THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 14/8/2019 đến 20/8/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5870 14/08/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Bnh Trị-Bnh Sơn  Quảng Ngi B 2 12 14 Giết thịt FMD 24/05/2019 80V-2918
2 5589 14/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     23 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-001.81
3 5590 14/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-001.81
4 5591 14/08/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Qun Trung Lam-64C Hng Vương, Phường 9, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt d     3 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 49C-029.39
5 5592 14/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt Phủ tạng     40 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-003.80
Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
6 5593 14/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   15/06/2019 85C-045.74
7 5594 14/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   15/06/2019 85C-045.74
8 5741 14/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Minh Hiền, Thạch Bch, Thanh Oai  H Nội Heo     174 Giết thịt PPRS 08/04/2019 76C04964
Dịch tả 13/04/2019
FMD 20/04/2019
9 5742 14/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i L mổ Nguyễn Khắc Huấn, x Chc Sinh, Chương Mỹ Heo     173 Giết thịt PPRS 08/04/2019 76C04791
Dịch tả 13/04/2019
FMD 20/04/2019
10 5830 14/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 02/06/2019 78C-058.67
11 5543 14/08/2019 X Tn Hải, Ninh Hải. Ninh Thuận Khu cng nghiệp,Nh B,H Nh B  TP. Hồ Ch Minh Da B Muối     20 Thuộc Da   66C 09598
12 5544 14/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận 109D / 46A Lạc Long Qun, P3, Q11 Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
13 5545 14/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3 khu ti định cư ph mỹ,Q7 Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
14 5546 14/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
15 5595 15/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     32 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-001.81
16 5596 15/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-001.81
17 5597 15/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt Phủ tạng     40 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-003.80
Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
18 5214 15/08/2019 x Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận X Ha Kiến, TP.Tuy Ha, Ph Yn Ph Yn B 4 4 8 Giết thịt FMD 28/04/2019 78C 00461
19 5831 15/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Tổ 5, Ấp 12, x Xun Ty, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai D   50 50 Chăn nui THT d, cừu 22/06/2019 61N-9471
20 5832 15/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp 3A, x Xun Bắc, huyện Xun Lộc, tỉnh Đồng Nai D 20 110 130 Chăn nui THT d, cừu 24/06/2019 60C-402.81
21 5743 15/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Thịnh An, Vạn Phc, Thanh Tr  H Nội Heo     174 Giết thịt PPRS 08/04/2019 77C07121
Dịch tả 13/04/2019
FMD 20/04/2019
22 5744 15/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Thịnh An, Vạn Phc, Thanh Tr Heo     164 Giết thịt PPRS 08/04/2019 76C05144
Dịch tả 13/04/2019
FMD 20/04/2019
23 5745 15/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i L mổ Nguyễn Khắc Huấn, x Chc Sơn, Chương Mỹ Heo     174 Giết thịt PPRS 08/04/2019 76C05577
Dịch tả 13/04/2019
FMD 20/04/2019
24 5871 15/08/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Triệu Thượng-Triệu Phong  Quảng Trị G     2000 Giết thịt   74C-07387
   
25 5592 15/08/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Mn-TP Cần Thơ  Cần Thơ G     2000 Giết thịt   65c02045
26 5833 16/08/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X La Dạ, huyện Hm Thuận Bắc  Bnh Thuận B   8 8 Chăn nui LMLM 29/05/2019 85C-030.54
THT b 22/05/2019
27 5834 16/08/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Đng Giang, huyện Hm Thuận Bắc B   8 8 Chăn nui LMLM 29/05/2019 85T-1611
  THT b 22/05/2019
28 5835 16/08/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Đng Tiến, huyện Hm Thuận Bắc B   8 8 Chăn nui LMLM 29/05/2019 85C-003.47
  THT b 22/05/2019
29 5836 16/08/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Thuận Ha, huyện Hm Thuận Bắc B   6 6 Chăn nui LMLM 29/05/2019 86C-106.16
  THT b 22/05/2019
30 5598 16/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     39 Chế biến thực phẩm   16/05/2019 85C-001.81
31 5599 16/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   16/05/2019 85C-001.81
32 5600 16/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   16/06/2019 51D-200.34
Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
33 5601 16/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   16/06/2019 85C-045.74
34 5593 16/08/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Phước Long  Bạc Liu G     3000 Giết thịt   90c-03471
35 5594 16/08/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn duc trọng  Lm Đồng G     700 Giết thịt   93c-09513
36 5837 16/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Văn Ổ, x Đại Đồng, huyện Văn Lm, tỉnh Hưng Yn  Hưng Yn Cừu   35 35 Giết mổ thịt THT d, cừu 10/06/2019 18C-083.60
37 5547 16/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3 khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
38 5548 16/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
39 5602 17/08/2019 Cty TNHH DV v TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu Thị Coop Mart TP Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     31 Chế biến thực phẩm   19/05/2019 85C-001.81
40 5603 17/08/2019 Cty TNHH DV v TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   19/05/2019 85C-001.81
41 5604 17/08/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước Ng Thị Vy Thảo-263 Quang Trung, phường Tn Tiến, TP Ban M Thuột  Đắk Lắk Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   19/05/2019 47C-017.29
42 5746 17/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Thng Hậu, Kiến An, Tp Hải Phng  Quảng Ninh Heo     205 Giết thịt PPRS 08/04/2019 15C33494 Cont 15R13818
Dịch tả 13/04/2019
FMD 20/04/2019
43 5595 17/08/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Phước Long  Bạc Liu G     3000 Giết thịt   83c-06033
44 5596 17/08/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Mn-TP Cần Thơ  Cần Thơ G     2000 Giết thịt   68c-01045
45 5872 17/08/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 7   7 Giết thịt FMD 08/05/2019 49C-12291
46 5873 17/08/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Triệu Thượng-Triệu Phong  Quảng Trị B 5 21 26 Giết thịt FMD 05/06/2019 74C-06727
47 5874 17/08/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Tam Xun - Tam Kỳ  Quảng Nam B 7 33 40 Giết thịt FMD 09/05/2019 81C-10503
48 5838 17/08/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận 58/15 Tn Ha, phường Đng Ha, Thị x Dĩ An  Bnh Dương D 10   10 Giết mổ thịt THT d, cừu 16/06/2019 51C-054.39
49 5839 17/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 12/06/2019 78C-058.67
50 5549 17/08/2019 Kp 6, phước dn. ninh phước Phường trường Lạc Q . mn  Cần Thơ Thịt d     14 Thực Phẩm   79 C 71817
51 5708 18/08/2019 Kho heo CP, Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM t Mười, Tn An Lung, Vũng Lim, Vĩnh Long  Vĩnh Long Heo     180 Giết thịt Dịch tả 01/04/2019 38C12487
PPRS 15/03/2019
FMD 27/04/2019
52 5576 18/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-045.74
53 5605 18/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   20/05/2019 85C-001.81
54 5606 18/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   20/05/2019 85C-001.81
55 5607 18/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   20/06/2019 85C-045.74
56 5840 18/08/2019 Khu phố 7, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Thi Ha, x Đng X, huyện Đng Hưng, tỉnh Thi Bnh  Thi Bnh D 27   27 Giết mổ thịt THT d, cừu 16/06/2019 15C-041.10
57 5841 18/08/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Số 1 T Vỉnh Diện, Phường 6, TP Đ Lạt  Lm Đồng G thịt     400 Giết mổ thịt H5N1 21/06/2019 85C-040.72
58 5436 18/08/2019 Kp 10, phước dn. ninh phước X Nanm lợi,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định D     35 Giết Thịt THT 15/05/2019 89C 17949
59 5550 18/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3 khu ti định cư ph mỹ,Q7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
60 5701 18/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
61 5702 18/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận 822/23/13 Hương Lộ 2, P Bnh Trị Đng A, Bnh Tn  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực Phẩm   85C 04574
62 5215 19/08/2019 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận CSGM Phạm Thị Tm, Chu Thnh, Bến Tre Bến Tre B 20   20 Giết thịt FMD 24/04/2019 77C 10109
63 5748 19/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i x Din Ton, Din Khnh  Khnh Ha Heo     58 Giết thịt PPRS 08/04/2019 79C12963
Dịch tả 13/04/2019
FMD 20/04/2019
64 5875 19/08/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 15 25 40 Giết thịt FMD 09/06/2019 75C-04035
65 5608 19/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     39 Chế biến thực phẩm   20/05/2019 85C-001.81
66 5609 19/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   20/05/2019 85C-001.81
67 5610 19/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   20/06/2019 51C-795.76
Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
68 5842 19/08/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Mỹ Thuận, x Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu Vịt     2000 Chăn nui H5N1 25/06/2019 85C-045.43
69 5843 19/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Phong Ph, x Long Phước, huyện Xuyn Mộc D   60 60 Chăn nui THT d, cừu 22/06/2019 60C-242.69
70 5844 19/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Thọ Lộc, x Xun Thọ, huyện Xun Lộc, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai D 35 5 40 Chăn nui THT d, cừu 21/06/2019 85C-017.21
71 5437 19/08/2019 Phước Vinh Ninh Phước Ninh Thuận CSGM van PhcH thanh tr  H Nội Heo     166 Giết thịt FMD 21/04/2019 36 C 12719
  PRRS 29/03/2019
72 5611 20/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   20/05/2019 85C-001.81
73 5612 20/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   20/05/2019 85C-001.81
74 5613 20/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   20/06/2019 85C-045.74
75 5614 20/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   20/06/2019 85C-045.74
76 5749 20/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Minh Hiền, Thạnh Bch, Thanh Oai  H Nội Heo     170 Giết thịt PPRS 27/03/2019 76C06514
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
77 5750 20/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Cty cổ phần thực phẩm Hải Phng, khu CN Vĩnh Nim, Q. L Chn  Hải Phng Heo     168 Giết thịt PPRS 27/03/2019 76C04898
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
78 5751 20/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Cty cổ phần thực phẩm Hải Phng, khu CN Vĩnh Nim, Q. L Chn Heo     173 Giết thịt PPRS 27/03/2019 76c04936
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
79 5752 20/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Cty cổ phần thực phẩm Hải Phng, khu CN Vĩnh Nim, Q. L Chn Heo     179 Giết thịt PPRS 27/03/2019 29H24598
FMD 21/03/2019
Dịch tả 15/03/2019
80 5703 20/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
81 5704 20/08/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3 khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực Phẩm   85C04574
82 5438 20/08/2019 Phước Vinh Ninh Phước Ninh Thuận CSGM van PhcH thanh tr  H Nội Heo     154 Giết Thịt FMD 21/04/2019 36 C 19356
PRRS 29/03/2019