THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 4/9/2019 đến 10/9/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5656 04/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     32 Chế biến thực phẩm   04/05/2019 85C-001.81
2 5657 04/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   04/05/2019 85C-001.81
3 5885 04/09/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn L giết mổ Nguyễn Thnh Nng-Đắc Ha-Đắc Sng  Đắk Nng B 3 12 15 Giết thịt FMD 09/05/2019 48C-03619
4 5886 04/09/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 10 22 32 Giết thịt FMD 08/06/2019 75C-04035
5 5620 04/09/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận L mổ Nguyễn Văn Chiến- Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - Hải Dương Hải Dương Heo     180 Giết thịt Dịch tả 26/04/2019 76C - 04.992
  PRRS 18/04/2019
  FMD 10/04/2019
6 5621 04/09/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận CSGM Cng ty cổ phần Thịnh An, thn 3, Vạn Phc, Thanh tr, H Nội H Nội Heo     178 Giết thịt Dịch tả 26/04/2019 76C- 04.898
  PRRS 18/04/2019
  FMD 10/04/2019
7 5658 05/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     27 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-001.81
8 5659 05/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-001.81
9 5660 05/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   06/06/2019 85C-045.74
10 5661 05/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   06/06/2019 85C-045.74
11 5921 05/09/2019 Trại SX thực nghiệm giống vật nui-x Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn UBND x An Dn, huyện Tuy An v HTX DVNN TH Ty An Ph, x An Ph, TP Tuy Ha  Ph Yn D 10 68 78 Chăn nui THT d, cừu 06/08/2019 85C-017.21
              LMLM 28/07/2019
12 5922 05/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Bu Sầm, x Bu Trm, TP Long Khnh, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai D   30 30 Chăn nui   24/07/2019 60C-454.78
13 5923 05/09/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 08/07/2019 78C-058.67
14 5624 05/09/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận Chợ đầu mối gia sc gia cầm - Ph Đa - Bối Cầu - Bnh Lục - H Nam   Heo     178 Giết thịt Dịch tả 26/04/2019 77C- 094.38
  PRRS 18/04/2019
  FMD 10/04/2019
15 5662 06/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     41 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-001.81
16 5663 06/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   06/05/2019 85C-001.81
17 5625 06/09/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận Chợ đầu mới gia sc gia cầm- Ph Đa - Bối Cầu - Bnh Lục- H Nam H Nam Heo     184 Giết thịt Dịch tả 26/04/2019 36C-187.74
  PRRS 18/04/2019
  FMD 10/04/2019
18 5626 06/09/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận Chợ đầu mới gia sc gia cầm- Ph Đa - Bối Cầu - Bnh Lục- H Nam Heo     184 Giết thịt Dịch tả 26/04/2019 73C-07768
  PRRS 18/04/2019
  FMD 10/04/2019
19 5627 06/09/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận Chợ đầu mối gia sc gia cầm- Ph Đa - Bối Cầu - Bnh Lục- H Nam Heo     196 Giết thịt Dịch tả 26/04/2019 38C-060.92
  PRRS 18/04/2019
  FMD 10/04/2019
20 5628 06/09/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận L mổ Nguyễn Văn Chiến - Thị trấn Tứ Kỳ - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương Hải Dương Heo     180 Giết thịt Dịch tả 26/04/2019 36C- 12373
  PRRS 18/04/2019
  FMD 10/04/2019
21 5629 06/09/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận L mổ V Thị Kim Oanh - 269A- Đường Phước Tuấn - F. Phước Tn - Nha Trang -Khnh Ha Khnh Ha Heo     30 Giết thịt Dịch tả 16/05/2019 79C-151.04
  PRRS 08/05/2019
  FMD 24/04/2019
22 5887 06/09/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Tam Xun - Tam Kỳ  Quảng Nam B 12 30 42 Giết thịt FMD 10/05/2019 81C-10503
23 5664 06/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   11/06/2019 51C-795.76
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
24 5888 06/09/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Tam Xuyn - Tam Kỳ  Quảng Nam B 12 30 42 Giết thịt FMD 10/05/2019 81C--10503
25 5630 07/09/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận L mổ V Thị Kim Oanh - 269A- Đường Phước Tuấn - F. Phước Tn - Nha Trang -Khnh Ha Khnh Ha Heo     30 Giết thịt Dịch tả 16/05/2019 79C-15.04
  PRRS 08/05/2019
  FMD 24/04/2019
26 5924 07/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết thịt H5N1 16/07/2019 78C-049.76
27 5925 07/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi Vịt     2000 Giết thịt H5N1 18/07/2019 78C-049.35
28 5665 07/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   11/05/2019 85C-001.81
29 5666 07/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   11/05/2019 85C-001.81
30 5667 07/09/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Trần Văn Thiện-78 T Hiến Thnh, phường An Khnh, quận Ninh Kiều  Cần Thơ Thịt d     5 Chế biến thực phẩm   11/06/2019 79C-013.48
31 5631 08/09/2019 thn T L 2, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận Chợ đầu mối gia sc gia cầm- Ph Đa - Bối Cầu - Bnh Lục- H Nam H Nam Heo     178 Giết thịt Dịch tả 26/04/2019 73C-045.53
  PRRS 18/04/2019
  FMD 10/04/2019
32 5926 08/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Thị Hằng-phường Bnh An, Thị xạ Tn Uyn  Bnh Dương Vịt     1000 Giết thịt H5N1 17/07/2019 85C-045.33
33 5927 08/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Nam Sơn, x Xun Sơn, huyện Chu Đức  B Rịa - Vũng Tu D   50 50 Chăn nui THT d, cừu 28/07/2019 72C-121.58
34 5928 08/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Mỹ Thuận, x Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh B Rịa-Vũng Tu Vịt     2000 Cuyển đồng Chăn nui H5N1 06/08/2019 85C-045.43
35 5929 08/09/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 24/07/2019 85C-043.18
36 5668 08/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   11/05/2019 85C-001.81
37 5669 08/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   11/05/2019 85C-001.81
38 5930 09/09/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết thịt THT d, cừu 10/07/2019 86C-089.94
39 5932 09/09/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Mỹ Ha, x Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh B Rịa-Vũng  B Rịa - Vũng Tu Vịt     2000 Chuyển đồng Chăn nui H5N1 22/07/2019 85C-026.21
40 5933 09/09/2019 Khu phố 10, phường Văn Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Thống-Xm 15, x Đại Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 10 25 35 Giết mổ thịt LMLM 30/06/2019 89C-181.40
  Tru 5 20 25 Giết mổ thịt LMLM 26/06/2019
41 5934 09/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Bu Sầm, x Bu Trm, TP Long Khnh, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai D   30 30 Chăn nui THT d, cừu 24/07/2019 60C-454.78
42 5670 09/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   11/05/2019 85C-001.81
43 5671 09/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   11/05/2019 85C-001.81
44 5672 09/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   11/06/2019 85C-045.74
45 5889 09/09/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 12 8 20 Giết thịt FMD 11/05/2019 85C-02949
46 5935 10/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Phong Ph, x Xun Ty, huyện Cẩm Mỹ  Đồng Nai D   60 60 Chăn nui THT d, cừu 28/07/2019 61N-9471
47 5936 10/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Bnh Chnh, x Bnh Long, huyện Chu Ph, tỉnh An Giang  An Giang Cừu 2 20 22 Chăn nui THT d, cừu 30/07/2019 71C-072.64
  D   8 8 Chăn nui    
48 5937 10/09/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Phong ph, x Long Phước, huyện Xuyn Mộc, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu D   60 60 Chăn nui THT d, cừu 28/07/2019 60C-242.69
49 5673 10/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     22 Chế biến thực phẩm   11/05/2019 85C-001.81
50 5674 10/09/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   11/05/2019 85C-001.81
51 5675 10/09/2019 L GM GC B Tm- thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC L Thị Hải-28 Trần Nhật Duật, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt g     35 Chế biến thực phẩm   11/07/2019 49C-029.39
52 5676 10/09/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   11/06/2019 51C-115.45
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
53 5890 10/09/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 10 20 30 Giết thịt FMD 08/05/2019 75C-04035
54 5891 10/09/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Bnh Trị-Bnh Sơn  Quảng Ngi B 1 14 15 Giết thịt FMD 12/05/2019 60V-2918
55 5892 10/09/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Đa Sang-Đam Rng  Lm Đồng B 6 2 8 Giết thịt FMD 09/05/2019 85C-03768