THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
      (Từ ngy 20/02/2020 đến 26/02/2020)    
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đi tỉnh Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6406 20/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     49 Chế biến thực phẩm   20/11/2019 85C-001.81
2 6882 20/02/2020 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 18 20 38 Giết mổ thịt LMLM 29/11/2019 75C-035.92
3 6883 20/02/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 04/12/2019 86C-089.94
4 6904 20/02/2020 Kp 9, phước dn. ninh phước  Ninh Thuận X Nam lợi,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định d     40 giết thịt THT 25/12/2019 89C 07655
5 7027 20/02/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Ka Đ-Đơn Dương  Lm Đồng B 9   9 giết thịt FMD 28/12/2019 49C-15598
6 7028 20/02/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Ka Đ-Đơn Dương  Lm Đồng B 10   10 giết thịt FMD 28/12/2019 49C-12291
7 6407 21/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     45 Chế biến thực phẩm   21/11/2019 85C-001.81
8 6250 21/02/2020 phước an x phước vinh ninh thuận  Ninh Thuận Số 2 Thạch Lam,P ph Thnh, Tn Ph  TP. Hồ Ch Minh thịt D     10 thực Phẩm   85C04574
9 6351 21/02/2020 phước an x phước vinh ninh thuận  Ninh Thuận 812D Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, hiệp phước, nh b HCM  TP. Hồ Ch Minh thịt D     10 thực Phẩm   85C04574
10 6961 21/02/2020 Trại Nguyễn Hữu Thnh, x Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM L Thnh Hun, Thanh Vn, Thanh Lm, M Linh, H Nội  H Nội Heo     156 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 17815
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
11 6962 21/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     156 Giết thịt PRRS 09/09/2019 18C 10012
   Ninh Thuận             Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
12 6963 21/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     156 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 14548
   Ninh Thuận             Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
13 6408 21/02/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   24/12/2020 85C-045.74
14 6884 21/02/2020 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM Nguyễn Xun Thế-Xm 15, x Thường Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 20 13 33 Giết mổ thịt LMLM 28/11/2019 98C-085.52
15 6885 21/02/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 28/11/2019 78C-058.67
16 6886 21/02/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Nhn Điền, x Triệu Thụ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị B 15   15 Giết mổ thịt l 28/11/2019 74C-055.52
17 6887 21/02/2020 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM Hai Thường-Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Tn Hồng  Đồng Thp Vịt     3000 Giết mổ thịt H5N1 02/01/2020 64C-031.02
18 6888 21/02/2020 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM Nguyễn Thị Hằng-phường Bnh An, Thị x Tn Uyn  Bnh Dương Vịt     1200 Giết mổ thịt H5N1 03/01/2020 63C-035.07
19 6734 22/02/2020 Trại heo L Thanh Trang, thn Suối Đ, Phước tiến, Bc i  Ninh Thuận Cổng số 10, khu AVATA, TP Bin Ha  Đồng Nai heo     23 giết thịt PRRS 05/11/2019 60C44886
                Dịch tả 12/12/2019
                FMD 17/11/2019
20 6735 22/02/2020 trại heo L Thanh Trang, suối Đ, Phước Tiến, Bc i  Ninh Thuận Đảo Trường Sa, Vng 4 Hải Qun  Khnh Ha heo     20 giết thịt PRRS 05/11/2019 79C15104
                Dịch tả 12/12/2019
                FMD 17/11/2019
21 6964 22/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     156 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 13470
   Ninh Thuận             Dịch tả 31/08/2020
                FMD 17/09/2019
22 6409 22/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     47 Chế biến thực phẩm   24/12/2019 85C-001.81
23 6352 23/02/2020 phước an x phước vinh ninh thuận  Ninh Thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An thịt D     10 thực Phẩm   85C04574
24 6965 23/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     156 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 13456
   Ninh Thuận             Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
25 6966 23/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     156 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 29517
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
26 6967 23/02/2020 X Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM Ng Minh Thnh, Ek Quang, Krong Pắc, Đắc LắK  Đắk Lắk Heo     4 Giết thịt FMD 15/10/2019 85C 04651
27 6968 23/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM Vũ Tiến Minh, Phi Nom, Hiệp Thạnh, Lm Đồng  Lm Đồng Heo     66 Giết thịt PRRS 09/09/2019 49C 10395
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
28 6969 23/02/2020 Trại Lộc Pht 1, x Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM Đo Xun Cường, Thn 2, Dng L, Triệu Sơn, Thanh Ha  Thanh Ha Heo ( Ni)   57 57 Giết thịt PRRS 15/10/2019 36C 21102
                Dịch tả 07/11/2019
                FMD 23/10/2019
29 6410 23/02/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Qun Thanh Tm-14 Nguyễn Thị Định, Phường 5, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt d     1 Chế biến thực phẩm   24/12/2019 85C-003.80
30 6411 23/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     51 Chế biến thực phẩm   24/12/2019 85C-001.81
31 6412 23/02/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   24/12/2019 85C-045.74
32 6889 23/02/2020 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM gia cầm Số 01 T Vĩnh Diện-Phường 6, TP Đ Lạt  Lm Đồng G thịt     500 Giết mổ thịt H5N1 18/12/2019 85C-040.72
33 6413 24/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   24/12/2019 85C-001.81
34 6970 24/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Ninh Thuận CSGM L Thnh Hun, Thanh Lm, Thanh Vn, M Linh, H Nội  H Nội Heo     150 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 06789
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
35 6971 24/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     150 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 12515
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
36 6972 24/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     154 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 29737
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
37 6973 24/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     150 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 12669
                Dịch tả 31/08/2018
                FMD 17/09/2019
38 6974 24/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     152 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 16237
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
39 6975 24/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     154 Giết thịt PRRS 09/09/2019 38C 06908
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
40 6976 24/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM Vũ Tiến Minh, Phi nm, Hiệp Thạnh, Lm Đồng  Lm Đồng Heo     46 Giết thịt PRRS 09/09/2019 49C 10395
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
41 7059 24/02/2020 Nhơn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Di Lạc- Di Linh  Lm Đồng g     1700 giết thịt H5n1 19/12/2019 79c11150
                  19/11/2019
42 7060 24/02/2020 Nhơn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận CS giết mổ T Vĩnh Điện - Đ Lạt  Lm Đồng   h5n1 19/12/2019 49c 12036
        19/12/2019
43 7029 24/02/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 17 13 30 giết thịt FMD 04/12/2019 75C-04035
44 6890 24/02/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Nhn Điền, x Triệu Thụ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị B 10 10 20 Giết mổ thịt LMLM 08/12/2019 74C-055.52
45 6891 24/02/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 09/12/2019 78C-058.67
46 7061 25/02/2020 Nhơn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Vĩnh Lương - Nha Trang  Khnh Ha g     800 giết thịt h5n1 19/12/2019 79D-6022
                  19/12/2019
47 7062 25/02/2020 Nhơn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Vĩnh Trung- Nha Trang  Khnh Ha g     600 giết thịt h5n1 19/12/2019 79c-16831
                  25/02/2019
                  19/12/2020
48 7063 25/02/2020 Nhơn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Lộc An -Bảo Lm  Lm Đồng g     1000 giết thịt H5N1 19/12/2019 86-12221
                  25/02/2019
                  19/12/2020
49 7030 25/02/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Bnh Tri-Bnh Sơn  Quảng Ngi B 8 8 16 giết thịt FMD 30/11/2019 85C-02219
50 6977 25/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  Tr Vinh Heo     150 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 17735
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
51 6979 25/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Sơn, Cầu My, Ph Bnh, Thi Nguyn  Thi Nguyn Heo     150 Giết thịt PRRS 09/09/2019 18C 05524
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
52 6980 25/02/2020 Trại L Thị Thu Trm, x Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận  Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     152 Giết thịt PRRS 09/09/2019 36C 29932
                Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
53 6981 25/02/2020 Trại L Thị Thu Trm, x Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận   CSGM L Thnh Hun, Thanh Lm, Thanh Vn, M Linh, H Nội  H Nội Heo     150 Giết thịt PRRS 09/09/2019 29C 95602
   Ninh Thuận             Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
54 6982 25/02/2020 Trại L Thị Thu Trm, x Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận   l GM Vũ Tiến Minh, Phi Nm, Hiệp Thạnh, Lm Đồng  Lm Đồng Heo     46 Giết thịt PRRS 09/09/2019 49C 10395
   Ninh Thuận             Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
55 6983 25/02/2020 Trại Nguyễn Thnh Đạt, x Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   L GM Vũ Tiến Minh, Phi Nm, Hiệp Thạnh, Lm Đồng  Lm Đồng Heo     30 Giết thịt PRRS 09/09/2019 49C 12273
   Ninh Thuận             Dịch tả 31/08/2019
                FMD 17/09/2019
56 6892 25/02/2020 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Ha Hiệp, x Tn Ha, huyện Quốc Oai, TP H Nội  H Nội B   20 20 Giết mổ thịt LMLM 12/12/2019 37C-343.67
57 6414 25/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     48 Chế biến thực phẩm   26/11/2019 85C-001.81
58 6978 26/02/2020    Ninh Thuận    Khng      
59 6415 26/02/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     44 Chế biến thực phẩm   26/11/2019 85C-001.81
60 7065 26/02/2020 Nhơn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Bnh thạnh, Đức trọng  Lm Đồng g     1000 giết thịt   19/12/2019 93c-09513
61 7066 26/02/2020 Nhơn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Di Lạc- Di Linh  Lm Đồng g     1700 giết thịt   19/12/2019 79c11150
62 7067 26/02/2020 Nhơn Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Tn H Hm Tn  Bnh Thuận g     1800 giết thịt   19/12/2019 60c- 29007