THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 02/01/2019 đến 08/01/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 3202 02/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     30 Chế biến thực phẩm   03/10/2018 85C-001.81
2 3203 02/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   03/10/2018 85C-001.81
3 3204 02/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     20 Chế biến thực phẩm   03/10/2018 51D-200.34
4 3205 02/01/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Qun d Chung cư-Tổ 25, KP 3, Khu Chung cư Ph Thịnh, phường Long Bnh Tn, TP Bin Ha  Đồng Nai Thịt d     5 Chế biến thực phẩm   03/10/2018 85C-021.40
5 4171 02/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Lộc Chu, Bảo Lộc, Lm Đồng Lm Đồng Heo 10 10 20 Giết thịt FMD 24/08/2018 49C 08186
6 4172 02/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 30 20 50 Giết thịt FMD 24/08/2018 86C 05190
7 4173 02/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM Cẩm T, Bin Ha, Đồng Nai Đồng Nai Heo 25 15 40 Giết thịt FMD 24/08/2018 60C 39009
8 4174 02/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM Xun Phương, Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai Heo 100 70 170 Giết thịt FMD 24/08/2018 47C 16764
9 4347 02/01/2019 Trại heo Phc, x Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn Trại Trần Ngọc Minh, x Vĩnh Thi, Cam Lm  Khnh Ha Heo con     500 Chăn nui FMD 18/11/2018 85C 04455
10 4361 02/01/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc  H Tĩnh B   78 78 Giết mổ thịt LMLM 25/10/2018 37C-200.84
11 4362 02/01/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Mỹ Ha, x Long Mỹ, huyện Đất Đỏ  B Rịa - Vũng Tu Vịt     1500 Chuyển đồng Chăn nui H5N1 22/09/2018 85C-026.21
12 4363 02/01/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-huyện Tư Nghĩa  Quảng Ngi Vịt     1000 Giết mổ thịt H5N1 19/10/2018 85C-003.87
13 4050 03/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Thn 4, x Ea Ph, H.Krong Pắc, DakLak  Đắk Lắk G     800 Giết thịt H5N1 20/08/2018 47C 03637
14 3206 03/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   03/10/2018 85C-001.81
15 3091 03/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
16 3092 03/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
17 3093 03/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
18 4348 03/01/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Đại Sơn - Đ Lương  Nghệ An B 15 30 45 Giết thịt FMD 30/11/2018 37C 28843
19 4349 03/01/2019 Trại b Hng, x Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn Yn  Nam Định B 26 34 60 Giết thịt FMD 30/11/2018 37C 30543
20 4350 03/01/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Hương Sơn - TP Huế  Thừa Thin Huế B 12 16 28 Giết thịt FMD 20/10/2018 75C 04035
21 4401 03/01/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 8   8 Giết thịt FMD 20/10/2018 49C 12291
22 4175 03/01/2019 X Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận Triệu Sơn, Thanh Ha Thanh Ha B 10 8 18 Giết thịt FMD 12/10/2018 36C 12950
23 4176 03/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM 3/2 TP. Vũng Tu, B Rịa Vũng Tu B Rịa Vũng Tu Heo 30 20 50 Giết thịt FMD 24/08/2018 60C 28469
24 4364 03/01/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-huyện Tư Nghĩa  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 26/10/2018 78C-050.66
25 4365 03/01/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     1200 Giết mổ thịt H5N1 28/10/2018 77C-043.55
26 3207 03/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   05/10/2018 85C-045.74
27 3208 03/01/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Qun d Chung cư-Tổ 25, KP 3, Khu Chung cư Ph Thịnh, phường Long Bnh Tn, TP Bin Ha Thịt d     5 Chế biến thực phẩm   05/10/2018 85C-045.74
28 4451 04/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     2000 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 38124
29 4366 04/01/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Yn Nhn, huyện Yn M  Ninh Bnh B 4 36 40 Giết mổ thịt LMLM 27/10/2018 36C-168.20
30 4177 04/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM Dương Văn Nghĩa, Long Hiệp, Bến Lức, Long An Long An Heo 30 20 50 Giết thịt FMD 08/09/2018 60C 28469
31 3209 04/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     28 Chế biến thực phẩm   05/10/2018 85C-001.81
32 3210 04/01/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   05/10/2018 85C-001.81
33 3211 04/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   05/10/2018 51D-200.34
Thịt d     20 Chế biến thực phẩm    
34 3212 04/01/2019 Thn Phước Khnh, x Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Qun d Chung cư-Tổ 25, KP 3, Khu Chung cư Ph Thịnh, phường Long Bnh Tn, TP Bin Ha  Đồng Nai Thịt d     5 Chế biến thực phẩm   05/10/2018 85C-020.71
35 4402 04/01/2019 Trại b Hng, x Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn Yn  Nam Định B, tru 24 36 60 Giết thịt FMD 20/11/2018 37C 12854
36 4367 04/01/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Chăn nui LMLM 25/10/2018 78C-058.67
37 4452 05/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Thn 4, X Ea Ph, H.Krong Pắc, DakLak  Đắk Lắk G     800 Giết thịt H5N1 20/08/2018 47C 03637
38 3213 05/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   05/10/2018 85C-001.81
39 3214 05/01/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     12 Chế biến thực phẩm   05/10/2018 85C-001.81
40 3215 05/01/2019 L GM GC B Tm- thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC L Thị Hải-28 Trần Nhật Duật, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt g     35 Chế biến thực phẩm   05/10/2018 49C-029.39
41 4453 05/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Chợ đầu mối H Vỹ, Thường Tn, H Nội  H Nội G     3000 Giết thịt H5N1 20/08/2018 70C 03736
42 3094 05/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
43 3095 05/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
44 3096 05/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 39/9- Đường XTT, Tổ 10, Ấp 7, Xun Thới Thượng, Hc Mn, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
45 4178 05/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Phan Thiết, Bnh Thuận Bnh Thuận Heo 30 25 55 Giết thịt FMD 08/09/2018 86C 06789
46 4179 05/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Lộc Chu, Bảo Lộc, Lm Đồng Lm Đồng Heo 15 15 30 Giết thịt FMD 08/09/2018 49C 08186
47 4180 05/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM Dương Văn Nghĩa, Long Hiệp, Bến Lức, Long An Long An Heo 30 20 50 Giết thịt FMD 08/09/2018 60C 28469
48 4403 05/01/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Triệu Thương - Triệu Phong  Quảng Trị B 6 14 20 Giết thịt FMD 20/11/2018 74C 07070
49 4404 05/01/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Thị x Quảng Trị B 3 10 13 Giết thịt FMD 20/11/2018 74C 05557
50 4405 05/01/2019 Trại b Hng (Nhơn Sơn - Ninh Sơn) Thi Bảo - Gia Bu  Bắc Ninh B 5 30 35 Giết thịt FMD 20/10/2018 36C 24457
51 4406 05/01/2019 Trại b Hng (Nhơn Sơn - Ninh Sơn) Thi Bảo - Gia Bu B 5 60 65 Giết thịt FMD 20/11/2018 77C 06218
52 4368 05/01/2019 Khu phố 7, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 50   50 Giết mổ thịt THT d, cừu 25/10/2018 86C-089.94
53 4454 06/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
54 4455 06/01/2019 Phước Dn, Ninh Phước X Nam Lợi, H.Nam Trực, Nam Định  Nam Định D 65   65 Giết thịt THT 11/10/2018 18C 08360
55 4181 06/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Lộc Chu, Bảo Lộc, Lm Đồng Lm Đồng heo 6 4 10 Giết thịt FMD 08/09/2018 49C 08186
56 4182 06/01/2019 Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Ha Đng, Krng Pắc, Đắc Lắc Đắc Lắc Heo   14 14 Giết thịt FMD 12/08/2018 29C 05066
57 4456 07/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước L G/M Bnh Chuẩn, H.Thuận, Bnh Dương  Bnh Dương G     1500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 60C 42192
58 3097 07/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Đường D2, M3- Khu ti định cư Ph Mỹ, P. Ph Mỹ, Q.7, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     12 Thực phẩm   85C 04574
59 3098 07/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Ấp Cầu Xy, Long Trạch, Cần Đước, Long An  Long An Thịt D     12 Thực phẩm   85C 04574
60 3099 07/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước 812D - Nguyễn Văn Tạo, p1, Hiệp Phước, Nh B, HCM  TP. Hồ Ch Minh Thịt D     10 Thực phẩm   85C 04574
61 2797 07/01/2019 Phước Nam, Thuận Nam Số 2 Thạch lam, Ph thnh, Tn ph, HCM thịt d     10 Thực phẩm   885C-04574
62 4183 07/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha Lộc Chu, Bảo Lộc, Lm Đồng Lm Đồng Heo 10 5 15 Giết thịt FMD 17/09/2018 49C 08186
63 4184 07/01/2019 Kho heo CP Nha Trang, Nha Trang, Khnh Ha L GM Dương Văn Nghĩa, Long Hiệp, Bến Lức, Long An Long An heo 30 20 50 Giết thịt FMD 17/09/2018 60C 28469
64 4407 07/01/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Thị x Quảng Trị  Quảng Trị B 6 24 30 Giết thịt FMD 20/11/2018 74C 07506
65 4369 07/01/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn 5, x Vĩnh Thạnh, huyện Ph Vang  Thừa Thin Huế B   16 16 Giết mổ thịt LMLM 30/10/2018 86C-089.94
66 4370 07/01/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vỗ bo LMLM 30/10/2018 78C-058.67
67 4371 07/01/2019 Thn Tn Sơn 1, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Tin Thuận, x Ty Thuận, H Ty Sơn, T Bnh Định  Bnh Định B   16 16 Chăn nui LMLM 13/10/2018 86H-4121
          THT b 02/10/2018
68 4457 08/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Thn 4, X Ea Ph, H.Krong Pắc, DakLak  Đắk Lắk G     1000 Giết thịt H5N1 20/08/2018 47C 03637
69 4458 08/01/2019 Phước Vinh, Ninh Phước Chợ H Vỹ, Thường Tn, H Nội  H Nội G     2500 Giết thịt H5N1 20/08/2018 70C 03626
70 4408 08/01/2019 Lương Sơn-Ninh Sơn Chu Đức  B Rịa - Vũng Tu B 3 2 5 Giết thịt FMD 20/11/2018 60V 2918
71 4409 08/01/2019 Lương Sơn-Ninh Sơn Đơn Dương  Lm Đồng B 2   2 Giết thịt FMD 20/11/2018 49C 17881
72 4410 08/01/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Hương Sơn - TP Huế  Thừa Thin Huế B 8 22 30 Giết thịt FMD 20/11/2018 75C 04035
73 4412 08/01/2019 Mỹ Sơn - Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 9   9 Giết thịt FMD 20/11/2018 49C 12291
74 4185 08/01/2019 Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận G Cng, Tiềng Giang Tiền Giang Vịt     1200 Giết thịt H5N1 12/11/2018 63C 04256
75 4372 08/01/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc  H Tĩnh B 1 34 35 Giết mổ thịt   75C-063.72
76 4373 08/01/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Tn Minh, x Kim Tn, huyện Ia Pa  Gia Lai Heo 10 20 30 Chăn nui Văc xin kp DT+THT+PTH 10/12/2018 85C-017.45
77 4374 08/01/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm Hng Po, Thị trấn Hng Quốc, huyện Tr Lĩnh  Cao Bằng Cừu   50 50 Giết mổ thịt THT d, cừu 30/10/2018 98C-103.68
D   100 100 Giết mổ thịt THT d, cừu 27/10/2018
78 4375 08/01/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Thanh-Hồ Phước-Hồ Quang  Đ Nẵng Vịt     2000 Giết mổ thịt   04/11/2018 78C-050.06