THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 08/01/2020 đến 14/01/2020)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6038 08/01/2020 Mỹ Sơn- Ninh Sơn Hưng H  Thi Bnh B 50   55 Giết thịt   37c-33440
2 6816 08/01/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 10/11/2019 78C-058.67
3 6817 08/01/2020 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Khu phố 5, phường Ngọc Sơn, TP Bảo Lộc, T Lm Đồng  Lm Đồng B   12 12 Giết mổ thịt LMLM 16/11/2019 86C-106.16
4 6268 08/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     29 Chế biến thực phẩm   09/10/2019 85C-001.81
5 6269 08/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   09/10/2019 85C-001.81
6 6270 09/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   09/10/2019 85C-001.81
7 6271 09/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   09/10/2019 85C-001.81
8 6638 09/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Ka đ-Đơn Dương  Lm Đồng Vịt     1000 Chăn nui H5N1 04/11/2019 61C-11478
9 6639 09/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 13 17 30 Giết thịt   04/12/2019 75C-04035
10 6640 09/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Trường Xun- Tam Kỳ  Quảng Nam B,Tru 12 18 30 Giết thịt LMLM 18/11/2019 85C-04893
11 6272 09/01/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-045.74
12 6818 09/01/2020 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Xun Thế-Xm 15, x Thường Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 22 43 65 Giết mổ thịt LMLM 29/10/2019 37C-336.13
13 6819 09/01/2020 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Tư Hổ-Thn 8, x Quảng Tn, huyện Tuy Đức  Đắk Nng D   60 60 Giết mổ thịt THT d, cừu 08/11/2019 85C-026.64
14 6210 09/01/2020 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước,  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
15 6211 09/01/2020 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước C13/ 26 Nguyễn Văn Linh, Bnh Hưng, Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
16 6212 09/01/2020 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước 109D/46A- Lạc long Qun, P.3, Q.11, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
17 6213 09/01/2020 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước KP bnh giao,P thuận giao, TX thuận an  Bnh Dương Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
18 6641 10/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn CS giết mỗ Hồng H-Rạch Gi  Kin Giang G     1700 Giết thịt H5N1 12/11/2019 95C-03471
19 6273 10/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-001.81
20 6274 10/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-001.81
21 6820 10/01/2020 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 17/11/2019 85C-011.29
22 6821 10/01/2020 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 18/11/2019 78C-049.76
23 6822 10/01/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 10/11/2019 78C-058.67
24 6823 10/01/2020 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM GSGC tập trung Khu phố 3-Thị trấn Hai Ring, huyện Sng Hinh Vịt     4000 Giết mổ thịt H5N1 18/11/2019 85C-043.18
25 6275 11/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     31 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-001.81
26 6276 11/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-001.81
27 6277 11/01/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-042.91
28 6824 11/01/2020 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Nhn Điền, x Triệu Thụ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị B 10 26 36 Giết mổ thịt LMLM 16/11/2019 74C-070.70
29 6825 11/01/2020 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 2, x Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bnh  Ninh Bnh Cừu 20 60 80 Giết mổ thịt THT d, cừu 07/11/2019 35C-083.74
  D 50 20 70 Giết mổ thịt THT d, cừu 04/11/2019
30 6642 11/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Bnh Quế-Thăng Bnh  Quảng Nam B 8 12 20 Giết thịt LMLM 18/11/2019 92C-14061
31 6643 11/01/2020 Lương Sơn-Ninh Sơn Phổ Phong-Mộ Đức  Quảng Ngi B 20 12 32 Giết Thịt LMLM 18/11/2019 77C-10031
32 6278 12/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-001.81
33 6279 12/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-001.81
34 6280 12/01/2020 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Lẩu d Thiết Gip-40 Nguyễn Thng, phường An Thới, quận Bnh Thủy  Cần Thơ Thịt d     6 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-021.40
35 6826 12/01/2020 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Chu Ph, x Bnh Chu, huyện Xuyn Mộc  B Rịa - Vũng Tu Cừu 10 38 48 Chăn nui THT d, cừu 10/11/2019 85C-028.58
36 6827 12/01/2020 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Mười-phường Nhơn Lộc, Thị x An Nhơn  Bnh Định Vịt     2700 Giết mổ thịt H5N1 18/11/2019 85C-045.43
37 6828 12/01/2020 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Mười-phường Nhơn Lộc, Thị x An Nhơn Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 16/11/2019 60C-204.60
38 6830 12/01/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 14/11/2019 78C-058.67
39 6281 13/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     41 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-001.81
40 6282 13/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-001.81
41 6283 13/01/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-045.74
42 6831 13/01/2020 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn H Thanh, x Vinh Thanh, huyện Ph Vang, tỉnh Thừa Thin Huế  Thừa Thin Huế B 40   40 Giết mổ thịt LMLM 16/11/2019 49C-019.62
43 6832 13/01/2020 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ya Sa, x Ya Le, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai  Gia Lai D 25 22 47 Giết mổ thịt THT d, cừu 04/11/2019 49C-216.98
44 6833 13/01/2020 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Thuận Ha, x Hải Ha, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định  Nam Định D 50 50 100 Giết mổ thịt THT d, cừu 19/11/2019 18C-083.60
45 6834 13/01/2020 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Mười-phường Nhơn Lộc, Thị x An Nhơn  Bnh Định Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 17/11/2019 77C-010.10
46 6835 13/01/2020 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Tư Hổ-Thn 8, x Quảng Tn, huyện Tuy Đức  Đắk Nng D 50 48 98 Giết mổ thịt THT d, cừu 19/11/2019 85C-037.43
47 6284 14/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     47 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-001.81
48 6285 14/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   14/10/2019 85C-001.81
49 6836 14/01/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Xun Thế-Xm 15, x Thường Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 27 26 53 Giết mổ thịt LMLM 19/11/2019 37C-334.24
50 6837 14/01/2020 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Hai Thường-Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Tn Hồng  Đồng Thp Vịt     3000 Giết mổ thịt H5N1 19/11/2019 64C-031.02
51 6644 14/01/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Long Thuận-Bến Cầu  Long An B 30   30 Giết thịt LMLM 10/11/2019 62C-06211
52 6645 14/01/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Phu7o72ng-T Hiệu  Lm Đồng B 2 6 8 Giết thịt LMLM 09/11/2019 49C-02331
53 6039 14/01/2020 Ninh Sơn số 1, T Vĩnh Điện G     1000 Giết thịt   49-03257
54 6040 14/01/2020 Ninh Sơn Đức Trọng G     700 Giết thịt   93c-09513
55 6041 14/01/2020 Mỹ Sơn - Ninh Nơn Hưng H  Thi Bnh B 50   50 Giết thịt   37c-33440
56 6045 14/01/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Phường T Hiệu-TP.Đ Lạt  Lm Đồng B 2 6 8 Giết thịt FMD 09/12/2019 49C-0233
  FMD 14/01/2020