THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 3/4/2019 đến 9/4/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 3675 04/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
2 3676 04/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
3 3677 04/03/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
4 4990 04/03/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Đnh Học-x Thi Ha, huyện Thi Thụy  Thi Bnh Vịt     3000 Giết mổ thịt H5N1 78C-049.35
5 4991 04/03/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Bnh Bắc, x Ha Thnh, huyện Đng Ha, tỉnh Ph Yn  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 78C-053.31
6 3636 04/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
7 3637 04/03/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
8 3638 04/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   85C-045.74
9 3639 04/03/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Mai Thanh Phong-27 Tn Thnh, phường Ha Thạnh, quận Tn Ph Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   85C-045.74
10 4671 04/04/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Mỹ Quan, H. Ph Mỹ, Bnh Định  Bnh Định B   15 15 Nui LMLM 86H 4121
11 3640 04/04/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
12 3641 04/04/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
13 5069 04/04/2019 Kho heo CP, X Phước Trung, Bc i, Ninh THuận Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Heo 12 8 20 Giết thịt PRRS 60C 17778
          Dịch tả
          FMD
14 4992 04/04/2019 Khu phố 9, phường Văn Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Đại Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 8 50 58 Giết mổ thịt LMLM 76C-052.59
  Tru   3 3 Giết mổ thịt  
15 4993 04/04/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 78C-058.67
16 4994 04/04/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Xun An, x Hải Xun, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định  Nam Định D 60 10 70 Giết mổ thịt THT d, cừu 89C-076.55
17 5035 04/04/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Triệu thương - Triệu Phong  Quảng Trị B 9 22 31 giết thịt FMD 74C 07070
18 4672 04/05/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Ninh Sơn, H.Ninh Ha, Khnh Ha  Khnh Ha B 10   10 Nui vỗ bo LMLM 85C 03054
19 3642 04/05/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     53 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
20 3643 04/05/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
21 3678 04/05/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     12 Thực phẩm   85C 04574
22 3679 04/05/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
23 5151 04/05/2019 TTTn Sơn - Ninh Sơn KP 5- phường 2-TX Quảng Trị  Quảng Trị B 10 30 40 giết thịt FMD 74C 07506
24 5070 04/05/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Mai Lệ, TT Lin Sơn, Bắc Bnh, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 15 10 25 Giết thịt PRRS 60C 09188
          Dịch tả
          FMD
25 4995 04/05/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 50   50 Giết mổ thịt THT d, cừu 86C-089.94
26 4996 04/05/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Xun Thạnh, x Ha Tn Ty, huyện Ty Ha, tỉnh Ph Yn  Ph Yn B 11   11 Nui vổ bo LMLM 85T-2258
27 4997 04/05/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Phước Hạ, x Phước Đồng, TP Nha Trang  Khnh Ha B   9 9 Giết mổ thịt LMLM 86C-106.16
28 3644 04/05/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   85C-045.74
29 3645 04/05/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   85C-045.74
30 3646 04/05/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8 Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   51D-200.34
Thịt d     10 Chế biến thực phẩm  
31 5071 04/06/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Khnh Sơn, huyện Khnh Sơn, Khnh Ha Khnh Ha Heo 12 6 18 Giết thịt PRRS 85C 04651
          Dịch tả
          FMD
32 5000 04/06/2019 Khu phố 9, phường Văn Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Nhn Phong, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc  H Tĩnh B 4 36 40 Giết mổ thịt   75C-063.72
  Tru 1   1 Giết mổ thịt  
33 5101 04/06/2019 Khu phố 9, phường Văn Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Đại Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 17 58 75 Giết mổ thịt LMLM 37C-291.43
34 5102 04/06/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 61C-114.78
35 5103 04/06/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 9   9 Nui vổ bo LMLM 78C-058.67
36 3647 04/06/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
37 3648 04/06/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
38 3649 04/06/2019 L GM GC B Tm- thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC L Thị Hải-28 Trần Nhật Duật, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt g     35 Chế biến thực phẩm   49C-029.39
39 5152 04/06/2019 TT. Tn Sơn - Ninh Sơn Triệu Long - Triệu Phong  Quảng Trị B 6 16 22 Giết thịt FMD 74C 05158
40 5153 04/06/2019 TT. Tn Sơn - Ninh Sơn Do Ha - Do Linh B 6 14 20 Giết thịt FMD 74C 00643
41 4673 04/07/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam trực, Nam Định  Nam Định D 40   40 Giết thịt THT 18C 08360
42 5072 04/07/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Dương Hữu Pht, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 18 12 30 Giết thịt PRRS 60C 17778
          Dịch tả
          FMD
43 3680 04/07/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
44 3681 04/07/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
45 3682 04/07/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
46 5104 04/07/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1700 Giết mổ thịt   85C-045.43
47 5105 04/07/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Văn Ổ, x Đại Đồng, huyện Văn Lm, tỉnh Hưng Yn  Hưng Yn D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 60C-133.09
48 3650 04/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
49 3701 04/07/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
50 5155 04/07/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Hương Sơ - TP Huế  Thừa Thin Huế B 10 20 30 giết thịt FMD 75C 04035
51 5107 04/08/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp 3, x Xun Sơn, huyện Chu Đức  B Rịa - Vũng Tu Cừu 30   30 Giết mổ thịt THT d, cừu 85C-017.21
52 3702 04/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     41 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
53 3703 04/08/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   85C-001.81
54 5073 04/08/2019 Kho heo CP X Phước Trung, Bc i, Ninh Thuận L GM Mai Lệ, Lin Hương, Bắc Bnh, Bnh Thuận Heo 15 10 25 Giết thịt PRRS 60C 09188
          Dịch tả
          FMD
55 5108 04/08/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 64C-031.02
56 3683 04/09/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
57 3684 04/09/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
58 3685 04/09/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 822/23/13- Hương Lộ 2, P.Bnh trị Đng A, Q.Bnh Tn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Thực phẩm   85C 04574
59 5154 04/09/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Ka Đ-Đơn Dương  Lm Đồng B 6   6 Giết thịt FMD 49C 12267
60 5109 04/09/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 4, x Thi Sơn, huyện Đ Lương, tỉnh Nghệ An  Nghệ An B 2 24 26 Giết mổ thịt LMLM 81C-164.43
61 5110 04/09/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Xun Thạnh, x Ha Tn Ty, huyện Ty Ha, tỉnh Ph Yn  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 85T-2258
62 5111 04/09/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha   10   10 Nui vổ bo LMLM 78C-058.67
63 5112 04/09/2019 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Long Sơn, x Kim Long, huyện Chu Đức, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu D   50 50 Chăn nui THT d, cừu 72-121.58