THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 01/01/2020 đến 07/01/2020)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6794 01/01/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Giết mổ thịt LMLM 10/11/2019 78C-058.67
2 6795 01/01/2020 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Hưng Nguyn-x Ea Tu, TP Bun Ma Thuột  Đắk Lắk Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 18/11/2019 85C-043.18
3 6198 01/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     53 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
4 6199 01/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     20 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
5 6200 01/01/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-045.74
6 6251 02/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     31 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
7 6252 02/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   02/11/2019 85C-001.81
8 6631 02/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B 12 18 30 Giết thịt FMD 21/11/2019 75C-04035
9 6796 02/01/2020 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 16/11/2020 78C-049.35
10 6797 02/01/2020 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 14/11/2020 78C-048.78
11 6798 02/01/2020 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 7, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 4 32 36 Giết mổ thịt LMLM 06/11/2020 75C-063.72
12 6799 02/01/2020 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Nguyễn Xun Thế-Xm 15, x Thường Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 35 19 54 Giết mổ thịt LMLM 08/11/2020 37C-313.63
13 6036 03/01/2020 Tn Sơn-Ninh Sơn CS giết mổ T Vĩnh Điện - Đ Lạt  Lm Đồng g     1000 giết thịt   49c 04455
14 6589 03/01/2020 Trại Huỳnh Văn Thnh, Phước Thắng, Bc i, Ninh Thuận L GM Dương Hữu Pht KP7, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận  Bnh Thuận Heo     20 Giết thịt PRRS 15/08/2020 60C 31706
  Dịch tả 28/08/2019
  FMD 30/09/2019
15 6253 03/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     22 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-001.81
16 6254 03/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-001.81
17 6255 03/01/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-042.91
18 6256 03/01/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-042.91
19 6800 03/01/2020 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1000 Giết mổ thịt H5N1 16/11/2020 77C-050.47
20 6801 03/01/2020 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X La Dạ, huyện Hm Thuận Bắc  Bnh Thuận B   13 13 Chăn nui LMLM 16/11/2019 85C-022.19
21 6802 03/01/2020 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X La Dạ, huyện Hm Thuận Bắc B   8 8 Chăn nui LMLM 16/11/2019 86C-106.16
  L 16/11/2019
22 6803 03/01/2020 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X La Dạ, huyện Hm Thuận Bắc B   7 7 Chăn nui LMLM 16/11/2019 85C-044.27
23 6804 03/01/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 10/11/2019 78C-058.67
24 6632 04/01/2020 Trại Phan Thị Nữ (Nha Hố-Nhơn Sơn-Ninh Sơn) Trại Nguyễn Văn Lm (Thn 5-Vĩnh Tiến-Vĩnh Bảo)  Hải Phng Heo cai sửa     550 Chăn nui   08/01/2020 85C-04826
    08/01/2020
  Dịch tả 25/12/2019
25 6633 04/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 14 18 32 giết thịt FMD 16/11/2019 85C-04893
26 6634 04/01/2020 Lương Sơn-Ninh Sơn Phổ Phong-Mộ Đức  Quảng Ngi B 27 1 28 giết thịt FMD 12/11/2019 77C-10031
27 6257 04/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     26 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-001.81
28 6258 04/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-001.81
29 6805 04/01/2020 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 17/10/2019 86C-089.94
30 6806 04/01/2020 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     1500 Giết mổ thịt H5N1 16/11/2019 78C-050.66
31 6590 05/01/2020 Trại Huỳnh Văn Thnh, Phước Thắng, Bc i, Ninh Thuận L GM To Ly, x Xun Bnh, Sng Cầu, Ph Yn  Ph Yn Heo     30 Giết thịt PRRS 15/08/2019 78C 06741
  Dịch tả 28/08/2019
  FMD 30/09/2019
32 6591 05/01/2020 Trại Huỳnh Văn Thnh, Phước Thắng, Bc i, Ninh Thuận L GM To Ly, x Xun Bnh, Sng Cầu, Ph Yn Heo     30 Giết thịt PRRS 15/08/2019 85C 03267
  Dịch tả 28/08/2019
  FMD 30/09/2019
33 6635 05/01/2020 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Bnh Quế - Thăng Bnh  Quảng Nam B 8 12 20 Giết thịt FMD 09/11/2019 92C-14061
34 6259 05/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     35 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-001.81
35 6260 05/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-001.81
36 6261 05/01/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Mai Thanh Phong-27 Tn Thnh, phường Ha Thạnh, quận Tn Ph  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-045.74
37 6807 05/01/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 16/11/2019 78C-058.67
38 6592 06/01/2020 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận X Nghin Loan, Bắc Nậm, Bắc Kạn  Bắc Kạn B     36 Giết thịt FMD 25/10/2019 76C 07755
39 6593 06/01/2020 X Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận L GM Dũng Anh, Bin Ha, Đồng Nai  Đồng Nai Heo     96 Giết thịt PRRS 30/07/2019 60C 48280
  Dịch tả 12/08/2019
  FMD 05/08/2019
40 6037 06/01/2020 Mỹ Sơn -Ninh Sơn phố Mới  Bắc Ninh B 50 5 55 Giết thịt   37c-02135
41 6636 06/01/2020 Ha Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 12 20 32 Giết thịt FMD 13/11/2019 82C-04541
42 6637 06/01/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 10   10 Giết thịt FMD 10/11/2019 49C-12291
43 6262 06/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-001.81
44 6263 06/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-001.81
45 6264 06/01/2020 Cơ sở GMGS Đức Ha-phường Mỹ Đng, TP PRTC L Hữu Tam-Xm 7, thn Thạch Đi, x Định Tn, huyện Yn Định  Thanh Ha Thịt heo     20 Chế biến thực phẩm   07/10/2020  
46 6808 06/01/2020 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Vũ Thị nh-Thn Tn Thnh, x Xong Phượng, huyện Đan Phượng  H Nội D 30   30 Giết mổ thịt THT d, cừu 06/11/2019 18C-091.97
47 6809 06/01/2020 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 18 20 38 Giết mổ thịt LMLM 18/11/2019 75C-035.92
48 6810 06/01/2020 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Nhn Điền, x Triệu Thụ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị B 10 18 28 Giết mổ thịt LMLM 16/11/2019 74C-070.70
49 6811 06/01/2020 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Tư Hổ-Thn 8, x Quảng Tn, huyện Tuy Đức  Đắk Nng D   50 50 Giết mổ thịt THT d, cừu 08/11/2019 85C-017.21
50 6812 06/01/2020 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Đinh Văn Tỵ-Xm 15, x Hiến Sơn, huyện Đ Lương  Nghệ An B 18 4 22 Giết mổ thịt LMLM 21/10/2019 37C-305.43
  Tru 25 7 32 Giết mổ thịt LMLM 12/10/2019
51 6265 07/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     23 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-001.81
52 6266 07/01/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   07/10/2020 85C-001.81