hữu Thanh 107463 1639 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C- 048.96
80  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 107480 1502 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Năm Căn, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 023.50
81  Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận  108594 1823 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 88.8  Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00420
82  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 108623 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  Ấp 1, Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 07067
83  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 108624 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.5  Ấp Chà Là, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C - 07067
84  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 108625 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.1  Cả Vĩnh, Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Cà Mau , Cà Mau  79C - 07067
85  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 108628 1600 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 54  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03519
86  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 108629 1600 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
87  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 108635 1597 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
88  Công ty TNHH SX GTS KorWit Farm 108636 1648 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3103
89  Công ty TNHH Châu Long 108669 1592 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03519
90  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 108670 1884 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Ấp 6, tân Thành, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3103
91  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 108671 1871 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3103
92  Công ty TNHH GTS Cường Thịnh Việt Nam 108672 1588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T-3103
93  Công ty TNHH MTV CaVi Ninh Thuận 108673 1867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3103
94  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 108674 1839 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3103
95  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 108675 1839 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Viết Thắng, PHú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3103
96  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  108680 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 0.3451
97  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  108681 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
98  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 108704 1870 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.3  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C - 07067
99  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 108707 1660 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03519
100  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  108710 1656 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03519
101  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 108712 1680 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03519
102  Công ty TNHH ĐT GTS The Win Aquacultare 108715 1790 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Khánh Lâm, u Minh, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01676
103  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 108727 1750 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 72  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
104  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  108730 1602 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c - 03939
105  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 108741 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 96  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
106  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 108764 1735 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-024.54
107  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 108796 1545 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
108  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107445 1773 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Cù Lao Phố, Biên Hòa, Đồng Nai , Đồng Nai   85C- 043.13
109  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107491 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85LD- 00007, máy bay
110  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107492 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Văn Yên, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85LD- 00007, máy bay
111  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107495 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85LD- 00007, máy bay
112  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 108650 1680 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808 (máy bay)
113  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 108774 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808 (máy bay)
114  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107431 1647 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 081.63
115  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107437 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Hòa Lộc, TT Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 031.15
116  CS Nguyễn Hữu Thanh 107462 1639 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 119.60
117  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 107479 1502 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Đông Thái, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 024.46
118  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  108599 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02178
119  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 108603 1619 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Bình Trị, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02446
120  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108658 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.12  Vĩnh Tiến, U Minh thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-024.46
121  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 108668 1847 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02026
122  Công ty TNHH MTV TG Tuấn Thành 108688 1653 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11190
123  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  108689 1844 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11190
124  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  108690 1844 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11190
125  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  108728 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02446
126  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 108729 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 48  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85c - 02446
127  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 108750 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.46
128  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 108776 1710 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7 an Biên Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.46
129  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 107451 1690 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 012.37
130  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107486 1746 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 017.19
131  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107487 1746 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 017.19
132  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 107459 1770 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60.4  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   79C- 038.98
133  Công ty TNHH Thủy sản Trường Hải - Ninh Thuận 107466 1879 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5  Tân Tập, Cần Giuộc, Long An , Long An   79C- 042.52
134  Công ty TNHH SX GTS Phú Thuận Ninh Thuận 108612 1664 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29  Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An , Long An   85c-016.21
135  Công ty Cổ Phần Giống Thủy Sản Tân Phát 108648 1760 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.6  Bình Trị 1, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   79C - 03898
136  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 108721 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Hưng Điền, tân hưng, long an , Long An   79C - 04707
137  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108762 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 04250
138  Công ty TNHH Đầu tư tôm giống Thuận Thiên VN 107477 1882 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31  TT Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định , Nam Định   85T- 3321, máy bay
139  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108589 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 153.12  Bạch Long, Giao Thủy, Nam Định , Nam Định   79C - 107.02(máy bay)
140  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  108777 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 140  Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định , Nam Định   85C - 02842(máy bay)
141  Chi nhánh Công ty TNHH Tân Thuận Phát - Bình Thuận 107482 1806 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 09 (7-8mm) 30  Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   85C- 039.45, máy bay
142  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 108618 1756 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 92   Đại Lộ V1, Lê Nin, Tp Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85C - 00856 (máy bay)
143  Công ty TNHH SX GTS An Phú Hưng  108765 1873 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85C - 016.54 (máy bay)
144  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107473 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 016.03
145  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107474 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 016.03
146  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107475 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 016.03
147  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107485 1746 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 016.03
148  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107497 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 046.64
149  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107498 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Phước Long, Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 046.64
150  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 108686 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C - 11819
151  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 108695 1680 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 188  THọ Lâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C - 13922
152  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 108696 1872 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Đông Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 02857
153  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  108737 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Hòa Tâm, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 04556
154  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 108766 1872 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Đông Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 028.57
155  Công ty TNHH GTS Thiên Lộc Ninh Thuận  105700 1877 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Đồng Hới, Đồng Hới, Quảng Bình , Quảng Bình   86C- 08089
156  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107435 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39.6  Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 030.07
157  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107436 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 030.07
158  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107468 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam , Quảng Nam   85T- 3604
159  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107469 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.2  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85T- 3604
160  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  108620 1841 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Thôn 1, Điện Dương, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 04684
161  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 108631 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   60C - 36605
162  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108661 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.7  Bình Nam, thăng Bình, Quảng NAm , Quảng Nam   85C-139.69
163  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 108685 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 00147
164  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 108697 1730 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 183.6  Tam Tiền, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 00902
165  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  108717 1763 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 106.8  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   60C - 36605
166  Công ty TNHH ĐT TS CP Trọng Tâm 107417 1805 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 030.72, máy bay
167  Công ty TNHH ĐT TS CP Trọng Tâm 107418 1805 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Lý Thường Kiệt, Tiên Yên, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 030.72, máy bay
168  Công ty Cổ phần GTS Sea Farm 68 107464 1774 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Thôn Chợ, Thống Nhất, Hoành Bồ, Quảng Ninh , Quảng Ninh   43C-204.45, máy bay
169  Công ty Cổ phần GTS Sea Farm 68 107465 1774 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Xã Hải Lạng, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   43C- 204.45, máy bay
170  Chi nhánh Công ty TNHH Tân Thuận Phát - Bình Thuận 107489 1806 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 09 (7-8mm) 30  Nam Khê, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C- 039.45, máy bay
171  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107493 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   61LD- 013.05, máy bay
172  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107494 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tân Bình, Đầm Hà, Quảng Ninh , Quảng Ninh   61LD- 013.05, máy bay
173  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108583 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 168.96  Thống Nhất, Hoàng Bồ, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 10702 (máy bay)
174  Công ty TNHH SX GTS KorWit Farm 108637 1648 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  THống Nhất, Hoành Bồ, Quảng Ninh , Quảng Ninh   68C - 05067 (máy bay)
175  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108663 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 79.8  Phú Thạnh Tây, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-093.43(máy bay)
176  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 108667 1680 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
177  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 108692 1870 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 131.04  Đồng Rùi, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
178  Cty TNHH SX KD GTS Hoàng Giang- Việt Nam 108702 1821 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Thôn 4, Hải Đông, Móng Cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-006.39(máy bay)
179  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 108736 1845 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Khu 1, Hải Hòa, Móng Cái, quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00639 (máy bay)
180  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107470 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 037.14
181  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107471 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 037.14
182  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107472 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18.8  Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 037.14
183  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108584 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 00902
184  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  108709 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Bình Chính, Bình Sơn, quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 00147
185  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  108711 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Tịnh Khuê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 00147
186  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107419 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 103.5  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   79C- 026.27
187  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107420 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 57.5  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 006.90
188  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 108630 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 04684
189  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108660 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-139.69
190  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108666 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.04  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-139.69
191  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 108684 1752 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.8  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 00147
192  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 108708 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 00147
193  Công ty TNHH GTS Miền Tây  105704 1533 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Mỹ Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 12122
194  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107424 1716 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 036.62
195  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107425 1716 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Xã Hòa Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 036.62
196  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107426 1716 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 036.62
197  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107427 1716 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 036.62
198  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107433 1647 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 081.63
199  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107438 1804 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.8  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 121.22
200  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107442 1773 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  37A, Lê Lai, P 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 043.13
201  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107444 1773 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32.4  Số 78, Ấp cổ Cò, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 043.13
202  Công ty TNHH Mỹ Việt Ninh Thuận 107455 1745 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Lập Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 027.79
203  Công ty TNHH Đầu tư tôm giống Thuận Thiên VN 107476 1882 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 027.19
204  Công ty TNHH GTS 999 107478 1854 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 121.22
205  Công ty Cổ phần GTS Tân Thuận Phát Ninh Thuận 107499 1909 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 170  Ấp Vàm Hồ, An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 121.22
206  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108582 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02070
207  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  108590 1585 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02842
208  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  108597 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 58.5  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01621
209  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  108598 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 53.1  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01621
210  Công ty TNHH GTS Gia Thịnh - Ninh Thuận  108601 1876 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 12122
211  Công ty TNHH GTS Kim Can - Ninh Thuận 108605 1534 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02710
212  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 108607 1723 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54.6  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01822
213  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  108615 1699 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02842
214  Công ty TNHH GTS Trường Sanh 108616 1757 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02842
215  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 108619 1756 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Tài Văn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02842
216  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 108632 1753 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01676
217  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108653 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-043.87
218  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108664 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 83.7  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-020.70
219  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108665 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.1  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85c-020.70
220  Công ty TNHH TĐS 108677 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 135  Mỹ Thanh 2, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
221  Công ty TNHH TĐS 108678 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 126  Mỹ Thạnh 2, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
222  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  108691 1507 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.8  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02842
223  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  108693 1697 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 58.5  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02070
224  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 108694 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02070
225  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 108698 1872 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 97  An Thạnh Tây, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02719
226  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 108699 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
227  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 108700 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
228  Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Ngọc 108701 1767 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 58  Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-121.22
229  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 108719 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 12122
230  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 108724 1865 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.6  Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02070
231  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 108725 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02070
232  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  108733 1761 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.4  an thạnh Nhì, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01364
233  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 108734 1589 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 12122
234  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 108744 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 020.70
235  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 108745 1825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 008.72
236  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 108746 1619 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 008.72
237  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 108747 1549 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 020.70
238  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 108749 1843 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 020.70
239  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 108756 1708 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 12122
240  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 108757 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Gia Hòa 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
241  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  108758 1763 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 09442
242  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 108759 1869 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  An Thạnh , Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 12122
243  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108763 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 105.3  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02559
244  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107448 1773 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Ấp Phú Hữu, Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85T- 33.26
245  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107449 1773 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 61.2  Ấp Phú Hữu, Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85T- 33.26
246  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 107450 1773 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Ấp Lý Quàn 1, Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85T- 33.26
247  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 107456 1770 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31  Ấp Tân Đông, Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 043.13
248  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 107457 1770 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 41  Ấp Tân Đông, Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 043.13
249  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  108657 1727 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85T-3637
250  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 108662 1754 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 6.6  Đông Minh,Tiền HẢi, Thái Bình , Thái Bình   79C-093.43(máy bay)
251  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 108739 1635 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 75  Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình , Thái Bình   85C- 00808 (máy bay)
252  Chi nhánh Công ty TNHH Tân Thuận Phát - Bình Thuận 107488 1806 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 09 (7-8mm) 120  Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C- 039.45, máy bay
253  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  108738 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C - 00639 (máy bay)
254  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107421 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 006.90
255  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107422 1747 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84  Điền Hương, Phong Điền, Thừa Thien Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 035.66
256  Công ty TNHH GTS Miền Tây  105705 1533 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 01364
257  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105706 1495 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  TT Duyên Hải - Duyên Hải - Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02710
258  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107429 1716 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 036.62
259  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 107460 1684 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 38.5  Đôn Châu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 121.22
260  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 108588 1698 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04250
261  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  108596 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 81  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà vInh , Trà Vinh  85C - 02842
262  Công ty TNHH GTS Hawaii Ngọc Minh Ninh Thuận 108602 1825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Thuận Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85T - 2368
263  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 108622 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 59.4  Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà VInh , Trà Vinh  79C - 03898
264  Công ty TNHH GTS Đông Phát Ninh Thuận 108627 1654 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01980
265  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 108633 1753 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01676
266  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 108638 1549 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01980
267  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 108640 1539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56.1  Thuận Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04332
268  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 108641 1680 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 53  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04332
269  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  108643 1697 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 171  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01980
270  Công ty Cổ Phần Giống Thủy Sản Tân Phát 108646 1760 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Thôn B, Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 03898
271  Công ty Cổ Phần Giống Thủy Sản Tân Phát 108647 1760 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Thôn B, Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 03898
272  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108651 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Duyên Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-043.87
273  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  108652 1712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  long vĩnh duyên hải trà vinh , Trà Vinh  85C-043.87
274  Công ty TNHH TĐS 108676 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81.6  Đông Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00903
275  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 108706 1870 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76.5  Duyên Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 12122
276  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 108713 1753 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32  Dinh Kim, Trà cuốn, Châu Thành, trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01676
277  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 108720 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 12122
278  Công ty TNHH GTS An Phú Aqua 108731 1868 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 78  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79c - 13898
279  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 108751 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 73  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63K - 3437
280  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm 108753 1817 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  63K - 3473
281  Công ty TNHH ĐTTS Bio Farm 108755 1701 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  63K - 3473
282  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 108770 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  
283  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 108771 1667 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63K - 3473
284  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 108773 1787 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Mỹ Long nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 042.50
285  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 108775 1786 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85c - 042.50