THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 16/01/2019 đến ngy 22/01/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 4469 16/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
2 3312 16/01/2019 Phước Dn, Ninh Phước 239-Nguyễn Đnh Chiểu, Phan Thiết, Bnh Thuận  Bnh Thuận Thịt d     5 Thực phẩm   85C 00037
3 4419 16/01/2019 Quảng Sơn - Ninh Sơn Hương Sơn - TP Huế  Thừa Thin Huế B 9 20 29 Giết thịt FMD 16/01/2018 75C 04035
4 4420 16/01/2019 Quảng Sơn - Ninh Sơn Thị x Quảng Trị  Quảng Trị B 7 23 30 Giết thịt FMD 20/10/2018 74C 07506
5 4421 16/01/2019 Trại heo Hong Bch (Quảng Sơn-Ninh Sơn) Đức Trọng  Lm Đồng Heo con     100 Giết thịt LMLM 02/01/2019 49C 10395
          Dịch tả 25/12/2018
6 4423 16/01/2019 Trại b Hng (Nhơn Sơn - Ninh Sơn) Thi Bảo - Gia Bnh  Bắc Ninh Tru b 10 50 60 Giết thịt FMD 20/10/2018 36C 14491
7 3352 16/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-045.74
8 3353 16/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-001.81
9 3354 16/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     20 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 51D-200.34
10 4564 16/01/2019 X Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận Lộc Chu, Bảo Lộc, Lm Đồng Lm Đồng Heo 14 10 24 Giết thịt FMD 10/08/2018 49C 08186
11 4565 16/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 25/09/2018 36C 08685
12 4566 16/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 25/09/2018 36C 193576
13 4567 16/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 25/09/2018 18C 05524
14 4568 16/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Heo 40 40 80 Giết thịt FMD 25/09/2018 63 03799
15 3313 17/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định Cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Thực phẩm   85C 04574
16 3314 17/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
17 3315 17/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 27- Tn Thnh, P.Ha Thạnh, Q.Tn Ph, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
18 4470 17/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Thn 4, X Ea Ph, H.Krong Pắc, DakLak  Đắk Lắk G     800 Giết thịt H5N1 20/08/2018 47C 03637
19 3151 17/01/2019 Phước Nam, Thuận Nam Số 2 Thạch Lam, Ph Thnh, Tn Ph, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Thực phẩm   885C-04574
20 3355 17/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-001.81
21 3356 17/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-001.81
22 3357 17/01/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM v DV Đạt Minh Duy-104, 106, 108 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Ấp 4B, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     3 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-045.74
23 4569 17/01/2019 X Qung Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 24/01/2019 60C 29377
24 4570 17/01/2019 X Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận Lộc Chu, Bảo Lộc, Lm Đồng Lm Đồng Heo 20 10 30 Giết thịt FMD 10/08/2018 49C 08186
25 4571 17/01/2019 X Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 10/08/2018 47C 10249
26 4572 17/01/2019 Phước Tiến - Bc i- Ninh Thuận Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 07/10/2018 36C 08685
27 4573 17/01/2019 Phước Tiến - Bc i- Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 07/10/2018 36C 17219
28 4574 17/01/2019 Phước Tiến - Bc i- Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Heo 40 40 80 Giết thịt FMD 07/10/2018 63C 03799
29 4471 18/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước X Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bnh  Quảng Bnh G     2000 Giết thịt H5N1 20/08/2018 70C 03626
30 4472 18/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     2500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C38124
31 4422 18/01/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Triệu thương - Triệu Phong  Quảng Trị B   16 16 Giết thịt FMD 20/11/2018 74C 05557
32 4424 18/01/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 7   7 Giết thịt FMD 20/10/2018 49C-12624
33 4425 18/01/2019 Quảng Sơn - Ninh Sơn Thị x Quảng Trị  Quảng Trị B 8 22 30 Giết thịt FMD 18/01/2019 74C 075506
34 3358 18/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     25 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-001.81
35 3359 18/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-001.81
36 3360 18/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 2, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt + xương b     85 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-025.46
37 3361 18/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 51C-115.45
Thịt d     20 Chế biến thực phẩm    
38 4575 18/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 25/09/2018 60C 29377
39 4576 18/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Phường 8, TP. Sc Trăng, T. Sc Trăng Sc Trăng Heo 60 50 110 Giết thịt FMD 20/11/2018 83C 03078
40 4577 18/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i L GM Nguyễn Văn Kiếm, Chu Thnh, Ty Ninh Ty Ninh Heo 40 40 80 Giết thịt FMD 19/10/2018 60C 16614
41 4578 18/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 20/11/2018 18C 05524
42 4579 18/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Heo 40 40 80 Giết thịt FMD 19/10/2018 63C 03799
43 4580 18/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 20/11/2019 36C 19356
44 4581 18/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 19/10/2018 36C 08685
45 4582 18/01/2019 X Qung Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 25/08/2018 60C 29377
46 4473 19/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
47 3316 19/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
48 3317 19/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới thượng, Hc Mn, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
49 3318 19/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     15 Thực phẩm   85C 04574
50 3362 19/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-001.81
51 3363 19/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-001.81
52 3364 19/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 2, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt + xương b     80 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-003.80
53 3365 19/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-045.74
54 3366 19/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-045.74
55 4583 19/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 20/11/2018 36C17553
56 4584 19/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 19/10/2018 36C 17219
57 4585 19/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 25/09/2018 60C 29377
58 4586 19/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 20/11/2018 36C 08685
59 4587 19/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận Xun Ph, Xun lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 25/09/2018 36C 12718
60 4588 19/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Phường 8, TP Sc trăng, T Sc Trăng Sc Trăng Heo 60 40 100 Giết thịt FMD 19/10/2018 83C 03078
61 4474 20/01/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam trực, Nam Định  Nam Định D 70   70 Giết thịt THT 19/10/2018 18C 05360
62 4475 20/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
63 3367 20/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     32 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-001.81
64 3368 20/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-001.81
65 3369 20/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 2, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt + xương b     80 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-003.80
66 4589 20/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 25/08/2018 77C 09480
67 4590 20/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 17/10/2018 36C 17553
68 4592 20/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 120 80 200 Giết thịt FMD 15/08/2018 36C 19356
69 4593 20/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 25/09/2018 47C 09629
70 4594 20/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 25/09/2018 60C 29377
71 4595 20/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 17/10/2018 18C 05524
72 4596 20/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Heo 50 30 80 Giết thịt FMD 25/09/2018 63C 03799
73 4597 20/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Phường 8, TP. Sc Trăng, Sc Trăng Sc Trăng Heo 60 50 110 Giết thịt FMD 15/08/2018 83C 03078
74 4598 20/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i L GMTT Ci Dung, Long Xuyn, An Giang An Giang Heo 30 20 50 Giết thịt FMD 17/10/2018 60C 06616
75 4477 21/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
76 3370 21/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     31 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-001.81
77 3371 21/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   21/10/2018 85C-001.81
78 3372 21/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 2, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt + xương b     80 Chế biến thực phẩm   85C-003.80
79 3319 21/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     12 Thực phẩm   85C 04574
80 3320 21/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM Thịt D     12 Thực phẩm   85C 04574
81 3321 21/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 822/23/13- Hương Lộ 2, Bnh Trị Đng A, Bnh Tn, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
82 4476 21/01/2019 Phước Dn, Ninh Phước KP.1, P.Ph Thnh, Tp/Tuy Ha, Ph Yn  Ph Yn B 10   10 Nui vỗ bo LMLM 15/10/2018 85C 02664
83 3373 21/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   23/10/2018 85C-045.74
84 3374 21/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Mai Thanh Phong-27 Tn Thnh, phường Ha Thạnh, quận Tn Ph Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   23/10/2018 85C-045.74
85 3375 21/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   23/10/2018 85C-045.74
86 3152 21/01/2019 Phước nam, Thuận nam Số 2 Thạch lam, Ph thnh, Tn ph, HCM Thịt d     10 thực phẩm   885C-04574
87 4599 21/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 15/08/2018 36C 08685
88 4600 21/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 120 70 190 Giết thịt FMD 23/11/2018 36C 17219
89 4601 21/01/2019 X Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Phan Thiết, Bnh Thuận Bnh Thuận heo 25 20 45 Giết thịt FMD 01/10/2018 86C 06789
90 4602 21/01/2019 X Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Lộc Chu, Bảo Lộc, Lm Đồng Lm Đồng Heo 20 16 36 Giết thịt FMD 01/10/2018 49C 08186
91 4603 21/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận Bi Trung chuyển Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 25/09/2018 36C 17553
92 4604 21/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 25/09/2018 47C 10249
93 4605 21/01/2019 X Lm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Kiếm, Chu Thnh, Ty Ninh Ty Ninh Heo 30 20 50 Giết thịt FMD 01/10/2018 60C 06616
94 4606 21/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 100 60 160 Giết thịt FMD 25/09/2018 60C 43960
95 4607 21/01/2019 Kho heo CP Ninh Thuận, Phước Trung, Bc i Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 08/09/2018 36C 19356
96 4608 21/01/2019 Phước Trung - Bc i- Ninh Thuận Xun Ph, Xun Lộc, đồng Nai Heo 120 70 190 Giết thịt FMD 25/09/2018 60C 29377
97 4478 22/01/2019 Phước Dn, Ninh Phước P.Ha Khnh Nam, Lin Chiểu, TP/ Đ Nẵng  Đ Nẵng D 40   40 Giết thịt THT 21/10/2018 85C 03743
98 4479 22/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
99 4480 22/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước H. Hưng Nguyn, Nghệ An  Nghệ An G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 29C 76819
100 4481 22/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     600 Giết thịt H5N1 20/08/2018 20C 16001
101 3376 22/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     30 Chế biến thực phẩm   23/10/2018 85C-001.81
102 3377 22/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   23/10/2018 85C-045.74
103 3378 22/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 2, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt b     80 Chế biến thực phẩm   23/10/2018 85C-003.80
104 3379 22/01/2019 L GM GC B Tm- thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC L Thị Hải-28 Trần Nhật Duật, TP Đ Lạt Thịt g     35 Chế biến thực phẩm   23/10/2018 49C-029.39
105 3380 22/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   23/10/2018 51D-200.34
Thịt d     20 Chế biến thực phẩm