SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 07-02-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 94078   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
2  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 94095 422 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-036.43
3  Công ty TNHH SX GTS Anh Quốc Ninh Thuận 94099 395 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 085.42
4  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  95800 236 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Phường 5, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 021.19
5  Công ty TNHH TĐS 95813 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Tân Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 000.85
6  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94090 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-017.65
7  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94091 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 78  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-044.23
8  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94092 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-044.23
9  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94093 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 105  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-017.65
10  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 95811 190 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85C - 009.13
11  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 95812 190 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Xuân Thạnh, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85C - 009.13
12  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  93096 289 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 014.72
13  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  93097 304 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 014.72
14  Cơ sở sản xuất tôm giống Trọng Trý 93098 410 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 014.72
15  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  93099 259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
16  Cơ sở SX GTS Đạt Thành Phát 94079 277 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C-017.57
17  Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Trí 94080 313 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
18  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94081 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C-022.32
19  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 94094 422 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-036.43
20  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 94096 409 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
21  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 95794 370 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 135  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 037.89
22  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 95795 370 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 037.89
23  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  95799 236 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61.2  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 037.89
24  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 95801 285 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 33.3  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 000.85
25  Công ty TNHH Việt Mỹ 95802 404 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 71.4  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  85C - 000.85
26  Công ty TNHH ĐT GTS Thắng Lợi  95806 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 000.85
27  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95810 405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 042.52
28  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  93095 289 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Thứ 7 - An Biên - Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 020.26
29  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 95805   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10.2  Thứ 10, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 020.26
30  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95808 405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 119.67
31  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  95809 218 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 119.67
32  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94082 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-007.22
33  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94083 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  TT Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-007.22
34  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94084 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-024.93
35  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94085 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C-024.93
36  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94086 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C-007.22
37  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94087 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C-024.93
38  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94088 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Lạc Tấn, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-024.93
39  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 95797 411 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Ấp 3, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 021.19
40  Công ty TNHH MTV Đại Dương Ninh Thuận ( C.S 1) 94097 421 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 94.5  Tuy An, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C - 118.19
41  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 95796 321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61.2  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85c - 030.83
42  Công ty TNHH TĐS 95803 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.6  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 024.00
43  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 94089 406 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C-024.93
44  Công ty TNHH GTS 79 94098 364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 24.7  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 045.56
45  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 95798 190 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Thuận Hòa, Cầu Ngang, trà vinh , Trà Vinh  84C - 02033
46  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  95807 383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  84C - 054.10