THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(từ ngy 23/10/2019 đến 29/10/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6313 23/10/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 7   7 Giết thịt FMD 10/06/2019 49C-12291
2 6018 23/10/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Gia Bảo  Bắc Ninh B 18 22 40 Giết thịt FMD 14/06/2019 37C-19930
3 5907 23/10/2019 Kp 6, phước dn. Ninh phước Phường trường Lạc Q . mn  Cần Thơ Thịt d     19 thực Phẩm   79C 87207
4 5909 23/10/2019 Phước An, x Phước Vinh Số 2 Thạch Lam,P ph Thnh, Tn Ph  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
5 5908 23/10/2019 Phước An, x Phước Vinh Số 2 Thạch Lam,P ph Thnh, Tn Ph Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
6 5956 23/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     36 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
7 5957 23/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
8 5958 23/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-042.91
9 5959 23/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-042.91
10 6314 24/10/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 18 22 40 Giết thịt FMD 14/06/2019 81C-10503
11 5960 24/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     31 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
12 5961 24/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
13 6315 25/10/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Tn Văn-Lm H  Lm Đồng Vịt     1000 Chăn nui H5N1 28/06/2019 61C-11478
14 6069 25/10/2019 Kp 10, phước dn. ninh phước X Nanm lợi,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định d     35 Giết Thịt THT 17/07/2019 18C 08360
15 6070 25/10/2019 Thn ninh qu 3,phước sơn,ninh phước CSGM Pham thy diệp , đ lạt  Lm Đồng G Thịt     500 Thực phẩm H5N1 21/07/2019 49C 09788
16 5910 25/10/2019 Phước An, x Phước Vinh 178TL , phường thanh lộc,Q 12 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
17 5911 25/10/2019 Phước An x Phước Vinh 92 Hồ Duy Khuyn, ấp 6 ,x bnh mỹ, Củ chi Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
18 5912 25/10/2019 Phước An, x Phước Vinh Ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
19 5962 25/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
20 5963 25/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
21 5964 25/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 51D-200.34
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
22 5965 25/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-045.74
23 5904 26/10/2019 Phước An, x Phước Vinh đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
24 6366 26/10/2019 Trại Phan Chấn Nhật, x Qung Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Thn Xun Mai, Phc Thắng, Phc Yn, Vĩnh Phc  Vĩnh Phc Heo     164 Giết thịt PRRS 15/08/2019 36C 12718
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 21/08/2019
25 6367 26/10/2019 Trại Phan Chấn Nhật, x Qung Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận CSGM Huỳnh Thị Xin, KP 7, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận  Bnh Thuận Heo     30 Giết thịt PRRS 15/08/2019 86C 12326
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 21/08/2019
26 6211 26/10/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Phạm Huy Tưởng 1, La Hin, V Nhai, Thi Nguyn Thi Nguyn heo cai sữa 300 250 550 Chăn nui cico 10/10/2019 43C-12602
  mycolasma 10/10/2019
27 6316 26/10/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 14 18 32 Giết thịt FMD 15/06/2019 85C-04893
28 5966 26/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
29 5967 26/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
30 6401 26/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Phường Hương Thủy, TP Huế  Thừa Thin Huế Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 30/08/2019 85C-043.18
31 6402 26/10/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Nam Sơn, x Xun Sơn, huyện Chu Đức  B Rịa - Vũng Tu Cừu 35   35 Giết mổ thịt THT d, cừu 24/07/2019 85C-017.21
32 6403 26/10/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Xun Tiến, x Nam Ban, huyện Lm H, tỉnh Lm Đồng  Lm Đồng D 10 1 11 Nui vổ bo THT d, cừu 06/08/2019 49C-045.90
33 6212 27/10/2019 Thn Tr co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận HTX Lm Huy 2- Trng Lương- Đng Triều- Quảng Ninh Quảng Ninh Heo cai sữa 300 300 600 Chăn nui cico 10/10/2019 85C-04455
  mycolasma 10/10/2019
34 6213 27/10/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận trại Nguyễn Đnh Sơn, Trng Lương, Đng Triều, Quảng Ninh heo cai sữa 300 300 600 Chăn nui cico 10/10/2019 85C-04826
  mycolasma 10/10/2019
35 6368 27/10/2019 Trại Phan Chấn Nhật, X Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Thn Xun Mai, Xun Thắng, Phc Yn, Vĩnh Phc  Vĩnh Phc Heo     170 Giết thịt PRRS 15/08/2019 77C 04256
  Dich tả 05/08/2019
  FMD 21/08/2019
36 6317 27/10/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Minh Khai-Hưng H  Thi Bnh B 17 18 35 Giết thịt FMD 12/06/2019 72C-10856
37 5968 27/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     40 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
38 5969 27/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
39 5970 27/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-042.91
40 6404 27/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Chu Đức, x Tn Chu, huyện Di Linh, tỉnh Lm Đồng  Lm Đồng Vịt     1500 Chuyển đồng Chăn nui H5N1 21/09/2019 64H-4860
  h 21/09/2019
  Dịch tả vịt 12/09/2019
41 6406 27/10/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Hẻm 57 đường L Hột, Phường 5, TP Tr Vinh  Tr Vinh D     93 Chăn nui THT d, cừu 26/09/2019 85C-032.29
42 6407 27/10/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 04/10/2019 78C-058.67
43 6408 27/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Thnh Hưng-Chợ H Vĩ, x L Lợi, huyện Thường Tn  H Nội Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 30/08/2019 78C-050.66
44 6369 28/10/2019 Trại Phan Chấn Nhật, X Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận L GM Cng ty Hải Thịnh, Thn Đồng Tm, Thường Thắng, Hiệp Ha, Bắc Giang Bắc Giang Heo     168 Giết thịt PRRS 15/08/2019 76C 04992
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 21/08/2019
45 6370 28/10/2019 Trại Phan Chấn Nhật, x Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận CSGM Cng ty Minh Hiền, Thạch Bch, Thanh Oai, H Nội  H Nội Heo     166 Giết thịt PRRS 15/08/2019 79C 06497
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 21/08/2019
46 6371 28/10/2019 Trại Phan Chấn Nhật, x Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận CSGM Tập trung Vĩnh Niệm, Phường Vĩnh Niệm, L Chn, Hải Phng  Hải Phng Heo     170 Giết thịt PRRS 15/08/2019 36C 14067
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 21/08/2019
47 6318 28/10/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Bnh Quế-Thăng Bnh  Quảng Nam B 12 17 29 Giết thịt FMD 14/06/2019 92C-14061
48 5971 28/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     31 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
49 5972 28/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
50 6409 28/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Phường Hương Thủy, TP Huế  Thừa Thin Huế Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 30/08/2019 85C-043.18
51 6372 29/10/2019 Trại L Thị Lượng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Tập Trung Vĩnh Niệm, Phường Vĩnh Niệm, L Chn, Hải Phng  Hải Phng Heo     170 Giết thịt PRRS 13/06/2019 77C 04884
  Dịch tả 26/06/2019
  FMD 06/07/2019
52 6373 29/10/2019 Trại L Thị Lượng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr H Nội  H Nội Heo     178 Giết thịt PRRS 15/08/2019 98C 11288
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 21/08/2019
53 6374 29/10/2019 Trại L Thị Lượng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Hon Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai  Đồng Nai Heo     80 Giết thịt PRRS 15/08/2019 60C 41414
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 21/08/2019
54 6375 29/10/2019 Trại L Thị Lượng x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Hong Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai Heo     95 Giết thịt PRRS 15/08/2019 60C 50359
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 21/08/2019
55 5973 29/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     29 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
56 5974 29/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 85C-001.81
57 5976 29/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   30/08/2019 51C-288.63
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
58 6410 29/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Tư Hổ-Thn 8, x Quảng Tn, huyện Tuy Đức  Đắk Nng D   50 50 Giết mổ thịt THT d, cừu 24/08/2019 85C-026.64
59 6411 29/10/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 3 30 33 Giết mổ thịt LMLM 04/08/2019 75C-035.92
  Tru   3 3 Giết mổ thịt