THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 04/12/2019 đến 10/12/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6350 04/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Bnh Quế - Thăng Bnh  Quảng Nam B 10 13 23 Giết thịt FMD 03/11/2019 92C-14061
2 6548 04/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Phong Ph, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận B   10 10 Chăn nui LMLM 10/11/2019 85C-022.19
3 6549 04/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Lạc Trị, huyện Tuy Phong B   10 10 Chăn nui LMLM 10/11/2019 86C-106.16
4 6069 04/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   05/10/2019 85C-001.81
5 6070 04/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   05/10/2019 85C-001.81
6 6113 04/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Thuận Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
7 6114 04/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Thuận 822/23/13 Hương Lộ 2, P Bnh Trị Đng A, Bnh Tn  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
8 6602 05/12/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Thị Trấn Ph Lm-Tp Tuy Ha  Ph Yn B 12   12 Giết thịt FMD 03/11/2019 73C-10672
9 6071 05/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     25 Chế biến thực phẩm   05/10/2019 85C-001.81
10 6072 05/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   05/10/2019 85C-001.81
11 6560 05/12/2019 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận X Nghin Loan, Bắc Nậm, Bắc Kạn  Bắc Kạn B     32 Giết thịt FMD 28/10/2019 76C 07755
12 6603 05/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Trường Xun - Tam Kỳ  Quảng Nam B 15 20 35 Giết thịt FMD 05/11/2019 85C-04893
13 6073 05/12/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM v DV VIMI-44 Đường thng 2, quận Hải Chu  Đ Nẵng Thịt d     4 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 79C-010.81
14 6050 05/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn 1, x An Trung, huyện Kong Chro  Gia Lai D 10 50 60 Giết mổ thịt THT d, cừu 12/10/2019 85C-037.43
15 6651 05/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 21/10/2019 78C-058.67
16 6084 05/12/2019 Kp 9, phước dn. ninh phước X Nam Lợi, H Nam Trực. Nam Định  Nam Định D     30 Giết thịt THT 25/10/2019 89C 07655
17 6604 06/12/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Thị X Ba Đồn  Quảng Bnh B   85 85 Giết thịt FMD 02/11/2019 73C-03271
18 6605 06/12/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hố Nai 3 - Trảng Bom Đồng Nai B 6   6 Giết thịt FMD 06/11/2019 85C-03768
19 6074 06/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     36 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-001.81
20 6075 06/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-001.81
21 6076 06/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-042.91
22 6652 06/12/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 14 24 38 Giết mổ thịt LMLM 21/10/2019 75C-035.92
23 6653 06/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 20/10/2019 77C-106.61
24 6655 06/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận X Phan Điền, huyện Bắc Bnh  Bnh Thuận B   12 12 Chăn nui LMLM 10/11/2019 86C-106.16
25 6115 06/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Thuận Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
26 6116 06/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Thuận 812D Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, hiệp phước, nh b HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
27 6117 06/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Thuận Số 2 Thạch Lam,P ph Thnh, Tn Ph Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
28 6607 07/12/2019 Trại Phan Thị Nữ (Nha Hố-Nhơn Sơn-Ninh Sơn) Trại Đm Thị Hạnh-Yn Bnh-Thạch Thất  H Nội Heo Cai Sữa     500 Giết thịt Dịch tả 25/11/2019 85C-04455
29 6561 07/12/2019 X Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận X Nghin Loan, Bắc Nậm, Bắc Kạn  Bắc Kạn B 31 1 32 Giết thịt FMD 02/11/2019 49C 03119
30 6562 07/12/2019 Trại Lộc Pht 1, x Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận Lộ x Nhn Ha, Mỹ Ho, Hưng Yn  Hưng Yn Heo   42 42 Giết thịt PRRS 07/11/2019 73C 05520
  Dịch tả 15/11/2019
  FMD 10/11/2019
31 6077 07/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-001.81
32 6078 07/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-001.81
33 6656 07/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Hm Đức, huyện Hm Thuận Bắc B   12 12 Chăn nui LMLM 10/11/2019 86C-106.16
34 6658 07/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Khu phố 5, Thị trấn Lin Nghĩa, H Đức Trọng, T Lm Đồng  Lm Đồng B 3   3 Nui vổ bo LMLM 26/10/2019 49C-142.20
35 6659 07/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 16/10/2019 85C-003.87
36 6079 08/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-001.81
37 6080 08/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-001.81
38 6081 08/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-045.74
39 6660 08/12/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Nhật Tn, x Tn Thnh, huyện Hướng Ha, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị D   90 90 Chăn nui THT d, cừu 24/09/2019 37C-319.71
40 6661 08/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 24/10/2019 78C-058.67
41 6118 08/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Thuận C  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
42 6119 08/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Thuận đường D2,M3, khu ti định cư ph mỹ,Q7 HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C04574
43 6662 08/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 26/10/2019 77C-106.61
44 6082 09/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     27 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-001.81
45 6083 09/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-001.81
46 6084 09/12/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM v DV VIMI-44 Đường thng 2, quận Hải Chu  Đ Nẵng Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 79C-010.81
47 6243 09/12/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Nguyễn Văn Lưu, Yn Bnh, Thạch Thất, H Nội H Nội Heo Cai Sữa 300 250 550 Chăn nui Cico 07/11/2019 85C-04826
  Mycoplasma 07/11/2019
48 6026 09/12/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Thi Bảo-Gia Bnh  Bắc Ninh B   4 4 Giết thịt   37c-19930
  Tru 21 25 46 Giết thịt
49 6085 09/12/2019 Kp 9, Phước Dn. Ninh Phước X Nam Lợi, H Nam Trực. Nam Định  Nam Định D     30 Giết thịt THT 29/10/2019 18C 09197
50 6027 09/12/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Thi Bảo-Gia Bnh  Bắc Ninh Tru 25 25 50 Giết thịt   37c-02135
51 6663 09/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 24/10/2019 64C-031.02
52 6664 09/12/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi Vịt     1200 Giết mổ thịt H5N1 24/10/2019 63C-035.07
53 6666 09/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuậnl L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 01/09/2019 85C-045.43
54 6667 09/12/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Thạnh Mỹ, x Ha Mỹ Ty, huyện Ty Ha, tỉnh Ph Yn  Ph Yn B 4 3 7 Nui vổ bo LMLM 04/11/2019 48C-001.48
55 6085 10/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     26 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-001.81
56 6086 10/12/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   10/10/2019 85C-001.81
57 6120 10/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Thuận Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
58 6121 10/12/2019 Phước An x Phước Vinh Ninh Thuận C13/26Nguyễn Văn Linh, Bnh Hưng, Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04291
59 6668 10/12/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Hồng Phong, huyện Bắc Bnh  Bnh Thuận B   12 12 Chăn nui LMLM 10/11/2019 86C-106.16
60 6669 10/12/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt   77C-106.61
61 6087 10/12/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   16/10/2019 85C-042.91