THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 25/9/2019 đến 01/10/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5819 25/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   25/05/2019 85C-001.81
2 5820 25/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   25/05/2019 85C-001.81
3 5764 25/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
4 5765 25/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
5 6129 25/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Nam Sơn, x Xun Sơn, huyện Chu Đức  B Rịa - Vũng Tu Cừu 35   35 Giết mổ thịt THT d, cừu 08/08/2019 85C-017.21
6 6130 25/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 08/06/2019 78C-050.06
7 6131 25/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Hưng Nguyn-x Ea Tu, TP Bun Ma Thuột  Đắk Lắk Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 08/03/2019 47C-022.55
8 6132 25/09/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 16/07/2019 78C-058.67
9 6003 25/09/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Di Lạc- Di Linh  Lm Đồng G     1000 Giết thit   79c11150
10 5821 25/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Dương K qun-816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     4 Chế biến thực phẩm   07/02/2019 85C-045.74
11 6059 26/09/2019 Kp 10, phước dn. ninh phước X Nanm lợi,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định D     35 Giết thịt THT 26/06/2019 89C 07655
12 6133 26/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Trường Thọ, x Xun Thọ, huyện Xun Lộc, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai D   30 30 Chăn nui THT d, cừu 29/07/2019 60C-086.94
  LMLM 20/07/2019
13 6134 26/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn 9, x Đức Tn, huyện Đức Linh, tỉnh Bnh Thuận  Bnh Thuận D   10 10 Chăn nui THT d, cừu 29/07/2019 61P-1900
14 6202 26/09/2019 Suối đ, Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận CSGM Nguyễn Thị Hoa, 326/58 L Hồng Phong, Nha Trang, Khnh Ha Khnh Ha Heo thịt     30 Giết thịt PRRS 21/05/2019 79C-151.04
  Dịch tả 05/10/2019
  FMD 26/04/2019
15 6004 26/09/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Mn-TP Cần Thơ  Cần Thơ G     2200 Giết thit   65c02045
16 5822 26/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   06/02/2019 85C-001.81
17 5823 26/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   06/02/2019 85C-001.81
18 5824 26/09/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Văn Thạch-33B Phạm Ngũ Lảo, phường Phan Chu Trinh, quận Hon Kiếm  H Nội Thịt d     1 Chế biến thực phẩm   07/02/2019  
19 5766 27/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
20 5767 27/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận C13/26Nguyễn Văn Linh, Bnh Hưng,bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
21 6160 27/09/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Tn Vn-Lm H  Lm Đồng Vịt     1500 Giết thit H5N1 06/11/2019 61C-11478
22 6161 27/09/2019 Trại Trần Thị Lan(Mỹ Sơn-Ninh Sơn) l giết mổ Tiến Minh-Đức Trọng G     800 Giết thit H5N1 25/07/2019 93C-09513
23 6135 27/09/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 08/08/2019 86C-089.94
24 6136 27/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Xun Đỉnh, x Ngọc Đỉnh, huyện Định Qun, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai Cừu 1 9 10 Chăn nui THT d, cừu 28/07/2019 85C-036.71
25 5768 27/09/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước 812 Nguyễn Văn Tạo,ấp 1,hiệp phước nh B  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
26 6005 27/09/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Đc Trọng  Lm Đồng g     1000 Giết thit   93c09315
27 5825 27/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     26 Chế biến thực phẩm   07/02/2019 85C-001.81
28 5826 27/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 85C-001.81
29 5827 27/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt b     10 Chế biến thực phẩm   07/03/2019 51C-795.76
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
30 5828 27/09/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Qun Trung Lam-64C Hng Vương, Phường 9, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt d     3 Chế biến thực phẩm   07/03/2019 49C-029.39
31 5829 27/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Dương K qun-816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     4 Chế biến thực phẩm   07/03/2019 85C-045.74
32 5830 27/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   07/03/2019 85C-045.74
33 5221 28/09/2019 Trại Phan Thị Thy Diễm, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     164 Giết thịt PRRS 14/07/2019 36C 12718
  Dịch tả 07/05/2019
  FMD 14/08/2019
34 6137 28/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 08/07/2019 78C-050.06
    09/07/2019
35 6138 28/09/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 28/07/2019 78C-058.67
36 5222 28/09/2019 Trại Phan Thị Thy Diễm, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     170 Giết thịt PRRS 14/07/2019 36C 13921
  Dịch tả 07/05/2019
  FMD 14/08/2019
37 5831 28/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 85C-001.81
38 5832 28/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/06/2019 85C-001.81
39 5833 28/09/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Lẩu d Thiết Gip-40 Nguyễn Thng, phường An Thới, quận Bnh Thủy  Cần Thơ Thịt d     4 Chế biến thực phẩm   07/03/2019 85C-021.40
40 6139 29/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Hưng Nguyn-x Ea Tu, TP Bun Ma Thuột  Đắk Lắk Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 08/06/2019 47C-022.55
41 6141 29/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Mỹ Thuận, x Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 26/07/2019 85C-026.21
42 5223 29/09/2019 Trại Phan Thị Thy Diễm, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty thực phẩm Hải Phng, KCN Vĩnh Niệm, Nguyn Sơn H, L Chn, Hải Phng  Hải Phng Heo     168 Giết thịt PRRS 14/07/2019 15C 19357
  Dịch tả 07/05/2019
  FMD 14/08/2019
43 5224 29/09/2019 Trại Phan Thị Thy Diễm, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty thực phẩm Hải Phng, KCN Vĩnh Niệm, Nguyễn Sơn H, L Chn, Hải Phng Heo     171 Giết thit PRRS 14/07/2019 37C 17455
  Dịch tả 07/05/2019
  FMD 14/08/2019
44 5225 29/09/2019 Trại Phan Thị Thy Diễm, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     152 Git thịt PRRS 14/07/2019 35C 05888
  Dịch tả 07/05/2019
  FMD 14/08/2019
45 6162 29/09/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Tan Văn-Lm H  Lm Đồng Vịt     1500 chăn nui H5N1 13/06/2019 61C-11478
46 6163 29/09/2019 Trại L Thị Bch R (KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn) Trại Nguyễn Thị Lệ (Din Lộc-Din Khnh)  Khnh Ha Heo     150 chăn nui Dịch Tả 08/05/2019 85C-03859
  FMD 30/07/2019
  PRRS 21/07/2019
47 6166 29/09/2019 Trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn Trại Nguyễn Thị Lệ-Dim Lộc-Dim Khnh Heo     150 chăn nui Dịch tả 08/05/2019 79C-01228
  FMD 30/07/2019
  PRRS 21/07/2019
48 6164 29/09/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn trại Nguyễn Thị Lệ- Din Lộc-Dim Khnh  Khnh Ha Heo     150 chăn nui Dịch tả 08/05/2019 79C-01228
  PRRS 21/07/2019
  FMD 30/07/2019
49 6165 29/09/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn trại Nguyễn Thị Lệ- Din Lộc-Dim Khnh  Khnh Ha Heo     150 chăn nui Dịch tả 08/05/2019 85-03859
  FMD 30/07/2019
  PRRS 21/07/2019
50 5769 29/09/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
51 5770 29/09/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
52 5771 29/09/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước 812 Nguyễn Văn Tạo,ấp 1,hiệp phước nh B Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
53 6006 29/09/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Mn-TP Cần Thơ  Cần Thơ G     2200 Giết thịt   65c 02045
54 5834 29/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 85C-001.81
55 5835 29/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 85C-001.81
56 5836 29/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   07/03/2019 85C-045.74
57 6167 30/09/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn trại Nguyễn Thị Lệ- Din Lộc-Dim Khnh  Khnh Ha Heo     150 Chăn nui Dịch tả 08/05/2019 85C-03859
    PRRS 21/07/2019
    FMD 30/07/2019
58 6168 30/09/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn trại Nguyễn Thị Lệ- Din Lộc-Din Khnh  Khnh Ha Heo     150 Chăn nui Dịch tả 08/05/2019 79C-01228
    FMD 30/07/2019
    PRRS 21/07/2019
59 6169 30/09/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn trại Nguyễn Thị Lệ- Din Lộc-Dim Khnh  Khnh Ha Heo     150 Chăn nui Dịch tả 08/05/2019 85C-03859
    FMD 30/07/2019
    PRRS 21/07/2019
60 6170 30/09/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn trại Nguyễn Thị Lệ- Din Lộc-Dim Khnh  Khnh Ha Heo     150 Chăn nui Dịch tả 08/05/2019 79C-01228
    PRRS 21/07/2019
    FMD 30/07/2019
61 6171 30/09/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 8 22 30 Giết thit FMD 20/05/2019 85C--04523
62 5226 30/09/2019 Trại Phan Tng, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     152 Giết thit PRRS 05/04/2019 36C 25641
  Dịch tả 05/11/2019
  FMD 27/04/2019
63 5772 30/09/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước Tổ 17,thị trấn lin nghĩa,Đức trọng  Lm Đồng Thịt d     10 Thực phẩm   85T 2809
64 6007 30/09/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Di Linh G     1000 Giết thịt   79c-11150
65 6142 30/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 08/03/2019 76C-110.42
  H5N1 10/02/2019
  H5N1 08/03/2019
66 6143 30/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 08/04/2019 78C-050.66
67 6144 30/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Hưng-Chợ H Vĩ, x L Lợi, huyện Thường Tn  H Nội Vịt     3000 Giết mổ thịt H5N1 08/05/2019 78C-048.78
68 5837 30/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     40 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 85C-001.81
69 5838 30/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 85C-001.81
70 5839 30/09/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Nh hng Nam ASTE-46 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hon Kiếm  H Nội Thịt d     2 Chế biến thực phẩm   07/03/2019 51C-785.46
71 6145 10/01/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 29/07/2019 78C-058.67
72 6146 10/01/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     3000 Giết mổ thịt H5N1 08/07/2019 64C-031.02
73 5227 10/01/2019 Trại Phan Tng, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     158 Giết thit PRRS 05/04/2019 36C - 11743
  Dịch tả 05/11/2019
  FMD 24/04/2019
74 5840 10/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 85C-001.81
75 5841 10/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   06/03/2019 85C-001.81
76 5842 10/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   07/03/2019 51C-288.63
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
77 5843 10/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Dương K qun-816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 Thịt d     4 Chế biến thực phẩm   07/03/2019 51C-288.63