THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(từ ngy 28/8/2019 - 03/9/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5635 28/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     36 Chế biến thực phẩm   28/05/2019 85C-001.81
2 5636 28/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   28/05/2019 85C-001.81
3 5905 28/08/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Duy Lun-Thn Trung Dng 1, x Vạn Bnh, huyện Vạn Ninh  Khnh Ha Di (Nu) 10 10 20 Chăn nui   29/08/2019 79C-145.24
4 5637 29/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   29/05/2019 85C-001.81
5 5638 29/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   29/05/2019 85C-001.81
6 5965 29/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Thng Hậu, Kiến An, Tp Hải Phng  Hải Phng Heo     216 Giết thịt FMD 13/05/2019 15C33494 Cont 15R13818
  PPRS 24/04/2019
  Dịch tả 17/04/2019
7 5906 29/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp 6, x Tr Cổ, huyện Tn Ph  Đồng Nai Cừu   30 30 Chăn nui THT d, cừu 18/06/2019 85C-036.71
8 5716 29/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3 khu ti định cư ph mỹ,Q7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
9 5717 29/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
10 5718 29/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận Số 2 Thạch Lam,P ph Thnh, Tn Ph  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
11 5881 29/08/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Bnh Sơn  Quảng Ngi B 2 12 24 giết thịt FMD 05/08/2019 60V-2918
12 5614 29/08/2019 T L 2- Phước Đại - Bc i - Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội H Nội Heo thịt     163 Giết thịt PRRS 18/04/2019 77C- 09288
  Dịch tả 26/04/2019
  FMD 04/04/2019
13 5615 29/08/2019 thn T L 2- Phước Đại- Bc i - Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội Heo thịt     176 Giết thịt PRRS 18/04/2019 37C-12700
  Dịch tả 26/04/2019
  FMD 04/04/2019
14 5639 30/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     24 Chế biến thực phẩm   30/05/2019 85C-001.81
15 5640 30/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/05/2019 85C-001.81
16 5641 30/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Phủ tạng     20 Chế biến thực phẩm   30/05/2019 85C-003.80
  Xương b     50 Chế biến thực phẩm    
  Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
17 5441 30/08/2019 Kp 10, phước dn. ninh phước X Nanm lợi,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định D     40 Giết thịt THT 29/04/2019 18C 04574
18 5723 30/08/2019 Kp 6, phước dn. ninh phước Phường trường Lạc Q . mn  Cần Thơ Thịt d     20 Thực Phẩm   79C71087
19 5616 30/08/2019 Thn T L 2 - Phước Đại - Bc i- Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội H Nội Heo thịt     180 Giết thịt PRRS 18/04/2019 37C-24656
  Dịch tả 26/04/2019
  FMD 04/04/2019
20 5617 30/08/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội Heo thịt     179 Giết thịt PRRS 18/04/2019 77C-03893
  Dịch tả 26/04/2019
  FMD 04/04/2019
21 5618 30/08/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội H Nội Heo thịt     173 Giết thịt PRRS 18/04/2019 77C-02778
  Dịch tả 26/04/2019
  FMD 04/04/2019
22 5966 30/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Minh Hiền, Thạnh Bch, Thanh Oai Heo     168 Giết thịt FMD 13/05/2019 77C04256
  PRRS 24/04/2019
  Dịch tả 17/04/2019
23 5642 30/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 51C-795.53
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
24 5907 30/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Thống-Xm 15, x Đại Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B   25 25 Giết mổ thịt LMLM 06/09/2019 89C-181.40
  Tru 4 21 25 Giết mổ thịt LMLM 06/04/2019
25 5908 30/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận KP 5, Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lm Đồng  Lm Đồng B 11   11 Nui vổ bo LMLM 06/10/2019 85T-2258
26 5909 30/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 06/12/2019 78C-058.67
27 5910 30/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Trường Thọ, x Xun Thọ, huyện Xun Lộc, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai D   40 40 Chăn nui THT d, cừu 22/06/2019 60C-086.94
28 5911 30/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Văn Ổ, x Đại Đồng, huyện Văn Lm, tỉnh Hưng Yn  Hưng Yn Cừu 30   30 Giết mổ thịt THT d, cừu 20/06/2019 18C-083.60
29 5912 30/08/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Mỹ Thuận, x Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu Vịt     2000 Chuyển đồng Chăn nui H5N1 26/06/2019 60C-204.60
30 5724 31/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
31 5725 31/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
32 5726 31/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận C13/26Nguyễn Văn Linh, Bnh Hưng,bnh Chnh Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
33 5882 31/08/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Đinh Lạc-Di Linh  Lm Đồng B 4   4 Giết thịt FMD 05/09/2019 49C-11679
34 5883 31/08/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 8 24 32 Giết thịt FMD 06/06/2019 75C-04035
35 5619 31/08/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM An Khang- tổ 15-Phường Quang Vinh-TP. Thi Nguyn- Tỉnh Thi Nguyn Thi Nguyn Heo thịt     150 Giết thịt PRRS 18/04/2019 76C-05577
  Dịch tả 26/04/2019
  FMD 04/04/2019
36 5643 31/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   05/03/2019 85C-001.81
37 5644 31/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   05/03/2019 85C-001.81
38 5645 31/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 85C-045.74
39 5646 31/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 85C-045.74
40 5647 31/08/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Hộ KD D khỏe-27A-B Tn Thất Tng, P Phạm Ngũ Lảo, Quận 1 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 85C-045.74
41 5648 09/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     61 Chế biến thực phẩm   05/03/2019 85C-001.81
42 5649 09/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   05/03/2019 85C-001.81
43 5913 09/01/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Đinh Thị Lan-phường Long Ton, TP B Rịa  B Rịa - Vũng Tu Vịt     2500 Chuyển đồng chăn nui H5N1 07/04/2019 85C-043.18
44 5914 09/01/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp 3A, x Xun Bắc, huyện Xun Lộc, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai D   70 70 Chăn nui THT d, cừu 26/06/2019 60C-402.81
45 5650 09/02/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     45 Chế biến thực phẩm   05/03/2019 85C-001.81
46 5915 09/02/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Mỹ Thuận, x Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu Vịt     2000 Chuyển đồng chăn nui H5N1 26/06/2019 85C-026.21
47 5916 09/02/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 28/06/2019 77C-034.73
48 5917 09/02/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 20/06/2019 78C-049.35
49 5651 09/02/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   05/04/2019 85C-001.81
50 5918 09/03/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 27/06/2019 86C-089.94
51 5919 09/03/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Nam Sơn, x Xun Sơn, huyện Chu Đức  B Rịa - Vũng Tu Cừu 35   35 Giết mổ thịt THT d, cừu 24/06/2019 85C-017.21
52 5920 09/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 24/06/2019 78C-058.67
53 5652 09/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     48 Chế biến thực phẩm   05/04/2019 85C-001.81
54 5653 09/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   05/04/2019 85C-001.81
55 5654 09/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   06/04/2019 51C-912.74
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
56 5655 09/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   06/04/2019 85C-045.74
57 5967 09/03/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i L GM Nguyễn Cảnh, Xun Ha, Nam Đn  Nghệ An Heo     37 Giết thịt FMD 16/08/2019 73C06532
  Dịch tả 26/08/2019
  PRRS 08/09/2019
58 5884 09/03/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Triệu Thượng-Triệu Phong  Quảng Trị B 8 14 22 Giết thịt FMD 05/06/2019 74C-07387