THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 30/01/2020 đến 5/02/2020)
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đi tỉnh Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6313 30/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/10/2019 85C-001.81
2 6314 30/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/10/2019 85C-001.81
3 6901 30/01/2020 Kp 9, phước dn. ninh phước  Ninh Thuận X Nanm lợi,H Nam Trực. Nam Định  TP. Hồ Ch Minh d     40 giết thịt THT 25/12/2019 89C 07655
4 6228 30/01/2020 phước an x phước vinh ninh thuận  Ninh Thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An thịt D     10 thực Phẩm   85C04574
5 6229 30/01/2020 phước an x phước vinh ninh thuận  Ninh Thuận 812D Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, hiệp phước, nh b HCM  TP. Hồ Ch Minh thịt D     10 thực Phẩm   85C04574
6 6230 30/01/2020 phước an x phước vinh ninh thuận  Ninh Thuận đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh thịt D     10 thực Phẩm   85C04574
7 7005 30/01/2020 trại Huỳnh Văn Thnh (TT Tn Sơn-Ninh Sơn)  Ninh Thuận cơ sở giết mổ Chu Văn Lim-Quận Hooc Mn  Cần Thơ G     2200 giết thịt H5N1 12/11/2019 65C-02045
8 6858 30/01/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 18/10/2019 86C-089.94
9 6047 31/01/2020 Mỹ Sơn-Ninh sơn  Ninh Thuận Hm Tn  Bnh Thuận g     1300 giết thịt   60c-29007
10 6315 31/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     31 Chế biến thực phẩm   31/10/2019 85C-001.81
11 6316 31/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   31/10/2019 85C-001.81
12 6048 31/01/2020 Mỹ Sơn-Ninh sơn  Ninh Thuận số 1, t vĩnh điện  Lm Đồng g     1200 giết thịt   49-03257
13 6049 31/01/2020 Mỹ Sơn-Ninh sơn  Ninh Thuận Đức Trọng  Lm Đồng g     1000 giết thịt   93c-09513
14 7006 31/01/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 9   9 giết thịt FMD 12/11/2019 49C-12291
15 6050 01/02/2020 Mỹ Sơn-Ninh sơn  Ninh Thuận Rạch Gi  Kin Giang g     2200 giết thịt   83c-06033
16 6599 01/02/2020 Trại Trần Thị Ngọc Thanh, x Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Khng L GM Huỳnh Thị Xin, KP7, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận  Bnh Thuận heo     30 Giết thịt PRRS 20/09/2019 86C 12326
              Dich tả 12/09/2019
              FMD 27/09/2019
17 6317 01/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     30 Chế biến thực phẩm   03/11/2019 85C-001.81
18 6318 01/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   03/11/2019 85C-001.81
19 6319 01/02/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   03/11/2019 85C-045.74
20 6320 01/02/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Mai Thanh Phong-27 Tn Thnh, phường Ha Thạnh, quận Tn Ph  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   03/11/2019 85C-045.74
21 6859 01/02/2020 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Xm 6, x Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bnh  Ninh Bnh Cừu 10   10 Chế biến thực phẩm THT d, cừu 16/11/2019 35C-002.45
    D 20   20 Giết mổ thịt    
22 6860 01/02/2020 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM Hai Thường-Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Tn Hồng  Đồng Thp Vịt     3000 Giết mổ thịt H5N1 08/12/2019 64C-031.02
23 7051 02/02/2020 Mỹ Sơn-Ninh sơn  Ninh Thuận Quận Mn  Cần Thơ g     2200 giết thịt   65c-02045
24 7052 02/02/2020 Mỹ Sơn-Ninh sơn  Ninh Thuận Di Linh  Lm Đồng g     1000 giết thịt   79c-11150
25 6321 02/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   03/11/2019 85C-001.81
26 6322 02/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   03/11/2019 85C-001.81
27 7007 03/02/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Đinh Văn-Lm H  Lm Đồng Vịt     1000 chạy đồng H5N1 15/11/2019 61C-11478
28 6323 03/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     28 Chế biến thực phẩm   03/11/2019 85C-001.81
29 6324 03/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   03/11/2019 85C-001.81
30 6861 03/02/2020 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM Nguyễn Xun Thế-Xm 15, x Thường Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 35 10 45 Giết mổ thịt LMLM 24/11/2019 37C-170.81
31 6862 03/02/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 21/11/2019 78C-058.67
32 6863 03/02/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Phước An, x Đức Ha, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngi  Quảng Ngi D 5 35 40 Giết mổ thịt THT d, cừu 30/10/2019 85C-001.03
33 7008 03/02/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Ka Đ-Đơn Dương  Lm Đồng B 7   7 giết thịt FMD 14/11/2019 49C-12263
34 7009 04/02/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 13 15 28 giết thịt FMD 20/11/2019 75C-04035
35 7010 05/02/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Triệu Thượng Triệu Phong  Quảng Trị B 10 15 25 Giết thịt LMLM 21/11/2019 74C-07387