THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 10/4/2019 đến 16/4/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5113 10/4/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 50   50 Giết mổ thịt THT d, cừu 29/01/2019 86C-089.94
2 5114 10/4/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Phước Hạ, x Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khnh Ha  Khnh Ha B 1 7 8 Giết mổ thịt LMLM 24/01/2019 86C-106.16
3 3707 10/4/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     54 Chế biến thực phẩm   12/11/2018 85C-045.74
4 3708 10/4/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   12/11/2018 85C-045.74
5 5155 10/4/2019 TT.Tn Sơn - Ninh Sơn Triệu Thương - Triệu Phong  Quảng Trị B 14 8 22 Giết thịt FMD 11/07/2018 74C 05158
6 4674 11/4/2019 An Hải, Ninh Phước X Ha Mỹ Ty, Ty Ha, Ph Yn  Ph Yn B 9 6 15 Nui vỗ bo LMLM 15/12/2018 78C 06147
7 3709 11/4/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     46 Chế biến thực phẩm   12/11/2018 85C-001.81
8 3710 11/4/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   12/11/2018 85C-001.81
9 4675 11/4/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam trực, Nam Định  Nam Định D 50   50 Giết thịt THT 30/11/2018 98C 17949
10 3686 11/4/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
11 3687 11/4/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
12 3688 11/4/2019 Phước Dn, Ninh Phước P. Trường Lạc, Q. Mn, Cần Thơ  Cần Thơ Thịt D     28 Thực phẩm   79C 26267
13 3711 11/4/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   12/12/2018 51C-115.45
11/4/2019 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
14 3712 11/4/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   01/12/2019 85C-045.74
15 3713 11/4/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Mai Thanh Phong-27 Tn Thnh, phường Ha Thạnh, quận Tn Ph Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   01/12/2019 85C-045.74
16 5115 11/4/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Đại Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 9 51 60 Giết mổ thịt LMLM 22/01/2019 98C-126.41
11/4/2019 Tru 1   1 Giết mổ thịt    
17 5116 11/4/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Xun An, x Hải Xun, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định  Nam Định D 60 10 70 Giết mổ thịt THT d, cừu 28/01/2019 89C-076.55
18 5117 11/4/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 18/01/2019 78C-058.67
19 5074 11/4/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Cơ sở GM Nguyễn Văn Hng, Thn 4, Ha Thuận, TP. BMT, Đắc Lắc Đắc Lắc Heo   15 15 Giết thịt PRRS 18/02/2019 47C 05722
          Dịch tả 02/04/2019
          FMD 02/11/2019
20 5156 11/4/2019 TT.Tn Sơn - Ninh Sơn Do Ha - Do Linh  Quảng Trị B 16 7 23 Giết thịt FMD 11/07/2018 74C 07857
21 5037 11/4/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Long An - Long Thnh  Đồng Nai B 16 4 20 Giết thịt FMD 11/11/2018 85C 02348
22 5038 11/4/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Hương Sơ - TP Huế  Thừa Thin Huế 26 B, 2 tru 10 18 28 Giết thịt FMD 11/11/2018 75C 04035
23 3714 12/4/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     41 Chế biến thực phẩm   01/12/2019 85C-001.81
24 3715 12/4/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   01/12/2019 85C-001.81
25 5039 12/4/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Triệu thượng - Triệu Phong  Quảng Trị B 9 16 25 Giết thịt FMD 11/11/2018 74C 07070
26 5075 12/4/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận Lof GM Dương Hữu Pht, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 18 12 30 Giết thịt PRRS 27/11/2018 60C 17778
          Dịch tả 16/12/2018
          FMD 02/02/2019
27 3689 13/04/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
28 3690 13/04/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
29 3691 13/04/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
30 5118 13/04/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Trường Lạc, x Din Lạc, huyện Din Khnh, tỉnh Khnh Ha  Khnh Ha B   8 8 Nui vổ bo LMLM 26/01/2019 79C-150.91
31 3716 13/04/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     49 Chế biến thực phẩm   16/01/2019 85C-001.81
32 3717 13/04/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   16/01/2019 85C-001.81
33 3718 13/04/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   16/01/2019 85C-045.74
34 5040 13/04/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Lạc Xun - Đơn Dương  Lm Đồng B 8   8 Giết thịt FMD 11/11/2018 85C 02077
35 4676 14/04/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam trực, Nam Định  Nam Định D 40   40 Giết thịt THT 19/12/2018 18C 08360
36 5119 14/04/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Đại Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 13 48 61 Giết mổ thịt LMLM 22/01/2019 37C-209.49
Tru   1 1 Giết mổ thịt    
37 5120 14/04/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Trường Lạc, x Din Lạc, huyện Din Khnh, tỉnh Khnh Ha  Khnh Ha B   7 7 Nui vổ bo LMLM 26/01/2019 79C-150.91
38 5122 14/04/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 19/01/2019 78C-058.67
39 3719 14/04/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     71 Chế biến thực phẩm   16/01/2019 85C-001.81
40 3720 14/04/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   16/01/2019 85C-001.81
41 5157 14/04/2019 TT.Tn Sơn - Ninh Sơn Triệu thượng - Triệu Phong  Quảng Trị b 9 9 18 Giết thịt FMD 11/07/2018 74C 07070
42 5076 15/04/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Dương Hữu Pht, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 20 15 35 Giết thịt PRRS 12/04/2018 60C 17778
          Dịch tả 25/12/2018
          FMD 26/02/2019
43 3692 15/04/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
44 3693 15/04/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
45 3694 15/04/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 822/23/13- Hương Lộ 2, P. Bnh Trị Đng A, Q.Bnh Tn, HCM Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
46 5123 15/04/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 50   50 Giết mổ thịt THT d, cừu 30/01/2019 86C-089.94
47 5124 15/04/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Trường Lạc, x Din Lạc, huyện Din Khnh, tỉnh Khnh Ha  Khnh Ha B   7 7 Nui vổ bo LMLM 26/01/2019 79C-150.91
48 5125 15/04/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Trường Lạc, x Din Lạc, huyện Din Khnh, tỉnh Khnh Ha B   11 11 Nui vổ bo LMLM 26/01/2019 85C-003.47
49 5126 15/04/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Trường Lạc, x Din Lạc, huyện Din Khnh, tỉnh Khnh Ha B   12 12 Nui vổ bo LMLM 26/01/2019 85C-017.21
50 3721 15/04/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     40 Chế biến thực phẩm   16/01/2019 85C-001.81
51 3722 15/04/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   16/01/2019 85C-001.81
52 3723 15/04/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     20 Chế biến thực phẩm   16/01/2019 51C-115.45
53 3724 15/04/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   16/01/2019 85C-045.74
54 5158 16/04/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Ka Đơn - Đơn Dương  Lm Đồng 7 b 2 tru 7 2 9 giết thịt FMD 13/11/2018 86C 10616
55 3725 16/04/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     40 Chế biến thực phẩm   16/01/2019 85C-001.81
56 3726 16/04/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   16/01/2019 85C-001.81
57 5159 16/04/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Ka Đơn - Đơn Dương  Lm Đồng B 6 5 11 Giết thịt FMD 13/11/2018 49C 12263
58 5160 16/04/2019 TT.Tn Sơn - Ninh Sơn Triệu Thương - Triệu Phong  Quảng Trị B 12 13 25 Giết thịt FMD 13/11/2018 74C 05158