THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 30/10/2019 đến 05/11/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5975 30/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     32 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
2 5977 30/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
3 6377 30/10/2019 Trại L Thị Lượng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Hong Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai  Đồng Nai Heo     90 Giết thịt PRRS 13/06/2019 60C 41414
  Dịch tả 26/07/2019
  FMD 06/07/2019
4 6378 30/10/2019 Trại L Thị Lượng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Hong Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai Heo     90 Giết thịt PRRS 13/06/2019 60C 28145
  Dịch tả 26/06/2019
  FMD 06/07/2019
5 6379 30/10/2019 Trại L Thị Lượng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Tập trung Vĩnh Niệm, P. Vĩnh Niệm, L Chn, Hải Phng  Hải Phng Heo     183 Giết thịt PRRS 13/06/2019 77C 07121
  Dịch tả 26/06/2019
  FMD 06/07/2019
6 6380 30/10/2019 Trại Phan Chấn Nhật. x Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh THuận L GM cng ty Hải Thịnh, Thn Đng Tm, Thường Thắng, Hiệp Ha, Bắc Giang Bắc Giang Heo     180 Giết thịt PRRS 15/08/2019 77C 01437
  FMD 05/08/2019
  FMD 21/08/2019
7 6320 30/10/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 14 18 32 Giết thịt FMD 08/06/2019 75C-04035
8 6412 30/10/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ia Sa, x Chư Bak, Thị x Ayun Pa  Gia Lai Vịt     2000 Chuyển đồng chăn nui H5N1 28/09/2019 63C-035.07
9 6413 30/10/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ia Rel, x H' Bng, huyện Chư S, tỉnh Gia Lai D 70   70 Giết mổ thịt THT d, cừu 24/08/2019 85C-037.43
10 6075 31/10/2019 Kp 9, phước dn. ninh phước X Nanm lợi,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định d     30 giết thịt THT 10/07/2019 89C 07655
11 6321 31/10/2019 Trại Phan Thị Nữ (Nha Hố-Nhơn Sơn-Ninh Sơn) Trại Bi Thị Minh Thu (Sng Cầu-Đồng H)  Thi Nguyn heo cai sữa     550 chăn nui Dịch tả 27/10/2019 85C-04826
  Myco 13/10/2019
12 5918 31/10/2019 Thn phước An , x Phước Vinh, Ninh Phước 812 Nguyễn Văn Tạo,ấp 1,hiệp phước nh B  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04291
13 5919 31/10/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước 109D/46A- Lạc long Qun, P.3, Q.11, HCM Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04291
14 6381 31/10/2019 Trại L Thị Lượng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận Khu GM Tập trung Vĩnh Niệm, Phường Vĩnh Niệm, L Chn, Hải Phng Hải Phng Heo     168 Giết thịt PRRS 13/06/2019 37C 30543
  Dịch tả 26/06/2019
  FMD 06/07/2019
15 6382 31/10/2019 Trại Phan Chấn Nhật, x Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận CSGM Hong Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai Đồng Nai Heo     92 Giết thịt PRRS 15/08/2019 60C 41414
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 21/08/2019
16 6383 31/10/2019 Trại L Thị Thu Trm, x Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Cng ty Hải Thịnh, Thn Đồng Tm, Thường Thắng, Hiệp Ha, Bắc Giang Bắc Giang Heo     160 Giết thịt PRRS 21/06/2019 76C 06262
  Dịch tả 06/07/2019
  FMD 16/07/2019
17 6384 31/10/2019 Trại L Thị Thu Trm, x Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn PHc, Thanh Tr, H Nội H Nội Heo     169 Giết thịt PRRS 21/06/2019 36C 15686
  Dịch tả 06/07/2019
  FMD 16/07/2019
18 6019 31/10/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn phố Mới  Bắc Ninh             37c-19930
  b   10 10 Giết thịt
  tru 20 20 40 Giết thịt
19 6076 31/10/2019 Ninh Qu 1, x phước sơn, Ninh Phước CSGM Pham thy diệp , đ lạt p 6  Lm Đồng G Thịt     500 Giết thịt H5N1 21/07/2019 85C 04072
20 6414 31/10/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Đng Vỹ, x Đng Na, huyện Đng Hưng, tỉnh Thi Bnh  Thi Bnh D 28   28 Giết mổ thịt THT d, cừu 26/08/2019 15C-041.10
21 6415 31/10/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Nhn Điền, x Triệu Thụ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị B 5 15 20 Giết mổ thịt LMLM 27/09/2019 74C-067.27
22 5978 31/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     26 Chế biến thực phẩm   04/09/2019 85C-001.81
23 5979 31/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   04/10/2019 85C-001.81
24 5980 31/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   04/10/2019 85C-042.91
25 6322 31/10/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn l mổ Hong Minh-Hố Nai 3-Trảm Bom  Đồng Nai B 5   5 Giết thịt FMD 14/06/2019 85C-03768
26 6416 01/11/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 08/09/2019 86C-089.94
27 6417 01/11/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Chu Đức, x Tn Chu, huyện Di Linh, tỉnh Lm Đồng  Lm Đồng Vịt     2000 Chuyển đồng chăn nui H5N1 25/09/2019 85C-026.21
28 6418 01/11/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Phường Hương Thủy, TP Huế  Thừa Thin Huế Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 07/09/2019 85C-043.18
29 5981 01/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     25 Chế biến thực phẩm   04/10/2019 85C-001.81
30 5982 01/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   04/10/2019 85C-001.81
31 5983 01/11/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   04/10/2019 51C-288.63
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
32 6385 01/11/2019 Trại L Thị Thu Trm, x Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM L Thnh Hun, Thanh Vn, Thanh Lm, M Linh, H Nội  H Nội Heo     168 Giết thịt PRRS 21/06/2019 36C 12676
  Dịch tả 06/07/2019
  FMD 16/07/2019
33 6386 01/11/2019 Trại L Phương 3, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận HTX v DV Chăn nui Quang Thắng, Giang Bin, Vĩnh Bảo, Hải Phng  Hải Phng Heo     174 Giết thịt PRRS 21/06/2019 98C 10066
    Dịch tả 26/06/2019
    FMD 06/07/2019
34 6387 01/11/2019 Trại L Thị Thu Trm, x Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận CSMG Hong Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai  Đồng Nai Heo     96 Giết thịt PRRS 21/06/2019 60C 41414
  Dịch tả 06/07/2019
  FMD 16/07/2019
35 6388 01/11/2019 Trại L Phương 3, x Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận Khu GM tập trung Vĩnh Niệm, P. Vĩnh Niệm, L Chn, Hải Phng  Hải Phng Heo     173 Giết thịt PRRS 21/06/2019 36C 16607
  Dịch tả 26/06/2019
  FMD 06/07/2019
36 6214 01/11/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Bi Thị Minh Thu 2- Sng Cầu- Đng Hỷ  Thi Nguyn Heo cai sữa 300 250 550 chăn nui cico 10/10/2019 43C-12602
    mycolasma 10/10/2019
37 6215 01/11/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Dương Mạnh Hng 4 - Ba Trại- Ba V  H Nội Heo cai sữa 300 250 500 Chăn nui Cico 10/10/2019 85C-04455
  Mycolasma 10/10/2019
38 6419 02/11/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 06/10/2019 78C-058.67
39 5984 02/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     27 Chế biến thực phẩm   04/10/2019 85C-001.81
40 5985 02/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   04/10/2019 85C-001.81
41 5986 02/11/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Thị Ngọc Chu-109D/46A Lạc Long Qun,Phường 2, Quận 11  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   04/10/2019 85C-045.74
42 6389 02/11/2019 Trại L Phương 3, x Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận L GM NGuyễn Văn Chiến, TT, Ph Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương  Hải Dương Heo     170 Giết thịt PRRS 21/06/2019 37C 08008
  Dịch tả 26/06/2019
  FMD 06/07/2019
43 6390 02/11/2019 Trại L Phương 3, x Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận Khu GM Tập trung Vĩnh Niệm, Phường Vĩnh Niệm, L Chn, Hải Phng  Hải Phng Heo     168 Giết thịt PRRS 21/06/2019 20C 16227
  Dịch tả 26/06/2019
  FMD 06/07/2019
44 6391 02/11/2019 Trại L Phương 3, x Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận HTX v DV Chăn nui Quang Thắng, Giang Bin, Vĩnh Bảo, Hải Phng Heo     168 Giết thịt PRRS 21/06/2019 37C 14271
  Dịch tả 26/06/2019
  FMD 06/07/2019
45 6392 02/11/2019 Trại L Phương 3, x Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     175 Giết thịt PRRS 21/06/2019 36C 15995
  Dịch tả 26/06/2019
  FMD 06/07/2019
46 6393 02/11/2019 Trại L Phương 3, x Bắc Sơn, THuận Bắc, Ninh Thuận L GM Minh Hiền, Bch Ha, Thạch Bch, THanh Oai, H Nội Heo     170 Giết thịt PRRS 21/06/2019 36C 17971
  Dịch tả 26/06/2019
  FMD 06/07/2019
47 6323 02/11/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Bnh Trị-Bnh Sơn  Quảng Nam B 5 10 15 giết thịt FMD 15/06/2019 85C-02219
48 6421 03/11/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn 1, x Lộc Bắc, huyện Bảo Lm, tỉnh Lm Đồng  Lm Đồng B   6 6 Chăn nui LMLM 08/10/2019 49C-208.32
49 6394 03/11/2019 Trại Hồ Ch Cường, x Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận L GM L Thnh Hun, Thanh Vn, Thanh Lm, M Linh, H Nội  H Nội Heo     168 Giết thịt PRRS 18/05/2019 36C 17815
  Dịch tả 10/05/2019
  FMD 21/05/2019
50 6395 03/11/2019 Trại Hồ Ch Cường, x Phước Tin, Bc i, Ninh Thuận Khu GM Tập trung Vĩnh Niệm, Phường Vĩnh Niệm, L Chn, Hải Phng  Hải Phng Heo     180 Giết thịt PRRS 18/05/2019 98C 17447
  Dịch tả 10/05/2019
  FMD 21/05/2019
51 6396 03/11/2019 Trại Hồ Ch Cường, X Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận HTX v DV Chăn Nui Quang Thắng, Giang Bin, Vĩnh Bảo, Hải Phng Heo     175 Giết thịt PRRS 15/05/2019 35C 05282
  Dịch tả 10/05/2019
  FMD 21/05/2019
52 6397 03/11/2019 Trại L Phương 3, x Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận CSMG GS Ph Long, TT. Ph Long, Hm Thuận Bắc, Bnh Thuận  Bnh Thuận Heo     50 Giết thịt PRRS 21/06/2019 60C 20663
  Dịch tả 26/06/2019
  FMD 06/07/2019
53 5987 03/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   05/09/2019 85C-001.81
54 5988 03/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   05/09/2019 85C-001.81
55 6398 04/11/2019 Trại Nguyễn Hữu Thnh, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Khu GM Tập trung Vĩnh Niệm, Phường Vĩnh Niệm, L Chn, Hải Phng  Hải Phng Heo     177 Giết thịt PRRS 21/06/2019 37C 33754
    Dịch tả 06/07/2019
    FMD 16/07/2019
56 6399 04/11/2019 Trại Nguyễn Hữu Thnh, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM L Minh Chnh, Phường 8, TP. Sc Trăng, Sc Trăng  Sc Trăng Heo     110 Giết thịt PRRS 21/06/2019 83C 07400
  Dịch tả 06/07/2019
  FMD 16/07/2019
57 6400 04/11/2019 Trại Lộc Pht 1, Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận L GM L Minh Chnh, Phường 8, TP. Sc Trăng, Sc Trăng Heo Ni   40 40 Giết thịt PRRS 02/10/2019 83C 07400
  Dịch tả 15/10/2019
  FMD 14/10/2019
58 5989 04/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     28 Chế biến thực phẩm   05/09/2019 85C-001.81
59 5990 04/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   05/09/2019 85C-001.81
60 5991 04/11/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   05/09/2019 85C-042.91
61 6324 05/11/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Tn Văn-Lm H  Lm Đồng Vịt     1000 chăn nui H5N1 29/06/2019 61C-11478
62 6325 05/11/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Bnh Quế -Thăng Bnh  Quảng Nam Tru b 12 14 26 giết thịt FMD 14/06/2019 92C-14061
63 5992 05/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     18 Chế biến thực phẩm   05/09/2019 85C-001.81
64 5993 05/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   05/09/2019 85C-001.81
65 5994 05/11/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   05/09/2019 51C-288.63
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
66 6451 05/11/2019 Trại Nguyễn Hữu Thnh, Phước Trung, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     180 Giết thịt PRRS 21/06/2019 36C 14548
  Dịch tả 06/07/2019
  FMD 16/07/2019
67 6452 05/11/2019 Trại Nguyễn Hữu Thnh, x Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM L Thnh Hun, Thanh Vn, Thanh Lm, M Linh, H Nội Heo     180 Giết thịt PRRS 21/06/2019 36C 16607
  Dịch tả 06/07/2019
  FMD 16/07/2019