THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 20/03/2019 đến 26/03/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 3653 20/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
2 3654 20/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
3 3655 20/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 324/34- Trường Chinh, P.3, Q. Tn Bnh , HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
4 3656 20/03/2019 P. Đ Vinh, TP/PR-TC Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
5 3594 20/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     32 Chế biến thực phẩm   23/11/2018 85C-001.81
6 3595 20/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   23/11/2018 85C-001.81
7 4940 20/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Nhn Điền, x Triệu Phong, huyện Triệu Thương  Quảng Trị B   16 16 Giết mổ thịt LMLM 17/01/2019 74C-055.57
8 4941 20/03/2019 Khu phố 10, phường Văn Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Đại Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An Tru 5   5 Giết mổ thịt LMLM 10/12/2018 76C-052.59
B   65 65 Giết mổ thịt    
9 4944 20/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Yn Nhn, huyện Yn M  Ninh Bnh B 27 10 37 Giết mổ thịt LMLM 25/12/2018 36C-168.20
10 3596 21/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   23/11/2018 85C-001.81
11 3597 21/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   23/11/2018 85C-001.81
12 4945 21/03/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     1700 Giết mổ thịt H5N1 10/01/2019 85C-043.18
13 4946 21/03/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1000 Giết mổ thịt H5N1 13/12/2019 63C-035.07
14 4947 21/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 09/01/2019 78C-058.67
15 4950 21/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Văn Ổ, x Văn Lm, huyện Đại Đồng  Hưng Yn Cừu   30 30 Giết mổ thịt THT d, cừu 25/12/2018 89C-179.49
16 4951 21/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận x Đại Ph, huyện Sơn Dương  Tuyn Quang D 12 23 35 Giết mổ thịt THT d, cừu 03/01/2019 89C-179.49
17 4733 21/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM T,Phường 8, TP. Sc Trăng, Sc Trăng Sc Trăng Heo 60 50 110 Giết thịt PRRS 25/10/2018 83C 03078
          Dịch tả 06/12/2018
          FMD 16/01/2019
18 3598 22/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   23/11/2018 85C-001.81
19 3599 22/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   23/11/2018 85C-001.81
20 3600 22/03/2019 L GM GC B Tm- thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC L Thị Hải-28 Trần Nhật Duật, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt g     35 Chế biến thực phẩm   23/01/2019 49C-029.39
21 3601 22/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   23/11/2018 51D-200.34
Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
22 3602 22/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   23/12/2018 85C-045.74
23 4952 22/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 50   50 Giết mổ thịt THT d, cừu 12/01/2019 86C-089.94
24 4953 22/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Lạc Nghiệp, x Din Lạc, huyện Din Khnh  Khnh Ha B   7 7 Chăn nui LMLM 30/12/2018 79C-150.91
25 4954 22/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Lạc Nghiệp, x Din Lạc, huyện Din Khnh B   7 7 Chăn nui LMLM 30/12/2018 86C-106.61
26 4955 22/03/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Bnh An-phường Bnh An, Thị x Dĩ An  Bnh Dương D 50   50 Giết mổ thịt THT d, cừu 20/01/2019 60C-395.40
27 4734 22/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM T, phường 8, TP.Sc Trăng, Sc Trăng Sc Trăng Heo 60 50 110 Giết mổ thịt PRRS 18/11/2018 83C 03078
          Dịch tả 16/12/2018
          FMD 24/12/2018
28 4735 22/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC t Mười, Ấp 8, Tn An Lung, Vũng Lim, Vĩnh Long Vĩnh Long Heo 110 70 180 Giết mổ thịt PRRS 18/11/2018 77C 09480
          Dịch tả 16/12/2018
          FMD 24/12/2018
29 4736 22/03/2019 Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận Ha Vang, TP. Đ Nẵng Đ Nẵng B 15   15 Giết mổ thịt FMD 22/10/2018 77C 10759
30 3657 22/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Số 2- Thạch Lam, P.Ph Thnh, Q.Tn Ph, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
31 3658 22/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
32 3659 22/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
33 3603 23/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     44 Chế biến thực phẩm   23/12/2018 85C-001.81
34 3604 23/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   23/12/2018 85C-001.81
35 4737 23/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Din Ton, Din Khnh, Khnh Ha Khnh Ha Heo 25 20 45 Giết mổ thịt PRRS 18/11/2018 79C 12963
          Dịch tả 16/12/2018
          FMD 24/12/2018
36 4738 23/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 8 7 15 Giết mổ thịt PRRS 18/11/2018 86C 01710
          Dịch tả 16/12/2018
          FMD 24/12/2018
37 4739 23/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM T, Phường 8, TP. Sc Trăng, Sc Trăng Sc Trăng Heo 60 50 110 Giết mổ thịt PRRS 18/11/2018 83C 03078
          Dịch tả 16/12/2018
          FMD 24/12/2018
38 4956 23/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 28/12/2018 78C-058.67
39 4957 23/03/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận KP 5, phường Văn Đẩu, quận Kiến An  Hải Phng D 30   30 Giết mổ thịt THT d, cừu 22/01/2019 15C-029.89
40 4958 23/03/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Trần Đức Long-Thn 3, x Đạ Đờn, huyện Lm H  Lm Đồng Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 26/01/2019 64C-031.02
41 4740 24/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC Nguyễn Thị Mười Ba, ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 110 70 180 Giết mổ thịt PRRS 23/11/2018 77C 09480
          Dịch tả 14/12/2018
          FMD 22/12/2018
42 4667 24/03/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam Trực, Nam Định  Nam Định D 80   80 Giết mổ thịt THT 20/12/2018 18C 08360
43 3660 24/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     11 Thực phẩm   85C 04574
44 3661 24/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
45 3662 24/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
46 3605 24/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   25/12/2018 85C-001.81
47 3606 24/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   25/12/2018 85C-001.81
48 3607 24/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   25/12/2018 85C-045.74
49 4959 24/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Văn Ổ, x Văn Lm, huyện Đại Đồng  Hưng Yn Cừu 35   35 Giết mổ thịt THT d, cừu 28/01/2019 18C-083.60
50 4960 24/03/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Hạnh Tr, x Triệu Thụ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị B 17 14 31 Giết mổ thịt LMLM 20/01/2019 74C-051.58
51 3608 25/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     32 Chế biến thực phẩm   25/12/2018 85C-001.81
52 3609 25/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   25/12/2018 85C-001.81
53 4961 25/03/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 20/01/2019 64C-031.02
54 4741 25/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM T, Phường 8, TP. Sc Trăng, Sc Trăng Sc Trăng Heo 70 40 110 Giết mổ thịt PRRS 18/11/2018 83C 03078
          Dịch tả 16/12/2018
          FMD 24/12/2018
55 4742 25/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 110 76 186 Giết mổ thịt PRRS 23/11/2018 36C 08685
          Dịch Tả 14/12/2018
          FMD 22/12/2018
56 4743 25/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 110 70 180 Giết mổ thịt PRRS 23/11/2018 63C 08035
          Dịch tả 14/12/2018
          FMD 22/12/2018
57 4963 25/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Minh Tuấn-x Đại Ha, huyện Đại Lộc  Quảng Nam B 10 20 30 Giết mổ thịt LMLM 29/12/2018 85C-045.19
58 3663 26/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
59 3664 26/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
60 3665 26/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
61 4744 26/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 8 7 15 Giết mổ thịt Dịch tả 15/12/2018 86C 01710
          FMD 29/12/2018
62 4745 26/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC Nguyễn Thị Mười ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 110 76 186 Giết mổ thịt Dịch tả 15/12/2018 77C 09480
          FMD 29/12/2018
63 4746 26/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM L Minh Chnh, Kinh Thị Đội, Phường 8, TP. Sc Trăng Sc Trăng Heo 60 50 110 Giết mổ thịt PRRS 23/11/2018 83C 03078
          Dịch tả 14/12/2018
          FMD 22/12/2018
64 4964 26/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Đinh Văn Tỵ- Xm 15, x Tr Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 15 45 60 Giết mổ thịt LMLM 29/12/2018 37C-306.94
65 4965 26/03/2019 Khu phố 10, phường Văn Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Đại Sơn, huyện Đ Lương B 7 62 69 Giết mổ thịt LMLM 15/01/2019 37C-313.63
66 4966 26/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vỗ bo LMLM 15/01/2019 78C-058.67
67 4967 26/03/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Bnh An-phường Bnh An, Thị x Dĩ An  Bnh Dương D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 28/01/2019 60C-395.40