THÔNG BÁO
T́nh h́nh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận 
(Từ ngày 22/01/2020 đến 29/01/2020)
STT Số giấy CNKD Ngày cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tên/Đực/Cái/Tổng số / Mục đích sử dụng Loại Vacine / Ngày tiêm Biển kiểm soát
1 6307 22/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siêu thị Coop Mart Phan Rí Cửa-KP Minh Tân, TT Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong  B́nh Thuận  Thịt ḅ     20   Chế biến thực phẩm     85C-001.81
2 6308 22/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siêu thị Coop Mart thành phố Phan Thiết  B́nh Thuận  Thịt ḅ     114 Chế biến thực phẩm     85C-001.81
3 6045 28/01/2020 Tân Sơn-Ninh Sơn Tân Hà Hàm Tân  B́nh Thuận        1300 giết thịt   12/11/2019 60 c 29007
4 6046 29/01/2020 Tân Sơn-Ninh Sơn Di Lạc- Di Linh  Lâm Đồng       1200 giết thịt   12/11/2019 79c11150