THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 11/12/2019 đến 17/12/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6086 11/12/2019 KP10,Bảo An,TP PR-TC CSGM Đinh Văn Tỵ Xm 15, x Tr Sơn H Đ Lương.  Nghệ An Tru thịt 24 31 55 Giết thịt LMLM 25/10/2019 37C 30543
2 6671 11/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 28/10/2019 86C-089.94
3 6672 11/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Hm Lim, huyện Hm Thuận Bắc  Bnh Thuận B   12 12 Chăn nui LMLM 10/11/2019 86C-106.16
4 6673 11/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở GMGS Cao Bảo Ngọc-Thn Tn Lập, x Nam Nung, huyện K rng N  Đắk Nng D   70 70 Giết mổ thịt THT d, cừu 12/10/2019 85C-037.43
5 6674 11/12/2019 Khu phố 7, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Nng Trại gio dục De Trang-Farm, Thn K Mới, x Tản Lỉnh, huyện Ba V, TP H Nội  H Nội D   40 40 Chăn nui THT d, cừu 30/10/2019 79C-047.48
6 6675 11/12/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Thuận, x Tn Lập, x Cam Thnh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị D   93 93 Chăn nui THT d, cừu 08/11/2019 37C-319.71
7 6088 11/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
8 6089 11/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
9 6244 11/12/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Nguyễn Văn Thắng- Xun Thnh- Xun Nghi - H Tĩnh  H Tĩnh Heo cai sữa 300 300 600 Chăn nui Cico 07/11/2019 85C-04455
  Mycolasma 07/11/2019
10 6610 11/12/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Thị x Ba Đồn  Quảng Trị B   80 80 Giết thịt FMD 04/11/2019 73C-10672
11 6611 11/12/2019 Lương Sơn-Ninh Sơn Phổ Phong-Mộ Đức  Quảng Ngi B 10 20 30 Giết thịt FMD 01/11/2019 77C-10031
12 6122 12/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Phước Ấp cầu xy, Long Trạch,Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
13 6123 12/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Phước 822/23/13 Hương Lộ 2, P Bnh Trị Đng A, Bnh Tn  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
14 6124 12/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Phước C13/26Nguyễn Văn Linh, Bnh Hưng,bnh Chnh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
15 6676 12/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Hm Thạnh, huyện Hm Thuận Nam  Bnh Thuận B   7 7 Chăn nui LMLM 10/11/2019 85C-022.19
16 6090 12/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
17 6091 12/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
18 6612 12/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 14 21 35 Giết thịt FMD 12/12/2019 85C-04893
19 6677 13/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Sng Xoi 1, x Lng Lớn, huyện Chu Đức, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu Cừu 1 19 20 Chăn nui THT d, cừu 26/10/2019 60C-444.73
20 6678 13/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Sng Phan, huyện Hm Tn  Bnh Thuận B   9 9 Chăn nui LMLM 10/11/2019 86C-106.16
21 6679 13/12/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Thuận, x Tn Lập, x Cam Thnh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị D   93 93 Chăn nui THT d, cừu 08/11/2019 37C-319.71
22 6680 13/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 04/11/2019 78C-058.67
23 6092 13/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     40 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
24 6093 13/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
25 6613 13/12/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 7   7 Giết thịt FMD 04/11/2019 49C-12291
26 6614 13/12/2019 Ha Sơn-Ninh Sơn Ka Đ-Đương Dương B 10   10 Giết thịt FMD 08/11/2019 49C-15598
27 6087 14/12/2019 KP 9, Phước Dn. Ninh Phước X Nam lợi, H Nam Trực. Nam Định  Nam Định     18C 05422
28 6125 14/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Phước C13/26Nguyễn Văn Linh, Bnh Hưng,bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
29 6126 14/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Phước Ấp cầu xy, Long Trạch,Cần Đước, Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
30 6681 14/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 02/11/2019 78C-050.06
31 6094 14/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
32 6095 14/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
33 6096 14/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-042.91
34 6245 14/12/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Phan Văn Din-Xun Mỹ- Nghi Xun-H Tĩnh  H Tĩnh Heo cai sữa 300 300 600 Chăn nui Cico 07/11/2019 85C-04826
  Mycolasma 07/11/2019
35 6246 14/12/2019 Thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội H Nội Heo thịt     186 Giết thịt Dịch tả 20/08/2019 37C-08008
  FMD 12/08/2019
36 6247 14/12/2019 Thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội Heo thịt     192 Giết thịt Dịch tả 20/08/2019 76C- 10731
  FMD 12/08/2019
37 6250 14/12/2019 Thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận L mổ Cổ Văn Mng, ấp 4, Đức Ha Đng, Đức Ha  Long An Heo thịt     170 Giết thịt Dịch tả 20/08/2019 36C-17219
  FMD 12/08/2019
38 6701 14/12/2019 Thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM gia sc Ph Long, t.t Ph Long, Hm Thuận Bắc, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo thịt     50 Giết thịt Dịch tả 20/08/2019 86C-09833
  FMD 12/08/2019
39 6702 14/12/2019 Thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM gia sc Ph Long, t.t Ph Long, Hm Thuận Bắc, Bnh Thuận Heo thịt     50 Giết thịt Dịch tả 20/08/2019 86C-08277
  FMD 12/08/2019
40 6703 14/12/2019 Thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM gia sc Ph Long, t.t Ph Long, Hm Thuận Bắc, Bnh Thuận Heo thịt     34 Giết thịt Dịch tả 20/08/2019 86C-05227
  FMD 12/08/2019
41 6704 14/12/2019 Thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM gia sc Ph Long, t.t Ph Long, Hm Thuận Bắc, Bnh Thuận Heo thịt     50 Giết thịt Dịch tả 20/08/2019 86C-12717
  FMD 12/08/2019
42 6705 14/12/2019 Thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM gia sc Ph Long, t.t Ph Long, Hm Thuận Bắc, Bnh Thuận Heo cai sữa     50 Giết thịt Dịch tả 20/08/2019 86C-070.31
  FMD 12/08/2019
43 6706 14/12/2019 Thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận L mổ Rạng Đng, Tn Bin, Bin Ha  Đồng Nai Heo thịt     170 Giết thịt Dịch tả 20/08/2019 60C-49622
  FMD 12/08/2019
44 6707 14/12/2019 Thn T L 3, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận Chợ đầu mới gia sc gia cầm- Ph Đa - Bối Cầu - Bnh Lục- H Nam H Nam Heo thịt     134 Giết thịt Dịch tả 20/08/2019 47C-16764
  FMD 12/08/2019
45 6615 14/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Ấp Ba-Trảm Bom  Đồng Nai B 6 1 7 Giết thịt FMD 06/11/2019 85C-03768
46 6682 15/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt THT d, cừu 02/11/2019 78C-049.35
47 6097 15/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
48 6098 15/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
49 6708 15/12/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Phan Văn Din, Xun Mỹ, Nghi Xun  H Tĩnh Heo cai sữa 300 300 600 Chăn nui Cico 07/11/2019 85C-04455
  Mycolasma 07/11/2019
50 6099 16/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
51 6100 16/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-001.81
52 6028 16/12/2019 Mỹ Sơn- Ninh Sơn Phố Mới  Bắc Ninh B 45 10 55 Giết thịt   37c-02135
53 6616 16/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Bnh Quế - Thăng Bnh  Quảng Nam B 10 14 24 Giết thịt FMD 06/11/2019 92C-14061
54 6617 16/12/2019 Lương Sơn-Ninh Sơn Phổ Phong-Mộ Dức B 13 15 28 Giết thịt FMD 08/11/2019 77C-10031
55 6151 16/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   18/10/2019 85C-045.74
56 6683 16/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Tn Lập, huyện Hm Thuận Nam  Bnh Thuận B   13 13 Chăn nui LMLM 10/11/2019 86C-106.16
57 6685 16/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 03/11/2019 77C-106.61
58 6618 17/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 12 20 32 Giết thịt FMD 08/11/2019 85C-04893
59 6152 17/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   18/10/2019 85C-001.81
60 6153 17/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   18/10/2019 85C-001.81
61 6686 17/12/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 20 14 34 Giết mổ thịt LMLM 28/10/2019 75C-035.92
62 6687 17/12/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Xun Thế-Xm 15, x Thường Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 21 7 28 Giết mổ thịt LMLM 02/11/2019 37C-152.55
63 6688 17/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 04/11/2019 78C-050.66
64 6689 17/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 02/11/2019 78C-050.06
65 6690 17/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 04/11/2019 85C-003.87