THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 23/01/2019 đến ngy 29/01/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 4482 23/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
2 3381 23/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   23/10/2018 85C-001.81
3 3382 23/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 2, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt b     80 Chế biến thực phẩm   23/10/2018 85C-003.80
4 3383 23/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     30 Chế biến thực phẩm   23/10/2018 51C-115.45
5 3322 23/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     15 Thực phẩm   85C 04574
6 3323 23/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
7 4622 23/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 120 70 190 Giết thịt FMD 08/09/2018 60C 29377
8 4623 23/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Phường 8, TP. Sc Trăng, Sc Trăng Sc Trăng Heo 60 50 110 Giết thịt FMD 23/10/2018 83C 03078
9 4624 23/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 100 60 160 Giết thịt FMD 23/10/2018 36C 13574
10 4625 23/01/2019 X Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 75 175 Giết thịt FMD 01/10/2018 63C 08035
11 4626 23/01/2019 X Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Phường 8, TP. Sc Trăng, Sc Trăng Sc Trăng Heo 120 80 200 Giết thịt FMD 01/10/2018 47C 15057
12 4627 23/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Điểm Trung chuyển Huy Hiếu, Tn An, Long An Long An Heo 100 70 170 Giết thịt FMD 23/10/2018 47C 10249
13 4628 23/01/2019 X Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 120 70 190 Giết thịt FMD 01/10/2018 81C 07345
14 4629 23/01/2019 X Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 85 185 Giết thịt FMD 01/10/2018 36C 17553
15 3384 23/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-045.74
16 3385 23/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-045.74
17 3391 23/01/2019 Kho lạnh Siu thị Coop Mart Thanh H-97 Trần Ph, TP PRTC Kho TP tươi sống Bnh Dương-97+98 Dường số 3, KCN Sng Thần, Dĩ An  Bnh Dương Gi heo Đức (Đng lạnh)     540 Chuyển trả hng     51D-189.24
18 4400 23/01/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Chăn nui LMLM 26/10/2018 78C-058.67
19 4630 24/01/2019 X Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 100 60 160 Giết thịt FMD 01/10/2018 18C 05524
20 4631 24/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 60 160 Giết thịt FMD 25/09/2018 36C 08685
21 4632 24/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 90 70 160 Giết thịt FMD 31/10/2018 36C 17219
22 4633 24/01/2019 Phước Thắng - Bc i- Ninh Thuận L GM Ha Hợp, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 120 70 190 Giết thịt FMD 08/10/2018 36C 15850
23 4634 24/01/2019 Phước Thắng - Bc i - Ninh Thuận Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 60 160 Giết thịt FMD 08/10/2018 63C 08035
24 4635 24/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Ha Hợp, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 120 70 190 Giết thịt FMD 23/10/2018 47C 10249
25 3386 24/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     30 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-001.81
26 3387 24/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-001.81
27 3388 24/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 2, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt b     80 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-003.80
28 3324 25/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
29 3325 25/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
30 3326 25/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
31 4483 25/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     2000 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 38124
32 4636 25/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 90 70 160 Giết thịt FMD 31/10/2018 36C 10971
33 4637 25/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 31/10/2018 36C 17553
34 4638 25/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 100 60 160 Giết thịt FMD 06/01/2019 36C 17219
35 4639 25/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Phường 8, TP. Sc Trăng, Sc Trăng Sc Trăng Heo 120 80 200 Giết thịt FMD 21/11/2018 47C 09063
36 4640 25/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Ha Hợp, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 120 70 190 Giết thịt FMD 31/10/2018 60C 29377
37 4641 25/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Ha Hợp, Xun Lộc, Đồng Nai Heo 120 70 190 Giết thịt FMD 31/10/2018 48C 02761
38 4642 25/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM K Tum, Tn Chu, Ty Ninh Ty Ninh Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 21/11/2018 47C 11349
39 4643 25/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 21/11/2018 36C 08685
40 3390 25/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-001.81
41 3393 25/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 51D-200.34
Thịt d     20 Chế biến thực phẩm    
42 3394 25/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-045.74
43 4484 26/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
44 4485 26/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước X Long Tn, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai  Đồng Nai G     2000 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 33312
45 4487 26/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước H. Hưng Nguyn, Nghệ An  Nghệ An G     2500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 29C 72364
46 4488 26/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 61C 05905
47 4489 26/01/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam Trực, Nam Định  Nam Định D 60   60 Giết thịt THT 20/10/2018 18C 08360
48 4644 26/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 60 160 Giết thịt FMD 21/11/2018 63C 08035
49 4645 26/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM K Tum, Tn Chu, Ty Ninh Ty Ninh Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 21/11/2018 84C 03349
50 4646 26/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 120 60 180 Giết thịt FMD 31/10/2018 36C 12950
51 4647 26/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Vạn Gi, Vạn Ninh, Khnh Ha Khnh Ha Heo 20 10 30 Giết thịt FMD 31/10/2018 47C 17550
52 4648 26/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Phường 8, TP. Sc Trăng, Sc Trăng Sc Trăng Heo 60 50 110 Giết thịt FMD 21/11/2018 83C 03078
53 4649 26/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Ha Hợp, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 120 70 190 Giết thịt FMD 17/11/2018 36C 19356
54 4650 26/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Kiếm, Chu Thnh, Ty Ninh Ty Ninh Heo 30 20 50 Giết thịt FMD 17/11/2018 60C 06616
55 3395 26/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     43 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-001.81
56 3396 26/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 2, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt b     80 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-003.80
57 4490 27/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước C13/26- Nguyễn Văn Linh, X Bnh Hưng, H. Bnh Chnh, Tp/ HCM  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
58 3327 27/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
59 3328 27/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     15 Thực phẩm   85C 04574
60 3329 27/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 822/23/13- Hương Lộ 2, Bnh Trị Đng A, Bnh Tn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
61 4491 27/01/2019 Phước Dn, Ninh Phước KP.1, P.Ph Lm, Tp/Tuy Ha, Ph Yn  Ph Yn B 10   10 Nui vỗ bo LMLM 20/10/2018 85C 02664
62 4702 27/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 84 184 Giết thịt FMD 06/01/2019 77C 09480
63 4703 27/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Ha Hợp, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 100 79 179 Giết thịt FMD 06/01/2019 60C 29377
64 4704 27/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 120 70 190 Giết thịt FMD 06/01/2019 36C 10971
65 4705 27/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Phường 8, TP. Sc Trăng, Sc Trăng Sc Trăng Heo 60 50 110 Giết thịt FMD 17/11/2018 83C 03078
66 4706 27/01/2019 Kho heo CP, Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Kiếm, Chu Thnh, Ty Ninh Ty Ninh heo 30 20 50 Giết thịt FMD 17/11/2018 60C 34541
67 4492 27/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Chợ H Vỹ, Thường Tn, H Nội  H Nội G     2800 Giết thịt H5N1 20/08/2018 29C 76075
68 3392 27/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Tấn Khi-x Tn Kỳ, huyện Tứ Kỳ  Hải Dương Thịt cừu     12 Chế biến thực phẩm   29/10/2018  
69 3397 27/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-001.81
70 3398 27/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 2, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt b     85 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-003.80
71 3399 27/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     7 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-045.74
72 3400 27/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   29/10/2018 85C-045.74
73 4707 28/01/2019 X Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Vạn Gi, Vạn Ninh, Khnh Ha Khnh Ha Heo 20 10 30 Giết thịt FMD 26/10/2018 47C 13152
74 4708 28/01/2019 X Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cam Thuận, Cam Ranh, Khnh Ha Heo 20 10 30 Giết thịt FMD 26/10/2018 79C 00138
75 4493 29/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
76 3330 29/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
77 3331 29/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
78 3332 29/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574