SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 09-02-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 93107 358 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 47  Vĩnh Trạch, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 033.79
2  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94132 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 103  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-033.59
3  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94135 365 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 16 (13mm) 10.9  Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-023.93
4  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94136 365 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 22  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-033.59
5  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94138 365 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 24  Ấp Long Hà, Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-023.93
6  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94140 361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52  Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-023.93
7  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 94143   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
8  CN Công ty TNHH Số 1 tại Ninh Thuận 94152   Tôm sú Ương giống Naupliius 500  Gò Cát, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 012.54
9  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 95865   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02119
10  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 95876 238 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 183.6  P3, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04593
11  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 95880   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00748
12  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 95885 402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 102.6  Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03934
13  Công ty TNHH TĐS 95896 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02782
14  Công ty TNHH MTV GTS Tiến Đồng CN Ninh Thuận 95937 442 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.5  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
15  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 95944 388 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.85  Giồng Giữa, Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02782
16  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  95948   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc liêu , Bạc Liêu  85C - 02782
17  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95970 426 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Cây Gừa, Hồng Dân, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 027.82
18  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94127 432 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01488
19  Công ty TNHH TG Trần Hậu Điển-Chi nhánh Ninh Thuận 94129 407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   86C - 01489
20  Công ty TNHH GTS Việt Post  95854 372 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 119.4  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02799
21  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  95887 334 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01255
22  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  95888 334 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 69.3  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01255
23  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 95897 386 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.8  Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00241
24  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  95903 439 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02764
25  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 95919 321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02559
26  Công ty TNHH SX GTS Viễn Đông 95930 444 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01681
27  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 95938 378 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Thanh Hải, Thạnh Phú, Bên Tre , Bến Tre   85C - 00241
28  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  95952 439 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 94.5  Thạnh Phú, Thạnh phú, Bến Tre , Bến Tre   85c - 043.35
29  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 95956 240 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80.4  An Huề, An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00241
30  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 95973 318 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48.3  Thạnh Phú, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00241
31  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94128   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1200  Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   60LD - 2208
32  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 93109 260 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  79C - 045.00
33  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  93112 447 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
34  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  93113 447 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
35  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  93114 447 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
36  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  93115 447 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
37  Hộ kinh doanh Mai Quốc Hùng 93119 305 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
38  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  93120 304 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
39  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  93121 304 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  TT Đầm Dơi - Đầm Dơi - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
40  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hoàng Đạt 93122 308 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Vàm Đầm - Đầm Dơi - Cà Mau , Cà Mau  79C - 084.19
41  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 93123 306 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
42  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 93124 306 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
43  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 93125 306 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
44  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  93126 259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  An Viên Đông - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
45  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  93127 259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
46  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  93128   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
47  Công ty TNHH GTS Miền Tây  93131 445 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Vàm Đầm - Đầm Dơi - Cà Mau , Cà Mau  79C - 045.00
48  Hộ kinh doanh tôm giông Đại Thiên Ưng 93133 259 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Lợi An - Trần Văn Thời - Cà Mau , Cà Mau  79C - 054.99
49  Công ty TNHH MTV GTS Đại Long NT  93134 252 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 091.42
50  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94133 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 134.75  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-033.59
51  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94137 365 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 28.1  Ấp 7, Khánh Tiến, U Minh, Cà Mau , Cà Mau  85C-023.93
52  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94142 361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Ấp Nhà Phấn Gốc, Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-023.93
53  Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Trí 94146 313 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 015.47
54  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 94147 409 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  79C-047.07
55  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 94148 409 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C-015.47
56  Hộ kinh doanh Lê Hùng Khiêm 94149 420 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  79C-047.07
57  Công ty TNHH SX GTS Anh Quốc Ninh Thuận 94150 395 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C-045.00
58  Công ty TNHH GTS 79 94151 364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 22.1  Hòa Thành, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-033.09
59  Công ty TNHH GTS Việt Post  95853 372 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00231
60  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 95857 415 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 81  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3637
61  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 95858 415 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 81  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3637
62  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 95859 370 Tôm sú Dưỡng giống PL 12 (>9mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04593
63  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 95861 370 Tôm sú Dưỡng giống PL 12 (>9mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04593
64  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 95862 370 Tôm sú Dưỡng giống PL 12 (>9mm) 60  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02754
65  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 95864   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03379
66  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  95867 416 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02178
67  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  95868 416 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  343 Nguyễn Trãi, KP3, P9, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02178
68  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 95877 238 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02178
69  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  95879 392 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
70  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 95881   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 112.5  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03359
71  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  95890 334 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T -3347
72  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 95893 287 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 135  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00748
73  CN Công ty TNHH MTV VinaTom 95895 419 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 192  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01681
74  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 95898 275 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
75  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 95899 286 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 45  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
76  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 95901 268 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 84  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00231
77  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 95908 418 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 163.2  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02217
78  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 95909 418 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 144  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02217
79  Công ty TNHH SX GTS Minh Hoàng  95910 353 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C - 04500
80  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 95911 272 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 102  Cái Nước, cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01681
81  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 95912 436 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 135  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00748
82  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 95913 436 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 18  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00748
83  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 95914   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56  Tân Ân, Ngọc Hiển, cà Mau , Cà Mau  85C - 00748
84  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95923 405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 04500
85  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95924 405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02232
86  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95925 405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02232
87  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  95928 392 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03580
88  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  95929 392 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
89  Công ty TNHH SX GTS Viễn Đông 95931 444 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Lơi An, Trần Văn Tời, cà Mau , Cà Mau  85C - 01681
90  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 95935 415 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 41  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3637
91  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 95936 242 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 66.3  Khánh Lộc, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03580
92  Công ty TNHH Việt Mỹ 95939 404 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00231
93  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 95940 411 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
94  Công ty TNHH SX GTS Rồng Vàng 9999 95941 5927 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 96  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01707
95  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  95943 263 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.46  PHú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
96  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 95945 441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.24  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03580
97  Công ty TNHH ĐT GTS Thắng Lợi  95947 429 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
98  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 95953 286 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
99  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95965 424 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85c - 002.50
100  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95966 424 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85c - 002.50
101  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95967 424 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85c - 002.50
102  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95968 426 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85c - 002.50
103  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95969 426 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85c - 002.50
104  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95972 426 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 002.50
105  Công ty TNHH Châu Long 95974 425 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
106  Công ty TNHH Châu Long 95975 425 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
107  Công ty TNHH Châu Long 95976 425 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
108  Công ty TNHH Châu Long 95977 425 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
109  Công ty TNHH Châu Long 95978 425 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
110  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 95979 318 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.55  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00231
111  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94177 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Hòa Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 01255
112  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95971 426 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tân Thành Dương Kinh Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808(máy bay)
113  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  93110 447 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Thứ 7 - An Biên - Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.42
114  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  93111 447 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Thứ 7 - An Biên - Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.42
115  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 95894   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Vĩnh Hưng, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02070
116  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 95902 298 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
117  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 95916 321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02070
118  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95926 405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11967
119  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95927 399 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11967
120  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  95950   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02070
121  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 95951 298 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 018.30
122  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  95955   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02070
123  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  95961 382 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02070
124  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95963 426 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 002.50
125  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94176 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80.5  Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   79C - 02627
126  Hộ kinh doanh tôm giông Đại Thiên Ưng 93132 169 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  TT Cần Đước, H. Cần Đước, Long An , Long An   79C - 054.99
127  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 95872 386 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 55.8  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C - 01211
128  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  95886 334 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.85  Tân Phước, Tân Trụ, Long An , Long An   85C - 01255
129  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  95889 334 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 88.2  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02119
130  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  95954   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 00241
131  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94179 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.8  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3630
132  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94180 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.8  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3630
133  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94181 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.8  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3630
134  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94182 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.4  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3630
135  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94183 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.8  Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3630
136  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94184 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Hưng Hòa, TP. Vinh, NGhệ An , Nghệ An   85T - 3630
137  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94185 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3630
138  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94163 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.7  An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C - 01719
139  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94164 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.5  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C - 01719
140  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94165 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32.4  An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C - 01719
141  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94166 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35.2  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C - 01719
142  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94167 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.2  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C - 00292
143  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94168 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.9  An Hải, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C - 00292
144  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94169 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  An Hòa, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C - 00292
145  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94170 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27.5  An Mỹ, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C - 00292
146  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94171 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 00690
147  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94172 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 113  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 00741
148  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94173 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 01603
149  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94174 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 01603
150  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94175 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85T - 3604
151  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94186 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 01255
152  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94187 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 09002
153  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94188 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19  HòaTâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 09002
154  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94189 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  HòaTâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 09002
155  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94190 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  HòaTâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 09002
156  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 95863 378 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C - 13969
157  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 95922 321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C - 11819
158  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  95932 383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Sông Cầu, Sông cầu, Phú Yên , Phú Yên   85C - 04086
159  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94154 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.5  Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 03714
160  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94155 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.4  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 03714
161  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94156 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 03714
162  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94157 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 03714
163  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94159 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.2  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 03566
164  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94160 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 03566
165  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94161 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.8  Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 03566
166  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94162 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.3  Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 03566
167  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 95882   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Tam Kỳ, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 04338
168  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  95891 334 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 65.1  Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85T - 2289
169  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 95920 321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 13922
170  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 95921 321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 78  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 13922
171  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94158 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42.9  Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 03714
172  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 95883 402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.7  Phổ Quang, Đức Phổ, Quãng Ngãi , Quảng Ngãi   85T - 2289
173  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94139 365 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15.2  Xã Hòa Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng , Sóc Trăng   95C-009.98
174  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94141 361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 108.5  Xã Hòa Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng , Sóc Trăng   95C-009.98
175  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 94144 397 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 98.4  An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-004.20
176  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  95855 379 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 126.9  Vĩnh Nghiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01621
177  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  95856 379 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 78.3  Vĩnh Nghiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01621
178  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 95869 386 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Thạnh PHú. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
179  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 95870 386 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
180  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 95871 386 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50.4  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
181  Công ty TNHH Thủy sản Nano - Shri 95873 226 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 126.5  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01544
182  Công ty TNHH TĐS 95874 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42.3  Nhu Gia, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
183  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 95878 380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 130.2  Giồng Chát, Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01822
184  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  95892 334 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 112.35  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01255
185  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  95904 439 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 125  Lịch Hội Thượng, Trần đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02779
186  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  95905 439 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Lịch Hội Thượng, Trần đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02779
187  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 95915   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00248
188  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 95917 321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02559
189  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 95918 321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02559
190  Công ty TNHH SX GTS Bình Minh - BMH 95942 413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Cù Lao Dung, Cù Lao DUng, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00248
191  Công ty TNHH Thủy Sản Toàn Phát Ninh Thuận 95946 389 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 105  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 002.48
192  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  95949   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00248
193  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 95959 441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 112.2  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02217
194  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  95960 382 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00248
195  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  95962 412 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 009.25
196  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95964 424 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85c - 002.48
197  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 94145 397 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.2  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C-033.59
198  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 94178 423 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 179  Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình , Thái Bình   85C - 01255
199  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 93108 358 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Mỹ Long Nam - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 033.79
200  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  93116 451 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
201  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  93117 451 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
202  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  93118 451 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
203  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 93129 359 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  TT Cầu Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  84C - 020.33
204  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 93130 359 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Long Vĩnh - Duyên Hải - Trà Vinh , Trà Vinh  84C - 020.33
205  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94130 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-033.59
206  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94131 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-033.59
207  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94134 365 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 16 (13mm) 10.9  Ấp Cồn Tàu, Trường Long Hòa, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  95C-009.98
208  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 94153 422 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 89  Xã Long Hữu, TX. Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  83C-005.55
209  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  95866 416 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02178
210  Công ty TNHH TĐS 95875 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Đông hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01211
211  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 95884 402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 153  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03934
212  Công ty TNHH GTS Đông Phát Ninh Thuận 95900 316 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 135  Duyên hải, duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85T - 3326
213  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  95906 439 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 135  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà VInh , Trà Vinh  85C - 02764
214  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 95907 300 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Số 36, Bạch Đằng,P4, Tp Trà Vinh, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03366
215  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  95933 383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Vĩnh Kim, Cầu Ngang , Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04556
216  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 95934 239 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Duyên Hải, duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02258
217  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 95957 240 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.8  Bờ Dinh 2, Mỹ Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02033
218  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 95958 240 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.8  gạch Giồng, Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  84C - 02033