THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 09/01/2019 đến 15/01/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 4459 09/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Định G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
2 3100 09/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
3 3301 09/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
4 3302 09/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 822/23/13- Hương Lộ 2, Bnh Trị Đng A, Bnh Tn, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
5 4376 09/01/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 08/11/2018 77C-106.61
6 3227 09/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     28 Chế biến thực phẩm   10/10/2018 85C-001.81
7 3228 09/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   10/10/2018 85C-001.81
8 3229 09/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     20 Chế biến thực phẩm   10/10/2018 51C-115.45
9 3230 09/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   10/10/2018 85C-045.74
10 3231 09/01/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Qun d Chung cư-Tổ 25, KP 3, Khu Chung cư Ph Thịnh, phường Long Bnh Tn, TP Bin Ha  Đồng Nai Thịt d     5 Chế biến thực phẩm   10/10/2018 85C-045.74
11 4186 09/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Lộc Chu, Bảo Lộc, Lm Đồng Lm Đồng Heo 10 10 20 giết thịt FMD 17/09/2018 49C 08186
12 4460 10/01/2019 Phước Dn, Ninh Phước P. Ha Khnh Nam, Q. Lin Chiểu, Tp/ Đ Nẵng  Đ Nẵng D 40   40 Giết thịt THT 10/10/2018 85C 03124
13 4461 10/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
14 4187 10/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Lộc Chu, Bảo Lộc, Lm Đồng Lm Đồng Heo 10 10 20 Giết thịt FMD 17/09/2018 49C 08186
15 3233 10/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     36 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
16 3234 10/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
17 3235 10/01/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Qun d Chung cư-Tổ 25, KP 3, Khu Chung cư Ph Thịnh, phường Long Bnh Tn, TP Bin Ha  Đồng Nai Thịt d     5 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-020.71
18 4462 11/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     2000 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 38124
19 3303 11/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
20 3304 11/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
21 3305 11/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 822/23/13- Hương Lộ 2, Bnh Trị Đng A, Bnh Tn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
22 4190 11/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Điểm Trung chuyển Quy Hiếu, Tn An, Long An Long An Heo 100 90 190 Giết thịt FMD 31/10/2018 60C 29377
23 4191 11/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM TT Ci Dung, Long Xuyn, An Giang An Giang Heo 50 30 80 Giết thịt FMD 17/09/2018 60C 34541
24 4192 11/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Long An Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 31/10/2018 36C 17219
25 3236 11/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     24 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
26 3237 11/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
27 3238 11/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 51C-115.45
Thịt d     20 Chế biến thực phẩm    
28 4193 12/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Xun Ph, Xun Lộc, Đồng Nai Đồng Nai Heo 80 70 150 Giết thịt FMD 13/10/2018 60C 29377
29 4194 12/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Nguyễn Văn Kiếm, Chu Thnh, Ty Ninh Ty Ninh Heo 30 20 50 Giết thịt FMD 13/10/2018 60C 06616
30 4195 12/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM TT Ci Dung, Long Xuyn, An Giang An Giang Heo 30 30 60 Giết thịt FMD 13/10/2018 60C 34541
31 4196 12/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM Phan Văn Xun, Ci B, Tiền Giang Tiền Giang Heo 50 30 80 Giết thịt FMD 13/10/2018 66C 03343
32 4197 12/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha Long An Long An Heo 40 40 80 Giết thịt FMD 13/10/2018 63C 03799
33 4198 12/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM Cổ Văn Mng, Đức Ha, Long An Heo 100 80 180 Giết thịt FMD 13/10/2018 18C 05524
34 3240 12/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     39 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
35 3241 12/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
36 463 13/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Chợ H Vỹ, Thường Tn, H Nội  H Nội G     2000 Giết thịt H5N1 20/08/2018 29C 76819
37 464 13/01/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam Trực, Nam Định  Nam Định D 50   50 Giết thịt THT 14/10/2018 18C 08360
38 465 13/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
39 3306 13/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
40 3307 13/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 109D/46A- Lạc Long Qun, P.3, Q.11, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
41 3308 13/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Số 2- Thạch Lam, P.Ph Thnh, Q.Tn Ph, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
42 3242 13/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     32 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
43 3243 13/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
44 3244 13/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-045.74
45 4466 14/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
46 3245 14/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     18 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
47 3246 14/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
48 3247 14/01/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Qun d Chung cư-Tổ 25, KP 3, Khu Chung cư Ph Thịnh, phường Long Bnh Tn, TP Bin Ha  Đồng Nai Thịt d     5 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-020.71
49 3309 15/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
50 3248 15/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
51 3249 15/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   15/10/2018 85C-001.81
52 3310 15/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
53 3311 15/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     15 Thực phẩm   85C 04574
54 4467 15/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
55 2798 15/01/2019 Phước Nam, Thuận Nam Số 2 Thạch Lam, Ph Thnh, Tn Ph, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   885C-04574
56 2799 15/01/2019 Phước Nam, Thuận Nam 159-Knh Tn Ha, Ha Thạnh, Tn Ph, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   885C-04574
57 2800 15/01/2019 Phước Nam, Thuận Nam 109/46A Lạc long qun, Phường 3, Quận 11, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   885C-04574
58 4468 15/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Chợ H Vỹ, Thường Tn, H Nội  H Nội G     2000 Giết thịt H5N1 20/08/2018 70C 03626