THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 31/7/2019 đến 6/8/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot KDV cấp giấy
1 5494 31/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     49 Chế biến thực phẩm   25/04/2019 85C-001.81 Huỳnh Văn Ho
2 5800 31/07/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 9   9 giết thịt FMD 09/05/2019 49C-12291 Phạm Văn Bảo
3 5520 31/07/2019 KP 6, Phước Dn,Ninh Phước Phường trường lạc, Q mn  Cần Thơ Thịt D     14 Thực phẩm   79C 81707 Trần Văn Bnh
4 5521 31/07/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574 Trần Văn Bnh
5 5522 31/07/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574 Trần Văn Bnh
6 5811 31/07/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM tập trung phường Chu Ph B, TP Chu Đốc  An Giang Vịt     3000 Giết mổ thịt H5N1 04/06/2019 85C-045.43 Huỳnh Văn Ho
7 5495 31/07/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Qun d, cừu Ninh Thuận-Khu vực Ha Thnh, phường Thới Ha, quận Mn  Cần Thơ Thịt d     5 Chế biến thực phẩm   01/05/2019 85C-021.40 Huỳnh Văn Ho
8 5496 31/07/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Giết mổ thịt   01/05/2019 85C-045.74 Huỳnh Văn Ho
9 5723 31/07/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bc i CSGM cng ty Minh Hiền, Thạnh Đức, Thanh Oai  H Nội heo     172 giết thịt Dịch tả 28/03/2019 76C05083 Đng Đức Tuyn
            FMD 25/02/2019
            PPRS 21/01/2019
10 5578 31/07/2019 Tn Sơn-Ninh Sơn Bnh thạnh, Đức trọng  Lm Đồng g     1000 giết thịt   93c-09513 Phạm Văn Bảo
11 5497 01/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     48 Chế biến thực phẩm   01/05/2019 85C-001.81 Huỳnh Văn Ho
12 5579 01/08/2019 Tn Sơn-Ninh Sơn CS giết mổ T Vĩnh Điện - Đ Lạt  Lm Đồng g     1000 giết thịt   49c-12036 Phạm Văn Bảo
13 5498 01/08/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Qun Trung Lam-64C Hng Vương, Phường 9, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt d     3 Chế biến thực phẩm   02/05/2019 49C-029.39 Huỳnh Văn Ho
14 5812 01/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 24/05/2019 78C-058.67 Huỳnh Văn Ho
15 5211 01/08/2019 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận CSGM Minh Thịnh, Ph Mỹ, B Rịa Vũng Tu B Rịa Vũng Tu B 18   18 Giết thịt FMD 05/05/2019 85C 03386 Nguyễn Văn Hiệp
16 5724 01/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i HTX v Dịch vụ chăn nui Quang Trung, Quang Bin, Vĩnh Hải  Hải Phng heo     178 giết thịt Dịch tả 28/03/2019 37C14098 Đng Đức Tuyn
            FMD 23/02/2019
            PPRS 21/02/2019
17 5725 01/08/2019 Kho heo CP, thn Đồng dy, Phước Trung, Bắc i CSGM cng ty Minh Hiến, Thạnh Đức, Thanh Oai  H Nội heo     174 giết thịt Dịch tả 28/03/2019 76C06370 Đng Đức Tuyn
            FMD 23/02/2019
            PPRS 21/02/2019
19 5499 02/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   02/05/2019 85C-001.81 Huỳnh Văn Ho
20 5813 02/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Cường, x Kim Tn, huyện Kim Thnh, tỉnh Hải Dương  Hải Dương D 40 40 80 Giết mổ thịt THT d, cừu 04/06/2019 34C-207.23 Huỳnh Văn Ho
    D     80 Giết mổ thịt    
21 5814 02/08/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Số 1 T Vỉnh Diện, Phường 6, TP Đ Lạt  Lm Đồng G thịt     400 Giết mổ thịt H5N1 06/06/2019 85C-040.72 Huỳnh Văn Ho
22 5815 02/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Phong ph, x Long Phước, huyện Xuyn Mộc, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu D   60 60 Chăn nui THT d, cừu 26/05/2019 60C-242.69 Huỳnh Văn Ho
23 5500 02/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   06/06/2019 51D-200.34 Huỳnh Văn Ho
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
24 5551 02/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Qun d, cừu Ninh Thuận-Khu vực Ha Thnh, phường Thới Ha, quận Mn  Cần Thơ Thịt d     5 Chế biến thực phẩm   06/06/2019 85C-021.40 Huỳnh Văn Ho
25 5816 03/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 24/05/2019 78C-058.67 Huỳnh Văn Ho
26 5817 03/08/2019 Khu phố 7, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Thi Ha, x Đng X, huyện Đng Hưng, tỉnh Thi Bnh  Thi Bnh D 27   27 Giết mổ thịt THT d, cừu 28/05/2019 15C-041.10 Huỳnh Văn Ho
27 5552 03/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     43 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-001.81 Huỳnh Văn Ho
28 5554 03/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Xương b     60 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-003.80 Huỳnh Văn Ho
  Thịt b     60 Chế biến thực phẩm    
29 5603 03/08/2019 thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM cng ty cỏ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội H Nội   tai xanh 04/04/2019 18C-05524 Quản l
  Dịch tả 26/03/2019
  FMD 10/03/2019
30 5604 03/08/2019 thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội H Nội   PRRS 04/04/2019 37c08008 Quản l
  Dịch tả 26/03/2019
  FMD 10/03/2019
31 5818 04/08/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 50   50 Giết mổ thịt THT d, cừu 28/05/2019 86C-089.94 Huỳnh Văn Ho
32 5553 04/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     44 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-001.81 Huỳnh Văn Ho
33 5555 04/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Phủ tạng     30 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-003.80 Huỳnh Văn Ho
  Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
  Thịt b     60 Chế biến thực phẩm    
34 5557 04/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-045.74 Huỳnh Văn Ho
35 5605 04/08/2019 thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM cng ty cổ phần Thịnh An, Thn 3, Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội   PRRS 04/04/2019 90C 05666 Quản l
  Dịch tả 26/03/2019
  FMD 10/03/2019
36 5819 05/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 24/05/2019 78C-058.67 Huỳnh Văn Ho
37 5558 05/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     43 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-001.81 Huỳnh Văn Ho
38 5559 05/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Phủ tạng     40 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-003.80 Huỳnh Văn Ho
  Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
  Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
39 5560 06/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     46 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-001.81 Huỳnh Văn Ho
40 5561 06/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Phủ tạng     40 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-003.80 Huỳnh Văn Ho
  Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
  Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
41 5606 06/08/2019 Thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM Ph Long, thị trấn Ph Long, Hm Thuận Bắc, Bnh Thuận Bnh Thuận   PRRS 04/04/2019 47C16632 Quản l
  Dịch tả 26/03/2019
  FMD 10/03/2019
42 5726 06/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Cng ty Cổ Phần Hải Phng, Khu CN Vĩnh Nim, Quận L Chn  Hải Phng heo     170 giết thịt Dịch tả 18/03/2019 36C14326 Đng Đức Tuyn
            PPRS 13/03/2019
            FMD 26/03/2019
43 5727 06/08/2019 Kho heo CP, thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Cty CP Thạnh An, L mổ Vạn Phc, Thanh Tr  H Nội heo     174 giết thịt Dịch tả 18/03/2019 77C03893 Đng Đức Tuyn
            FMD 26/03/2019
            PPRS 13/03/2019
44 5728 06/08/2019 Kho heo CP, thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Minh Hiền, Thạnh Bch, Thanh Oai  H Nội heo     168 giết thịt Dịch tả 18/03/2019 76C05383 Đng Đức Tuyn
            FMD 26/03/2019
            PPRS 13/03/2019
45 5729 06/08/2019 Kho heo CP, thn Đồng dy, Phước Trung, Bắc i Cty Cổ phần Thịnh An, l mổ Vạn Phc, Thanh Tr  H Nội heo     174 giết Dịch tả 18/03/2019 18C05524 Đng Đức Tuyn
            FMD 26/03/2019
            PPRS 13/03/2019