SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 10-02-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94219 365 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Lộc An, Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85T-1976
2  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 94204   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
3  CN Công ty TNHH Số 1 tại Ninh Thuận 94206   Tôm sú Ương giống Naupliius 500  Gò Cát, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 043.35
4  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 94217 366 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 44.9  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 025.73
5  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 95985 402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 2765
6  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  95987 383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7Bặch Đằng, p.Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03651
7  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 95992 374 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 68  Điện Gió, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02258
8  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  96015 220 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 03083
9  Công ty TNHH GTS Cường Thịnh Việt Nam 96016 403 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 126  P.Nhà Mát, TP.bạc Liêu, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03083
10  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 96019 388 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Khóm Kinh tế, P.Nhà mát, Bạc liêu , Bạc Liêu  85C - 03083
11  Công ty TNHH MTV tôm giống Gia Bảo  93135 446 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Tân Hưng - Ba Tri - Bến Tre , Bến Tre   85C - 039.87
12  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94203 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-042.67
13  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94208 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.4  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 036.62
14  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94212 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 006.90
15  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94213 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 006.90
16  Công ty TNHH GTS Việt Post  95980 372 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 96.9  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02799
17  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 95983 300 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  An thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   63L - 9369
18  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 95984 452 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.5  Ấp 2, An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C - 02573
19  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 96011 414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43  Ấp 4, Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02765
20  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  93136 259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 015.47
21  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 94200 409 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C-039.39
22  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 94214 454 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  79C-039.06
23  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 94215 454 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C-015.47
24  Hộ kinh doanh Lê Hùng Khiêm 94216 420 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  79C-046.06
25  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95994 405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 03906
26  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95995 405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 04707
27  Công ty TNHH GTS Anh Phát Ninh Thuận 96001 417 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 03906
28  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 96002 424 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Trần Văn Thờ,Trần Văn Thời,Cà Mau , Cà Mau  85T-2765
29  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 96003 424 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T-2765
30  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 96006 472 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 160  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-039.06
31  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  96009 392 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01547
32  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  96014 263 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  PHú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85T - 2765
33  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  95990 383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Phú Thành, Tam Nông, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85C - 02415
34  Chi nhánh Công ty TNHH Tân Thuận Phát - Bình Thuận 94211 453 Tôm sú Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Đông Thái, An Biên, kiên Giang , Kiên Giang   85C- 024.00
35  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95993 405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 13898
36  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95996 399 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 13898
37  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 96004 424 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02442
38  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 96018 298 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
39  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94194 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 126  vạn bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 042.67
40  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94195 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  vạn bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 041.70
41  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94196 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 042.67
42  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94197 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 180  Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 02221
43  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94198 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 162  Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 00.722
44  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94202 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C-041.70
45  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94207 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Long Hậu, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C- 036.62
46  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  95981 461 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02178
47  Công ty TNHH SX GTS Phú Thuận Ninh Thuận 95988 328 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 13  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 03789
48  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  95991 383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Cần Đước, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02415
49  Công ty TNHH GTS Đông Phát Ninh Thuận 96012 438 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Cần Giuộc, Cần Giuộc, long An , Long An   85C - 02415
50  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  95997 461 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 121  Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   79C - 10702 (máy bay)
51  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94199 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 63  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 011.41
52  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94201 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12.6  Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 011.41
53  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 96000 321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 187  Phú Thạnh Tây, TP.Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 09343 (máy bay)
54  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94209 432 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 034.05
55  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  95989 467 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Tông Can, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 01051
56  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 95999 321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 88.2  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02782
57  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 96005   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.8  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-028.42
58  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  96007   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-028.42
59  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  96008   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-028.42
60  Công ty TNHH SX GTS Bình Minh - BMH 96017 413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 77  An thạnh Tây, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02782
61  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  94205 340 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Bình Chánh, Cần giờ, TP hồ Chí minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-035.67
62  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94191 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 156.6  khóm 1, Phường 2, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 017.57
63  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94192 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 96  Ấp 5, Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 017.57
64  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 94193 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Khóm 5, TT Định An, Trà cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 004.64
65  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 94218 422 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 57  Xã Long Hữu, TX. Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-025.73
66  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 95982 300 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Số 36, Bạch Đằng,P4, Tp Trà Vinh, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03366
67  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  95986 379 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 86.4  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03789
68  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 95998 321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49.98  Long Hữu, Duyên Hải, trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02782
69  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 96010 189 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02415
70  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 96013 378 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Duyên Hải, Long Vinh, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02415