SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 08-02-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94118 361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Lộc An, Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C - 023.93
2  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94119 365 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Lộc An, Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C - 023.93
3  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 93102 358 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52  Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 033.79
4  CN Công ty TNHH Số 1 tại Ninh Thuận 94100   Tôm sú Ương giống Naupliius 500  Gò Cát, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 2347
5  CN Công ty TNHH Số 1 tại Ninh Thuận 94101   Tôm sú Ương giống Naupliius 500  Gò Cát, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 043.35
6  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94107 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.2  Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 024.00
7  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94108 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.5  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 024.00
8  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 94126   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
9  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 95819 367 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 42  Hộ Phòng, Giá rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01413
10  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  95829 383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Đường bạch Đằng, P.Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03651
11  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  95839 220 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc liêu , Bạc Liêu  85C - 01413
12  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94104 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.00
13  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 95822 378 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  An Biên, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
14  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 95849 441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến tre , Bến Tre   85C - 02415
15  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94113   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1200  Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   60LD - 2208
16  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  93100 259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
17  Cơ sở sản xuất tôm giống Trọng Trý 93103 410 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
18  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  93104 447 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.67
19  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 94111 409 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
20  Hộ kinh doanh Lê Hùng Khiêm 94112 420 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  79C - 052.03
21  Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Trí 94116 313 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 014.72
22  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 94117 361 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85T - 1976
23  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 94124 422 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Cống Đá, QL1A, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C - 070.67
24  Công ty TNHH GREEN A Ninh Thuận 94125 311 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Xã Đông Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C - 070.67
25  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 95815 230 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.2  Ấp lung Thược, Lợi An, Trần Văn thời, Cà Mau , Cà Mau  79C - 07067
26  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  95824 392 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
27  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  95825 392 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
28  Công ty TNHH GTS Anh Phát Ninh Thuận 95826 417 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 05203
29  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95841 405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 05203
30  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 95847 367 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01904
31  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 95850 411 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Rạch Bong, Phong Lạc, Trần Văn Thời, Cà mau , Cà Mau  85C - 00603
32  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 95851 411 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Rạch Bong, Phong Lạc, Trần Văn Thời, Cà mau , Cà Mau  85C - 00603
33  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95843 426 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C -00639 (máy bay)
34  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95844 424 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C -00639 (máy bay)
35  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  93101 259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Vinh Phong - Vĩnh Thuận - Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3355
36  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  93105 447 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Thứ 7 - An Biên - Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3355
37  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  93106 447 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Thứ 7 - An Biên - Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3437
38  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  94121 340 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 000.09
39  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 95837 298 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3355
40  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 95838 298 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3437
41  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95840 399 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 14559
42  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95842 405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 14559
43  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 95846 285 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10.8  Vĩnh thuận, Vĩnh thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3437
44  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 95852 424 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3437
45  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94102 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 98  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 024.00
46  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94103 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An , Long An   85C - 024.00
47  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 95821 318 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.2  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 02454
48  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 95820 318 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Hải Hậu, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C - 00639 (máy bay)
49  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 95817 402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 00913
50  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94105 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34  Đại An 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 024.00
51  Công ty TNHH GTS Grobest VN 94106 433 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 024.00
52  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94114 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  TT Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 016.11
53  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94115 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  TT Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 016.11
54  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  94120 340 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 105  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 012.37
55  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  94122 340 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 44.03  An Thạnh 3, Cù Lao, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 012.18
56  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  94123 340 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 53.55  An Thạnh 3, Cù Lao , Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 012.18
57  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 95823 414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Kênh 3, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02817
58  Công ty TNHH TĐS 95830 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 153.36  Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
59  Công ty TNHH TĐS 95831 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 153.36  Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
60  Công ty TNHH TĐS 95833 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27.54  long Phú, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03691
61  Công ty TNHH TĐS 95834 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61.2  long Phú, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03691
62  Công ty TNHH SX GTS Phú Thuận Ninh Thuận 95848 282 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Bình Khánh, Cần Giờ, TP.HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C-11190
63  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  95828 383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C - 00639 (máy Bay)
64  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 95816 402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 124.8  Vĩnh Mỹ, Phú Lô, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 00913
65  Công ty TNHH SX GTS Thảo Nguyên Ninh Thuận 94110 430 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 024.20
66  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 95814 230 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 38.7  Ấp Phong Lưu, Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  84C - 04314
67  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 95818 402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
68  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  95827 383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  84C - 05410
69  Công ty TNHH TĐS 95832 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.3  Mỹ long bắc, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
70  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 95836 147 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.3  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
71  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 95845 146 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81.9  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454