THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 18/12/2019 đến 31/12/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6029 18/12/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Vĩnh Lương - Nha Trang  Khnh Ha G     1000 Giết thịt   79c-14524
2 6154 18/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     31 Chế biến thực phẩm   18/10/2019 85C-001.81
3 6155 18/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   18/10/2019 85C-001.81
4 6563 18/12/2019 Trại Nguyễn Việt Ton, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận Nguyễn Văn Chiến, TT Tứ Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương  Hải Dương Heo     175 Giết thịt PRRS 03/07/2019 76C 04992
Dịch tả 20/07/2019
FMD 11/07/2019
5 6130 18/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
6 6131 18/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Đường D2,M3, khu ti định cư Ph Mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
7 6088 18/12/2019 Kp 10, phước dn. ninh phước X Lương Xuối, H Giồng Trm  Bến Tre D     40 Chăn Nui THT 25/10/2019 85C 02286
FMD 10/11/2019
THT 25/10/2019
8 6691 18/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Tn Đức, huyện Hm Tn  Bnh Thuận B   9 9 Chăn nui THT b 24/11/2019 85C-022.19
  LMLM 16/11/2019
9 6692 18/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Suối Kiết, huyện Tnh Linh B   10 10 Chăn nui THT b 24/11/2019 86C-106.16
  LMLM 18/12/2019
10 6693 18/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 06/11/2019 78C-058.67
11 6694 18/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở GMGS Cao Bảo Ngọc-Thn Tn Lập, x Nam Nung, huyện K rng N  Đắk Nng D   70 70 Giết mổ thịt THT d, cừu 12/10/2019 85C-037.43
12 6156 18/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Phủ tạng     30 Chế biến thực phẩm   24/10/2019 85C-003.80
Xương b     70 Chế biến thực phẩm    
Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
13 6157 18/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   24/10/2019 85C-042.91
14 6158 18/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   24/10/2019 85C-042.91
15 6619 18/12/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Thượng Thạnh-Quận12 B 11   11 Giết thịt LMLM 08/11/2019 49C-03445
16 6620 18/12/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Ka Đ- Đơn dương  Lm Đồng B   9 9 Giết thịt LMLM 06/11/2019 49C-20939
17 6564 19/12/2019 Trại Nguyễn Việt Ton, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận L GM L Thnh Hun, Thanh Vn, Thanh Lm, M Linh, H Nội  H Nội Heo     175 Giết thịt PRRS 03/07/2019 36C 17815
  Dịch tả 20/07/2019
  FMD 11/07/2019
18 6565 19/12/2019 Trại Nguyễn Việt Ton, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận L GM Dương Hữu Pht, KP7, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh THuận  Bnh Thuận Heo     10 Giết thịt PRRS 03/07/2019 60C 31706
  Dịch tả 20/07/2019
  FMD 11/07/2019
19 6089 19/12/2019 Kp 9, phước dn. ninh phước X Nanm lợi,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định d     30 Giết thịt THT 10/11/2019 89C 07655
20 6695 19/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 08/11/2019 78C-025.30
21 6696 19/12/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Nam Sơn, x Xun Sơn, huyện Chu Đức  B Rịa - Vũng Tu Cừu 30   30 Giết mổ thịt THT d, cừu 04/10/2019 85C-017.21
22 6697 19/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Đức Thuận, huyện Tnh Linh  Bnh Thuận B   12 12 Chăn nui THT b 24/11/2019 86C-106.16
  LMLM 16/11/2019
23 6698 19/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Nhn Điền, x Triệu Thụ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị B 14   14 Giết mổ thịt LMLM 10/11/2019 74C-055.52
24 6699 19/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 04/11/2019 78C-049.35
25 6700 19/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 05/11/2019 78C-050.06
26 6159 19/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   24/10/2019 85C-001.81
27 6160 19/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   24/10/2019 85C-001.81
28 6566 20/12/2019 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận X Nghin Loan, Bắc Nậm, Bắc Kạn  Bắc Kạn B     33 Giết thịt FMD 05/11/2019 76C 07755
29 6030 20/12/2019 Nhơn Sơn -NInh Sơn Lương Ha- Vĩnh hưng  Khnh Ha g     1000 Giết thịt   79c-14524
30 6132 20/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận C13/26Nguyễn Văn Linh, Bnh Hưng,bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
31 6133 20/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
32 6134 20/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 822/23/13 Hương Lộ 2, P Bnh Trị Đng A, Bnh Tn  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
33 6567 20/12/2019 Trại Nguyễn Việt Ton, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Minh Hiền, Thạch Bch, Thanh Oai, H Nội  H Nội Heo     175 Giết thịt PRRS 03/07/2019 76C 04964
  Dịch tả 20/07/2019
  FMD 11/07/2019
34 6568 20/12/2019 Trại Nguyễn Việt Ton, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận Bi Thu gom Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang  Tiền Giang Heo     60 Giết thịt PRRS 03/07/2019 51C 70245
  Dịch tả 20/07/2019
  FMD 11/07/2019
35 6569 20/12/2019 Trại Nguyễn Việt Ton, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     175 Giết thịt PRRS 03/07/2019 89C 06554
  Dịch tả 20/07/2019
  FMD 11/07/2019
36 6751 20/12/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 14/10/2019 86C-089.94
37 6752 20/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Lin Hồ, x Lin H, huyện Lm H  Lm Đồng Vịt     1000 Chuyển đồng chăn nui H5N1 08/11/2019 64C-031.02
38 6753 20/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Đức Tn, huyện Đức Linh  Bnh Thuận B   11 11 Chăn nui THT b 24/11/2019 85C-022.19
  LMLM 16/11/2019
39 6754 20/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Tn H, huyện Đức Linh B   10 10 Chăn nui THT d, cừu 24/11/2019 86C-106.16
  LMLM 16/11/2019
40 6755 20/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn 5, x Pờ T, huyện Ia Pa  Gia Lai D 3 47 50 Giết mổ thịt THT d, cừu 19/11/2019 81C-119.92
41 6756 20/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 28/10/2019 78C-058.67
42 6161 20/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     39 Chế biến thực phẩm   24/10/2019 85C-001.81
43 6162 20/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   24/10/2019 85C-001.81
44 6163 20/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   24/10/2019 85C-045.74
45 6709 20/12/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại 27/7 - Thịnh Lộc- Lộc H - h Tĩnh  H Tĩnh heo cai sữa 300 300 600 Giết thịt Cico 25/11/2019 85C-04826
  Mycolasma 25/11/2019
46 6571 21/12/2019 Trại Nguyễn Su, x Phước Chnh, Bc i, Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Ấp 4, Đức Ha Đng, Đức Ha, Long An  Long An Heo     175 Giết thịt PRRS 15/08/2019 18C 05524
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 23/08/2019
47 6757 21/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 06/11/2019 78C-050.66
48 6758 21/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 08/11/2019 78C-050.06
49 6164 21/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     32 Chế biến thực phẩm   24/10/2019 85C-001.81
50 6165 21/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   24/10/2019 85C-001.81
51 6135 22/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
52 6136 22/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
53 6137 22/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận C13/26Nguyễn Văn Linh, Bnh Hưng,bnh Chnh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
54 6090 22/12/2019 KP 6 thị trấn phước dn H ninh phước Thn Thuận nhất, X bnh thuận H ty sơn.  Bnh Định B   4 4 Chăn Nui FMD 15/11/2019 77C 14269
  THT 23/03/2019
55 6572 22/12/2019 Trại Nguyễn Su, x Phước Chnh, Bc i, Ninh Thuận CSGM Minh Hiền, Thạch Bch, Thanh Oai, H Nội  H Nội Heo     170 Giết thịt PRRS 15/08/2019 38C 12700
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 23/08/2019
56 6573 22/12/2019 Trại Nguyễn Su, x Phước Chnh, Bc i, Ninh Thuận HTX&DV Chăn nui Quang Thắng, Giang Bin, Vĩnh Bảo, Hải Phng  Hải Phng Heo     170 Giết Thịt PRRS 15/08/2019 36C 30154
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 23/08/2019
57 6759 22/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Hưng Nguyn-x Ea Tu, TP Bun Ma Thuột  Đắk Lắk Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 06/11/2019 85C-043.18
58 6760 22/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1000 Giết mổ thịt H5N1 08/11/2019 77C-102.17
59 6761 22/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1200 Giết mổ thịt H5N1 06/11/2019 78C-049.35
60 6762 22/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 06/11/2019 63C-035.07
61 6763 22/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 04/11/2019 78C-050.66
62 6764 22/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 05/11/2019 77C-106.61
63 6166 22/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Bnh Thuận Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   25/10/2019 85C-001.81
64 6167 22/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   25/10/2019 85C-001.81
65 6168 22/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   25/10/2019 85C-042.91
66 6621 22/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Bnh Quế - Thăng Bnh  Quảng Nam B.Tru 9 11 20 Giết thịt LMLM 10/11/2019 92C-14061
67 6710 22/12/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại HTX 27/7 - Thịnh Lộc - Lộc H - H Tĩnh  H Tĩnh Heo cai sữa 300 300 600 Chăn nui Cico 25/11/2019 85C-04455
  Mycolasma 25/11/2019
68 6031 23/12/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Thi BẢo-Gia Bnh  Bắc Ninh Tru 15   15 Giết thịt   36c 18915
    B 40   40 Giết thịt
69 6091 23/12/2019 Kp 9, phước dn. ninh phước X Nanm lợi,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định D     45 Giết thịt THT 16/10/2019 18C 09197
70 6138 23/12/2019 X Tn Hải, Ninh Hải. Ninh Thuận X L noong, Huyện Văn Lạng Lạng Sơn  Lạng Sơn Da B Muối     20 Thuộc Da   97C 09463
71 6574 23/12/2019 Trại Nguyễn Su, x Phước Chnh, Bc i, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     170 Giết thịt PRRS 15/08/2019 18C 05524
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 23/08/2019
72 6575 23/12/2019 Trại Nguyễn Su, x Phước Chnh, Bc i, Ninh Thuận Nguyễn Sơn H, KCN Vĩnh Niệm, L Chn, Hải Phng  Hải Phng Heo     170 Giết thịt PRRS 15/08/2019 36C 29862
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 23/08/2019
73 6765 23/12/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 24 12 36 Giết mổ thịt LMLM 12/11/2019 75C-035.92
74 6766 23/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 12/11/2019 78C-058.67
75 6767 23/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 06/11/2019 78C-050.06
76 6169 23/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   25/10/2019 85C-001.81
77 6170 23/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   25/10/2019 85C-001.81
78 6171 23/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TP Chen Lin-205/E Ấp 2, x Hội Nghĩa, TX Tn Uyn  Bnh Dương Thịt d     1 Chế biến thực phẩm   25/10/2019 85C-021.40
79 6032 23/12/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Vĩnh Lương - Nha Trang  Khnh Ha B 11   11 Giết thịt LMLM 08/11/2019 79c-14524
  G     1000 Giết thịt    
80 6622 23/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 14 16 30 Giết thịt LMLM 08/11/2019 75C-04035
81 6623 23/12/2019 Lương Sơn-Ninh Sơn Phổ phong-Mộ Đức  Quảng Ngi B 17 13 30 Giết thịt LMLM 09/11/2019 77C-10031
82 3253 23/12/2019 Thị TrấnTn Sơn-Ninh Sơn Loong Văn Lng  Lạng Sơn Da b muối     400 Chế biến   79C-09463
83 6768 24/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 08/11/2019 77C-043.55
84 6172 24/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   25/10/2019 85C-001.81
85 6173 24/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   25/10/2019 85C-001.81
86 6174 24/12/2019 L GM GC B Tm- thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC L Thị Hải-28 Trần Nhật Duật, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt g     35 Chế biến thực phẩm   25/10/2019 49C-029.39
87 6769 24/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 07/11/2019 78C-049.35
88 6139 24/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
89 6576 24/12/2019 Trại Phan Tng, x Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     170 Giết thịt PRRS 03/10/2019 36C 16607
  Dịch tả 27/10/2019
  FMD 05/10/2019
90 6140 24/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Đường D2,M3, khu ti định cư Ph Mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
91 6577 24/12/2019 Trại Nguyễn Su, x Phước Chnh, Bc i, Ninh Thuận L GM Dương Hữu Pht, KP 7, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận  Bnh Thuận Heo     14 Giết thịt PRRS 03/07/2019 60C 31706
  Dịch tả 20/07/2019
  FMD 11/07/2019
92 6141 24/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 109D / 46A Lạc Long Qun, P3, Q11  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
93 6578 24/12/2019 Trại Lộc Pht 1, x Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận Phan Đức Mạnh, x Đương Lm, Sơn Ty, H Nội  H Nội Heo ni thịt   65 65 Giết thịt PRRS 07/11/2019 36C 08412
  Dịch tả 15/11/2019
  FMD 10/11/2019
94 6625 24/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 12 18 30 giết thịt FMD 08/11/2019 85C-04893
95 6175 25/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   25/10/2019 85C-001.81
96 6176 25/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   25/10/2019 85C-001.81
97 6579 25/12/2019 Trại Phan Tng, x Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Nguyễn Sơn H, KCN Vĩnh Niệm, L Chn, Hải Phng  Hải Phng Heo     170 Giết thịt PRRS 15/08/2019 28C 02564
  Dịch tả 05/08/2019
  FMD 23/08/2019
98 6033 25/12/2019 Nhơn Sơn -NInh Sơn Vĩnh Lương - Nha Trang  Khnh Ha G     1000 Giết thịt   79c-14524
99 6770 25/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 09/11/2019 78C-048.78
100 6142 26/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
101 6034 26/12/2019 Mỹ Sơn- Ninh Sơn Phố Mới  Bắc Ninh B 50 5 55 Giết thịt   37c-02135
102 6177 26/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     23 Chế biến thực phẩm   27/10/2019 85C-001.81
103 6178 26/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   27/10/2019 85C-001.81
104 6179 26/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   27/10/2019 85C-042.91
105 6180 26/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   27/10/2019 85C-042.91
106 6771 26/12/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 7, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 2 34 36 Giết mổ thịt LMLM 10/11/2019 75C-063.72
107 6772 26/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 08/11/2019 78C-058.67
108 6773 26/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1800 Giết mổ thịt H5N1 10/11/2019 77C-083.68
109 6581 26/12/2019 Trại Phan Tng, x Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     170 Giết thịt PRRS 03/09/2019 37C 14271
  Dịch tả 27/09/2019
  FMD 05/10/2019
110 6143 26/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận C13/26Nguyễn Văn Linh, Bnh Hưng,bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
111 6144 26/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Đường D2,M3, khu ti định cư Ph Mỹ,Q7 HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
112 6181 27/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     55 Chế biến thực phẩm   27/10/2019 85C-001.81
113 6182 27/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   27/10/2019 85C-001.81
114 6774 27/12/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 15 20 35 Giết mổ thịt LMLM 08/11/2019 75C-037.87
115 6775 27/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Tn Lợi, x Ea Uy, huyện Krong Pak, tỉnh Đăk Lăk  Đắk Lắk Vịt     1500 Chuyển đồng chăn nui H5N1 20/11/2019 47C-079.12
  Dịch tả vịt 08/11/2019
119 6626 27/12/2019 Trại Phan Tng, x Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận HTX&DV Chăn nui Quang Thắng, Giang Bin, Vĩnh Bảo, Hải Phng  Hải Phng Heo     175 Giết thịt PRRS 03/09/2019 98C 10368
116 6626 27/12/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 9   9 Giết thịt FMD 10/11/2019 49C-12291
117 6035 28/12/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Vĩnh Lương - Nha Trang  Khnh Ha g     1000 Giết thịt   79c-14524
118 6776 28/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp 4, x Tn Tiến, huyện Bu Đp, tỉnh Bnh Phước  Bnh Phước Vịt     2000 Chuyển đồng chăn nui H5N1 22/11/2019 85C-026.21
  Dịch tả vịt 10/11/2019
119 6777 28/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B     10 Nui vổ bo LMLM 28/12/2019 78C-058.67
120 6778 28/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Khu phố 5, phường Ngọc Sơn, TP Bảo Lộc, T Lm Đồng  Lm Đồng B   22 22 Giết mổ thịt LMLM 10/11/2019 85C-001.68
121 6092 28/12/2019 Kp 9, phước dn. ninh phước X Nanm lợi,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định d     35 Giết thịt THT 21/11/2019 18C 05422
122 6583 28/12/2019 Trại Phan Tng, x Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Dẫn, Bến Lức, Long An  Long An Heo     200 Giết thịt PRRS 03/09/2019 60C 47902
  FMD 27/09/2019
  Dịch tả 05/10/2019
123 6145 28/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 109D / 46A Lạc Long Qun, P3, Q11  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
124 6146 28/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
125 6627 28/12/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Phong Hiền-Phong Điền  Thừa Thin Huế B 2 28 30 Giết thịt FMD 12/11/2019 92C-14061
126 6183 28/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     30 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
127 6184 28/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
128 6185 28/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-045.74
129 6779 29/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 04/11/2019 86C-089.94
130 6780 29/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 12/11/2019 78-049
131 6781 29/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 10/11/2019 77C-050.47
132 6782 29/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Mười-phường Đập Đ, Thị x An Nhơn  Bnh Định Vịt     2700 Giết mổ thịt H5N1 11/11/2019 85C-045.43
133 6783 29/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 12/11/2019 77C-010.10
134 6584 29/12/2019 Trại Phan Tng, x Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Dẫn, Bến Lức, Long An  Long An Heo     200 Giết thịt FMD 05/10/2019 98C 18935
  PRRS 03/09/2019
  Dịch tả 27/09/2019
  FMD 05/10/2019
135 6585 29/12/2019 Trại Phan Tng, x Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Số 140 đường Đồng Nai, Phước Hải, Nha Trang, Khnh Ha  Khnh Ha Heo     30 Giết thịt PRRS 03/09/2019 60C 06375
  Dịch tả 27/09/2019
  FMD 05/10/2019
136 6093 29/12/2019 KP 6 thị trấn phước dn H ninh phước KP6 , phường Ph Mỹ, thủ dầu 1 Bnh Dương Bnh Dương d     15 Chăn Nui FMD 11/11/2019 85C 04736
  THT 24/10/2019
137 6628 29/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 10 20 30 Giết thịt FMD 09/11/2019 75C-04035
138 6186 29/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
139 6187 29/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
140 6147 30/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 812D Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, hiệp phước, nh b HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
141 6148 30/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
142 6149 30/12/2019 Phước An, x Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
143 6784 30/12/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Xun Thế-Xm 15, x Thường Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 33 23 56 Giết mổ thịt LMLM 08/11/2019 37C-320.20
  Tru 1   1 Giết mổ thịt    
144 6785 30/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 10/11/2019 78C-058.67
145 6786 30/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 10/11/2019 63C-035.07
146 6787 30/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Nhn Điền, x Triệu Thụ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị B 9 9 18 Giết mổ thịt LMLM 10/11/2019 74C-055.52
147 6188 30/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
148 6189 30/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
149 6191 30/12/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM v DV VIMI-44 Đường 3 thng 2, quận Hải Chu  Đ Nẵng Thịt d     8 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 79C-010.81
150 6192 30/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-042.91
151 6193 30/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-042.91
152 6194 30/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ng Thị Duy Nữ-730/1/2/57 Hương lộ 2, P Bnh Trị Đng, Q Bnh Tn Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-042.91
153 6629 31/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 10 25 35 Giết thịt FMD 09/11/2019 85C-04893
154 6630 31/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Bnh Quế - Thăng Bnh B 10 10 20 Giết thịt FMD 10/11/2019 92C-14061
155 6789 31/12/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 19 19 38 Giết mổ thịt LMLM 04/11/2019 75C-035.92
156 6790 31/12/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Vạn Ty, x Thi Bảo, huyện Gia Bnh, tỉnh Bắc Ninh  Bắc Ninh Tru 35 25 60 Giết mổ thịt LMLM 28/10/2019 36C-189.15
157 6791 31/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 14/11/2019 77C-043.55
158 6792 31/12/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn 4, x Ya Hội, huyện Đăk Pơ Cừu 35   35 Giết mổ thịt THT d, cừu 27/10/2019 49C-209.52
159 6793 31/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Phường Hương Thủy, TP Huế  Thừa Thin Huế Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 14/11/2019 85C-043.18
160 6190 31/12/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Qun Trung Lam-64C Hng Vương, Phường 9, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt d     2 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 49C-029.39
161 6195 31/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
162 6196 31/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
163 6197 31/12/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Lẩu d Thiết Gip-40 Nguyễn Thng, phường An Thới, quận Bnh Thủy  Cần Thơ Thịt d     6 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-021.40