THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận (Từ ngy 15/01/2020 đến 21/01/2020)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6838 15/01/2020 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Lin Hồ, x Lin H, huyện Lm H  Lm Đồng Vịt     1200 Chuyển đồng chăn nui H5N1 08/12/2019 63C-035.07
2 6839 15/01/2020 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Nhn Điền, x Triệu Thụ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị B 11 6 17 Giết mổ thịt LMLM 16/11/2019 74C-055.52
3 6840 15/01/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 21/11/2020 78C-058.67
4 6841 15/01/2020 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 21/11/2019 78C-049.35
5 6286 15/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
6 6287 15/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
7 6288 15/01/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Mai Thanh Phong-27 Tn Thnh, phường Ha Thạnh, quận Tn Ph  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-042.91
8 6646 15/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn L giết nổ Mỹ Loan-Tn H-Hm Tn  Bnh Thuận G     1700 Giết Thịt H5N1 12/11/2019 60C-29007
9 6647 15/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 12 16 28 Gết thịt LMLM 22/11/2019 75C-04035
10 6648 15/01/2020 Qung Sơn-Ninh Sơn Hố Nai3-Trảng Bom  Đồng Nai B,Tru 6 1 7 Giết thịt LMLM 08/11/2019 60C-52235
11 6046 15/01/2020 Trại Huỳnh Văn Thnh (TT Tn Sơn-Ninh Sơn) l giết mổ Mỹ Loan-Tn H-Hm Tn  Bnh Thuận G     1700 giết thịt H5N1 12/11/2019 60C-29007
12 6047 15/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 12 16 28 giết thịt FMD 22/11/2020 75C-04035
13 6048 15/01/2020 Quảng Sơn-Ninh Sơn Hố Nai-Trảng Bom  Đồng Nai B, Tru 6 1 7 giết thịt FMD 08/11/2020 60C-52235
14 6289 16/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     53 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
15 6290 16/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
16 6042 16/01/2020 mỹ sơn -Ninh Sơn Hưng h  Thi Bnh b 55   55 giết thịt 16/10/2019 37-20315
17 6049 16/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Bnh Quế - Thăng Bnh  Quảng Nam B 7 20 27 giết thịt FMD 21/01/2019 85C-04893
18 6050 16/01/2020 Quảng Sơn-Ninh Sơn Hố Nai 3- Trảng Bom  Đồng Nai B 7   7 giết thịt FMD 08/11/2019 60C-52235
19 6044 17/01/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Long Thuận-Bến Cầu  Ty Ninh B 30   30 giết thịt FMD 10/01/2020 62C-06211
20 6594 17/01/2020 Trại Lộc Pht 1, x Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận L GM Nguyễn Đức Cảnh, Xun Ha, Nam Đn, Nghệ An  Nghệ An Heo   59 59 Giết thịt PRRS 15/10/2019 36C - 29862
              Dịch tả 07/11/2019
              FMD 23/10/2019
21 6595 17/01/2020 Trại Lộc Pht 1, x Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận Lộ X Nhn Ha, Mỹ Ho, Hưng Yn  Hưng Yn Heo   40 40 Giết thịt PRRS 15/10/2019 73C - 05520
              Dịch tả 07/11/2019
              FMD 23/10/2019
22 7001 17/01/2020 Lương Sơn-Ninh Sơn Phổ Phong-Mộ Đức  Quảng Ngi B 23 7 30 giết thịt FMD 19/11/2019 77L-3991
23 6596 18/01/2020 Trại Lộc Pht 1, x Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận L GM NGuyễn Văn Ngọ, số 58 Nguyễn Cng Trứ, P. Yn Đỗ, TP. PLaycu, Gia Lai  Gia Lai Heo   70 70 Giết thịt PRRS 15/10/2019 47C - 10068
              Dịch tả 07/11/2019
              FMD 23/10/2019
24 7002 18/01/2020 Trại Phan Thị Nữ (Nha Hố-Nhơn Sơn-Ninh Sơn) Trại Đỗ Xun Thu-Lam Diền-Chướng Mỹ  H Nội Hero cai sữa     550 chăn nui Dịch tả 05/01/2020 85C-04826
25 6597 19/01/2020 X Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Hải, An Thạnh, Mỏ Cy Nam, Bến Tre  Bến Tre B 4 3 7 Giết thịt FMD 15/10/2019 51D 49200
26 7003 19/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hố Nai 3 - Trảng Bom  Đồng Nai B 6   6 giết thịt FMD 09/11/2019 85C-03768
27 6598 20/01/2020 Trại Lộc Pht 1, x Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận L GM Nguyễn Thị Hoa, số 326/58 L Hồng Phong, Nha Trang, Khnh Ha  Khnh Ha Heo   10 10 Giết thịt PRRS 15/10/2019 79C 15104
              Dịch tả 07/11/2019
              FMD 23/10/2019
28 6043 20/01/2020 Mỹ Sơn-Ninh sơn Hưng H  Thi Bnh b 50   50 giết thịt FMD 01/11/2019 37c 33519
29 6044 21/01/2020 Tn Sơn-Ninh sơn Di Lạc-Di Linh  Lm Đồng g     1200 giết thịt H5N1 12/11/2019 49-11203