THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 21/8 đến 27/8)
 
STT   Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5953 21/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Minh Hiền, Thạnh Bch, Thanh Oai  H Nội Heo     169 Giết thịt PPRS 27/03/2019 77C04256
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
2 5954 21/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Cty cổ phần thực phẩm Hải Phng, khu CN Vĩnh Nim, Q. L Chn  Hải Phng Heo     169 Giết thịt PPRS 27/03/2019 76C04791
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
3 5216 21/08/2019 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận Thị x Kiến Tường, Mộc Ha, Long An  Long An B   30 30 Giết thịt FMD 05/10/2019  
4 5217 21/08/2019 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận CSGM Minh Thịnh, Ph Mỹ, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu B 18   18 Giết thịt FMD 26/04/2019  
5 5845 21/08/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 14/06/2019 86C-089.94
6 5846 21/08/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Mỹ Thuận, x Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu Vịt     2000 Chăn nui H5N1 28/06/2019 63C-035.07
7 5847 21/08/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Mỹ Thuận, x Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh B Rịa-Vũng Tu Vịt     3000 Chăn nui H5N1 29/06/2019 64C-031.02
8 5848 21/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 06/10/2019 78C-058.67
9 5615 21/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     27 Chế biến thực phẩm   22/05/2019 85C-001.81
10 5616 21/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
11 5617 22/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   22/05/2019 85C-001.81
12 5618 22/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   22/05/2019 85C-001.81
13 5878 22/08/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Tam Xun - Tam Kỳ  Quảng Nam B 17 25 42 Giết thịt   81C-10503
14 5218 22/08/2019 X Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận X Ha Kiến, Tuy Ha, Ph Yn  Ph Yn B   10 10 Giết thịt FMD 28/04/2019 78C 00461
15 5955 22/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Cty cổ phần thực phẩm Hải Phng, KCN Vĩnh Nim, Q. L Chn, TP Hải Phng  Hải Phng Heo     169 Giết thịt PRRS 27/03/2019 77C04628
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
16 5956 22/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i L GM Cty cổ phần Thịnh An, Vạn Phc, Thanh Tr  H Nội Heo     174 Giết thịt PRRS 27/03/2019 73C03636
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
17 5598 22/08/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Phước Long  Bạc Liu G     2600 Giết thịt   95c 03471
18 5619 23/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
19 5620 23/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
20 5621 23/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   26/06/2019 51C-795.53
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
21 5622 23/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   26/06/2019 85C-045.74
22 5957 23/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Minh Hiền, Thạnh Bch, Thanh Oai  H Nội Heo     182 Giết thịt PRRS 27/03/2019 76C05064
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
23 5958 23/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i L GM Cty cổ phần Thịnh An, Vạn Phc, Thanh Tr Heo     180 Giết thịt PRRS 27/03/2019 36C15777
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
24 5960 23/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Thng Hậu, Kiến An, Tp Hải Phng  Hải Phng Heo     250 Giết thịt PRRS 27/03/2019 15C33494 Cont 15R13818
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
25 5599 23/08/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Mn-TP Cần Thơ  Cần Thơ G     2000 Giết thịt   65c02045
26 5623 24/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   26/05/2019 85C-001.81
27 5624 24/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   26/05/2019 85C-001.81
28 5849 24/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Phong ph, x Long Phước, huyện Xuyn Mộc, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu D   60 60 Chăn nui THT d, cừu 27/06/2019 60C-242.69
29 5961 24/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i X Ngọc Vũ, huyện Lục Bnh  H Nam Heo     176 Giết thịt PRRS 27/03/2019 76C04964
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
30 5625 25/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     32 Chế biến thực phẩm   26/05/2019 85C-001.81
31 5626 25/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   26/05/2019 85C-001.81
32 5627 25/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   26/06/2019 85C-045.74
33 5628 25/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   26/06/2019 85C-045.74
34 5850 25/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 20/06/2019 78C-058.67
35 5879 25/08/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 12 20 32 Giết thịt FMD 06/04/2019 75C-04035
36 5629 26/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     39 Chế biến thực phẩm   26/05/2019 85C-001.81
37 5630 26/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   26/05/2019 85C-001.81
38 5963 26/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Thng Hậu, Kiến An, Tp Hải Phng  Hải Phng Heo     180 Giết thịt PRRS 27/03/2019 76C07105
  FMD 21/03/2019
  Dịch tả 15/03/2019
39 5964 26/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Minh Hiền, Thạnh Bch, Thanh Oai  H Nội Heo     174 Giết thịt PRRS 27/03/2019 77C11067
  FMD 21/03/2019
  Dịch tả 15/03/2019
40 5901 26/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Nam Sơn, x Xun Sơn, huyện Chu Đức  B Rịa - Vũng Tu Cừu 40   40 Giết mổ thịt THT d, cừu 17/06/2019 85C-017.21
41 5902 27/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 50   50 Giết mổ thịt THT d, cừu 24/06/2019 85C-035.21
42 5903 27/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 16/06/2019 78C-058.67
43 5904 27/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Phong ph, x Long Phước, huyện Xuyn Mộc, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu D   60 60 Chăn nui THT d, cừu 25/06/2019 60C-242.69
44 5631 27/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     27 Chế biến thực phẩm   28/05/2019 85C-001.81
45 5632 27/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   28/05/2019 85C-001.81
46 5633 27/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   28/06/2019 51D-200.34
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
47 5634 27/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   28/06/2019 85C-045.74