THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 11/9 đến 17/9)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5677 09/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   05/11/2019 85C-001.81
2 5678 09/11/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   05/11/2019 85C-001.81
3 5893 09/11/2019 Lương Sơn-Ninh Sơn Yn Nhn-Yn M  Ninh Bnh B 26 6 32 giết thịt FMD 05/09/2019 89C-06416
4 5679 09/11/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   13/06/2019 85C-045.74
5 5680 09/11/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   13/06/2019 85C-045.74
6 5938 09/11/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn An Khnh, x Hong An, huyện Hiệp Ha, tỉnh Bắc Giang  Bắc Giang B 60   60 Giết mổ thịt LMLM 24/06/2019 37C-170.81
7 6053 09/11/2019 phước an 2 , x phước vinh ninh thuận GM Phong Hiền, Long Khnh  Đồng Nai g đẻ thải     900 Giết thịt H5N1 14/09/2019 60C 24079
8 5740 09/11/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
9 5741 09/11/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
10 5742 09/11/2019 phước an x phước vinh ninh thuận 812D Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, hiệp phước, nh b HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
11 5894 09/11/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Tam Xuyn - Tam Kỳ  Quảng Nam B 24 18 42 Giết thịt FMD 05/12/2019 81C-10503
12 5633 09/11/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM gia sc Ph Long, t.t Ph Long, Hm Thuận Bắc, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo     40 Giết thịt PRRS 18/04/2019 86C-070.31
  Dịch tả 26/04/2019
  FMD 04/10/2019
13 5681 09/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     26 Chế biến thực phẩm   13/05/2019 85C-001.81
14 5682 09/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   13/05/2019 85C-001.81
15 5939 09/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 24/07/2019 78C-050.06
16 5940 09/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Cẩn Hội, x Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam  Quảng Nam B 27   27 Nui vổ bo LMLM 07/12/2019 85C-029.49
17 5941 09/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 16/07/2019 78C-058.67
18 5942 09/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Thị Hằng-phường Bnh An, Thị xạ Tn Uyn  Bnh Dương Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 22/07/2019 64C-031.02
19 5943 09/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 25/07/2019 85C-045.43
20 5944 09/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 28/07/2019 60C-204.60
21 6054 09/12/2019 Kp 9 , phước dn. ninh phước X Nanm lợi,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định D     40 Giết thịt THT 15/05/2019 18C 07655
22 5895 09/12/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 9   9 Giết thịt FMD 05/08/2019 49C-12291
23 5896 09/12/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn TT Dran-Đơn Dương B 7 1 8 Giết thịt FMD 05/08/2019 49C-12624
24 5683 13/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   13/05/2019 85C-001.81
25 5684 13/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   13/05/2019 85C-001.81
26 5743 13/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
27 5744 13/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
28 5897 13/09/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Triệu Thuận-Triệu Phong  Quảng Trị B 20 6 26 Giết thịt FMD 06/03/2019 74C-05158
29 5898 13/09/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hố Nai 3-Trảm Bom  Đồng Nai B 6   6 Giết thịt FMD 06/06/2019 85C-03768
30 5220 13/09/2019 X Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận X Ha Kiến, Tuy Ha, Ph Yn  Ph Yn B   10 10 Giết thịt FMD 05/05/2019 78C 00461
31 5945 13/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Thị Hằng-phường Bnh An, Thị x Tn Uyn  Bnh Dương Vịt     1000 Giết mổ thịt H5N1 29/07/2019 85C-014.10
32 5685 13/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   17/05/2019 51C-288.63
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
33 5686 13/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt b     10 Chế biến thực phẩm   17/07/2019 85C-045.74
34 5946 14/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 26/07/2019 78C-050.06
35 5687 14/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   17/05/2019 85C-001.81
36 5688 14/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   17/05/2019 85C-001.81
37 5746 15/09/2019 X Tn Hải, Ninh Hải. Ninh Thuận Khu cng nghiệp,Nh B,H Nh B  TP. Hồ Ch Minh Da B Muối     20 Thuộc Da   85C 02234
38 5747 15/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
39 5748 15/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
40 5749 15/09/2019 phước an x phước vinh ninh thuận C13/26Nguyễn Văn Linh, Bnh Hưng,bnh Chnh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
41 5689 15/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     29 Chế biến thực phẩm   17/05/2019 85C-001.81
42 5690 15/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   17/05/2019 85C-001.81
43 5692 15/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   17/07/2019 85C-045.74
44 5693 15/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   17/07/2019 85C-045.74
45 5947 16/09/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 18/07/2019 78C-058.67
46 5691 16/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     39 Chế biến thực phẩm   17/05/2019 85C-001.81
47 5694 16/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   17/07/2019 85C-001.81
48 5695 17/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   17/05/2019 85C-001.81
49 5696 17/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   17/06/2019 85C-001.81