THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 27/3/2019 đến 2/4/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5001 20/03/2019 trại g Lan (Mỹ Sơn-Ninh Sơn) l mổ Hương Giang-thn Lương Ha, Vĩnh Hưng,TP Nha Trang  Khnh Ha G     1000 Giết thịt H5N1 16/01/2019 79C 145217
2 5002 21/03/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Triệu thương - Triệu Phong  Quảng Trị B 12 9 21 Giết thịt FMD 07/11/2018 74C 05158
3 5003 23/03/2019 trại g Lan (Mỹ Sơn-Ninh Sơn) cơ sở giết mổ Hương Giang (thn Lương Hoa-Vĩnh Hưng,TP Nha Trang  Khnh Ha g     1500 Giết thịt H5N1 16/01/2019 79C 14524
4 5004 23/03/2019 trại g Lan (Mỹ Sơn-Ninh Sơn) cơ sở giết mổ Nguyễn Thị Đức (Cam N.Bắc-Cam Lm) g     300 Giết thịt H5N1 16/01/2019 85C 04651
5 5005 23/03/2019 trại g Trần Thị Thu Lan (Mỹ Sơn-Ninh Sơn) Bnh Thạnh-Đức Trọng  Lm Đồng G     500 Giết thịt H5N1 16/01/2019 93C 09513
6 3251 24/03/2019 TT. Tn Sơn, Ninh sơn Tn Thới Nhĩ, Hoc Mn  TP. Hồ Ch Minh Da B muối     300 chế biền   85C-03013
7 5007 24/03/2019 trại g Trần Thị Thu Lan (Mỹ Sơn-Ninh Sơn) cơ sở giết mổ Hương Giang (thn Lương Hoa-Vĩnh Hưng,TP Nha Trang)  Khnh Ha G     1500 Giết thịt H5N1 16/01/2019 79C 14524
8 5008 25/03/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Do Ha - Do Linh  Quảng Trị B 7 13 20 Giết thịt FMD 11/11/2018 74C 00643
9 5009 25/03/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Hương Sơ - TP Huế  Thừa Thin Huế B 10 20 30 Giết thịt FMD 11/11/2018 75C 04035
10 5010 26/03/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Lạc Xun - Đơn Dương  Lm Đồng B 8   8 Giết thịt FMD 11/11/2018 85C 02077
11 5011 26/03/2019 trại g Trần Thị Thu Lan (Mỹ Sơn-Ninh Sơn) Thn Đng Lạc 1 - Di Lạc - Di Linh G     1200 Giết thịt FMD 16/01/2019 79C 11150
12 5012 26/03/2019 trại g Trần Thị Thu Lan (Mỹ Sơn-Ninh Sơn) Cơ sở giết mổ Tập Trung, số 1 T Vinh Đền - TP Đ Lạt G     1300 Giết thịt FMD 16/01/2019 49C 17942
13 4747 27/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 110 76 186 Giết thịt Dịch tả 15/12/2018 36C 08685
          FMD 29/12/2018
14 4748 27/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 13 7 20 Giết thịt Dịch tả 15/12/2018 60C 17778
          FMD 29/12/2018
15 4749 27/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC Nguyễn Thị Mười Ba, ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, TIền Giang Tiền Giang Heo 110 70 180 Giết thịt PRRS 23/11/2018 63C 08035
          Dịch tả 14/12/2018
          FMD 22/12/2018
16 4750 27/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM L Minh Chnh, Kinh Thị Đội, Phường 8, TP. Sc Trăng Sc Trăng Heo 70 40 110 Giết thịt Dịch tả 15/12/2018 83C 03078
          FMD 29/12/2018
17 5013 27/03/2019 Mỹ Sơn, Ninh Sơn Lộc Chu, Bảo Lộc  Lm Đồng G     800 Giết thịt   60C - 07791
18 5014 27/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn T Vĩnh Điện, TP Đ Lạt G     1200 Giết thịt   77C-10317
19 5015 27/03/2019 Tn Sơn, Ninh Sơn KP5, P2, Thị X Quảng trị  Quảng Trị B 6 34 40 Giết thịt   74C-07506
20 5016 27/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Bnh Thạnh, Đức Trọng  Lm Đồng g     900 Giết thịt   93C-09513
21 4968 27/03/2019 Khu phố 10, phường Văn Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Đinh Văn Tỵ- Xm 15, x Tr Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 15 45 60 Giết mổ thịt LMLM 29/12/2018 37C-200.84
Tru 1   1 Giết mổ thịt    
22 4969 27/03/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Đinh Văn Tỵ- Xm 15, x Tr Sơn, huyện Đ Lương B 7 20 27 Giết mổ thịt LMLM 29/12/2018 37C-319.59
Tru 8   8 Giết mổ thịt    
23 4970 27/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Đại Sơn, huyện Đ Lương B 7 50 57 Giết mổ thịt LMLM 20/01/2019 76C-051.82
Tru 2 2 4 Giết mổ thịt    
24 4971 27/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ha Hiệp, x Đại Ha, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam  Quảng Nam B 4 14 18 Chăn nui LMLM 16/01/2019 86H-2141
25 3614 27/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     65 Chế biến thực phẩm   29/12/2018 85C-001.81
26 3615 27/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   29/12/2018 85C-001.81
27 3666 28/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
28 3667 28/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
29 5017 28/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn T Vĩnh Điền, TP. Đ Lạt  Lm Đồng g     1300 Giết thịt   49C-17942
30 5018 28/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Bnh Thạnh, Đức Trọng g     1000 Giết thịt   93C-09513
31 5019 28/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Hm Tn  Bnh Thuận g     2000 Giết thịt   60C-29007
32 5051 28/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Xun Thới Thượng, Hc Mn, TP.HCM TP.Hồ Ch Minh Heo 30 22 52 Giết thịt PRRS 27/11/2018 60C 31622
          Dịch tả 07/12/2018
          FMD 02/03/2019
33 5052 28/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 110 76 186 Giết thịt PRRS 27/11/2018 77C 09480
          Dịch tả 07/12/2018
          FMD 02/03/2019
34 5053 28/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Heo 100 76 186 Giết thịt PRRS 23/11/2018 98C 10849
          Dịch tả 12/12/2018
          FMD 22/12/2018
35 4972 28/03/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 50   50 Giết mổ thịt THT d, cừu 26/01/2019 86C-089.94
36 4973 28/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Xun Thạnh, x Ha Tn Ty, huyện Ty Ha, tỉnh Ph Yn  Ph Yn B 11   11 Nui vổ bo LMLM 16/01/2019 85T-2258
37 4974 28/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha B 10   10 Nui vổ bo LMLM 22/01/2019 78C-058.67
38 4975 28/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Văn Ổ, x Văn Lm, huyện Đại Đồng  Hưng Yn D 40 25 65 Giết mổ thịt THT d, cừu 27/01/2019 98C-179.49
39 3616 28/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     46 Chế biến thực phẩm   29/12/2018 85C-001.81
40 3617 28/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   29/12/2018 85C-001.81
41 3618 28/03/2019 L GM GC B Tm- thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC L Thị Hải-28 Trần Nhật Duật, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt g     35 Chế biến thực phẩm   29/01/2019 49C-029.39
42 3619 28/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   29/12/2018 85C-045.74
43 3620 28/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Mai Thanh Phong-27 Tn Thnh, phường Ha Thạnh, quận Tn Ph Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   29/12/2018 85C-045.74
44 3155 28/03/2019 Phước nam, Thuận nam 2/10 Nguyễn viết Xun, Tr an, Bnh thủy, Cần thơ  Cần Thơ thịt d     10 thực phẩm   85C-01419
45 4668 29/03/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Mỹ Ha Ty, H.Ty Ha, Ph Yn  Ph Yn B 9 6 15 Nui vỗ bo LMLM 25/11/2018 79C 08019
46 3621 29/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   29/12/2018 85C-001.81
47 3622 29/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   29/12/2018 85C-001.81
48 5054 29/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM L Minh Chnh, Kinh Thị Đội, Phường 8, TP. Sc Trăng Tiền Giang Heo 70 40 110 Giết thịt PRRS 27/11/2018 83C 03078
          Dịch tả 07/12/2018
          FMD 02/03/2019
49 5055 29/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Cơ sở thu gom Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang  Khng Heo 110 76 186 Giết thịt PRRS 27/11/2018 36C 08685
            Dịch tả 07/12/2018
            FMD 02/03/2019
50 5056 29/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Cơ sở thu gom Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 110 70 180 Giết thịt PRRS 23/11/2018 63C 08035
          Dịch tả 12/12/2018
          FMD 22/12/2018
51 5020 29/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Số 1 T vĩnh Điện, TP Đ Lạt  Lm Đồng g     1300 Giết thịt   49C-17942
52 5021 29/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Thanh Bnh, Bnh Thạnh, Đức Trọng g     900 Giết thịt   93C-09513
53 5022 29/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Lộc Chu, TP Bảo Lộc G     1000 Giết thịt   49C-15314
54 5023 29/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Hương Sơn- TP Huế  Thừa Thin Huế B     30 Giết thịt   75C-04035
55 5024 29/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Di Lạc, Di Linh  Lm Đồng G     1200 Giết thịt   49C-01644
56 5025 29/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Lin Hương, Tuy Phong  Bnh Thuận G     150 Giết thịt   85C-04651
57 4976 29/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Nhn Phong, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc  H Tĩnh B 20 52 72 Giết mổ thịt LMLM 24/01/2019 37C-313.63
  Tru   3 3 Giết mổ thịt    
58 4977 29/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm Khưa Hoi, x Ngọc Cn, huyện Trng Khnh  Cao Bằng D   120 120 Giết mổ thịt THT d, cừu 28/01/2019 97C-019.06
59 4978 29/03/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Đinh Thị Lan-phường Long Ton, TP B Rịa  B Rịa - Vũng Tu Vịt     1200 Giết mổ thịt H5N1 30/01/2019 85C-026.21
60 4979 29/03/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Thọ Lộc, x Xun Thọ, huyện Xun Lộc, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai B 6   6 Nui vổ bo LMLM 20/01/2019 60C-431.30
61 4980 29/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Lạc Nghiệp, x Din Lạc, huyện Din Khnh, tỉnh Khnh Ha  Khnh Ha B   5 5 Chăn nui LMLM 20/01/2019 79C-150.91
62 3668 30/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     12 Thực phẩm   85C 04574
63 5057 30/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 15 10 25 Giết thịt PRRS 27/11/2018 86C 05190
          Dịch tả 07/12/2018
          FMD 02/03/2019
            02/03/2019
64 5058 30/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Cơ sở thu gom Nguyễn Thị Mười Ba Tiền Giang Heo 110 76 186 Giết thịt Dịch tả 22/12/2018 77C 09480
          FMD 14/01/2019
65 5059 30/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Cơ sở thu gom Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy Tiền Giang Tiền Giang Heo 110 76 186 Giết thịt PRRS 27/11/2018 98C 10849
          Dịch tả 07/12/2018
          FMD 02/03/2019
66 5060 30/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Vựa heo Đinh Ngọc Cường, Ấp Bnh Thạnh, TRung Hiếu, Vũng Lim, Vĩnh Long Vĩnh Long Heo 110 76 186 Giết thịt Dịch tả 22/12/2018 36C 12270
          FMD 14/02/2019
67 5061 30/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM L Minh Chnh, Kinh Thị Đội, Phường 8, TP. Sc Trăng Sc Trăng Heo 70 40 110 Giết thịt PRRS 27/11/2018 83C 03078
          Dịch tả 07/12/2018
          FMD 02/03/2019
68 3156 30/03/2019 Phước nam, Thuận nam 109/46A Lạc long qun, Phường 3, Quận 11, HCM  TP. Hồ Ch Minh thịt d     10 thực phẩm   885C-04574
69 3669 30/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
70 3670 30/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
71 3671 30/03/2019 Phước Dn, Ninh Phước P.Trường Lạc, Q. Mn, Cần Thơ  Cần Thơ Thịt D     13 Thực phẩm   79C 15007
72 5026 30/03/2019 Tn Sơn, Ninh Sơn KP5, P2, Thị X Quảng trị  Quảng Trị B     30 Giết thịt   74C-07506
73 5027 30/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Hm Tn  Bnh Thuận g     2000 Giết thịt   60C-29007
74 5028 30/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Thanh Bnh, Bnh Thạnh, Đức Trọng  Lm Đồng G     900 Giết thịt   93C-09513
75 4981 30/03/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1000 Giết mổ thịt H5N1 27/01/2019 66C-000.50
76 4982 30/03/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn An Lạc, x Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam  Quảng Nam B 4 18 22 Giết mổ thịt LMLM 29/12/2018 85C-023.21
77 4669 31/03/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam trực, Nam Định  Nam Định D 35   35 Giết thịt THT 27/12/2018 18C 08360
78 5062 31/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Cơ sở thu gom Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 110 70 180 Giết thịt Dịch tả 22/12/2018 63C 08035
          FMD 14/01/2019
79 5063 31/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 22 15 37 Giết thịt Dịch tả 22/12/2018 60C 17778
          FMD 14/01/2019
80 5064 31/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Thị trấn Ph Long, Hm Thuận Bắc, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 25 15 40 Giết thịt Dịch tả 22/12/2018 60C 09833
          FMD 14/01/2019
81 5029 31/03/2019 Ph Thuận, Mỹ sơn, Ninh Sơn Do Ha, Do Linh  Quảng Trị B     23 Giết thịt   74C-00643
82 5030 31/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Số 1, T Vĩnh Điện, TP Đ Lạt  Lm Đồng G     1100 Giết thịt   49C-03257
83 5031 31/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Lộc Chu, Bảo Lộc G     1500 Giết thịt   49C-15314
84 5032 31/03/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn thanh Bnh, Bnh Thạnh, Đức Trọng G     900 Giết thịt   93C-09513
85 4983 31/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 16/01/2019 78C-058.67
86 4670 01/04/2019 Phước Thi, Ninh Phước Thốn Bun Đr, X Ko N, H.Krong Pa81k, Daklak  Đắk Lắk Heo con 7 3 10 Nui LMLM 19/03/2019 Xe my 85D1 01760
87 3672 01/04/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
88 3673 01/04/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 822/23/13- Hương Lộ 2.P.Bnh Trị Đng A, Q.Bnh Tn, HCM Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
89 3674 01/04/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
90 5065 01/04/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Cơ sở thu gom Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 110 76 186 Giết thịt PRRS 24/11/2018 77C 09480
          Dịch tả 14/12/2018
          FMD 30/01/2019
91 5066 01/04/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Nhữ Văn Thi, Thn Trung An, Ea Tysh, Ea Kar, Đắc Lắc Đắc Lắc Heo   17 17 Giết thịt PRRS 25/11/2018 47C 10658
          Dịch tả 10/12/2018
          FMD 24/12/2018
92 4984 01/04/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     1700 Giết mổ thịt H5N1 15/02/2019 85C-043.18
93 4985 01/04/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 16/02/2019 61C-114.78
94 4986 01/04/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận 16 Nguyễn Tất Thnh, Phường 7, TP Ban M Thuột, tỉnh Đăk Lăk  Đắk Lắk B 16   16 Nui vổ bo LMLM 29/12/2018 85T-2258
95 5033 01/04/2019 Ph Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn Lạc Xun-Đương Dương  Lm Đồng B     7 Giết thịt   85C- 02077
97 5034 02/04/2019 Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Hương Sơn-TP Huế  Thừa Thin Huế B     30 Giết thịt   75C- 04035
98 5067 02/04/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Cơ sở thu gom Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 110 76 186 Giết thịt PRRS 27/11/2018 63C 08035
          Dịch tả 16/12/2018
          FMD 02/02/2019
99 5068 02/04/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Thn Hiệp Thạnh, Fi Nm, Đức Trọng, Lm Đồng Lm Đồng Heo 15 8 23 Giết thịt PRRS 24/11/2018 49C 10268
          Dịch tả 14/12/2018
          FMD 30/01/2019