THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 18/9/2019 đến 24/9/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5698 18/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   19/05/2019 85C-001.81
2 5699 18/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   19/05/2019 85C-001.81
3 5700 18/09/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Hộ KD D khỏe-27A-B Tn Thất Tng, P Phạm Ngũ Lảo, Quận 1  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     4 Chế biến thực phẩm   19/06/2019 51C-288.63
4 5801 18/09/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Dương K qun-816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 Thịt d     4 Chế biến thực phẩm   19/06/2019 51C-288.63
5 5949 18/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 20/07/2019 86C-089.94
6 5950 18/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Nam Sơn, x Xun Sơn, huyện Chu Đức  B Rịa - Vũng Tu Cừu 35   35 Giết mổ thịt THT d, cừu 20/07/2019 85C-017.21
7 6101 18/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 24/07/2019 85C-043.18
8 6102 18/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 26/07/2019 47C-079.12
9 6103 18/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 30/07/2019 85C-045.43
10 6104 18/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 30/07/2019 60C-204.60
11 5639 18/09/2019 thn Tr Co1, Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận Trại Nguyễn Thnh Hải, Cam Thnh Bắc, Cam Lm, Khnh Ha Khnh Ha Heo con 250 250 500 Nui thịt Dịch tả 15/08/2019 85C-048.26
Cico 15/08/2019
Myco 09/05/2019
12 5640 18/09/2019 Thn Ch Panh, Phước Ha, Bc i, Ninh Thuận CSGM Nguyễn Thị Hoa, 326/58 L Hồng Phong, Nha Trang, Khnh Ha Heo     25 Giết thịt Dịch tả 06/04/2019 79C-151.04
PRRS 27/05/2019
FMD 20/05/2019
13 6153 18/09/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 9   9 Giết thịt FMD 05/10/2019 49C-12291
14 5802 19/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     19 Chế biến thực phẩm   19/05/2019 85C-001.81
15 5803 19/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   19/05/2019 85C-001.81
16 6105 19/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Xun Thạnh, x Ha Tn Ty, huyện Ty Ha, tỉnh Ph Yn  Ph Yn Vịt     3000 Chuyển đồng Chăn nui H5N1 07/12/2019 64C-031.02
17 6106 19/09/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha B 10   10 Nui vổ bo LMLM 26/07/2019 78C-058.67
18 6107 19/09/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Tn Ph, x Đăk Ru, huyện Đak RLp  Đắk Nng B   7 7 Chăn nui THT b 27/08/2019 85C-017.21
  LMLM 20/08/2019
19 6108 19/09/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Tn Ph, x Đăk Ru, huyện Đak RLp B   7 7 Chăn nui THT b 27/08/2019 86C-106.16
  LMLM 20/08/2019
20 5804 19/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   23/06/2019 85C-045.74
21 6154 19/09/2019 Trại Phan Thị Nữ (Nha Hố-Nhơn Sơn-Ninh Sơn) Trại Trấn Ngọc Dọng (Cam Thịnh Nam-TP Cam Ranh)  Khnh Ha Heo con     400 Nui dịch tả 29/08/2019 85C-04455
22 6155 19/09/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Ka Đ-Đơn Dương  Lm Đồng B 6   6 Giết thịt FMD 15/05/2019 49C-12263
23 5641 19/09/2019 Suối đ, Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội H Nội Heo     176 Giết thịt PRRS 21/05/2019 73C-03696
Dịch tả 05/10/2019
FMD 26/04/2019
24 5642 19/09/2019 Suối đ, Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội Heo     182 Giết thịt PRRS 21/05/2019 73C-07768
Dịch tả 05/10/2019
FMD 26/04/2019
25 5753 19/09/2019 Thn phước khnh,phước thuận, ninh phước Siu thị Win Mart 16/4 tinh Ninh Thuận  Khng Thịt d     2 thực phẩm   85N1 7615
26 6056 19/09/2019 kp9, phước dn,ninh phước x nam lợi,huyện nam trực  Nam Định D     30 Giết thịt THT 25/05/2019 85C 04574
27 5754 19/09/2019 Thn phước an,x phước vinh, ninh phước Ấp cầu xy, long trạch, cần đước  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực Phẩm   85C 04574
28 5755 19/09/2019 Thn phước an,x phước vinh, ninh phước 812D Nguyễn Văn Tạo, x hiệp phước, nh b Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
29 5756 19/09/2019 Thn phước an,x phước vinh, ninh phước C13/26 Nguyễn Văn Linh,Bnh Hưng , Bnh Chnh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
30 6109 20/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Văn Ổ, x Đại Đồng, huyện Văn Lm, tỉnh Hưng Yn  Hưng Yn Cừu 30   30 Giết mổ thịt THT d, cừu 30/07/2019 18C-083.60
31 6110 20/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 30/07/2019 85C-045.43
32 6111 20/09/2019 Thn Thnh , x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn 3, x Tn Tiến, huyện Krong Pak, tỉnh Đăk Lăk  Đắk Lắk Vịt     2500 Chuyển đồng Chăn nui H5N1 07/10/2019 85C-043.18
    Dịch tả vịt 07/04/2019
33 5805 20/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
34 5806 20/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
35 5808 20/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   23/06/2019 51C-288.63
Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
36 5643 20/09/2019 Suối đ, Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội H Nội Heo     174 Giết thịt PRRS 21/05/2019 77C-09288
Dịch tả 05/10/2019
FMD 26/04/2019
37 5644 20/09/2019 Suối đ, Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội Heo     180 Giết thit PRRS 21/05/2019 36C-20652
Dịch tả 05/10/2019
FMD 26/04/2019
38 5645 20/09/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Nguyễn Thnh Hải, Cam Thnh Bắc, Cam Lm, Khnh Ha Khnh Ha Heo con 250 250 500 Nui Dịch tả 09/05/2019 85C-04826
Cico 15/08/2019
Myco 15/08/2019
39 6112 21/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     3000 Giết mổ thịt H5N1 28/07/2019 64C-031.02
40 6113 21/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Bu Sầm, x Bu Trm, TP Long Khnh, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai D   40 40 Chăn nui THT d, cừu 30/07/2019 60C-454.78
41 6114 21/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Hưng Nguyn-x Ea Tu, TP Bun Ma Thuột  Đắk Lắk Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 28/07/2019 47C-022.55
42 6115 21/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Xun Thạnh, x Ha Tn Ty, huyện Ty Ha, tỉnh Ph Yn  Ph Yn Vịt     2000 Chuyển đồng Chăn nui Dịch tả vịt 26/07/2019 85C-045.43
  H5N1 07/12/2019
43 5807 21/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     41 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
44 5809 21/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
45 5810 21/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   23/06/2019 85C-045.74
46 5646 21/09/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Nguyễn Thnh Hải, Cam Thnh Bắc, Cam Lm, Khnh Ha Khnh Ha Heo con 250 250 500 Nui Dịch tả 09/05/2019 85C-04455
Cico 15/08/2019
Myco 15/08/2019
47 5647 21/09/2019 Suối đ, Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội H Nội Heo     180 Giết thịt PRRS 21/05/2019 89C-03131
Dịch tả 05/10/2019
FMD 26/04/2019
48 5757 21/09/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
49 5758 21/09/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước 812 Nguyễn Văn Tạo,ấp 1,hiệp phước nh B  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
50 5759 21/09/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước 109D/46A- Lạc long Qun, P.3, Q.11, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
51 6117 22/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Mười-phường Đập Đ, Thị x An Nhơn  Bnh Định Vịt     2500 Giết mổ thịt H5N1 08/04/2019 85C-045.43
52 6118 22/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 23/09/2019 85C-043.18
53 6119 22/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 08/03/2019 60C-204.60
54 6120 22/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi Vịt     2500 Giết mổ thịt H5N1 30/07/2019 78C-050.06
55 5811 22/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
56 5812 22/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
57 6156 22/09/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Điện Thọ-Điện Bn  Quảng Nam B 10   10 Giết thịt FMD 16/05/2019 92C-07679
58 6157 22/09/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Bnh Trị-Bnh Sơn  Quảng Ngi B 3 10 13 Giết thịt FMD 17/05/2019 60V-2918
59 5648 22/09/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Nguyễn Thnh Hải, Cam Thnh Bắc, Cam Lm, Khnh Ha Khnh Ha Heo con 250 250 500 Nui Dịch tả 09/05/2019 85C-04826
  Cico 15/08/2019
  Myco 15/08/2019
60 6002 22/09/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Mn-TP Cần Thơ  Cần Thơ g     2200 Giết thịt   65c 02045
61 5813 23/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
62 5814 23/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
63 6158 23/09/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 10 20 30 Giết thịt FMD 18/05/2019 85C-04893
64 5649 23/09/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Trần Đức Nhị 1, Cam Thnh Bắc, Cam Lm, Khnh Ha Khnh Ha Heo con 250 250 500 Nui Dịch tả 09/05/2019 85c-04455
Cico 15/08/2019
Myco 15/08/2019
65 5650 23/09/2019 thn Ch Panh, Phước Ha, Bc i, Ninh Thuận l mổ Nguyễn Thị Hoa, 326/58 L Hồng Phong, Nha Trang, Khnh Ha Heo     30 Giết thịt Dịch tả 06/04/2019 79C-151.04
PRRS 27/05/2019
FMD 20/05/2019
66 5815 23/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  Bnh Thuận Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   25/05/2019 85C-045.74
67 6057 23/09/2019 KP 10, Phước Dn,Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam trực, Nam Định  Nam Định D     35 Giết thịt THT 17/06/2019 18C 09197
68 6121 23/09/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 26/07/2019 78C-058.67
69 6058 23/09/2019 Thn long bnh,, X an hải, ninh phước Thn tn ph, X Đắk ru, H Đắk rlap  Đắk Nng D     27 Giết thịt THT 24/08/2019 85C 01721
  LMLM 16/08/2019
70 5760 23/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
71 5761 23/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
72 5762 23/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận 822/23/13 Hương Lộ 2, P Bnh Trị Đng A, Bnh Tn  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
73 6201 24/09/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Trần Đức Nhị 1, Cam Thnh Bắc, Cam Lm, Khnh Ha Khnh Ha Heo con 250 250 500 Nui Dịch tả 09/05/2019 85C-04826
Cico 15/08/2019
Myco 15/08/2019
74 5816 24/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     36 Chế biến thực phẩm   25/05/2019 85C-001.81
75 5817 24/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   25/05/2019 85C-001.81
76 5818 24/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   25/07/2019 51D-200.34
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
77 6122 24/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Phường Thủy Chu, Thị x Hương Thủy  Thừa Thin Huế Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 08/05/2019 85C-043.18
78 6123 24/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 08/06/2019 78C-049.76
79 6124 24/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Thịnh, x Ha Định Ty, huyện Ph Ha, tỉnh Ph Yn  Ph Yn Vịt     2000 Chuyển đồng chăn nui H5N1 18/07/2019 85C-026.21
80 6125 24/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 08/02/2019 64C-031.02
81 6126 24/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Khu phố 5, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai D   70 70 Chăn nui THT d, cừu 30/07/2019 86C-089.94
82 6127 24/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Mười-phường Đập Đ, Thị x An Nhơn  Bnh Định Vịt     2700 Giết mổ thịt H5N1 08/06/2019 85C-045.43
83 6128 24/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Phong ph, x Long Phước, huyện Xuyn Mộc, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu D   60 60 Chăn nui THT d, cừu 28/07/2019 60C-242.69
84 5763 24/09/2019 Kp 6, phước dn. ninh phước Phường trường Lạc Q . mn  Cần Thơ Thịt d     20 Thực phẩm   79C71087