THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(từ ngy 7-8-2019 đến ngy 13-8-2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5730 07/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Thịnh An, Vạn Phc, Thanh Tr  H Nội Heo     172 Giết thịt Dịch tả 18/03/2019 29H24598
        FMD 26/03/2019
        PPRS 13/02/2019
2 5565 07/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   08/05/2019 85C-001.81
3 5566 07/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Phủ tạng     40 Chế biến thực phẩm   08/05/2019 85C-003.80
Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
4 5821 07/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 29/05/2019 78C-058.67
5 5212 07/08/2019 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận CSGM Minh Thịnh, Ph Mỹ, B Rịa Vũng Tu B Rịa - Vũng Tu B   15 15 Giết thịt FMD 24/04/2019 77C - 07186
6 5859 07/08/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Tam Xun - Tam Kỳ  Quảng Nam B 11 31 42 Giết thịt FMD 07/06/2019 81C-10503
7 5860 07/08/2019 Trại ng Nguyễn Văn Thnh (Tn Sơn-Ninh Sơn) Nam Ban-Lm H  Lm Đồng G     700 Giết thịt H5N1 25/05/2019 49C-19732
8 5861 07/08/2019 Trại g Nguyễn Văn Thạnh (Tn Sơn-Ninh Sơn) l giết mổ Mỹ Loan-x Tn H-Hm Tn  Bnh Thuận G     1400 Giết thịt H5N1 25/05/2019 60C-29007
9 5862 07/08/2019 trại g Huỳnh Văn Thạnh (Tn Sơn-Ninh Sơn) số 1 T Vĩnh Diện-l mổ tập trung-TP. Đ Lạt  Lm Đồng G     1000 Giết thịt H5N1 25/05/2019 49C-12036
10 5863 07/08/2019 Quảng Sơn-Ninh Sơn Điện Thọ-Điện Bn  Quảng Nam B 13 4 17 Giết thịt FMD 13/05/2019 92C-07679
11 5567 08/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     43 Chế biến thực phẩm   08/05/2019 85C-001.81
12 5568 08/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Phủ tạng     40 Chế biến thực phẩm   08/05/2019 85C-003.80
Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
13 5822 08/08/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Vỉnh Thạnh, x Đạ Đờn, huyện Lm H  Lm Đồng Vịt     1000 Cuyển đồng chăn nui H5N1 04/07/2019 85C-026.21
14 5864 08/08/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 10 18 28 Giết thịt FMD 28/05/2019 75C-04035
15 5731 08/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Cty cổ phần thực phẩm Hải Phng, khu CN Vĩnh Nim, Quận L Chn  Hải Phng Heo     176 Giết thịt Dịch tả 18/03/2019 73C04232
        FMD 26/03/2019
        PPRS 13/03/2019
16 5569 08/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   09/05/2019 85C-045.74
17 5570 08/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   09/05/2019 85C-045.74
18 5434 08/08/2019 KP 10, Phước Dn,Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam trực, Nam Định  Nam Định D     35 Giết thịt THT 15/05/2019 89C 07655
19 5533 08/08/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cưpH Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
20 5531 08/08/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
21 5532 08/08/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước 109D/46A- Lạc long Qun, P.3, Q.11, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
22 5865 08/08/2019 trại g Lưu Thị Thu Nga (Nhơn Sơn-Ninh Sơn) Thanh Bnh-Bnh Thạnh-Đức Trọng  Lm Đồng G     1400 Giết thịt H5N1 10/06/2019 93C-09513
23 5571 09/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     24 Chế biến thực phẩm   09/05/2019 85C-001.81
24 5572 09/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Phủ tạng     40 Chế biến thực phẩm   09/05/2019 85C-003.80
Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
25 5607 09/08/2019 Thn Suối Đ, x Phước Tiến, huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở giết mổ cng ty cổ phần Thịnh An, Thn 3, Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     180 Giết thịt Tai xanh 24/03/2019 77C08262
        Dịch tả 12/03/2019
        FMD 13/02/2019
26 5535 09/08/2019 KP 10, Phước Dn,Ninh Phước Phường trường lạc, Q mn  Cần Thơ Thịt D     13 Thực phẩm   79C 81707
27 5866 09/08/2019 trại g Lưu Thị Thu Nga (Nhơn sơn-Ninh Sơn) thị trấn Thuận Nam-Thuận Nam  Bnh Thuận G     1000 Giết thịt FMD 10/06/2019 86C-12221
28 5573 09/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 51C-795.76
Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
29 5823 09/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Văn Ổ, x Đại Đồng, huyện Văn Lm, tỉnh Hưng Yn  Hưng Yn Cừu 30   30 Giết mổ thịt THT d, cừu 04/06/2019 18C-083.60
30 5824 09/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 30/05/2019 78C-058.67
31 5608 10/08/2019 Thn Suối Đ, x Phước Tiến, huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận L mổ Vũ Trọng Đạt, x Văn X, huyện Kim Bảng, tỉnh H Nam  H Nam Heo     174 Giết thịt Tai xanh 24/03/2019 37C- 08008
        Dịch tả 12/03/2019
        FMD 13/02/2019
32 5536 10/08/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước 112D Nguyễn Văn Tạo ,kp 1,X Hiệp phước, Nh B  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
33 5537 10/08/2019 Thn phước an , x Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
34 5589 10/08/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn TP. Bến Tre  Bến Tre g     1960 Giết thịt   71c 07557
35 5867 10/08/2019 trại g Nguyễn Thị Thu Nga (Nhơn Sơn-Ninh Sơn) Nam Ban-Lm H  Lm Đồng G     700 Giết thịt H5N1 10/05/2019 49C-19732
36 5574 10/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     45 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-001.81
37 5575 10/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Phủ tạng     40 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-003.80
Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
38 5577 10/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuậnk Trần Thị An-361/81/12 Đng Thạnh-huyện Hc Mn  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     3 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-045.74
39 5609 11/08/2019 Thn Suối Đ, x Phước Tiến, huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     172 Giết thịt Tai xanh 24/03/2019 37C14098
        Dịch tả 12/03/2019
        FMD 13/02/2019
40 5732 11/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Cty cổ phần thực phẩm Hải Phng, khu CN Vĩnh Nim, Quận L Chn  Hải Phng Heo     162 Giết thịt PPRS 08/04/2019 77C11902
        Dịch tả 13/04/2019
        FMD 20/04/2019
41 5733 11/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Cty cổ phần thực phẩm Hải Phng, khu CN Vĩnh Nim, Quận L Chn Heo     162 Giết thịt PPRS 08/04/2019 76c05180
        Dịch tả 13/04/2019
        FMD 20/04/2019
42 5538 11/08/2019 KP 6, Phước Dn,Ninh Phước Phường trường lạc, Q mn  Cần Thơ Thịt D     16 Thực phẩm   79C 71017
43 5590 11/08/2019 Nhơn Sơn-Ninh Sơn Phước Long  Bạc Liu g     3200 Giết thịt   63C 18254
44 5578 11/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     49 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-001.81
45 5579 11/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Phủ tạng     40 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-003.80
Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
46 5825 11/08/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Mỹ Thuận, x Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu Vịt     2700 Giết mổ thịt H5N1 20/07/2019 85C-045.43
47 5826 11/08/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Lm Đồng B 10   10 Nui vổ bo LMLM 28/05/2019 78C-058.67
48 5734 12/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Thịnh An, Vạn Phc, Thanh Tr  H Nội Heo     178 Giết thịt PPRS 08/04/2019 76C05083
        Dịch tả 13/04/2019
        FMD 20/04/2019
49 5735 12/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Thịnh An, Vạn Phc, Thanh Tr Heo     178 Giết thịt PPRS 08/04/2019 76C07635
        Dịch tả 13/04/2019
        FMD 20/04/2019
50 5736 12/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Tổ 1 khu 11, phường Thanh Sơn, TP Ung B  Quảng Ninh Heo     170 Giết thịt PPRS 08/04/2019 76C05142
          Dịch tả 13/04/2019
          FMD 20/04/2019
51 5737 12/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Đo Duy Tiết, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh  Khnh Ha Heo     18 Giết thịt PPRS 08/04/2019 79C00138
          Dịch tả 13/04/2019
          FMD 20/04/2019
52 5435 12/08/2019 KP 10, Phước Dn,Ninh Phước X Nam Lợi, H. Nam Trực, Nam Định  Nam Định D     35 Giết thịt THT 15/05/2019 18C 09197
53 5610 12/08/2019 Suối đ, Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội H Nội Heo     173 Giết thịt tai xanh 24/03/2019 36C-11569
        Dịch tả 12/03/2019
        FMD 13/02/2019
54 5868 12/08/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Tam Xun - Tam Kỳ  Quảng Nam B 13 29 42 Giết thịt FMD 25/05/2019 81C-10503
55 5869 12/08/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 8   8 Giết thịt FMD 26/05/2019 49C-12291
56 5580 12/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-001.81
57 5581 12/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-001.81
58 5582 12/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt Phủ tạng     40 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-003.80
Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
59 5583 12/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     15 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-045.74
60 5827 12/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Nam Sơn, x Xun Sơn, huyện Chu Đức  B Rịa - Vũng Tu Cừu 35   35 Giết mổ thịt THT d, cừu 05/07/2019 85C-017.21
61 5828 12/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 05/07/2019 86C-089.94
62 5213 13/08/2019 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận CSGM Minh Thịnh, Ph Mỹ, Tn Thnh, B Rịa Vũng Tu B Rịa - Vũng Tu B 16   16 Giết thịt FMD 15/04/2019 66C 03310
63 5738 13/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i CSGM Cty Minh Hiền, Thạch Bch, Thanh Oai  H Nội Heo     177 Giết thịt PPRS 08/04/2019 77C04256
        Dịch tả 13/04/2019
        FMD 20/04/2019
64 5739 13/08/2019 Kho heo CP thn Đồng Dy, Phước Trung, Bắc i Tổ 1 khu 11, phường Thanh Sơn, TP Ung B  Quảng Ninh Heo     176 Giết thịt PPRS 08/04/2019 77C10931
        Dịch tả 13/04/2019
        FMD 20/04/2019
65 5611 13/08/2019 Thn Suối Đ, x Phước Tiến, huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội H Nội Heo     172 Giết thịt Tai Xanh 24/03/2019 36C-14067
        Dịch tả 12/03/2019
        FMD 13/02/2019
66 5612 13/08/2019 Suối Đa, Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội H Nội Heo     177 Giết thịt Tai xanh 24/03/2019 38C-09625
Heo     177 Giết thịt Dịch tả 12/03/2019
  FMD 13/02/2019
67 5584 13/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     46 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-001.81
68 5585 13/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-001.81
69 5586 13/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Phạm Thị H Hải-Kiot số 7, Chợ Đ Lạt, TP Đ Lạt  Lm Đồng Phủ tạng     40 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 85C-003.80
Xương b     80 Chế biến thực phẩm    
Thịt b     50 Chế biến thực phẩm    
70 5587 13/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   15/05/2019 51C-795.76
Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
71 5588 13/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  B Rịa - Vũng Tu Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   15/06/2019 51C-795.76
Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
72 5829 13/08/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Phong Ph, x Long Phước, huyện Xuyn Mộc D   60 60 Chăn nui THT d, cừu 22/06/2019 60C-242.69