THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 27/11/2019 đến 03/12/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6558 27/11/2019 Trại L Thanh Việt, x Ha Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     175 Giết thịt FMD 13/07/2019 36C 14548
  Dịch tả 07/08/2019
  FMD 13/08/2019
2 6559 27/11/2019 Trại L Thanh Việt, x Ha Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội Heo     175 Giết thịt PRRS 13/07/2019 36C 16237
  Dịch tả 07/08/2019
  FMD 13/08/2019
3 6052 27/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
4 6053 27/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
5 6344 28/11/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 12 20 32 Giết thịt   04/12/2019 85C-04893
  B 12 20 32 Giết thịt LMLM 02/11/2019
6 6345 28/11/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Qung Tng-Ba Đồn  Quảng Bnh B 70   70 Giết thịt LMLM 03/11/2019 73C-04172
7 6346 28/11/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Bnh Trị -Bnh Sơn  Quảng Ngi B 4 12 16 Giết thịt   85C-02219
8 6082 28/11/2019 Kp 9, Phước Dn. Ninh Phước X Nam Lợi, H Nam Trực, Nam Định  TP. Hồ Ch Minh D     40 Giết thịt THT 20/10/2019 89C 07655
9 6104 28/11/2019 Phước An, x Phước Vinh, Ninh Thuận Ấp cầu xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
10 6105 28/11/2019 Phước An, x Phước Vinh, Ninh Thuận C 13/26 Nguyễn Văn Linh ,Bnh Hưng, Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
11 6054 28/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     29 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
12 6055 28/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
13 6056 28/11/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-042.91
14 6532 28/11/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 02/10/2019 78C-050.66
15 6533 28/11/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Thị Hằng-phường Bnh An, Thị x Tn Uyn  Bnh Dương Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 04/10/2019 64C-031.02
16 6534 28/11/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 18/10/2019 78C-058.67
17 6535 28/11/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 08/10/2019 63C-035.07
18 6106 29/11/2019 X Tn Hải, Ninh Hải. Ninh Thuận x La noong, Huyện Nam Lạng  Lạng Sơn Da B Muối 825   25 Thuộc da   97C 09463
19 6057 29/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
20 6058 29/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
21 6536 29/11/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Thạnh Mỹ, x Thạnh Mỹ, huyện Tn Ph  Đồng Nai Vịt     6000 Chuyển đồng chăn nui H5N1 07/11/2019 64C-031.02
22 6107 30/11/2019 Phước An, x Phước Vinh, Ninh Thuận 812D Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, Hiệp Phước, nh b HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
23 6108 30/11/2019 Phước An, x Phước Vinh, Ninh Thuận Ấp cầu xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
24 6109 30/11/2019 Phước An, x Phước Vinh, Ninh Thuận C13/26Nguyễn Văn Linh, Bnh Hưng,bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
25 6059 30/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
26 6060 30/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
27 6061 30/11/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-045.74
28 6537 30/11/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 9, x Diễn Đoi, huyện Diễn Chu, tỉnh Nghệ An  Nghệ An B 6 27 33 Giết mổ thịt LMLM 21/10/2019 79C-057.50
29 6539 30/11/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Tư Hổ-Thn 8, x Quảng Tn, huyện Tuy Đức  Đắk Nng D   50 50 Giết mổ thịt THT d, cừu 12/10/2019 85C-026.64
30 6540 30/11/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 22/10/2019 78C-058.67
31 6062 01/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
32 6063 01/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
33 6349 01/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam Tru.B 10 22 32 Giết thịt LMLM 03/11/2019 82C-04541
34 6064 02/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
35 6065 02/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   02/10/2019 85C-001.81
36 6025 02/12/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Phố Mới  Bắc Ninh tru   3 3 Giết thịt   37c-02135
  b 24 23 47 Giết thịt
37 6542 02/12/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 28/09/2019 86C-089.94
38 6543 02/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Thọ B 10   10 Nui vổ bo LMLM 28/10/2019 78C-058.67
39 6544 02/12/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn An Cựu, x Vỉnh An, huyện Ph Vang, tỉnh Thừa Thin Huế  Thừa Thin Huế D 12 48 60 Chăn nui THT d, cừu 12/10/2019 75C-032.83