THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 13/03/2019 đến 19/03/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 4727 13/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC Nguyễn Thị Mười Ba, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Heo 120 60 180 Giết thịt FMD 25/01/2019 63C 08035
2 4925 13/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận UBND Thị trấn Ph Thiện, huyện Ph Thiện, tỉnh Gia Lai  Gia Lai B 6 6 12 Chăn nui LMLM 29/12/2018 85T-2258
3 4926 13/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 9, x L Thnh, huyện Yn Thnh  Nghệ An D 20 45 65 Giết mổ thịt THT d, cừu 14/01/2018 38C-097.47
4 3574 13/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     27 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
5 3575 13/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
6 3493 14/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 822/23/13- Hương Lộ 2, Bnh Trị Đng A, Bnh Tn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
7 3494 14/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
8 3495 14/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới thượng, Hc Mn, HCM Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
9 4927 14/03/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC phường Hương Thủy, TP Huế  Thừa Thin Huế Vịt     1700 Giết mổ thịt H5N1 27/01/2019 85C-043.18
10 4928 14/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo   78C-058.67
11 4930 14/03/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ln Trung, x Ln Giới, huyện Tn Yn  Bắc Giang D 50 30 80 Giết mổ thịt THT d, cừu 19/01/2019 20C-142.14
12 3577 14/03/2019 Thn Phước An, x Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Mai Sen-179 Trần Ph, Thị trấn Hồ X, huyện Vĩnh Linh  Quảng Trị Thịt d     20 Chế biến thực phẩm   19/11/2018  
13 3578 14/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   19/11/2018  
14 3579 14/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
15 4929 15/03/2019 Khu phố 7, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 50   50 Giết mổ thịt THT d, cừu 24/01/2019 86C-089.94
16 3580 15/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     30 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
17 3581 15/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
18 3582 15/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 51D-200.34
Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
19 4728 16/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 18 12 30 Giết thịt Dịch tả 06/12/2018 60C 17778
          FMD 16/01/2019
20 3496 16/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 109D/46A- Lạc Long Qun, P.3, Q.11, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
21 3497 16/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     12 Thực phẩm   85C 04574
22 3498 16/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 822/23/13- Hương Lộ 2, P. Bnh Trị Đng A, Q.Bnh Tn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
23 4931 16/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 30/12/2018 78C-058.67
24 3583 16/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
25 3584 16/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
26 3585 16/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-045.74
27 4729 17/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 12 10 22 Giết thịt FMD 30/01/2019 86C 05190
28 4730 17/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC t Mười x Tn An Lun, Vũng Lim, Vĩnh Long Vĩnh Long Heo 120 60 180 Giết thịt PRRS 08/11/2018 77C 09480
          Dịch tả 10/12/2018
          FMD 25/12/2018
29 4932 17/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Văn Ổ, x Văn Lm, huyện Đại Đồng  Hưng Yn Cừu   30 30 Giết mổ thịt THT d, cừu 16/01/2019 18C-083.60
30 4933 17/03/2019 Khu phố 7, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Ng Thắng-x Tng Bạt, huyện Ba V  H Nội D 10 116 126 Chăn nui THT d, cừu 18/01/2019 85C-000.46
          LMLM 10/01/2019
31 4934 17/03/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 04/01/2019 77C-106.61
32 3586 17/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
33 3587 17/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
34 3499 18/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới thượng, Hc Mn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
35 3500 18/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     12 Thực phẩm   85C 04574
36 3651 18/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
37 4731 18/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 18 12 30 Giết thịt PRRS 04/11/2018 60C 17778
          Dịch tả 26/11/2018
          FMD 26/11/2018
          FMD 30/01/2019
38 4935 18/03/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Đinh Văn Tỵ- Xm 15, x Tr Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 10 56 66 Giết mổ thịt LMLM 29/12/2018 37C-305.43
Tru 2 2 4 Giết mổ thịt    
39 4936 18/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 26/12/2018 78C-058.67
40 4937 18/03/2019 Khu phố 10, phường Văn Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Đại Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 15 45 60 Giết mổ thịt LMLM 30/12/2018 76C-060.68
Tru   1 1 Giết mổ thịt    
41 3588 18/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     36 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
42 3589 18/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
43 3590 18/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-045.74
44 4666 19/03/2019 Phước Dn, Ninh Phước P.Ha Khnh Nam, Lin Chiểu, TP/ Đ Nẵng  Đ Nẵng D 35   35 Giết thịt THT 17/12/2018 85C 03124
45 3652 19/03/2019 Phước Dn, Ninh Phước Cửa Khẩu Bnh Nghi, H.T Lng, Lạng Sơn  Lạng Sơn Da b muối     20000 Thuộc da   79C 09463
46 3591 19/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
47 3592 19/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   19/11/2018 85C-001.81
48 4732 19/03/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận BTC Nguyễn Thị Mười Ba, Ấp 10, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang heo 120 60 180 Giết thịt PRRS 25/10/2018 63C 08035
          Dịch tả 06/12/2018
          FMD 16/01/2019