THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(từ ngy 9/10/2019 đến 15/10/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5864 09/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     24 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
2 5247 09/10/2019 Trại Phan Thế Ti, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận HTX&DV Chăn nui Quang Thắng, Giang Bin, Vĩnh Bảo, Hải Phng Hải Phng Heo     175 Giết thịt PRRS 15/05/2019 36C 16863
Dịch tả 07/05/2019
FMD 22/05/2019
3 5248 09/10/2019 Trại Phan Thế Ti Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội H Nội Heo     175 Giết thịt PRRS 15/05/2019 37C 29865
Dịch tả 07/05/2019
FMD 22/05/2019
4 5785 09/10/2019 phước an x phước vinh ninh thuận 118 chế lan vin,P ty thạnh,Q tn ph  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
5 5786 09/10/2019 phước an x phước vinh ninh thuận 822/23/13 Hương Lộ 2, P Bnh Trị Đng A, Bnh Tn Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
6 5787 09/10/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
7 5865 09/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
8 5866 09/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-045.74
9 6260 09/10/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 10/08/2019 64C-031.02
10 5249 10/10/2019 Trại Phan Thế Ti, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     170 Giết thịt PRRS 15/05/2019 36C 09433
Dịch tả 07/05/2019
FMD 22/05/2019
11 5250 10/10/2019 Trại Phan Thế Ti, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội Heo     175 Giết thịt PRRS 15/05/2019 36C 16494
Dịch tả 07/05/2019
FMD 22/05/2019
12 6064 10/10/2019 Kp 10, phước dn. ninh phước X Nanm lợi,H Nam Trực. Nam Định  Nam Định d     35 Giết thịt THT 12/06/2019 89C 07655
13 6064 10/10/2019 Kp 6, phước dn. ninh phước Phường trường Lạc Q . mn  Cần Thơ Thịt d     13 Thực phẩm   79C 71807
14 5867 10/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
15 5868 10/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
16 6197 10/10/2019 Trại Nguyễn Trnh -Mỹ Sơn -Ninh Sơn Trại nguyền thị Lin-Gia lm-Lm h  Lm Đồng   Circo 22/09/2019 85C-02027
  Myco 15/09/2019
17 6199 10/10/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Cam Thnh Cam Lộ  Quảng Trị B     51 Giết thịt FMD 14/06/2019 74C-03885
18 5789 11/10/2019 phước an x phước vinh ninh thuận ấp cầu xy, long trạch,cần đước, Long an  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
19 5790 11/10/2019 phước an x phước vinh ninh thuận đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
20 5791 11/10/2019 phước an x phước vinh ninh thuận 812D Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, hiệp phước, nh b HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
21 5869 11/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
22 5870 11/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
23 5871 11/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 51D-200.34
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
24 5872 11/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-042.91
25 5873 11/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt d     7 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-042.91
26 6261 11/10/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 26/07/2019 86C-089.94
27 6262 11/10/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn 9, x Đức Tn, huyện Đức Linh, tỉnh Bnh Thuận  Bnh Thuận D   30 30 Chăn nui THT d, cừu 04/08/2019 61P-1900
28 6263 11/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Văn Ổ, x Đại Đồng, huyện Văn Lm, tỉnh Hưng Yn  Hưng Yn Cừu 15 30 45 Giết mổ thịt THT d, cừu 07/08/2019 18C-083.60
29 6011 11/10/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Di Linh  Lm Đồng g     1200 Giết thịt   79c11150
30 6012 11/10/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Bnh thạnh, Đức trọng g     1000 Giết thịt   93c-09513
31 6013 11/10/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn CS giết mổ T Vĩnh Điện - Đ Lạt g     1200 Giết thịt   49c-03257
32 6014 11/10/2019 Nhơn Sơn -NInh Sơn Đ Lạt ch, mo     45 Giết thịt   85c 05070
33 6015 11/10/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Đ Lạt g     30 Giết thịt   85c 05070
34 6351 12/10/2019 Trại Phan Thế Ti, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận L GM Cổ Văn Mng, Ấp 4, X Đức Ha Đng, Đức Ha, Long An  Long An Heo     175 Giết thịt PRRS 15/05/2019 36C 14491
Dịch tả 07/05/2019
FMD 22/05/2019
35 5874 12/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     36 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
36 5875 12/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
37 5877 12/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
38 6264 12/10/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Nam Sơn, x Xun Sơn, huyện Chu Đức  B Rịa - Vũng Tu Cừu 35   35 Giết mổ thịt THT d, cừu 16/08/2019 85C-017.21
39 6265 12/10/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 28/07/2019 78C-058.67
40 6206 12/10/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Nguyễn Văn Lm, Thn 5, Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phng Hải Phng Heo con cai sữa 250 300 550 Chăn nui dịch tả 26/09/2019 85C-044.55
cico 19/09/2019
Mycolasma 19/09/2019
41 6016 12/10/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Thạnh Mỹ  Lm Đồng ch,mo     100 Giết thịt   85c 05070
42 6352 13/10/2019 Trại Phan Thế Ti, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM Hong Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai  Đồng Nai Heo     186 Giết thịt PRRS 15/05/2019 36C 12790
Dịch tả 07/05/2019
FMD 22/05/2019
43 6353 13/10/2019 Trại Phan Thế Ti, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận L GM Huỳnh Thị Xin, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận  Bnh Thuận Heo     20 Giết thịt PRRS 15/05/2019 86C 05227
Dịch tả 07/05/2019
FMD 22/05/2019
44 5876 13/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
45 6266 13/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Thị Hằng-phường Bnh An, Thị xạ Tn Uyn  Bnh Dương Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 27/08/2019 85C-043.18
46 5878 14/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
47 5879 14/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   14/07/2019 85C-001.81
48 6200 14/10/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Bnh Thạnh-Đức Trọng  Lm Đồng G     1000 Giết thịt H5 N1 25/07/2019 49C-21084
49 6207 14/10/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Nguyễn Thanh Phc,Cam An Bắc, Cam Lm, Khnh Ha Khnh Ha Heo con cai sữa 250 250 500 Chăn nui dịch tả 26/09/2019 85C-048.26
cico 19/09/2019
Mycolasma 19/09/2019
50 6354 14/10/2019 Trại Nguyễn Su, X Phước Chnh, Bc i, Ninh Thuận CSGM Hong Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai  Đồng Nai Heo     179 Giết thịt PRRS 20/05/2019 36C 11507
Dịch tả 25/05/2019
FMD 05/05/2019
51 6355 14/10/2019 Trại Nguyễn Su, X Phước Chnh, Bc i, Ninh Thuận CSGM Hong Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đng Nai Heo     180 Giết thịt PRRS 20/05/2019 36C 29568
Dịch tả 25/05/2019
FMD 05/05/2019
52 6356 14/10/2019 Trại Nguyễn Su, X Phước Chnh, Bc i, Ninh Thuận L GM Tiến Minh, x Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lm Đồng  Lm Đồng Heo     25 Giết thịt PRRS 20/05/2019 49C 08291
Dịch tả 25/05/2019
FMD 05/05/2019
53 6268 14/10/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 24 11 35 Giết mổ thịt LMLM 26/07/2019 75C-035.92
Tru   1 1 Giết mổ thịt    
54 6269 14/10/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 28/07/2019 78C-058.67
55 6357 15/10/2019 Trại Nguyễn Tấn Hưng, Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Hong Thị Lan, KP11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai  Đồng Nai Heo     183 Giết thịt PRRS 14/05/2019 36C 15686
Dịch tả 05/07/2019
FMD 29/04/2019
56 6358 15/10/2019 Trại Nguyễn Su, Phước Chnh, Bc i, Ninh Thuận L GM Dương Hữu Pht, KP7, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo     35 Giết thịt PRRS 20/05/2019 60C 31706
Dịch tả 25/05/2019
FMD 05/05/2019
57 6359 15/10/2019 Trại Nguyễn Su, Phước Chnh, Bc i, Ninh Thuận L GM Tiến Minh, x Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lm Đồng Lm Đồng Heo     25 Giết thịt PRRS 20/05/2019 49C 12273
Dịch tả 25/05/2019
FMD 05/05/2019
58 6270 15/10/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Chu Đức, x Tn Chu, huyện Di Linh, tỉnh Lm Đồng Vịt     3000 Cuyển đồng Chăn nui H5N1 22/08/2019 85C-045.43
59 6271 15/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Chu Đức, x Tn Chu, huyện Di Linh, tỉnh Lm Đồng Vịt     3000 Chăn nui H5N1 25/08/2019 60C-204.60
60 6273 15/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Mỹ Thuận, x Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu Vịt     1200 Chuyển đồng chăn nui H5N1 26/08/2019 60H-4860