THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 17/7/2019 đến 23/7/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5456 17/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     57 Chế biến thực phẩm   17/05/2019 85C-001.81
2 5457 17/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   17/05/2019 85C-001.81
3 542 17/07/2019 Phước An , Phước Vinh, Ninh Phước Ấp cầu xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
4 5786 17/07/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm - Đơn Dương  Lm Đồng B 8   8 Giết thịt FMD 14/05/2019 49C-12291
5 5787 17/07/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Tam Xun - Tam Kỳ  Quảng Nam B 18 27 45 Giết thịt FMD 26/05/2019 81C-10503
6 543 17/07/2019 Phước An , Phước Vinh, Ninh Phước đường D2,M3 khu ti định cư Ph Mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
7 5458 17/07/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-045.74
8 5788 17/07/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Ka Đ-Đơn Dương  Lm Đồng B 4 3 7 Giết thịt FMD 18/05/2019 49C-12263
9 5206 18/07/2019 x Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận Thụy Quỳnh, Thi Thụy, Thi Bnh  Thi Bnh Tru     17 Giết thịt FMD 10/05/2019 29C 11467
10 5444 18/07/2019 Kp 6, Phước Dn. Ninh Phước 230 Lin Nghĩa nghĩa, Quốc lộ 20,Đức trọng  Lm Đồng Thịt d     4 Thực phẩm   85C 04671
11 5445 18/07/2019 Kp 6, Phước Dn. Ninh Phước Phường trường Lạc Q . mn  Long An Thịt d     19 Thực phẩm    
12 5425 18/07/2019 Thn Long Bnh,, X An Hải, Ninh Phước Xm 6, x Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bnh  Ninh Bnh D thịt 5 55 60 Giết thịt   35C 0924
13 5426 18/07/2019 Kp 6, Phước Dn. Ninh Phước X Nanm Lợi ,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định D     35 Giết thịt THT 10/05/2019 89C 07655
14 5687 18/07/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 21/05/2019 86C-089.94
15 5688 18/07/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 26/05/2019 78C-058.67
16 5689 18/07/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Phong Ph, x Xun Ty, huyện Cẩm Mỹ  Đồng Nai D   80 80 Chăn nui THT d, cừu 14/05/2019 86C-014.95
17 5459 18/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     28 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
18 5460 18/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
19 5574 18/07/2019 số 36 Trần Nhn Tng-P. Thanh Sơn-TP PR-TC Qun Hải Chnh-TP Đ Nẵng  Đ Nẵng Ch 1   1 Nui cảnh Dại 01/07/2019  
20 5446 19/07/2019 Phước khnh , phước thuận ninh phước 260 C đường Hng Vương, phường 9. tp đ lạt Lm Đồng Thịt d     3 Thực phẩm   49C 19440
21 5447 19/07/2019 Kp1, Đ vinh,PR-TC C6 , phạm Hng,X bnh Hưng,H bnh chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
22 5448 19/07/2019 Kp1, Đ vinh,PR-TC 125 Nguễn Hữu Thọ,P phước kiểng, H nh b Thịt d     4 Thực phẩm   85C 04574
23 5449 19/07/2019 Thn Phước An , x Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
24 5450 19/07/2019 Phước An , Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
25 5461 19/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     49 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
26 5462 19/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
27 5501 20/07/2019 KP 10, Phước Dn,Ninh Phước Phường trường lạc, Q mn  Cần Thơ Thịt Cừu     13 Thực phẩm   79C 13003
28 5463 20/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
29 5464 20/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
30 5207 21/07/2019 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận CSGM V Thị Ngọc Anh, TT DRan, Đơn Dương, Lm Đồng Lm Đồng B 7   7 Giết thịt FMD 25/04/2019 49C 12624
31 5208 21/07/2019 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận CSGM V Thị Ngọc Anh, TT DRan, Đơn Dương, Lm Đồng B 7   7 Giết thịt FMD 25/04/2019 49C 12624
32 5427 21/07/2019 KP 10, Phước Dn,Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam trực, Nam Định  Nam Định D thịt 40   40 Giết thịt   89C 17949
33 5502 21/07/2019 KP 6, Phước Dn,Ninh Phước Phường trường lạc, Q mn  Cần Thơ Thịt Cừu     13 Thực phẩm   79C 07177
34 5503 21/07/2019 Phước An , Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
35 5504 21/07/2019 Phước An , Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
36 5505 21/07/2019 Phước An , Phước Vinh, Ninh Phước Số 2- Thạch lam,P.Ph Thnh, Q.Tn Ph, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
37 5691 21/07/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Tin Thuận, x Ty Thuận, H Ty Sơn, T Bnh Định  Bnh Định B 11   11 Nui vổ bo LMLM 07/05/2019 77C-158.83
38 5693 21/07/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Đinh H, huyện Di Linh, tỉnh Lm Đồng  Lm Đồng B 10   10 Giết mổ thịt LMLM 10/05/2019 49C-156.76
Tru 1   1 Giết mổ thịt    
39 5692 21/07/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Đinh H, huyện Di Linh, tỉnh Lm Đồng Tru 1   1 Giết mổ thịt LMLM 10/05/2019 49C-116.79
  B 10   10 Giết mổ thịt    
40 5694 21/07/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 11/05/2019 78C-058.67
41 5465 21/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
42 5466 21/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
43 5469 21/07/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-045.74
44 5428 22/07/2019 thn Long Bnh, x An Hải.Ninh Phước X suối nho, H Định qun. Đồng Nai  Đồng Nai D 10 30 40 Nui THT 10/04/2019 60C 03892
45 5695 22/07/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 6, x Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bnh  Ninh Bnh Cừu 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 24/05/2019 35C-091.99
46 5696 22/07/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Chu Đức, x Tn Chu, huyện Di Linh, tỉnh Lm Đồng  Lm Đồng B   7 7 Chăn nui LMLM 20/05/2019 49C-116.79
47 5467 22/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     43 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
48 5468 22/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
49 5470 22/07/2019 L GM GC B Tm- thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC L Thị Hải-28 Trần Nhật Duật, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt g     35 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 49C-029.39
50 5471 22/07/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Qun Trung Lam-64C Hng Vương, Phường 9, TP Đ Lạt Thịt d     5 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 49C-029.39
51 5789 22/07/2019 Trại Huỳnh Văn Thạnh (TTTn Sơn-Ninh Sơn) Thn Thanh Bnh-Bnh Thạnh-Đức Trọng G     1000 Giết thịt H5N1 25/05/2019 93C-09513
52 5697 23/07/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Chu Đức, x Tn Chu, huyện Di Linh, tỉnh Lm Đồng B 3   3 Nui vổ bo LMLM 20/05/2019 49C-116.79
  Tru 3   3 Nui vổ bo LMLM 04/05/2019
53 5472 23/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     39 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
54 5473 23/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   23/05/2019 85C-001.81
55 5790 23/07/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Tam Xun - Tam Kỳ  Quảng Nam B 5 35 40 Giết thịt FMD 28/05/2019 81C-10503
56 5791 23/07/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 8   8 Giết thịt FMD 15/05/2019 49C-12291
57 5792 23/07/2019 Hộ Chăn nui Nguyễn Hữu Thắng (Lương Sơn-Ninh Sơn) CSGN Nguyễn Thị Trc Xương-Mỹ Thanh-Cam Thịnh Đng  Khnh Ha Heo     12 Giết thịt Dịch tả 22/03/2019 60M-0931
            FMD 15/03/2019