THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 26/12/2018 đến 01/01/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 3076 26/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Thực phẩm   85C 04574
2 4336 26/12/2018 Trại g Thạnh (Tn Sơn-Ninh Sơn) Đức trọng  Lm Đồng G     1200 Giết thịt H5N1 26/12/2018 93C 09513
3 3124 26/12/2018 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     30 Chế biến thực phẩm   26/09/2018 85C-001.81
4 3125 26/12/2018 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   26/09/2018 85C-001.81
5 3077 26/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     15 Thực phẩm   85C 04574
6 3078 26/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Thực phẩm   85C 04574
7 2794 26/12/2018 Phước Nam, Thuận Nam Số 2 Thạch Lam, Ph Thnh, Tn Ph, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   885C-04574
8 2795 26/12/2018 Phước Nam, Thuận Nam 109/46A Lạc Long Qun, Phường 3, Quận 11, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   885C-04574
9 2796 26/12/2018 Phước Nam, Thuận Nam 2/10 Nguyễn Viết Xun, Tr An, Bnh Thủy, Cần Thơ  Cần Thơ Thịt d     10 Thực phẩm   85C-01419
10 4165 26/12/2018 Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận KCN Bin Ha, Bin Ha Đồng Nai Đồng Nai B 10 12 22 Giết thịt FMD 18/10/2018 60C 44287
11 4166 26/12/2018 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Lương Sơn, Bắc Bnh, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 20 10 30 Giết thịt FMD 22/08/2018 85C 03313
12 4167 26/12/2018 Kho heo CP Nha Trang, Khnh Ha Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Heo 28 20 48 Giết thịt FMD 22/08/2018 86C 05190
13 4337 26/12/2018 Trại b Hng (Nhơn Sơn - Ninh Sơn) Yn  Nam Định B 20 40 60 Giết thịt FMD 30/10/2018 37C 30543
14 4041 27/12/2018 Phước Dn, Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam Trực, Nam Định D 75   75 Giết thịt THT 16/10/2018 18C 08268
15 4042 27/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
16 4338 27/12/2018 Trại g Thạnh (Tn Sơn-Ninh Sơn) Di Linh  Lm Đồng G     1800 Giết thịt H5N1 30/10/2018 79C 11150
17 4043 28/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
18 3079 28/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Thực phẩm   85C 04574
19 3080 28/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước 822/23/13- Hương Lộ 2, Bnh Trị Đng A, Bnh Tn, HCM Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
20 3081 28/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
21 4339 28/12/2018 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Thị x Quảng Trị Quảng Trị B 8 22 30 Giết thịt FMD 30/10/2018 74C 07506
22 4340 28/12/2018 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Triệu Thương - Triệu Phong B 8 12 20 Giết thịt FMD 30/10/2018 74C 07070
23 4341 28/12/2018 Trại g Thạnh (Tn Sơn-Ninh Sơn) L mổ Mỹ Lan - Tn H - Hm Tn  Bnh Thuận G     1500 Giết thịt H5N1 28/12/2018 60C 29007
24 4342 28/12/2018 Trại g Thạnh (Tn Sơn-Ninh Sơn) TP Đ Lạt  Lm Đồng G     480 Giết thịt H5N1 08/11/2018 49C 00455
25 4044 29/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước X Hồng Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bnh  Quảng Bnh G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 29C 72364
26 4045 29/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước Thn 4, X Eaph, H.Krng Pắc, DakLak  Đắk Lắk G     1500 Git thịt H5N1 20/08/2018 47C 03637
27 4046 30/12/2018 Phước Dn, Ninh Phước P.Ha Khnh Nam, Lin Chiểu, TP/ Đ Nẵng  Đ Nẵng D 40   40 Giết thịt THT 17/12/2018 85C 03124
28 3082 30/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
29 3083 30/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước C13/26- Nguyễn Văn Linh, X Bnh Hưng, H. Bnh Chnh, Tp/ HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
30 3084 30/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     15 Thực phẩm   85C 04574
31 3085 30/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
32 4047 31/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước Thn 4, X Ea Ph, H. Krong Pak, Daklak  Đắk Lắk G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 47C 03637
33 3086 31/12/2018 Phước Dn, Ninh Phước 239- Nguyễn Đnh Chiểu, Mũi N, Bnh Thuận  Bnh Thuận Thịt d     5 Thực phẩm   85C 00037
34 3087 31/12/2018 Phước Dn, Ninh Phước Thn Gia Sơn, X An Mỹ, Tuy An, Ph Yn  Ph Yn Thịt d     5 Thực phẩm   78C 00539
35 4048 31/12/2018 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
36 4049 01/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
37 3088 01/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
38 3089 01/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
39 3090 01/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 822/23/13- Hương Lộ 2, Bnh Trị Đng A, Bnh Tn, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
40 4168 01/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Lộc Chu, Bảo Lộc, Lm Đồng Lm Đồng Heo 20 10 30 Giết thịt FMD 18/08/2018 49C 08186
41 4169 01/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Phan Thiết, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 40 20 60 Giết thịt FMD 26/08/2018 86C 06789
42 4170 01/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM Xun Phương, Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai Đồng Nai Heo 100 70 170 Giết thịt FMD 26/08/2018 47C 16764